Головне управлiння ДПС в Одеській областi інформує

Друк

Головне управлiння ДПС в Одеській областi для запобiгання конфлiктних ситуацiй i правильного тлумачення Податкового кодексу Украiни, щодо нарахування та сплати податкiв на майно, повідомляє наступну інформацію.

Вiдповiдно до п.п. 286.5 ст. 286 Податкового кодексу Украiни № 2755-VI 02.12.2010 (далі - Кодексу), нарахування податкiв на майно фiзичним особам проводиться контролюючими органами, як1 надсилають платнику податку у порядку, визначеному ст. 42 Кодексу, податкове повiдомлення-рiшення про внесения податку за формою, встановленою у порядку, визначеному ст. 58 Кодексу.

Платники земельного податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельних ділянок для проведения звірки даних щодо:

- розмiру площ та кiлькостi земельних дiлянок, що перебувають у власностi та/або користуванні платника податку;

- права на користування пiльгою зi сплати податку з урахуванням положень пунктiв 281.4 та 281.5 Кодексу;

- розміру ставки земельного податку;

- нарахованої суми плати за землю.

Платники податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноi ділянки вiдповiдно до п.п. 266.7.3. п. 266.7 ст. 266 Кодексу, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведения звірки даних щодо:

- об'ектів житлової та/або нежитлової нерухомостi, в тому числi їх часток,що перебувають у власностi платника податку;

- розмiру загальної площi об'ектів житлової та/або нежитлової нерухомостi, що перебувають у власностi платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку;

- розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

Платники транспортного податку вiдповiдно до п.п. 267.6.1 О п. 267.6 ст. 267 Кодексу, мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своею податковою адресою (мiсцем реестрацй) для проведения звірки даних щодо:

а) об'ектів оподаткування, що перебувають у власностi платника податку;

6) розмiру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разi виявлення розбiжностей мiж даними контролюючих органiв та даними, пiдтвердженими платником на пiдставi оригiналiв вiдповiдних документiв, зокрема документiв на право власностi (платники земельного податку документів на право користування пiльгою, а також у разi зміни розмiру ставки) контролюючий орган проводить перерахунок суми податку i надсилає (вручає) платнику податку нове податкове повiдомлення-рiшення. Попереднє податкове повiдомлення-рiшення вважаетъся скасованим (відкликаним).

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.