Порядок денний та проекти рішень чергової 35 сесії Тарутинської селищної ради VII скликання на 23.04.2019 року


Проекти-рішень-04-2019.docЗавантажити

 

 

Рекомендований порядок денний 35 сесії селищної ради сьомого скликання (23.04.2019)

Розпорядження селищного голови від 03.04.2019 року №17

1).  Про затвердження Регламенту виконавчого комітету Тарутинської селищної ради.

(Доповідач юрист селищної ради Бородич Л.К)

2). Про прийняття в комунальну власність територіальної громади смт Тарутине Тарутинського району Одеської області об’єктів житлового містечка                                                      ПАТ «ГАЗТРАНЗИТ».

(Доповідач заступник селищного голови Шавьолкін Ю.І. )

3). Про виділення коштів з селищного бюджету на проведення інвентаризації земель комунальної власності в межах смт. Тарутине Тарутинського району Одеської області. 

(Доповідач головний бухгалтер селищної ради Жосан О.В., співдоповідач землевпорядник селищної ради Пенков В.В.)

4). Про виділення коштів з селищного бюджету на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць.

(Доповідач головний бухгалтер селищної ради Жосан О.В., співдоповідач землевпорядник селищної ради Пенков В.В.)

5).Про внесення змін до рішення селищної ради від 20.12.2018 року №475-VII «Про Тарутинський селищний бюджет на 2019 рік»

(Доповідач головний бухгалтер селищної ради Жосан О.В.)

6). Земельні питання

(Доповідач   землевпорядник селищної ради Пенков В.В.)

 

Тарутинський селищний голова                                       І.І.Куруч

 


gerb

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО  РАЙОНУ     ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА    СЕЛИЩНА   РАДА

       ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

 

Про затвердження Регламенту

виконавчого комітету

Тарутинської селищної ради

 

    З метою упорядкування роботи виконавчого комітету Тарутинської селищної ради, забезпечення єдиного підходу до вирішення питань, віднесених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до повноважень виконавчих комітетів, керуючись статтями 51,52,53 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Регламент  виконавчого комітету Тарутинської селищної ради (додаток 1 до цього рішення).
  2. Забезпечити неухильне додержання положень Регламенту виконавчого комітету Тарутинської селищної ради всім зацікавленими особами.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря виконавчого комітету Тарутинської селищної ради Кушнір С.І.

 

 

Тарутинський селищний голова                                                                          І.І.Куруч  

№  – VII  23.04.2019

 

 

 

 

Додаток № 1 до рішення

Виконавчого комітету

Тарутинської селищної ради від

«____»_____________2019р  №_______

 

Розділ 1. Загальні положення

 

         Регламент виконавчого комітету Тарутинської селищної ради (далі - Регламент) визначає організаційні та процедурні питання діяльності виконавчого комітету  Тарутинської селищної ради (далі - Виконком).

        Регламент є нормативним актом, розробленим відповідно до Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в Україні» та регламентує діяльність Виконкому та його посадових осіб.

        Регламент затверджується шляхом прийняття відповідного рішення Виконкому. Внесення змін до чинного Регламенту чи затвердження його у новій редакції здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення Виконкому. У разі прийняття законодавчих актів, що призводять до виникнення розходжень окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на розгляд чергового засідання Виконкому мають бути внесені відповідні зміни чи доповнення до Регламенту.

Дотримання положень Регламенту є обов'язковим для Тарутинської селищної ради, посадових та службових осіб її апарату, членів Виконкому та всіх зацікавлених осіб. Регламент діє на території юрисдикції Тарутинської селищної ради та Виконкому.

 

Розділ 2. Організація роботи Виконкому

 

       Виконком є виконавчим органом Тарутинської селищної ради і утворюється  Тарутинською селищною радою на строк її повноважень.

Після закінчення повноважень Тарутинської селищної ради Виконком здійснює свої повноваження до сформування нового складу Виконкому.

Кількісний склад Виконкому визначається Тарутинською селищною радою.

Персональний склад Виконкому затверджується Тарутинською селищною радою за пропозицією Тарутинського селищного голови.

Виконком утворюється у складі Тарутинського селищного голови, заступника селищного голови, секретаря Виконкому, керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів Тарутинської селищної  ради та інших осіб. До складу Виконкому входять посадові особи виконавчого комітету селищної ради - особи, які працюють в органах місцевого самоврядування, мають відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Очолює Виконком  Тарутинський селищний голова.

