Проєкти рішень чергової 45 сесії Тарутинської селищної ради VII скликання до засідання 09.07.2020 року


Проєкти-СР-07-2020.docxЗавантажити
Зем-пит-07-2020.pdfЗавантажити
Друк

gerb

УКРАЇНА

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

смт Тарутине Тарутинського району Одеської області

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

                                                     

Про затвердження технічної документації

з нормативної грошової оцінки земель смт Тарутине

Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області.

Відповідно до Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про оренду землі», «Про оцінку земель», з метою економічного регулювання земельних відносин при визначенні розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні (крім випадків, визначених законом) та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, та даруванні земельних ділянок, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель, розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель смт Тарутине, Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області. Одеської області, розроблену ДП «Одеський інститут землеустрою» керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Тарутинська селищна рада,

                                                                                                                             

ВИРІШИЛА:

 

  1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель смт Тарутине Тарутинського району Одеської області (додається).
  2. Затвердити базову вартість одного квадратного метра земель смт Тарутине в розмірі 188,42 грн/м.кв.
  3. Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель смт Тарутине Тарутинського району Одеської області, що затверджена пунктом 1 цього рішення, з 1 січня 2021 року відповідно до вимог пункту 271.2 статті 271 Податкового кодексу України.
  4. З 1 січня 2021 року, відповідно до вимог чинного законодавства здійснити перегляд розміру орендної плати та внести відповідні зміни до договорів оренди земельних ділянок державної та комунальної власності, які раніше були надані в оренду.
  5. Довести до відома Відділ у Тарутинському районі Головного управління Держгеокадастру в Одеській області та Тарутинську ДПІ Ізмаїльського управління ГУ ДФС в Одеській області про затвердження та введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель смт Тарутине Тарутинського району Одеської області.
  6. Повідомити власників землі та землекористувачів про затвердження та введення в дію нової нормативної грошової оцінки земель смт Тарутине Тарутинського району Одеської області.
  7. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації, в порядку, визначеному законодавством.
  8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

    Тарутинський селищний голова                                Іван КУРУЧ

 

 


 

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

_______ сесія

VII скликання від ___________________ р.

 

Код КОАТУУ  5124755100

 

Про встановлення та затвердження місцевих

податків та зборів на території Тарутинської

селищної ради на 2021 рік

 

Керуючись пунктами 24, 28, 35 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 10, 12, розділу XII Податкового кодексу України, Тарутинська  селищна рада вирішила:

1. Встановити ставки податку на майно та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 1.

2.  Встановити ставки єдиного податку та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 2.

3.  Встановити туристичний збір та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 3.

4. Це рішення набирає чинності 01 січня 2021 року та діє до прийняття нового рішення .

5. До 15 липня 2020 року рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті та інформаційному стенді Тарутинської селищної ради, відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного і культурного розвитку, плануванню та бюджету .

 

     Тарутинський селищний голова                                      Іван КУРУЧ

 

№_______-VII

_____________ р.

 

 

 


 

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

 
Про намір передачі в оренду комунального майна

Відповідно до Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 3 жовтня 2019 року № 157-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами, з метою ефективного використання об'єктів комунальної власності Тарутинської територіальної громади,  Тарутинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Включити нежитлові приміщення 1, 2, 3, що знаходяться за адресою: вул. Набережна, №№ 5,7, смт Тарутине  Тарутинського району Одеської області та є комунальною власністю територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області  до Переліку об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні (Перелік першого типу) згідно з додатком 1.

2. Виконавчому апарату селищної ради забезпечити:

підготовку об’єктів 1,2,3 до передачі в оренду за результатами аукціону;

організацію та проведення аукціону в електронній формі відповідно до вимог Закону України від 3 жовтня 2019 року № 157-ІХ  «Про оренду державного та комунального майна» (далі – Закон);

оприлюднення відповідно до Закону інформації щодо наміру передати майно в оренду та включення його до Переліку, вказаного у пункті 1 рішення.

