Порядок дій власника земельної ділянки після закінчення терміну дії договору оренди

Друк

Згідно ч. 4 ст. 124 ЗК України передбачено, що передача в оренду земельних ділянок, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб, здійснюється за договором оренди між власником земельної ділянки і орендарем.     

Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обовязків. Сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (частини 1 і 2 статті 627 ЦК України).    

Відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом, зокрема Законом України «Про оренду землі».                                                                                            

📑Договір оренди землі - це договір, за яким орендодавець зобовязаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобовязаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства. (ст. 13 Закону України «Про оренду землі»).

По  закінченню строку, на який було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обовязки за умовами договору, має переважне право перед іншими особами на укладення договору оренди землі на новий строк. (ст. 33 Закону України «Про оренду землі» п. 7.6 Договору)                                                                                                     

Крім вище викладеного слід зазначити, що відповідно до ст. 33 Закону України «Про оренду землі», орендар, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору оренди землі на новий строк, зобов`язаний повідомити про це орендодавця до спливу строку договору оренди землі у строк, встановлений цим договором, але не пізніше ніж за місяць до спливу строку договору оренди землі.                     

Отже, орендарю необхідно надіслати власнику земельної ділянки лист-повідомлення про укладення договору оренди землі на новий строк, до якого обов’язково додається проект такого договору. При поновленні договору оренди землі на новий строк його умови можуть бути змінені за згодою сторін. У разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору переважне право орендаря на укладення договору оренди землі припиняється.                                                                                                            

Орендодавець у місячний термін розглядає надісланий орендарем лист-повідомлення з проектом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем (за необхідності) істотні умови договору і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди. За наявності заперечень орендодавця щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення. Відмова, а також наявне зволікання в укладенні нового договору оренди землі може бути оскаржено в суді.          

Реалізація переважного права на укладання договору оренди землі на новий строк, яке передбачена частиною першою статті 33 Закону України «Про оренду землі», можливе лише за умови дотримання встановленої цією нормою процедури і строків.  

Договір оренди продовжується автоматично у випадку, якщо орендар продовжує користуватися земельною ділянкою після закінчення строку договору оренди і за відсутності протягом одного місяця після закінчення строку договору заперечення орендодавця на лист-повідомлення орендаря про поновлення договору оренди землі. Такий договір вважається поновленим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором (п. 7.7. Договору).

За наявності заперечень щодо укладення договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист-повідомлення (Додаток №1) про прийняте орендодавцем рішення. Законом України «Про оренду землі» не визначено зміст та форму такого повідомлення, а тому він складається у довільній формі, але з його змісту орендар повинен однозначно зрозуміти позицію орендодавця ( або бажання укласти договір оренди на новий строк, або бажання обробляти земельну ділянку самостійно).

❗️Дане повідомлення краще подавати орендарю двома способами:

▪️Особисто – шляхом безпосереднього звернення до представника орендаря (необхідно зробити копію такого повідомлення на якому уповноважена особа (представник орендаря) зазначати інформацію про дату реєстрації, посаду та ПІБ особи, що прийняла такий лист);

▪️Поштою – шляхом направлення надсилання листа-повідомлення про прийняте орендодавцем рішення поштовим відправленням (краще направляти цінним листом з описом вкладення).

Як показує практика, орендарі нерідко заперечують факт отримання листа-повідомлення від орендодавця і продовжують користуватися земельною ділянкою. В такій ситуації спір, який виникне, буде розглядатися в судовому порядку. Підпис орендаря про отримання листа-повідомлення, в якому заперечується можливість поновлення договору оренди, однозначно обмежить його намагання поновити дію договору в судовому порядку.

Таким чином, для припинення договірних правовідносин власник земельної ділянки повинен дотримуватися встановлених законодавством процедур і строків.

У разі припинення або розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором. Орендар не має права утримувати земельну ділянку для задоволення своїх вимог до орендодавця.

У разі невиконання орендарем обов’язку щодо умов повернення орендодавцеві земельної ділянки орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцю завдані збитки

ВАЖЛИВО❗️Надіслання, будь яких листів, заяв, заперечень тощо, щодо небажання укладати договір на новий термін  раніше встановлених законом строки не заборонено законом.

 

Відділ земельних ресурсів

Тарутинської селищної ради

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.