Функції секретаря Виконкому відповідно до рішення Тарутинської селищної ради  здійснює секретар виконкому Тарутинської селищної ради

Особи, які входять до складу Виконкому, крім тих, хто працює у виконавчих органах  Тарутинської селищної ради на постійній основі, на час засідань Виконкому, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків.

На осіб, які входять до складу Виконкому і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності  їх діяльності  з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для селищного голови.

Виконком є підзвітним і підконтрольним Тарутинській селищній  раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади -також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

До складу Виконкому не можуть входити депутати Тарутинської селищної  ради.

2.1. Основною формою роботи Виконкому є його засідання.

Засідання Виконкому скликаються Тарутинським селищним  головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції -заступником селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету.

Засідання Виконкому скликаються в міру необхідності, але не рідше двох разів на місяць.

2.2. Засідання Виконкому є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу Виконкому.

 

Розділ 3. Повноваження Виконкому

 

3.1.Виконком може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом Украіни «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

3.2.Виконком:

3.2.1.попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Тарутинської селищної ради;

З.3.До відання Виконкому у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку належать:

власні (самоврядні) повноваження:

3.3.1.підготовка програм соціальноекономічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, подання іх на затвердження Тарутинської селищної ради, організація іх виконання; подання Тарутинській селищній  раді звітів про хід і результати виконання цих програм;

 3.3.2.розгляд проектів планів підприємств і організацій, які належать до комунальної власності Тарутинської селищної ради, внесення до них зауважень і пропозицій, здійснення контролю за їх виконанням;

3.3.3.подання до районних, обласних рад необхідних показників та внесення пропозицій до програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району і області, а також до планів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території Тарутинської селищної ради, з питань, пов'язаних із соціально-економічним та культурним розвитком території, задоволенням потреб населення;

3.3.4.залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку селища Тарутине, координація цієї роботи на території  Тарутинської селищної ради;

3.3.5.розміщення на договірних засадах замовлень на виконання робіт (послуг), небхідних для Тарутинської селищної, на підприємствах, в установах та організаціях;

делеговані  повноваження:

3.3.6.Участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарськоі діяльності»;

3.3.7.Статистичний облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на території  Тарутинської селищної ради;

3.4. До відання Виконкому в галузі бюджету, фінансів і цін належать:

власні (самоврядні) повноваження:

3.4.1.Складання проекту місцевого бюджету, подання його на затвердження Тарутинської селищної ради, забезпечення виконання бюджету; щоквартальне подання Тарутинській селищній раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету; підготовка і подання відповідно до районної, обласної рад необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районного і обласного бюджетів;

3.4.2.Встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні послуги: централізоване водопостачання та водовідведення, вивіз твердих побутових відходів, та рідких відходів.

3.4.3.Залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власносі , розташованих на території Тарутинської селищної ради, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища;

3.4.4.Підготовка та затвердження переліку спеціально відведених місць для паркування транспортних засобів; делеговані повноваження:

3.4.5.Сприяння здійсненню інвестиційної діяльності на території  Тарутинської селищної ради.

3.5.До відання Виконкому щодо управління комунальною власністю належать:

власні (самоврядні ) повноваження:

3.5.1.Управління в межах, визначених Тарутинською селищною радою, майном, що належить до комунальної власності  Тарутинської селищної ради;

3.5.2.Заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності  Тарутинської селищної ради;

3.5.3.Підготовка і внесення на розгляд Тарутинської селищної ради пропозицій щодо порядку та умов відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та переліку об'єктів комунальної власності, які не підлягають nриватизацї; організація виконання цих програм; підготовки і внесення на розгляд Тарутинської селищної ради пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку обєктів, які можуть надаватися у концесію; подання Тарутинської селищної ради й раді письмових звтів про хід та результати відчуження комунального майна;

3.6.До відання Виконкому в галузі житлово комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв'язку належать: власні (самоврядні ) повноваження:

3.6.1Облік громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов; розподіл та надання відповідно до законодавства житла, що належить до комунальної власності; вирішення питань щодо використання нежилих приміщень, будинків і споруд, що належать до комунальної власності;

