ЗМІНА МЕЖ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

Друк

Межа земельної ділянки - це сукупність ліній, що утворюють замкнений контур і розмежовують земельні ділянки.

Встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) – це фактичне розташування поворотних точок меж земельної ділянки та закріплення їх межовими знаками на місцевості (при необхідності) яке відбувається відповідно до інформації з ДЗК тарозробленої і затвердженої землевпорядної документації на підставі якої було сформовано земельну ділянку за допомогою геодезичних пристроїв.

Здебільшого встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та закріплення її кутів повороту межі відбувається з метою її використання в чітких розмірах, зазначених в правовстановлюючих документах на право власності чи користування, з метою уникнення земельних спорів і тд.

Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру з цього приводу надалаофіційне роз’яснення: «Відповідно до частини другої статті 106 Земельного кодексу України (у редакції Земельного кодексу України від 17.03.2021) види межових знаків і порядок відновлення меж визначалися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин.

Законом України від 28 квітня 2021 року № 1423-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» (переважна більшість норм цього Закону набрала чинності 27.05.2021) статтю 106 Земельного кодексу України викладено в новій редакції та встановлено загальне правило, за яким спосіб закріплення спільних меж між земельними ділянками визначається за згодою власників таких земельних ділянок. Витрати на встановлення спільних меж несуть власники земельних ділянок у рівних частинах, якщо інше не встановлено угодою між ними. Межовими знаками можуть бути природні чи штучні споруди і рубежі (річки, струмки, канали, лісосмуги, рослинні смуги, дерева, стежки, рівчаки, стіни, паркани, огорожа, шляхові споруди, бетонні або металеві стовпи, плити, моноліти, камені, інші споруди і рубежі), що збігаються із межею земельної ділянки або спеціально встановлюються на ній. Межові знаки на водних об’єктах не встановлюються.

Тобто станом на сьогодні центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері земельних відносин, не визначаються види межових знаків і порядок відновлення меж.

Тому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України  від 13 серпня 2021 року № 127 «Про визнання такими, що втратив чинність, наказу Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 31 серпня 2021 року № 1142/36764, визнається таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376 «Про затвердження Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686 (зі змінами)».

Тобто 14.09.2021 року Інструкція…  втратила чинність.

На сьогоднішній день землевпорядні організації керуються вимогами статей 106 («Обов’язки щодо визначення спільних меж»), 107 («Відновлення меж»), 198 («Кадастрові зйомки») Земельного кодексу України. Це в свою чергу дає можливість встановлювати межові знаки не встановленого зразку й проводити встановлення меж в спосіб обраний землевпорядною організацією на свій розсуд.

Дуже часто до нас звертаються власники земельних ділянок (землекористувачі)  із запитанням: чи можливозмінити межі земельної ділянки, змістити і тд?

Звичайно, кожен випадок розглядається окремо, аналізуються документи, проводиться геодезична зйомка території, а вже після цього робиться висновок про можливість змінити межі (виправлення координат межі земельної ділянки в ДЗК).

Разом з цим нагадую, що відповідно до частини дванадцятої статті 79-1 Земельного кодексу України: «Межі суміжних земельних ділянок приватної власності можуть бути змінені їх власниками без формування нових земельних ділянок за технічною документацією із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)».

Зміна координат земельної ділянки або ж внесення виправлення відомостей до ДЗК про координати поворотних точок меж земельної ділянки чи переміщення або зміщення земельної ділянки здійснюється після:

  • аналізу наявних правовстановлюючих документів на землю та зареєстрованих ділянок в ДЗК;
  • проведення геодезичної зйомки на місцевості з метою співставлення відомостей з ДЗК та визначення можливості виправлення межі ділянки чи її переміщення;
  • розробка документації із землеустрою на основі якої буде внесено відповідні зміни в ДЗК;
  • внесення виправлених відомостей в дані земельного кадастру та отримання Витяг з ДЗК про земельну ділянку, в якому будуть відображені зміни, що вносились.

