Права постраждалих від домашнього насильства

Друк

Людина, її життя та здоров’я, честь і гідність, недоторканність та безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Домашнє насильство є серйозним порушенням прав людини, саме тому надання допомоги та захисту постраждалим особам є одним із основних напрямків реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Для ефективного виконання позитивних зобов’язань держави, важливим є практичне забезпечення реалізації прав постраждалої особи, яка включає в себе, зокрема:

✔ належне інформування постраждалої особи про її права;

✔ чітке роз'яснення, яким чином постраждала особа може скористатися своїми правами.

Тому, звичайним правилом для кожного представника суб’єкта запобігання та протидії домашньому насильству має стати чітке роз’яснення прав постраждалої особи та способів їх реалізації.

Постраждала особа від домашнього насильства МАЄ ПРАВО НА:

- ДІЄВИЙ, ЕФЕКТИВНИЙ ТА НЕВІДКЛАДНИЙ ЗАХИСТ В УСІХ ВИПАДКАХ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА, НЕДОПУЩЕННЯ ПОВТОРНИХ ВИПАДКІВ.

 При здійсненні будь-яких заходів на першому місці завжди повинно бути убезпечення постраждалих від неправомірних діянь кривдника. Суб’єкти, яким стало відомо про факт домашнього насильства, у першу чергу, повинні вжити всіх необхідних заходів для його припинення. У випадку загрози життю і здоров’ю безпека постраждалих вважається важливішою за все інше. У межах наданих суб’єктам повноважень, постраждалі можуть отримувати такі види захисту: припинення насильства працівниками поліції, надання тимчасового притулку для безпечного розміщення; терміновий заборонний та обмежувальний приписи. При цьому, процедура їх винесення максимально сприятлива для постраждалої особи.

- ОТРИМАННЯ ПОВНОЇ, ВИЧЕРПНОЇ ІНФОРМАЦІ ПРО СВОЇ ПРАВА І СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ, МЕДИЧНУ, СОЦІАЛЬНУ, ПСИХОЛОГІЧНУ ДОПОМОГУ.

 Метою цього права є забезпечення того, щоб постраждалі мали необхідну їм інформацію для реалізації своїх прав та пошуку послуг і ресурсів, зокрема: про права постраждалих, про наявні послуги та ресурси, як звернутися до посадових осіб кримінальної юстиції та що їх буде очікувати під час розгляду їх справи.

- БЕЗОПЛАТНЕ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ, МЕДИЧНОЇ, СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ.

 Враховуючи, що постраждала від домашнього насильства особа часто має досить обмежені фінансові та економічні ресурси, держава передбачила для неї можливість отримання такого роду послуг на безоплатній основі.

- БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ.

 Дотримуватись цього принципу – це рахуватися з інтересами постраждалої особи, дотримуватися прийнятного для неї формату спілкування і взаємодії, бачити в ній не об’єкт надання допомоги та захисту від домашнього насильства, а рівноправного суб’єкта, не звинувачувати постраждалу особу у вчиненому щодо неї насильстві. У випадку протиставлення прав і законних інтересів кривдника та постраждалої особи держава визнає пріоритетність прав, законних інтересів та безпеки постраждалих осіб та вимагає від суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, їх забезпечення.

- ПОВАГУ ДО ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ, УВАЖНЕ ТА ГУМАННЕ СТАВЛЕННЯ З БОКУ СУБ'ЄКТІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ.

 Дотримуватись цього принципу – це рахуватися з інтересами постраждалої особи, дотримуватися прийнятного для неї формату спілкування і взаємодії, бачити в ній не об’єкт надання допомоги та захисту від домашнього насильства, а рівноправного суб’єкта, не звинувачувати постраждалу особу у вчиненому щодо неї насильстві. У випадку протиставлення прав і законних інтересів кривдника та постраждалої особи держава визнає пріоритетність прав, законних інтересів та безпеки постраждалих осіб та вимагає від суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та протидії домашньому насильству, їх забезпечення.

- КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ ОСОБИСТОГО ХАРАКТЕРУ, ЯКА СТАЛА ВІДОМА ТА ЗАХИСТ ПЕСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

 Цей принцип означає, що інформація про постраждалих осіб, отримана фахівцями під час здійснення заходів щодо запобігання та протидії домашньому насильству, не підлягає свідомому чи випадковому розголошенню. Обробка персональних даних про особу, яка повідомила про вчинення насильства, або про постраждалу особу здійснюється за згодою такої особи або її законного представника з дотриманням вимог Закону України  «Про захист персональних даних».

- ВИБІР СПЕЦІАЛІСТА ЗА СТАТТЮ.

 Реалізація цього права полегшить встановлення довіри та необхідного контакту між постраждалою особою та представниками держави.

- ВІДШКОДУВАННЯ КРИВДНИКАМИ ЗАВДАНИХ МАТЕРІЛЬНИХ ЗБИТКІВ І ШКОДИ ЗАПОДІЯНОЇ ФІЗИЧНОМУ Й ПСИХІЧНОМУ ЗДОРОВ'Ю.

 Постраждала особа має право пред’явити позов у рамках встановленої законом схеми для компенсації завданих їй збитків та шкоди.

- ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ І СУДУ.

 За загальним правилом отримання допомоги постраждалими особами ґрунтується на їх вільному волевиявленні. Саме постраждала особа визначає, чи бажає вона звертатись до правоохоронних органів і суду з метою притягнення кривдників до відповідальності, застосування до них спеціальних заходів щодо протидії домашньому насильству.

-СВОЄЧАСНЕ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСТАТОЧНІ РІШЕННЯ СУДУ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ ПРАВООХОРННИХ ОРГАНІВ Постраждала особа має право своєчасно отримувати повідомлення про важливі події у своїй справі, зокрема, про: застосування до порушника запобіжних та обмежувальних заходів, закриття кримінального провадження, винесення вироку або іншого рішення суду тощо.

Реалізація прав постраждалої особи є дуже важливою.

Коли постраждала особа обізнана в своїх правах та можливостях, це посилює відчуття безпеки, що, у свою чергу, впливає на прийняття рішення – розірвати коло насильства, заявити про випадок насильства до поліції, вчинювати активні дії щодо свого захисту.

 

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.