Інформація про запобігання домашньому насильству, протидію торгівлі людьми та забезпечення рівних прав жінок та чоловіків

Друк

Майже половина населення України  страждала від домашнього насильства  впродовж свого життя, причому 30% з них зазнавали жорстокого поводження в дитячому віці.  За оцінками громадських організацій, кожна друга жінка у світі потерпає від одного з видів насильства. До поліції звертається лише невеликий відсоток від усієї кількості постраждалих. Причин цьому чимало, і одна з них − нерозуміння того, що саме є насильством.

Відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію домашньому насильству" зазначено, що домашнє насильство – дії, характерні для фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються між родичами або подружжям чи між іншими людьми, які спільно проживають, але не перебувають у родинних відносинах чи у шлюбі між собою.

Психологічне насильство – форма домашнього насильства, де вас словесно ображають, погрожують, принижують, переслідують, залякують та роблять інші дії спрямовані на обмеження волевиявлення людини. До цього виду насилля також відносять переслідування, постійний контроль з боку кривдника, погрози. Якщо вас ігнорують чи дискримінують через ваші переконання, віросповідання, національну, расову належність чи походження, шантажують – все це є одним із проявів психологічного насильства

Економічне насильство – форма домашнього насильства, де вас обмежують у доступі до ваших грошей чи забороняють використовувати кошти так, як ви бажаєте. До нього також слід віднести пошкодження вашого майна, перешкоджання в доступі до їжі, житла, майна, обмеження в можливості працевлаштування чи навчання, змушення до жебрацтва та шантажування.

Сексуальне насильство – форма домашнього насильства, де присутні дії сексуального характеру, вчинені стосовно дорослої людини без її згоди або стосовно дитини незалежно від її згоди, або в присутності дитини. До цього також відноситься примушування до статевого акту з третьою особою, а також інші правопорушення проти статевої свободи чи статевої недоторканості людини.

Фізичне насильство – форма домашнього насильства, що включає ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, а також незаконне позбавлення волі, нанесення побоїв, мордування, заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення інших правопорушень насильницького характеру.

Протягом І півріччя 2022 року в ВП №2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області зареєстровано 98 звернень з питань попередження домашнього насильства. 89,7% звернень щодо домашнього насильства складають звернення від жінок. На обліку у ВП№2 Болградського РВП ГУ НП в Одеській області перебуває 136 осіб з приводу вчинення домашнього насильства.

Станом на 01.07.2022 до відділу соціального захисту населення Тарутинської селищної ради надійшло 48 звернень щодо вчинення домашнього насильства.                         

Протягом І півріччя 2022 року спеціалістами служби у справах дітей Тарутинської селищної ради, поліції, Тарутинського селищного центру соціальних служб проведено 16 профілактичних рейдів по 15 населеним пунктам, під час яких було обстежено 51 родину, в яких батьки неналежно виконують батьківські обов’язки та складено відповідні акти. Під час рейдів проводились індивідуально-профілактичні заходи, спрямовані на попередження домашнього насильства.

Службою у справах дітей Тарутинської селищної ради постійно проводяться індивідуально-профілактичні бесіди з дітьми та їх батьками,  виготовлені та роздаються буклети на різноманітну тематику: «Твої права», «Відповідальність батьків», «Ти і Закон», «Права та обов’язки батьків», «Знати щоб уникнути», «Скажи насиллю «Ні», «Сім’я - простір без насилля», «Ми - за відповідальне батьківство», «Любов - найкращий засіб виховання», «10 кроків, щоб стати відповідальними батьками» та інші.

Для підвищення ефективності профілактичної та роз’яснювальної роботи серед батьків з метою запобігання жорсткому поводженню з дітьми та насилля за рекомендацією служби у справах дітей ці сім’ї перебувають під особистим контролем селищної  ради та соціальним супроводом селищного центру соціальних служб.

Тарутинським селищним центром соціальних служб за звітній період надано 159 послуг: психологічних-18; соціально-педагогічних-28; юридичних-12; інформаційних-49; соціально-економічних-27, соціально-медичних-25.

Відповідно законів України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», «Про попередження насильства в сім’ї», «Про протидію торгівлі людьми», постанови  Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 111 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року»,  Положення про почесні звання України, затвердженого Указом Президента України від 29 червня 2001 року № 476 «Про почесні звання України» (зі змінами, внесеними Указами від 21 серпня 2004 року № 963,  від 28 липня 2007 року № 674 та від 02 липня 2016 року № 284), з метою координації зусиль стосовно створення соціальних та економічних умов для належного функціонування та розвитку сім’ї як основи суспільства, підвищення статусу жінок у суспільстві, утвердження рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми рішенням виконавчого комітету від 25.03.2021 року№49 створена координаційна  рада   з питань сімейної та ґендерної політики, попередження домашнього насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми при виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради.

Рішенням сесії від 16.04.2021 №319-VІІ затверджена комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків та попередження торгівлі людьми Тарутинської селищної ради на  2021-2023 роки з обсягом фінансування 57,5 тис. грн.

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статті створена наказом директора Тарутинського селищного центру соціальних служб від 02.02.2021 № 12. МБ діє на підставі положення. Здійснює виїзди за попередньо складеним графіком, а також позапланово під час отримання повідомлення про виявлення факту вчинення насильства та потребу у наданні постраждалій особі термінової допомоги.  МБ утворена з числа штатних працівників засновника та фахівців різних суб’єктів, а саме: представника служби у справах дітей, поліції та психолога. Координує роботу Керівник МБ – КАЩИ М.П.

Відповідно до повідомлень, Мобільною бригадою було здійснено: 10 екстрених та 18 планових виїздів. 

Згідно графіку  роботи, МБ здійснено 6 профілактичні виїзди по населеним пунктам громади. Проведені індивідуальні та групові профілактичні бесіди з попередження домашнього насильства та насильства за ознакою статті. Загальна кількість склала - 24. Під час виїздів, розповсюджувалися інформаційні матеріали (буклети та листівки) за даною тематикою.

Складено 35 оцінок потреб сім’ї/особи. На кожну сім’ю заведені картки отримувачів послуг.

Під соціальний супровід взято 3  сім’ї, в якій виховується 7 дітей.

Фахівцями центру під час роботи з сім’ями були надані консультації щодо налагодження взаєморозуміння та поваги один до одного в родині, та недопущення насильства  і конфліктів в сім'ї.

Протягом 1 півріччя 2022 року не надходили звернення, заяви чи повідомлення від постраждалих  осіб від торгівлі людьми.

Серед населення громади у тому числі серед дітей постійно проводиться інформаційно - просвітницька робота щодо попередження торгівлі людьми. З учнями проведено тренінг на тему «Попередження та протидія торгівлі людьми» у якому взяло участь 16 дітей.

З особами, які виявили бажання виїхати за кордон, проведена профілактична бесіда про можливі проблеми при влаштуванні на роботу та шляхи їх уникнення.

Попередження домашнього насильства є актуальною проблемою сьогодення, яка потребує привернення уваги громадськості. Тому питання запобігання та протидії домашнього насильства знаходиться на постійному контролі виконавчого комітету Тарутинської селищної ради.

 

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.