3.6.2.Прийняття рішень про організацію громадських вбиралень, стоянок та майданчиків для паркування автомобільного транспорту, здійснення контролю за іх діяльністю відповідно до закону;

3.6.3.Організація благоустрою селищя Тарутине, залучення на договірних засадах з цією метою коштів, трудових і матеріально-технічних ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення;

3.6.4.Здійснення контролю за станом благоустрою селища Тарутине, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойомів, створення місць відпочинку громадян;

3.6.5.Прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах селища Тарутине, 3.6.6.Здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування;

3.6.7.Організація місцевих ринків, ярмарків, сприяння розвитку всіх форм торгівлі;

3.6.8.Встановлення зручного для населення режиму роботи підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування, що належать до комунальної власності  Тарутинської селищної ради;

3.6.9.Затвердження маршрутів і графіків руху місцевого пасажирського транспорту незалежно від форм власності, узгодження цих питань стосовно транзитного пасажирського транспорту у випадках, передбачених законодавством;

3.6.10.Забезпечення утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання та іх охорони;

3.6.11.Надання дозволу в порядку, встановленому законодавством, на розміщення реклами;

3.6.12.Затвердження схем санітарного очищення селища Тарутине та впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

3.6.13.Затвердження норм надання послуг з вивезення побутових відходів;

3.6.14.Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму роботи розташованих на території Тарутинської селищної ради підприємств, установ та організацій сфери обслуговування незалежно від форм власності;

3.6.15.Здійснення контролю за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях, розташованих на території  Тарутинської селищної ради, незалежно від форм власності;

3.6.16.Видача ордерів на заселення жилої площі в будинках державних та комунальних організацій;

3.7.До відання Виконкому у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту належать:

власні (самоврядні ) повноваження:

3.7.1.Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку;

3.7.2.Організація роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх;

3.7.3. Забезпечення охорони пам'яток історіі та культури, збереження та використання культурного надбання;

3.7.4.Вирішення питань про надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

делеговані повноваження:

3.7.5.Подання відповідно до законодавства одноразової допомоги громадянам, які постраждали від стихійного лиха;

3.8.До відання Виконкому галузі оборонної роботи належать такі делеговані повноваження:

3.8.1.Сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організаціі навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до  підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

3.8.2.Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на території  Тарутинської селищної ради;

 3.8.3.Підготовка і внесення на розгляд ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території  селища Тарутине;

3.9.До відання Виконкому у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб належать такі делеговані повноваження:

3.9.1.Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

  

Розділ 4. Планування роботи Виконкому

 

4.1.Виконком здійснює свою діяльність відповідно до затверджених річного та квартальних планів роботи Виконкому.

4.2.Підготовка та затвердження річного та квартальних планів роботи Виконкому здійснюється у такий спосіб:

- пропозиції щодо включення питань до річного та квартальних планів роботи Виконкому подаються Тарутинським селищним головою, членами Виконкому, посадовими особами апарату Тарутинської селищної ради, іншими зацікавленими особами через секретаря Виконкому не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку наступного календарного року, для річного плану роботи Виконкому та не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку наступного кварталу -для квартальних планів роботи Виконкому;

4.3.Секретар Виконкому узагальнює подані пропозиції та готує проект річного та квартальних планів роботи Виконкому до розгляду на черговому засіданні Виконкому;

4.4.Загальний контроль за виконанням річного та квартальних планів роботи Виконкому здійснює  Тарутинський селищний голова, безпосередній контроль- секретар Виконкому.

 

Розділ 5. Підготовка та проведення засідань Виконкому

 

5.1.Засідання Виконкому є основною формою його діяльності, що забезпечує колегіальне обговорення винесених на його розгляд питань Порядку денного та ухвалення щодо них рішень Виконкому.

5.2.Скликає засідання Виконкому Тарутинський селищний голова шляхом видання розпорядження  селищного голови, а у разі перебування його у відпустці чи тимчасової непрацездатності -секретар Виконкому.

5.З. У день підписання розпорядження про скликання засідання Виконкому секретар Виконкому надсилає копії зазначеного розпорядження (в електронному вигляді ) всім членам Виконкому.

5.4.Підготовка та порядок денний засідань Виконкому здійснюється секретарем Виконкому.

