Пояснювальна записка до проєкту рішення 42 сесії Тарутинської селищної ради «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії селищної ради на 27.02.2020 рік

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А    З А П И С К А

ДО  ПРОЄКТУ РІШЕННЯ ТАРУТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

«Про внесення змін та доповнень до рішення сесії селищної ради

на 18.02.2020 рік

Код бюджетної класифікації Види надходжень Сума тис.грн. Підстава
Вільний залишок загальний фонд 754000 Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України
       
       
Всього по доходах селищного бюджету 754000    

 

1.2.Внести зміни до видатковой частини загального фонду. -1005000

1.3.Збільшити видаткову частини  спеціального фонду селищного бюджету на 1 759 000 тис. грн.,з них

 

Розпорядники КФК КЕКВ Сума тис. грн. Примітка
Благоустрій міст,сел,селищ 11116030 2240 -1005000 Оплата послуг (крім комунальних)
Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства 0116017/1 3210 38000 Капітальні трансферти підприємствам
Благоустрій міст,сел,селищ 0116030/1 3132 1496791 На "Капітальний ремонт тротуарной доріжки по вул. Красна від буд. №73-169 смт. Тарутине.
Благоустрій міст,сел,селищ 0116030/1 3132 224209 На "Капітальний ремонт зливової каналізації з облаштуванням майданчика для автотранспорту по вул. Красна смт.Тарутине
ітого   754000  
Усього  видатків   1759000  

 

                              

                                                                                                                             

                Головний бухгалтер                                    О.В. Жосан       

Без коментарів.