Припинення права суборенди у разі дострокового розірвання договору оренди землі

Друк

Суборенда землі — це передача земельної ділянки її користувачем (орендарем) іншій особі в користування на певний строк та на умовах, погоджених з орендодавцем. Такі відносини оформляються відповідним договором .

Строк суборенди не може перевищувати строку, визначеного договором оренди землі.

Договір суборенди землі може бути розірваний за згодою сторін.

На вимогу однієї із сторін договір суборенди може бути достроково розірваний за рішенням суду в порядку, встановленому законом.

Розірвання договору суборенди землі в односторонньому порядку не допускається, якщо інше не передбачено законом або самим договором.

Законом України від 12 травня 2022 року No 2255-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству» було внесено зміни до Закону України «Про оренду землі», згідно яких правочин про розірвання договору оренди (суборенди) землі сільськогосподарського призначення, орендарем (суборендарем), за яким є юридична особа приватного права (крім акціонерного товариства, повного та командитного товариства), є значним правочином та потребує попереднього прийняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом такої юридичної особи рішення про надання згоди на його вчинення (крім випадку, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним).

У разі неприйняття загальними зборами учасників або іншим вищим органом юридичної особи рішення про надання згоди на вчинення такого значного правочину (крім випадку, якщо статутом юридичної особи прямо передбачено, що такий правочин не є значним) такий правочин є нікчемним.

Отже, як вбачається з вищезазначеного, дана норма стосується також і розірвання договорів суборенди землі.

Однак, слід звернути увагу на те, що у разі припинення договору суборенди землі сільськогосподарського призначення у зв’язку з достроковим розірванням договору ОРЕНДИ відповідної земельної ділянки, виконання вимог статті 31 Закону України «Про оренду землі», пов’язаних із значним правочином, потребуватиметься виключно щодо договору ОРЕНДИ землі, а припинення права суборенди землі буде відбуватися не з волі сторін, а відповідно до абз. 4 ст. 8 зазначеного закону.

 

Відділ державної реєстрації

Тарутинської селищної ради

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.