До відома суб’єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність в сфері роздрібної торгівельної діяльності та закладах ресторанного господарства

Друк

Згідно зі статтею 26 Закону України  «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого Постановою кабінету міністрів України від 15.06.2006 року №833 (зі змінами), Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства, затверджених наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 24.07.2002 року №219 (зі змінами):

Працівники підприємств закладів ресторанного господарства і торгівлі,   професійна чи інша діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може спричинити поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь, повинні проходити обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) і періодичні медичні огляди.

Власники підприємств, установ, організацій або уповноважені ними органи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за організацію і своєчасність проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів і допуск їх до роботи без наявності необхідного медичного висновку.

Працівники, які без поважних причин не пройшли у встановлений термін обов'язковий медичний огляд у повному обсязі, від роботи відсторонюються і можуть бути притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Особиста медична книжка  пред’являється  для  контролю на вимогу органів державного нагляду (контролю) за   дотриманням    вимог    санітарного законодавства.

На підставі вище викладеного Тарутинська селищна рада звертає вашу увагу на необхідність своєчасного проходження медичних оглядів для недопущення порушень чинного законодавства та забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя мешканців громади.

_____________________________________________________________________

 

Bookmark the Постійне посилання.

Без коментарів.