5.5.За необхідністю участь у підготовці питань Порядку денного засідання Виконкому беруть комунальні підприємства та заклади, члени Виконкому, депутати Тарутинської селищної ради, інші посадові особи апарату Тарутинської селищної  ради.

5.6. До підготовки питань Порядку денного засідання Виконкому можуть залучатися фахівці в окремих галузях.

5.7.Проект Порядку денного засідання Виконкому готується не пізніше ніж за 2 дні до проведення засідання секретарем Виконкому під керівництвом Тарутинського селищного голови відповідно до отриманих пропозицій, проектів рішень тощо.

5.8.Повідомлення членів Виконкому та запрошених осіб про день та час проведення засідання Виконкому здійснює секретар Виконкому.

5.9.Члени Виконкому не пізніше, ніж за 1 день до дня проведення засідання Виконкому підтверджують свою участь у засіданні Виконкому секретаря Виконкому або повідомляють причину, що унеможливлює участь у засіданні Виконкому.

5.10. Секретар Виконкому інформує  Тарутинського селищного голову про участь членів Виконкому у засіданні.

5.11. Проект Порядку денного засідання, проекти рішень та інші матеріали до засідання Виконкому надсилаються секретарем Виконкому електронною поштою всім членам Виконкому.

5.12.Засідання Виконкому є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу Виконкому.

5.13.Засідання Виконкому проводяться відкрито, крім розгляду питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

5.14.На засіданнях Виконкому можуть бути присутніми депутати інших місцевих рад, народні депутати України, представники акредитованих засобів масової інформації, керівники комунальних пдприємств, установ та закладів,  представники громадськості.

5.15.Список осіб, запрошених на засідання Виконкому, з вказівкою доповідача, співдоповідача та виступаючих складається секретарем Виконкому і додається до проекту відповідного рішення Виконкому.

Ознайомлення з проектами рішень Виконкому запрошених осіб до початку засідання забезпечує секретар Виконкому.

Проекти рішень Виконкому оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після іх підготовки.

5.16.Кожний проект рішення Виконкому перевіряється спеціалістом юрисконсультом щодо його відповідності чинному законодавству України.

5.17.Засідання Виконкому веде селищний голова, а у разі його відсутності- секретар Виконкому.

5.18.Присутність членів Виконкому на засіданні Виконкому визначається шляхом поіменної реєстрації.

5.19.Рішення Виконкому (у тому числі- з процедурних питань) приймаються більшістю голосів від загального складу Виконкому.

5.20.Прийняття рішень Виконкому здійснюється шляхом відкритого поіменного голосування  членів Виконкому шляхом підняття рук.

5.21.Проект Порядку денного засідання Виконкому оголошується головуючим на засіданні на його початку та приймається за основу шляхом голосування.

5.22.Зміни та доповнення до проекту Порядку денного засідання Виконкому ставляться головуючим на засіданні на голосування у порядку іх надходження.

5.23.Порядок денний приймається в цілому шляхом голосування.

5.24.З питань, включених до Порядку денного засідання Виконкому, доповідають особи, які внесли на розгляд засідання Виконкому відповідні проекти рішень.

5.25.Із співдоповідями на засіданні Виконкому можуть висrупати особи, запрошені на засідання Виконкому для розгляду відповідних питань.

5.26.Запис для висrупу та запитань здійснюється шляхом підняття руки.

5.27.Головуючий на засіданні виконкому: веде засідання Виконкому; надає слово для доповіді, співдоповіді, запитань, висrупів, оголошує насrупноrо доповідача; вносить на голосування пропозиції про зміни та доповнення до проектів рішень; вносить на голосування проекти рішень (за основу та в цілому); оголошує результати голосування (рішення прийняте; рішення не прийняте); забезпечує дотримання Регламенrу  всіма присутніми на засіданні.

5.28.Члени виконкому на засіданнях виконавчого комітету: вносять пропозиції до Порядку денного засідання Виконкому та порядку його роботи, можуть вимагати від доповідачів додаткових пояснень з питань Порядку денного та проект в рішень Виконкому, беруть участь в обговоренні питань, голосуванні; можуть вносити пропозиції про винесення питань на повторне голосування, перенесення обговорення питань на інше засідання Виконкому, додаткове вивчення питання спеціально створеною комісією; вносять пропозиції про зміни і доповнення до проектів рішень Виконкому або про їх доопрацювання.

