Дарування земельної ділянки сільськогосподарського призначення

Друк

З 01 липня 2021 року дозволяється дарування земельних ділянок сільськогосподарського призначення, на відчуження яких раніше діяв мораторій. У зв’язку з цим розглянемо особливості укладення договору дарування такої земельної ділянки.

Сторонами договору дарування земельної ділянки сільськогосподарського призначення виступають дарувальник – власник земельної ділянки та обдаровуваний – відповідно до частини 3 статті 131 Земельного кодексу України подарувати земельну ділянку сільськогосподарського призначення можна лише певному колу осіб: іншому з подружжя, родичам: дітям, батькам, рідним (повнорідним і неповнорідним) братам і сестрам, двоюрідним братам і сестрам, діду, бабі, онукам, правнукам, рідним дядьку та тітці, племінниці та племіннику, пасинку, падчериці, вітчиму, мачусі.

Таким чином, при посвідченні договору дарування земельної ділянки сільськогосподарського призначення необхідно надати нотаріусу документи, які підтверджують факт родинних відносин між дарувальником та обдаровуваним.

Крім цього, при посвідченні договору дарування нотаріус буде перевіряти дотримання вимог щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які вправі набувати у власність одна особа (максимальний розмір - 100 гектарів на одну особу). Така перевірка здійснюється з використанням відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного земельного кадастру та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Якщо за результатами перевірки виявлено невідповідність таким вимогам, нотаріус відмовить у посвідченні угоди.

Договір дарування земельної ділянки укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

Отож, для укладення та посвідчення договору дарування земельної ділянки сільськогосподарського призначення необхідно звернутися до місцевого нотаріуса з наступними документами (орієнтовний перелік):

• паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

• звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки;

• документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку (свідоцтво про право власності на земельну ділянку; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; Державний акт);

• витяг з Державного земельного кадастру.

УВАГА! Для відчуження земельної ділянки сільськогосподарського призначення, вона обов’язковоповинна мати кадастровий номер. Якщо кадастрового номеру земельна ділянка не має, то його необхідно присвоїти.

Щодо сплати податків при оформленні договору дарування земельної ділянки, то такий правочин НЕ обкладається податком (ставка дорівнює нулю) при даруванні:

• родичу першого ступеня (діти, батьки, один із подружжя),

• родичу другого ступеня споріднення (рідні брати/сестри, онуки, дідусі/бабусі).

В іншому випадку в процесі дарування земельної ділянки (між фізичними особами-резидентами) дарунок обкладається ставкою 5% від вартості ділянки.

У разі якщо однією зі сторін договору дарування є фізична особа-нерезидент (іноземець), то сплачується податок в розмірі 18% ПДФО.

У разі сплати ПДФО, з’являється зобов’язання сплати 1,5% військового збору від вартості оцінки.

Стаття 125 Земельного кодексу України зазначає, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту державної реєстрації цих прав. Це означає, що нотаріус, засвідчуючи договір дарування земельної ділянки, обов’язково реєструє право власності на нового власника в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Тобто, обдаровуваний відразу стає повноправним власником земельної ділянки. На підтвердження державної реєстрації права власності на землю нотаріус видає витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відділ земельних ресурсів

Тарутинської селищної ради

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.