Протидія та запобігання домашньому насильству


Наказ КМУ від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі"

Дорожня карта для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, торгівлі людьми

Що таке домашне насильство

Міфи про домашнє насильство

Ваші кроки у випадку домашнього насильства

Контакти персонально-відповідальних осіб у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі

Алгоритм дій у випадках домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

Що робити з домашнім насильством під час бойових дій

Без коментарів.