Розробка комплексного просторового плану територіальної громади

Друк
В Україні реалізується земельна реформа та реформа децентралізації, які передбачають передачу повноважень і ресурсів на рівень територіальних громад.

Важливою складовою та запорукою реалізації цих реформ є формування спроможних громад та можливість громад управляти своїми територіями, в тому числі шляхом
розроблення документів державного планування, одним з яких є комплексний план просторового розвитку території територіальної громади.

У 2020 році, із прийняттям Верховною Радою Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель»,
територіальні громади отримали право планувати майбутнє використання всієї своєї території (як в межах, так і за межами населених пунктів). Документація, яка допомагає їм це робити, називається «комплексний план просторового розвитку території територіальної громади» (надалі – комплексний план) і поєднує в собі 10 видів містобудівної та землевпорядної документації.

Згаданий Закон набув чинності 24.07.2021. Ним були внесені зміни в низку законодавчих актів, а саме в:

Водний кодекс України , Земельний кодекс України , Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,Закон України «Про архітектурну діяльність»,
Закон України «Про охорону культурної спадщини», Закон України «Про землеустрій» ,Закон України «Про відчуження земельних ділянок,інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності» , Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закон України «Про Державний земельний кадастр» .

Зміни у Закон України «Про архітектурну діяльність» підвищили інституційну спроможність територіальних громад в сфері просторового планування, надавши їм можливість формування виконавчого органу з питань містобудування і архітектури, який належить до системи уповноважених органів містобудування та архітектури.
Також цим Законом передбачена посада головного архітектора села, селища, міста, повноваження якого поширюються на всю територію відповідної територіальної громади.
Найбільш суттєві для просторового планування територіальних громад зміни внесені в Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
З’явився новий вид містобудівної документації на місцевому рівні – комплексний план просторового розвитку території територіальної громади. Він призначений для перспективного планування та функціонального зонування всієї території територіальної громади, встановлення обмежень на використання територій навколо режимоутворюючих об’єктів, забезпечення центрального населеного пункту громади генеральним планом, а багатьох інших (в першу чергу невеликих) населених пунктів – планувальними рішеннями, які сприятимуть їх сталому розвитку. Також комплексний план включає в себе планувальні рішення окремих детальних планів територій, що дозволить сформувати та зарезервувати земельні ділянки для розміщення об’єктів, які реалізують державні, регіональні і громадські інтереси. Завдяки цьому одразу після затвердження комплексного плану з’явиться можливість надавати такі ділянки, а також містобудівні умови та обмеження для проєктування відповідних об’єктів. Результати комплексного плану обов’язково мають бути в електронному вигляді і стануть джерелом наповнення Державного земельного та містобудівного кадастрів.
Відповідно до зазначених змін, план зонування території перестав бути окремим видом містобудівної документації, а став невід’ємною складовою комплексного плану, генерального плану населеного пункту та його планувальних рішень.

Крім цього, зміни до Закону визначили повноваження замовника комплексного плану та обов’язкові мінімальні критерії, яким має відповідати його розробник.
Для забезпечення активного залучення мешканців громади та представників місцевого бізнесу до просторового планування Законом передбачається можливість розроблення територіальною громадою концепції інтегрованого розвитку, яка може стати основою для складання завдання на розроблення комплексного плану.
Із набуттям чинності Закону комплексний план, поряд із генеральним та детальним планом, є підставою для прийняття органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування рішення про викуп земельних ділянок,інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, для суспільних потреб .
Розроблення кожного виду містобудівної документації розпочинається із визначення меж території проєктування. У зв’язку із цим важливою є також зміна до Земельного кодексу , внесена Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції
у сфері земельних відносин» , якою визначено порядок встановлення меж територій територіальних громад. Відповідно до закону територіальним громадам надано право розпоряджатись землями за межами населених пунктів.
Протягом 2021 року вищенаведені зміни у законодавстві були деталізовані у низці підзаконних актів. Розроблення комплексного плану починається з завдання на його розроблення. У випадку, коли у громади відсутня затверджена концепція інтегрованого розвитку території територіальної громади, формування завдання на розроблення комплексного плану відбувається шляхом проведення громадського обговорення.

Виконання заходів, пов’язаних із формуванням завдання, здійснює виконавчий орган селищної ради (замовник розроблення комплексних планів).
Розробник, після укладання договору на розроблення комплексного плану, обов’язково повинен перевірити дотримання процедурних вимог підготовчого етапу, в тому числі стосовно завдання на розроблення (строки, склад тощо). Без дотримання цих вимог, завдання на розроблення комплексного плану не може вважатись правомірним, що може призвести до не погодження проєкту комплексного плану архітектурно-містобудівною радою.
Головною складовою вихідних даних для розроблення комплексного плану є картографічна основа.

Відділ містобудування, архітектури,
інфраструктури та ЖКГ
Тарутинської селищної ради

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.