Прийміть до уваги, що після виправлення координат межі земельної ділянки (зміщення чи переміщення земельної ділянки до її фактичного місцярозташування) в Державному земельному кадастрі без зміни площі земельної ділянки не потрібно переробляти чи виготовляти нові правовстановлюючі документи на земельну ділянку, включаючи Державні акти на право власності на земельну ділянку будь-якого зразку, кадастровий номер земельної ділянки не змінюється, виправляється тільки інформація про координати кутів повороту межі земельної ділянки.

У випадку зміни конфігурації земельної ділянки, якщо право власності на земельну ділянку посвідчується Державним актом на право власності, рекомендується зареєструвати своє право власності на земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Звертаю вашу увагу, що з 2013 року в Україні за актуальність інформації про земельну ділянку (категорію, цільове призначення, місцерозташування, угіддя, площу, координати і т.д.) відповідає Державний земельний кадастр, інформація з нього є офіційною, а за актуальну інформацію про права на ці земельні ділянки відповідає Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

Відповідно до пункту 4 ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Закону України «Про Державний земельний кадастр» передбачено: «У разі якщо після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру виявлені помилки у визначенні площ та/або меж земельних ділянок (розташування в межах земельної ділянки частини іншої земельної ділянки; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у зв'язку із зміною методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів), такі помилки за згодою власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності можуть бути виправлені на підставі технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) або за матеріалами інвентаризації земель.

Зміна меж земельної ділянки при виправленні вказаних помилок допускається за письмовим погодженням з особами, яким належить право власності (а щодо земель державної та комунальної власності - право користування) на суміжні земельні ділянки.

Відсутність згоди власника земельної ділянки, користувача земельної ділянки державної чи комунальної власності на виправлення вказаних помилок не є підставою для відмови у перенесенні відомостей про відповідну земельну ділянку до Державного земельного кадастру, надання відомостей про земельну ділянку з Державного земельного кадастру…».

Відповідно до статті 57 Закону України «Про землеустрій» та пункту 26 постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 476 (і з змінами) «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» - у разі виправлення помилок, допущених у відомостях Державного земельного кадастру щодо меж земельних ділянок та/або інших відомостей про земельні ділянки, на кадастрових планах відповідних земельних ділянок зазначаються виправлені відомості про них, а саме існуючі межі земельних ділянок, існуючі координати поворотних точок меж земельної ділянки та пропозиції щодо виправлення меж земельних ділянок, проектні координати поворотних точок меж земельної ділянки

Кадастрові плани земельних ділянок, помилки у відомостях Державного земельного кадастру щодо яких виправляються, погоджуються з власниками таких земельних ділянок (якщо земельна ділянка перебуває в користуванні - також із землекористувачем) до внесення змін до відомостей до Державного земельного кадастру.

Для чого ж виправляти інформацію в Державному земельному кадастрі на земельну ділянку у разі її зміщення?

Відомості Державного земельного кадастру є офіційними відомостями про земельну ділянку, якщо земельна ділянка розташована не на своєму місці, її місце розташування в ДЗК не відповідає координатам на місцевості чи форма та розміри не співпадають з контурами на місцевості, то ви втрачаєте можливість ефективно відстоювати свої права, як власника ділянки в межових спорах, встановлення огорож та парканів, знижується до мінімуму ефективність продажу ділянки (не кожен купить ділянку, яка за інформацією Державного земельного кадастру розташована в іншому місці), не можливість отримання дозвільних документів на будівництво а також це дає можливість створити прецедент захоплення вашої фактичної власності, а також у разі зміщення унеможливить оформлення свого законного права власності суміжного власника земельної ділянки  при виготовленні землевпорядної документації та реєстрації земельної ділянки в ДЗК.

 

Відділ земельних ресурсів Тарутинської селищної ради

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.