ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ МІСЦЯ ВИРОБНИЦТВА, АБО ВИРОБНИЧОЇ  ДІЛЯНКИ, ВІЛЬНИХ ВІД РЕГУЛЬОВАНИХ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ В РАЗІ ЕКСПОРТУ ДЕЯКИХ РОСЛИН ТА ПРОДУКТІВ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

Друк

Україна є членом ряду міжнародних організацій, у тому числі й Міжнародної конвенції захисту рослин (МКЗР) і Світової організації торгівлі (СОТ). Статтею 6 Угоди про застосування санітарних та фітосанітарних заходів, яка є невід’ємною частиною Угоди про заснування Світової організації торгівлі, йдеться про адаптацію до регіональних умов, включаючи зони, вільні від шкідливих організмів або хвороб, та зони з незначною присутністю шкідливих організмів або хвороб.

Для попередження невиправданих бар’єрів у міжнародній торгівлі українськими рослинами та продуктами рослинного походження, надання можливостей вітчизняному сільгоспвиробнику вдало реалізувати свою продукцію, а експортеру – без проблем здійснити її експорт, необхідно встановлення статусів зон, ділянок і місць виробництва, вільних від регульованих шкідливих організмів.

Вільне від шкідливого організму місце виробництва – це: “місце виробництва, в якому той чи інший конкретний шкідливий організм не зустрічається, що підтвердже­но науковими даними, та в якому, якщо це доцільно, цей стан офіційно підтримується протягом визначеного періоду”. Воно є засобом, що дозволяє країні-експортеру (якщо цього вимагає країна-імпортер) гарантувати, що вантажі рослин, продуктів рослинного походження або інших регульованих товарів, які вироблені в місці виробництва та/або вивезені з нього, є вільними від зазначеного шкідливого організму, оскільки доведена його відсутність у цьому місці протягом відповідного періоду.

Поняття вільного місця виробництва може застосовуватися до будь-якого госпо­дарства або комплексу полів, що управляються як єдина одиниця сільськогосподар­ського виробництва. Місце виробництва може включати ділянки, які керуються окремо з фітосанітарною метою (виробничі ділянки).

Якщо шкідливий організм (завдяки своїм біологічним особливостям) може легко проникати на місце або ділянку виробництва, довкола зазначених місць або ділянок необхідно визначити буферну зону, в межах якої будуть застосовуватись відповідні фітосанітарні заходи. Межі даної зони і характер фітосанітарних заходів залежати­муть від біології шкідливого організму та внутрішніх характеристик місця або ді­лянки виробництва. На сьогоднішній день,  вимоги щодо експорту деяких рослин та продуктів рослинного походження із зон, ділянок та місць виробництва, вільних від регульованих шкідливих організмів, встановлюють країни Європейського Союзу, Євразійського Економічного Союзу, Індонезія, Кенія, Китайська Народна Республіка, Туреччина та інші.    Держпродспоживслужба постійно оновлює списки країн та їх вимоги, з якими можна ознайомитися на офіційному веб сайті.                                 

При здійснені експортних операцій, у випадку наявності вимог країни-імпорту щодо експорту об’єкту регулювання із зон, місць і (або) ділянок виробництва, вільних від певного карантинного організму державними фітосанітарними інспекторами Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області, за ініціативи суб’єкта господарювання, проводиться процедура офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів чи одного шкідливого організму відповідно до норм Порядку офіційного встановлення та/або підтримання статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, позбавлення такого статусу, його поновлення та інші умови офіційного встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 04.03.2021 № 451.

Тому експортерам, які планують експортувати продукцію врожаю 2024 року  заздалегідь потрібно подбати про вчасне виконання фітосанітарних вимог та проведення всіх необхідних фітосанітарних процедур.

Для цього потрібно звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області зі заявою встановленого зразка та необхідним додатковим пакетом документів. Для того, щоб розпочати процедуру встановлення офіційного статусу виробнику потрібно:

 1. Скласти лист завчасного повідомлення про бажання встановлення місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів. У листі потрібно вказати назву господарства, локацію, кількість місць виробництва, площу бажаної карантинної ділянки, назву культури, і назву карантинного організму, від якого планується зробити вільну ділянку. Цей попередній лист треба надіслати до Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.
 2. Надати від виробника офіційну заяву про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів та пакет необхідних документів державному фітосанітарному інспектору Держпродспоживслужби в Одеській області який обслуговує відповідну територію.

Слід зазначити, що обстеження на виявлення деяких регульованих шкідливих організмів проводиться в певний період вегетації рослин, а не після збирання врожаю. І важливо цей момент не упустити та завчасно звернутись до Держпродспоживслужби.

Власник (користувач) місця виробництва та/або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, при підтриманні офіційного статусу зобов’язаний:

 • Виконувати обов’язки щодо карантину рослин та інші фітосанітарні заходи, спрямовані на попередження проникнення регульованих шкідливих організмів на територію місця виробництва;
 • Обстежувати місця виробництва та /або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, як візуально, так і за допомогою феромонних пасток та інших методів, рекомендованим державним фітосанітарним інспектором;
 • З метою знищення шкідливих організмів проводити (не рідше одного разу на рік) фітосанітарні заходи щодо знезараження складів та інших місць зберігання об’єктів регулювання, які розташовані на території місця виробництва та /або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;
 • Заносити до журналу (додаток 7), інформацію про фітосанітарний стан посівів (посадок) сільськогосподарських рослин, продуктів рослинного походження та інших об’єктів регулювання , які вирощуються, зберігаються, вивозяться та/або ввозяться з та/або в місця виробництва або виробничі ділянки, вільні від регульованих шкідливих організмів

Підставами для видачі наказу про позбавлення офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів, є:

 • Виявлення регульованих шкідливих організмів під час проведення процедури перевірки;
 • Неповідомлення Держпродспоживслужби про виявлення регульованих шкідливих організмів на території місця виробництва;
 • Внесення особою недостовірної інформації до журналу про фітосанітарний стан посівів сільськогосподарських рослин;
 • Неповідомлення особою про зміну даних, зазначених у заяві про встановлення та/або підтримання офіційного статусу місця виробництва або виробничої ділянки, вільних від регульованих шкідливих організмів;
 • Невиконання розпоряджень державних фітосанітарних інспекторів.

 

Також наголошуємо на обов’язковості проведення систематичного моніторингу, обстежень земельних угідь,  місць зберігання сільськогосподарської продукції на виконання статей 7, 28 Закону України «Про карантин рослин».

 

Провідний спеціаліст відділу карантину рослин
 Управління фітосанітарної безпеки,
 Головного управління Держпродспоживслужби
 в Одеській області                                                                                                                          Сергій  ВРАБІЙ

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.