5.29.Запрошеним на засідання Виконкому під час розляду питань, що стосуються їх діяльності, головуючий може надати слово для запитань, пояснень, виступу по суті питання, а також пропозицій: про зміни і доповнення до проектів рішень або про їх доопрацювання, про перенесення обговорення питання на інше засідання Виконкому, про додаткове вивчення питання спеціально створеною комсією.

5.30.На засіданні Виконкому надається час:

- на розгляд питань Порядку денного (з урахуванням доповіді, співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова) - не більше 30 хвилин (у разі необхідності тривалість розrляду питання може бути продовжена за рішенням Виконкому);

для доповіді, інформації з питань Порядку денного - до 15 хвилин;

для співдоповіді з питань Порядку денного - до 10 хвилин; для оголошення питань - до 3 хвилин;

для відповіді на запитання - до 10 хвилин;

для висrупу з обговорення питання, внесення поправок до проекту рішення, заключного слова - до 3 хвилин

5.31.У разі необхідносі може скликатися позачергове засідання Виконкому.

Формування Порядку денного у такому разі та підготовка проектів рішень може здійснюватися у день проведення засідання Виконкому.

5.32.Під час засідань Виконкому не допускаються прояви неетичної поведінки та будь які порушення цього Регламенту.

Рішенням Виконкому може бути вирішене питання щодо неможливості подальшої участі у засіданні Виконкому осіб, які допустили прояви неетичної поведінки та порушення цього Регламенту.

5.33.Проекти рішень Виконкому складаються відповідно до Інструкції з діловодства, затвердженої  Тарутинською селищною радою.

5.35.Відповідальність за зміст текстів проектів рішень Виконкому, відповідність їх  Інструкції з діловодства несуть особи, які беруть участь у їх підготові  та погодженні.

5.34.Проект рішення Виконкому повинен містити:

- посилання на норми чинного законодавства України;

- обrрунтування необхідності його прийняття (реагування на документи органів державної влади, виконання власних розпорядчих документів, виданих раніше, виконання доручень, розгляд звернень юридичних і фізичних осіб тощо);

- джерела фінансування запропонованих заходів, джерела наповнення бюджету та цільових фондів (за потреби);

- інформацію про виконання документів з цього приводу, які були прийняті раніше (за потреби); коментар (за потреби);

- план організаційних заходів щодо виконання документа (за потреби);

- повністю вказані прізвища, імена, по батькові та посади членів комісії чи робочої групи в алфавітному порядку

 

- кінцевий термін виконання документа, проміжні строки інформування про хід його виконання;

- інформацію про те, хто особисто буде організовувати та контролювати виконання документа;

запис щодо втрати чинності, скасування виданих раніше документів з цього питання чи внесення у рішення змін, доповнень; в проект рішення про зміну, доповнення, втрату чинності чи скасування раніше прийнятого рішення зазначається, яких саме пунктів це стосується;

5.35.Проекти рішень Виконкому мають містити вичерпну оцінку стану справ з відповідного питання з урахуванням раніше ухвалених рішень.

5.36.До проекту рішення Виконкому додаються: передбачені текстом додатки та матеріали, на які є посилання у тексті, перелік установ, яким необхідно надіслати прийняте рішення, за необхідності висновки відповідної комісії  Тарутинської селищної  ради чи Виконкому.

5.37.До проектів рішень Виконкому, що готуються на виконання нормативних актів органів виконавчої впади, додаються копії відповідних нормативних актів.

5.38. До проекту рішення Виконкому про втрату чинності, зміну, доповнення, скасування прийнятих раніше рішень Виконкому додаються копії відповідних рішень.

5.39.Після доповіді, співдоповіді, запитань, відповідей, виступів з обговорення питання Порядку денного головуючий пропонує членам Виконкому перейти до голосування щодо проекту рішення.

5.40.Засідання Виконкому протоколюються та здійснюється його запис. Протокол засідання Виконкому підписує головуючий  та засвідчує його печаткою Виконкому. Копії протоколів засідань Виконкому та витяги з них засвідчуються печаткою Виконкому.

5.41.Протоколи засідань Виконкому та оригінали рішень Виконкому зберігаються протягом 2 років, після чого передаються до архіву.

