Нормативно-правові акти, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні


Закони України, що регулюють інвестиційну діяльність в Україні:

 «Господарський кодекс України»

Про інвестиційну діяльність

Про зовнішньоекономічну діяльність

Про захист іноземних інвестицій на Україні

Про транскордонне співробітництво

Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження

Про інноваційну діяльність 

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні

Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць

Про індустріальні парки

 

Постанови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядження Кабінету Міністрів України:

Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів

Про затвердження переліку пріоритетних галузей економіки

 

 

 

Без коментарів.