Про роботу відділу соціального захисту населення за перше півріччя 2022 року

Друк

Соціальний захист населення - одна з головних функцій держави, яка повинна виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь непрацездатних, хворих людей, сімей з дітьми та дітей, у житті яких виникли проблеми. Саме ці верстви населення належать до тієї категорії населення, яка потребує допомоги і не тільки соціальної та матеріальної, а також громадяни, яким допомога потрібна не тільки для виживання, але для самореалізації та самоствердження.

З метою забезпечення послідовного впровадження державної соціальної політики щодо підвищення стандартів життя селищної територіальної громади відділом соціального захисту населення  відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

Станом на 01.07.2022 року відділом соціального захисту населення  за програмним комплексом «Соціальна громада» прийнято та передано до управління соціального захисту населення Болградської РДА для прийняття рішення 3252 заяв у т.ч. 1159 заяви на соціальні допомоги, 560 заяв на субсидії, 160 заяв на пільги, заяви на отримання довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО) 1373.

Станом на 01.07.2022 профінансовано виплату  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги» та від 23.09.2020 №859 «Деякі питання призначення і виплати  компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» за січень – липень 2022 року у сумі 378,0 тис. грн.

Згідно із Законом України "Про охорону дитинства", відділ соціального захисту населення селищної ради одному з батьків відповідно до місця реєстрації видає посвідчення. За звітний період видано 51 посвідчень багатодітним сім’ям ( з них 15 посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 36 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї).    

З метою регулювання трудових відносин, забезпечення реалізації принципів гідної праці й упередження конфліктів, підприємства, організації та установи району укладають колективні договори, які проходять повідомну реєстрацію в відділу  соціального захисту населення. Протягом січня – липня 2022 року відділом зареєстровано 2 колективних договорів та 4 зміни та доповнення до колективних договорів.

Відділом постійно ведеться роз’яснювальна робота, надаються консультації та рекомендації підприємствам, організаціям та установам щодо передбачення в колективних договорах  створення належних умов праці, виділення необхідних матеріальних і фінансових ресурсів.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2012р №783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми», відділом соціального захисту населення постійно тримається на контролі питання щодо встановлення статусу особи, взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. З метою підвищення обізнаності населення через проведення інформаційної компанії щодо існуючого національного механізму взаємодії у наданні допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, у питаннях особистої безпеки та правилах безпечної міграції і працевлаштування за кордоном, уникання дій, в результаті яких є можливість стати жертвами злочину  торгівлею людьми, до засобів інформації та на веб-сайт селищної ради надавались роз’яснювальні статті. Інформаційні матеріали, розповсюджено також в центрі зайнятості, освітніх закладах, поліції, Тарутинському центрі соціальних служб.  Протягом звітного періоду до відділу не надходило повідомлень щодо осіб які постраждали від торгівлі людьми.

При Тарутинській селищної раді діє опікунська рада відповідно до рішення виконавчого комітету Тарутинської  ради від 25.02.2021 року № 27  «Про  створення опікунської ради з питань забезпечення захисту прав повнолітніх осіб, які за потребують опіки (піклування)». Основним завданням органу опіки та піклування є інформування населення про порядок встановлення опіки, піклування над повнолітніми фізичними особами, ознайомлення майбутніх опікунів з правами, обов`язками та передбаченою законодавством адміністративною та кримінальною відповідальністю, надання допомоги в оформленні та подачі відповідних заяв до суду, погодження кандидатур опікунів, надання дозволів опікунам на виконання дій від імені та в інтересах недієздатних осіб, перевірка виконання опікунських обов`язків.. За звітний період до опікунської ради надійшло одно звернення.

У районі створено та функціонує територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), який знаходиться у сільській місцевості (смт. Тарутине, вул..Красна,156) . Згідно медичних висновків 191 самотніх громадян потребують обслуговування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Фактично відділенням соціальної допомоги на дому  обслуговується  156 осіб.

Створено і функціонує з грудня 1996 р. стаціонарне відділення для постійного проживання ( на 40 місць), чисельність проживаючих станом на 01.07.2022р. – 35 підопічних.

Середня вартість соціального обслуговування 1 особи, фактично охоплених обслуговуванням через стаціонарне відділення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  становить 7500 грн.

Для ефективного розвитку та функціонування територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) необхідно, удосконалити систему фінансування для впровадження нових і доступних для населення соціальних послуг, підвищити заробітну плату соціальним робітникам, та посилити  соціальний захист  соціальних робітників, які безпосередньо надають соціальні послуги.

Указом Президента України №655/2021 від 14.12.2021  року присвоєно почесне звання «Мати – героїня» трьом жінкам селищної ради.     

Підводячи підсумки до всього вищевикладеного, слід зазначити, що соціальна політика в селищної раді базується на загальнодержавній політиці. Селищною радою планується і в подальшому чітко дотримуватися вимоги щодо реалізації заходів, що проводяться Кабінетом Міністрів України щодо подолання негативних явищ по відношенню до соціально незахищених верств населення, що дасть можливість забезпечити своєчасно соціальний захист та підвищення життєвого рівня жителів територіальної громади.

 

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.