3. Затвердити Типовий договір оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області згідно додатку 2.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  житлово-комунального господарства, побутовому, торгівельному обслуговуванню, транспорту та зв’язку  (Березовський О.С.) та на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету  (О.О. Чернєва)

 

Тарутинський селищний голова                                                                     І.І.Куруч

 

 

 


 

 

                                                                                  Додаток 1

до рішення 42 сесії Тарутинської селищної ради 

VІІ скликання від 27.02 2020 року №    -VII

                                                                 

ПЕРЕЛІК

об'єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні

(Перелік першого типу)

№ з/п Назва (характеристика) об’єкта Адреса (місцезнаходже-ння)

об’єкта

Спосіб передачі в оренду Строк оренди Балансова вартість (грн.)
1. Нежитлове приміщення 1- кафе,            загальна площа 157,0 кв.м 68500              Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,           вул. Набережна, 5 на аукціоні

 

5 років з дати укладання договору  102186,00

 

 

2.

 

Нежитлове приміщення 2- гуртожиток (готель), загальна площа 368,5 кв.м        

 

68500              Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,           вул. Набережна, 5

 

на аукціоні

 

 

5 років з дати укладання договору

 

 

190476,00

 

 

3.

 

Нежитлове приміщення 3- магазин , загальна площа 97,4 кв.м        

 

68500              Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,           вул. Набережна, 7

 

на аукціоні

 

 

5 років з дати укладання договору

 

14600,00

 

 

 

 Тарутинський селищний голова                                                                     І.І.Куруч

 

 

 


 

 

 

 Додаток 2 до рішення Тарутинської

селищної ради від _______ №_______

                                                                                                                                               

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області

смт Тарутине

 «____» _______ 20___р. 

Тарутинська селищна рада, далі - Орендодавець, в особі селищного голови Куруча Івана Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, 
та ____________________________________, (повне найменування орендаря)далі - Орендар, в особі____________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі _________________________________, (назва документа, що визначає статус) що іменуються разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

 

1. Предмет Договору 
Цей договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов'язані з передачею в оренду майна ( приміщення ), що є комунальною власністю Тарутинської селищної ради.

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежиле приміщення площею _________ кв.м, розміщене на ____ поверсі (ах) (будинку, будівлі тощо), що знаходиться за адресою: ______________________________________________________________.

1.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, яке знаходиться на балансі Тарутинської селищної ради, вартість об’єкта оренди є його балансова вартість, станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати , здійсненої станом на ______________20__ р. і становить __________________ грн. без ПДВ.

1.3.Орендар використовує орендоване приміщення тільки за цільовим призначенням, обумовленим договором. 

2. Умови передачі та повернення орендованого приміщення
2.1. Вступ Орендаря у користування приміщенням настає з моменту підписання акта приймання- передачі вказаного приміщення.

2.2. Передача приміщення в оренду не передбачає передачу Орендареві права власності на орендоване майно. Майно залишається у комунальній власності територіальної громади села, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Приміщення вважається повернутим з моменту підписання сторонами акта приймання- передачі. 

3. Орендна плата та розрахунки 

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади Тарутинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради № ____ від _________ р., або за результатами конкурсу на право оренди комунального Майна і становить _______грн. в місяць, без ПДВ. 
3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
3.3. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування. 

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата перераховується на відповідний рахунок Орендодавця щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.

3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.

3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі ______ % від суми заборгованості.
3.8. Зайва сума перерахованої орендної плати, підлягає заліку в рахунок подальших платежів. 
3.9.У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.

4. Права та обов'язки Орендодавця

4.1. Орендодавець має право:

4.1.1.контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Орендарем майна відповідно до умов Договору оренди (проводити необхідний огляд, вживати відповідних заходів реагування, здійснювати в процесі перевірки фото- або відеофіксацію стану та умов використання майна).

4.1.2.виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством.
4.1.3. відмовитися від Договору та вжити необхідних заходів для примусового звільнення та повернення Орендарем майна у випадках, передбачених Договором. 
4.1.4. нараховувати та стягувати з Орендаря заборгованість з орендної плати та інші збитки в порядку, визначеному законодавством України. 

