Повідомлення про оголошення конкурсу на посаду керівників ззсо


Примірний перелік питань для перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти


Відділ освіти, молоді та спорту оголошує конкурс на посаду керівника:

 -Рівненського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"  Тарутинської селищної ради;

-Виноградівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"  Тарутинської селищної ради;

-Слобідської гімназії Тарутинської селищної ради.

До 28 жовтня 2021 року (включно) проводиться прийом документів на конкурсний відбір на посаду керівника:

-Рівненського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад" Тарутинської селищної ради, який розташований за адресою: 68555, Одеська область, Болградський район, с. Рівне, вул. Перемоги, 1;

-Виноградівського навчально-виховного комплексу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад"  Тарутинської селищної ради, який розташований за адресою: 68550, Одеська область, Болградський район, с. Виноградівка, вул. Тіниста, 92;

-Слобідської гімназії Тарутинської селищної ради, який розташований за адресою: 68521, Одеська область, Болградський район, с. Слобідка, вул. Козацька, 34.

Умови оплати праці: посадовий оклад, відповідно до ст. 61 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», зі змінами та доповненнями, Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року №1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери», зі змінами та доповненнями.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

-        громадянство України,

-        володіння державною мовою;

-        вища освіта ступеня, не нижче магістра або спеціаліста;

-        стаж педагогічної роботи не менше трьох років;

-        організаторські здібності;

-         фізичний і психічний стан осіб не повинен перешкоджати виконанню професійних обов'язків.

Порядок подання документів. Для участі у конкурсі подаються такі документи:

-       заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-       автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-       копія паспорта громадянина України;

-       копія документа про вищу освіту і додатком, шо є його невід'ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра або спеціаліста;

-       документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою (державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, виданий Національною комісією зі стандартів державної мови, відповідно до п.13 ст. 9 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»);

-       копія трудової книжки або інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менш трьох років на день їх подання

-       довідка про відсутність судимості;

-       довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-       мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Конкурс складається з наступних етапів:

  • до 4 листопада 2021 року (включно) конкурсна комісія перевіряє подані кандидатом документи на відповідність установленим законодавством вимогам, приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі кандидатів, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання. Перелік кандидатів, яких допущено до участі у конкурсному відборі, оприлюднюється на офіційному вебсайті відділу освіти, молоді та спорту;
  • до 15 листопада 2021 року кандидати, яких допущено до участі у конкурсному відборі, ознайомлюються із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського  самоврядування такого закладу;
  • 23 листопада 2021 року за окремим графіком проводиться тестування кандидатів на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, розв'язання ситуаційного завдання та презентація перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

Форми та критерії оцінювання перевірки знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти під час проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Тарутинської селищної ради затверджені наказом відділу освіти, молоді та спорту Тарутинської селищної ради від 29.09.2021 року № 55-о. Ознайомитися з наказом можна на сайті відділу освіти, молоді та спорту або на сайті Тарутинської селищної ради.

Документи подаються до 28 жовтня 2021 року (включно) до відділу освіти, молоді та спорту Тарутинської селищної ради, який розташований за адресою: 68500, проспект Миру, 18, смт. Тарутине Болградського району Одеської області

Уповноважена особа: Іщенко Ірина Олексіївна, головний спеціаліст відділу освіти, молоді та спорту Тарутинської селищної ради, тел. 067-772-16-94, 3-17-88, tarutinoviddil@ukr.net.

 

 

Без коментарів.