Пояснювальна записка до проекту рішення Тарутинської селищної ради “Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік”


Зміни-до-бюджету-2019.xlsxЗавантажити

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А
ДО  ПРОЕКТУ  РІШЕННЯ ТАРУТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
Про внесення змін до селищного бюджету  на 2019 рік

від 28.02.2019року

Код бюджетної класифікації Види надходжень Сума         грн. Підстава
 
     
Вільний залишок загальний фонд 406500 Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу Украіни      
Вільний залишок спеціальний фонд (бюдж.розвітку) 7000 Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу Украіни      
Вільний залишок спеціальний фонд  (екологія  ) 47115 Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу Украіни      
Інша дотація   загальний фонд 150000 Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України      
Всього по доходах селищного бюджету  610615          
   

 1.2.Збільшити видаткову частину загального та  спеціального фонду селищного бюджету на тис. грн.,з них

Розпорядники КФК КЕКВ Сума          грн. Примітка
Організаційне,інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,     районной ради, міської,     селищної,сільської  рад. 0110150 2210 80000 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ( З дотаціі)
Організаційне,інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,     районной ради, міської,     селищної,сільської  рад. 0110150 2240 40000  по актам виконаних робіт  ( З дотаціі)
Організація благоустрою населених пунктів 0116030 2111 40000 заробітна плата по благоустрою                          (аліменщікі)
Здійснення заходів із землеустрою 0117130 2240 60000 на стратегічну екологічну оцінку
разом  загал. фонд       220000  
Організаційне,інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,     районной ради, міської,     селищної,сільської  рад. 0110150 3110 30000  на придбання  принтерів,  персональних  компьютерів                           (  З дотаціі)
Благоустрій міст,сел,селищ 0116030 3110 90000 на придбання водяних колонок                                            (10 шт. *9000)
Благоустрій міст,сел,селищ 0116030 3132 223500 кап. Ремонт трот. доріжки                                                             Широка - 56       Центральна - 67   (провулок  Мостовий)
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів. 0118340 2240 47115 Розчистка звалища
разом спец. фонд       390615    
Усього  видатків       610615    
                 
  Головний бухг.   О.В.Жосан        

Без коментарів.