 

Розділ 6. Контроль за виконанням рішень Виконкому

 

6.1.Загальний контроль за виконанням рішень Виконкому здійснюється Тарутинським селищним головою, а у разі його відсутності - секретарем Виконкому.

6.2.Індивідуальний контроль за виконанням окремих рішень Виконкому здійснюється посадовими особами, визначеними відповідальними за їх виконання безпосередньо рішенням Виконкому.

 

Розділ 7. Висвітлення діяльності Виконкому

 

7.1.Діяльність Виконкому є відкритою.

7.2.Висвітлення діяльності здійснюється шляхом оприлюднення проектів рішень Виконкому та прийнятих рішень Виконкому на офіційному сайті Тарутинської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.3.Інформація про діяльність Виконкому розміщується також на офіційному сайті Тарутинської селищної ради та дошці оголошень у приміщенні селищної  ради.

 

 

      Заступник селищного голови

      питань дяльності виконавчого

      комітету                                                                                       Шавьолкін Ю.І.

 

  

 

 

 

 

 

 


gerb

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО  РАЙОНУ     ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА    СЕЛИЩНА   РАДА

       ПРОЕКТ  РІШЕННЯ

 

Про прийняття житлового містечка

та об’єктів соціальної інфраструктури

Приватного Акціонерного Товариства «ГАЗТРАНЗИТ»

смт Тарутине у комунальну власність

Тарутинської селищної ради

Заслухавши інформацію заступника селищного голови Шавьолкіна Ю.І. про умови і порядок передачі у комунальну власність Тарутинської селищної ради житлового містечка та об’єктів соціальної інфраструктури Приватного Акціонерного Товариства «ГАЗТРАНЗИТ», що розташовані на території смт Тарутине, керуючись п. 51 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності» від 03.03.1998 р. №147/98-ВР (зі змінами та доповненнями) та постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р.№1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», враховуючи лист-пропозицію ПАТ «ГАЗТРАНЗИТ» від 08.04.2019 р.Вх.№207/02-07, колективне погодження співвласників-власників квартир, Тарутинська селищна рада  

ВИРІШИЛА:

  1. Прийняття у комунальну власність Тарутинської селищної ради житлового містечка та об’єктів соціальної інфраструктури Приватного Акціонерного Товариства «ГАЗТРАНЗИТ», що розташовані на території смт Тарутине за адресою: вул. Набережна, №№3,5,7 здійснювати поетапно.
  2. На першому етапі прийняти у комунальну власність Тарутинської селищної ради житлове містечко та об’єкти соціальної інфраструктури Приватного Акціонерного Товариства «ГАЗТРАНЗИТ», що розташовані на території смт Тарутине згідно додатку до даного рішення (додаток додається).
  3. Створити комісію для прийому – передачі у комунальну власність Тарутинської селищної ради житлове містечко та об’єкти соціальної інфраструктури Приватного Акціонерного Товариства «ГАЗТРАНЗИТ», що розташовані на території смт Тарутине  у складі:

Голова комісії –  Шавьолкін Ю.І. – заступник селищного голови.

Члени комісії:

–       ---- голова Правління ПАТ «ГАЗТРАНЗИТ»

-       Ісаєнко Д.Ю., головний бухгалтер АТ «ГАЗТРАНЗИТ»

-       Марунчак В.С. , представник АТ «ГАЗТРАНЗИТ»

       –     Березовський О.С. – депутат Тарутинської селищної ради, голова постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, побутовому, торгівельному обслуговуванню, транспорту та зв’язку

  • Господинова Г.М. – директор Тарутинського БТІ, депутат селищної ради

–       Бородич Л.К. – юрист Тарутинської селищної ради,

–       Жосан О.В. – головний бухгалтер Тарутинської селищної ради

       -       --- представник власників квартир житлового містечка АТ «ГАЗТРАНЗИТ»

  1. Доручити комісії підписати акти приймання-передачі житлового містечка та об’єктів соціальної інфраструктури Приватного Акціонерного Товариства «ГАЗТРАНЗИТ», що розташовані на території смт Тарутине
  2. Контроль даного питання покласти на заступника селищного голови Шавьолкіна Ю.І.

 

                 Селищний голова                                           І.І.Куруч

 


Без коментарів.