Відділом соціального захисту населення Тарутинської селищної ради станом на 15 липня поточного року видано 35 посвідчень батькам багатодітної сім’ї  та 56 посвідчень дітям з багатодітної сім’ї

Друк

Відділом соціального захисту населення Тарутинської селищної ради станом на 15 липня поточного року видано 35 посвідчень батькам багатодітної сім’ї  та 56 посвідчень дітям з багатодітної сім’ї.

Багатодітні сім'ї, які зареєстровані  та проживають в Тарутинській громаді та в яких виховується троє і більше дітей можуть оформити посвідчення у відділі соціального захисту населення  Тарутинської селищної ради (смт.Тарутине, вул. Шевченко Тараса 2, 2 поверх,11 к.)

Для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї до відділу соціального захисту населення подається заява одним із батьків.

До заяви додаються:

       одна фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 30 × 40 міліметрів;

       копії свідоцтв про народження дітей;

       копії свідоцтва про шлюб (не стосується батьків, які не перебувають у шлюбі);

       копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта;

посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

У разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України - копія свідоцтва про народження дитини або довідки із закладу освіти. Такі документи подаються за умови їх легалізації, якщо інше не передбачено законом та міжнародним договором України, та з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.

У разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу - документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері, копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням).

У разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, - довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років).

 

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.