4.2.Орендодавець зобов'язується:

4.2.1. протягом встановленого терміну передати по акту приймання-передачі майно Орендарю;

4.2.2. не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися майном на умовах цього Договору;

4.2.3. за результатами проведеної експертної оцінки майна, яку здійснює Орендар за рахунок власних коштів, зробити перерахунок орендної плати з моменту початку оренди нерухомого майна шляхом укладання додаткової угоди;

4.2.4. у випадках реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

 4.2.5. у разі зміни реквізитів, рахунків тощо письмово повідомляти про це Орендаря. Орендодавець має інші права та обов’язки, що випливають з цього Договору, та передбачені чинним законодавством. 

5. Права та обов'язки Орендаря.

 5.1. Орендар має право:

 5.1.1.користуватися майном відповідно до його призначення та умов цього Договору;
 5.1.2. виключно за письмової згоди Орендодавця проводити невідокремлювані поліпшення чи реконструкцію орендованого майна за рахунок власних коштів; залишити за собою проведені ним поліпшення майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди;
5.1.3. виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту; 

5.1.4. виключно за погодженням Орендодавця передавати майно в суборенду. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди, а плата за суборенду цього майна, яку отримує Орендар не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

5.2. Орендар зобов'язується:

5.2.1. Використовувати об'єкт оренди відповідно до умов договору та за цільовим призначенням відповідно до прийнятих зобов'язань.

5.2.2. Зберігати орендоване майно, запобігати його пошкодженню та псуванню. 
5.2.3.Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт, належне утримання і обслуговування орендованого приміщення, його інженерно-технічного обладнання, інвентарю та прибудинкової території.

5.2.4.Забезпечувати безперешкодний доступ представників Орендодавця до орендованих приміщень, з метою перевірки виконання умов договору і обстеження стану об'єкта оренди, інженерних служб, та надавати на першу вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо об'єкта оренди з метою контролю за використанням об'єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у розділі 1 цього договору.
5.2.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване майно не менше, ніж на його вартість на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

5.2.6. Щомісяця до 20 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавцяпроводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

 5.2.7. У разі припинення або розірвання договору повернути Орендодавцеві, орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря. 
5.2.8. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього договору укласти окремі угоди на електропостачання. 
5.2.9. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в орендованих приміщеннях згідно із законодавством.

5.2.10. У разі зміни рахунку, назви, телефону, юридичної адреси Орендаря повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк. 

5.2.11. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів. 

6. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2.Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне майно.

6.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку. 

7. Строк дії договору та умови його припинення.

7.1.Цей Договір є укладеним з моменту підписання його Сторонами і діє: з «___»________20___р. по «____»_______20___ р. включно. У разі, якщо законом передбачене нотаріальне посвідчення і державна реєстрація, цей Договір є укладеним з моменту державної реєстрації.

7.2.Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати, відшкодування іншіх витрат, матеріальних збитків тощо - до виконання зобов'язань.

7.3.У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його дії, протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються відповідним додатком до цього договору, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.4.Одностороння відмова від Договору не допускається, крім виключних випадків, передбачених пунктом 7.5. цього Договору. 

7.5. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця в односторонньому порядку в разі:

7.5.1.несплати Орендарем орендної плати протягом трьох місяців підряд;

7.5.2.виявлення факту використання майна не за цільовим призначенням, визначеного цим Договором;

7.5.3. відмови/ухилення Орендаря від підписання акта приймання-передачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання акта від Орендодавця. Лист з відмовою від Договору направляється поштою з повідомленням про вручення за місцезнаходженням Орендаря, вказаним у Договорі. Договір є розірваним з дати одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору, або з дати повернення Орендодавцю відмови від Договору з відміткою відділення зв'язку про відсутність Орендаря за вказаною адресою. 

7.6. Договір припиняється в разі:
 - ліквідації Орендодавця або Орендаря;
 - закінчення строку, на який його було укладено
 - банкрутства Орендаря;
 - загибелі орендованого майна;
 - смерті Орендаря (якщо орендарем є фізична особа);
 - в інших випадках, передбачених законом.

8. Додаткові умови.

 8.1.Сторони не відповідають за неналежне виконання цього Договору внаслідок дії форс- мажорних обставин.Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в термін, встановлений Договором, то цей термін відповідно відкладається на час дії цих обставин.

