Відділ соціального захисту населення Тарутинської селищної ради інформує

Друк

Наказом Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації  від 9 лютого 2023 року № 17 затверджено  Порядок надання реабілітаційних послуг.

Цей Порядок визначає механізм здійснення реабілітаційних заходів із надання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг (далі - послуги) дітям з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату та центральної і периферичної нервової системи, дітям віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою запобігання виникненню інвалідності), зареєстрованих в Одеській області в реабілітаційних закладах Одеської області незалежно від форми власності, фінансування видатків на які забезпечується, зокрема за рахунок коштів обласного бюджету. Надання реабілітаційних послуг проводиться відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», цього Порядку та інших актів законодавства, що діють у сфері реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Гранична кількість отримувачів, яким надаються реабілітаційні послуги протягом фінансового року в межах реалізації цього Порядку, становить  600 осіб. Вартість реабілітаційних послуг визначається на підставі розрахунку (калькуляції), затвердженої  наказом керівника реабілітаційного закладу в розрізі кожної окремої реабілітаційної послуги.

Послуги з реабілітації надаються отримувачам безкоштовно в межах граничної вартості реабілітаційних послуг для однієї дитини та визначаються за ступенем обмеження життєдіяльності і не можуть перевищувати:

для дітей з І та ІІ ступенем обмеження – 16 тис. гривень;

для дітей з ІІІ ступенем обмеження – 25 тис. гривень;

для дітей з ранньою діагностикою захворювання - 16 тис. гривень. 

Реабілітаційні послуги можуть надаватися як стаціонарно так і амбулаторно. Організація процесу надання реабілітаційних послуг отримувачам здійснюється реабілітаційним закладом відповідно до цього Порядку, укладеного в межах реалізації цього Порядку договору та чинного законодавства України. Реабілітаційні послуги можуть бути надані одному отримувачу реабілітаційних заходів не більше 1 разу протягом відповідного бюджетного періоду за рахунок коштів обласного бюджету. Першочергово реабілітаційними послугами забезпечуються відповідно до поданих заяв отримувачі, які не були забезпечені ними в попередньому фінансовому році внаслідок відсутності бюджетних коштів або у зв’язку з довготривалою хворобою дитини.  Законні представники або уповноважені особи мають право вільного вибору закладу для проходження реабілітації із числа державних закладів, комунальних закладів, реабілітаційних закладів приватної форми власності, які знаходяться на території Одеської області. Перелік реабілітаційних закладів (із зазначенням контактної інформації), перелік документів, необхідних для отримання послуг, інформація про умови надання послуг формуються уповноваженим органом та оприлюднюються на офіційних веб-сайтах цих закладів та уповноваженого органу.

Для отримання послуг отримувач або його законний представник подає до Департаменту заяву про отримання комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг за формою, до якої додаються:

копія індивідуальної програми реабілітації, виданої лікарсько-консультативною комісією державного або комунального закладу охорони здоров’я (для дітей з інвалідністю);

копія висновку лікарсько-консультативної комісії державного або комунального закладу охорони здоров’я з рекомендаціями стосовно надання послуг (для дітей віком до трьох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності); 

копія виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма 027) для дітей з інвалідністю;

копія паспорта громадянина України (для законних представників або уповноважених осіб), свідоцтва про народження (для дітей віком до 14 років);

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів реабілітаційних послуг, які є внутрішньо переміщеними особами);

копія документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);

копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або відповідної сторінки паспорту (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

згода на обробку персональних даних.

Головним розпорядником бюджетних коштів для відшкодування витрат за надання реабілітаційних послуг є Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації  знаходиться за адресою:  м. Одеса, вул. Канатна,83

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.