Кількість населення та природний рух в Тарутинській громаді

Друк

За даними звітів Соціальних паспортів старост старостинських округів в Тарутинській громаді станом на 01.01.2023 року кількість населення становить 21555 чол., у тому числі діти від 0 - 18 років – 4146 чол. у працездатному віці – 12740 чол., особи пенсійного віку – 4669 чол.

В середньому по громаді у 2022 році питома вага чоловіків становить 48,4%, а жінок відповідно 51,6%. Співвідношення між чоловіками та жінками по населених пунктах відрізняється.

Серед працездатного населення, співвідношення становить 48,6 % та 51,4% відповідно (станом на 01.01.2023 рік).

У віковій групі старше 60 років спостерігається диспропорція між чоловіками та жінками у бік жіночої частини населення. Загальна кількість пенсіонерів станом на 01.01.2023 р. становить 4669 осіб, що дорівнює 21,7% від загальної чисельності населення.

Чисельність населення в цілому по Тарутинській громаді в порівнянні з 2021 роком зменшилась на 4,4%. 

У структурі проживання в смт. Тарутине – мешкає понад 22,1% населення, 16,8% мешкає в Березинському старостинському окрузі, 7,9% в Підгірненському, 7% в Рівненському, 6,9% в Ярівському, 6,8% в Вільненському, 6,5% в Петрівському, 6,3% в Серпневському, 6,2% в Красненському, 6% в Виноградівському, 4,3% в Калачівському, 3,2% в Малоярослаіецькому Другому.

Природний приріст населення має значне коливання демографічних показників. За останні роки спостерігаємо тенденцію зменшення народжуваності та збільшення смертності. Так, у 2022 році в Тарутинській громаді народилось 102 немовлят, померло – 288 осіб. Загальна демографічна ситуація на території громади характеризується від’ємним природним приростом населення (-186 осіб).

За мовним складом населення в Тарутинській громаді у 2022 році розподілилось наступним чином. Питома вага болгар складає 42,2%, росіян – 33,4%, українців – 11,7%, молдаван - 6%, гагаузів – 5,2% інших національностей – 1,5%.

 

Повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України стала причиною однієї з найстрімкіших криз вимушеного переміщення населення.  Так, станом на 01.01.2023 року в Тарутинській громаді фактичне перебуває 571 особа, у тому числі діти від 0 - 18 років – 288 осіб,  працездатне населення -  – 235 чол., особи пенсійного віку – 48 чол.

За всіма віковими категоріями переважна кількість вимушено переміщених осіб (ВПО) спостерігається - жіночого населення – 74%, а  чоловічого – 26%.

Відділ економіки, інвестицій та сільського господарства

Тарутинської селищної ради

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.