8.2. Поліпшення майна, виконані Орендарем за власні кошти, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності Тарутинської селищної ради. 

8.4. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
8.5. Даний Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для кожної сторони. 

9. Додатки 
9.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. 

9.2. До цього Договору додаються: 
- розрахунок орендної плати;
- акт приймання-передачі орендованого майна;
- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

10. Місцезнаходження та платіжні реквізити сторін

                     

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження розпорядження Тарутинського

селищного голови з основної діяльності,

прийнятого в міжсесійний період

 

      Керуючись Законом України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», розглянувши розпорядження Тарутинського селищного голови з основної діяльності, прийнятого в міжсесійний період, від 21.02.2020 року №14 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг у сфері  реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/ перебування осіб», Тарутинська селищна рада

 ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити розпорядження Тарутинського селищного голови з основної діяльності, прийнятого в міжсесійний період, від 10.06.2020 року №32 «Про внесення змін до бюджету Тарутинської  селищної ради на 2020 рік» з додатками . (Розпорядження з додатками додається).
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради Куракову А.Б.

 

   Тарутинський селищний голова                                                 Іван КУРУЧ

 

№  - VІІ                                                   

09.07.2020

 

 


 

 

Додаток до рішення селищної

ради від 09.07.2020 року № - VІІ

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 32

 

10.06.2020 року

смт Тарутине

 

 Про внесення змін до бюджету Тарутинської

 селищної ради на 2020 рік

 

Відповідно до частини 4 статті 23, частини 2 статті 57 та пункту 7, 8 статті 78 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26, пунктом 6 статті 64, статтею 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії Тарутинської селищної ради від 18.12.2019 року   № 612- VII  «Про селищний  бюджет на 2020 рік» та рішення  сесії  Тарутинської селищної ради № 612/1 VII від 18.12.2019 року:

1. Внести зміни до додатку №5 рішення сесії Тарутинської селищної ради № 612 VII від 18.12.2019 року .

2. Змінити цільові призначення про передачу коштів «Іншої субвенції з місцевого бюджету»

районному бюджету згідно додатку №5.

 

 

Тарутинський селищний голова                                                    Іван КУРУЧ

 

 


 

 

Додаток № 5
до розпорядження Тарутинської селищної ради

від 10.06.2020 року

 

Міжбюджетні трансферти між Тарутинським  селищним бюджетом та районним бюджетом  на 2020рік

грн.

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці   Дотації з __________________бюджету Субвенції з  місцевого бюджету
Субвенція загаального фонду Субвенція спеціального фонду 
Кошти, що передаються до районного бюджету у вигляді субвенції на перевезення та харчування дітей. сума
  Районний бюджет     На оздоровлення  дітей у пришкільних таборах. -15000,00    
  Районний бюджет     На харчування дітей дітячого садка" Топольок" 9000,00    
  Районний бюджет     На харчування дітей дітячого садка" Малятко" 6000,00    
  Районний бюджет            
  Всього       0,00    

 

 Тарутинський селищний голова                                                    Іван КУРУЧ

Головний бухгалтер                                                                         Олена ЖОСАН

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЄКТ   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження рішення

виконавчого комітету Тарутинської селищної ради

 

Керуючись Законом України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», розглянувши рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради від 17.12.2019 року № 825 «Про присвоєння назви провулку», та враховуючи пропозиції депутатів селищної ради, Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 25.06.2020 року № 825 «Про присвоєння назви провулку»

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету селищної ради Шавьолкіна Ю.І.

 

 

Тарутинський селищний голова                                                    Іван КУРУЧ

 

 

№  - VІІ                                                   

09.07.2020

 

 


 

 

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про присвоєння назви провулку                                                   

№ 865

25.06.2020р 

 

Відповідно до статті  37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАРУТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ :

 

1.Присвоїти назву провулку по вул.Садова,10- вул.Красна, 27 в смт.Тарутине Тарутинського району Одеської області –провулок Фермерський

2.Секретарю виконавчого комітету Кушнір С.І.надати данне рішення на затвердження сесії Тарутинської селищної ради.

 

 

Тарутинський селищний голова                                Іван КУРУЧ

Без коментарів.