Рішення № 587-VII від 24.10.2019 року “Про оприлюднення проекту рішення “Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине””


Рішення-587-РА.docxЗавантажити
Друк

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про оприлюднення проекту рішення «Про затвердження

Порядку пайової участі замовників у розвитку

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»

 

З метою залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту на території Тарутинської селищної ради, відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.30, 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.2 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», керуючись ст.ст.26, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Оприлюднити проект рішення селищної ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине» (додається), на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради та на інформаційному стенді Тарутинської селищної ради за адресою: смт Тарутине, вул Красна, 201.

2. Розмістити повідомлення про оприлюднення вищезазначеного регуляторного акту-проекту рішення в районній газеті «Знамя труда».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Куракову А.Б.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                               А.Б. Куракова

 

№ 587-VIІ 24.10.2019

 

 

 

Додаток
до рішення Тарутинської селищної ради
«Про оприлюднення проекту рішення
«Про затвердження Порядку пайової
участі замовників у розвитку інженерно-
транспортної та соціальної інфраструктури
смт Тарутине


gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження Порядку пайової участі

замовників у розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури смт Тарутине

 

З метою залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту на території Тарутинської селищної ради, відповідно до ст.30, 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.2 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», керуючись ст.ст.26, 68 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине (додається).

2. Затвердити Типовий договір про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине (додається).

3. Затвердити Положення про комісію з питань залучення коштів та розподілу коштів пайової участі замовників у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Тарутинської селищної ради (додається).

4. Затвердити склад комісії з питань залучення та розподілу коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури на території Тарутинської селищної ради (додається).

5. Затвердити зразок заяви про укладення договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту на території Тарутинської селищної ради (додається).

6. Затвердити Розрахунок величини пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине (додається).

7. Визначити виконавчий комітет Тарутинської селищної ради уповноваженим органом по регулюванню діяльності з пайової участі у розвитку інфраструктури селища Тарутине.

8. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року та діє до 01.01.2021 року.

9. Вважати такими, що втратили чинність рішення Тарутинської селищної ради від 27.03.2012 року № 225-VI «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Тарутине», рішення Тарутинської селищної ради від 19.04.2018 року № 379-VII «Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Тарутинської селищної ради VI від 27.03.2012 року № 225-VI «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине».

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (Чернєва О.О.) та з питань житлово-комунального господарства, побутовому, торгівельному обслуговуванню, транспорту та зв’язку (Березовський О.С.)

 

 

Тарутинський селищний голова                    І.І. Куруч

 

№ ______-VIІ ___.10.2019

 


 

 
 

Додаток 1 до  рішення

Тарутинської селищної  ради

від ________2019 року №___VII

 

Порядок
пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури
смт Тарутине   

 1. Загальні положення

1.1.Порядок пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине  (далі - Порядок) встановлює порядок та умови участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине  та визначає:

 - коло суб’єктів, які залучаються до пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт  Тарутине;

- об’єкти, при будівництві яких забудовник зобов’язаний взяти пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт  Тарутине  ;

- розмір пайової участі.

1.2. Порядок діє на всій території смт  Тарутине  і є обов’язковим для всіх замовників, незалежно від їх форми власності, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших організацій, незалежно від форми власності і відомчої підпорядкованості. 

 1. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни та визначення вживаються в такому значенні:
- будівництво - спорудження нового об'єкта, а також реконструкція (у тому числі зміна функціонального призначення житлових приміщень на нежитлові), розширення, добудова, надбудова існуючих об’єктів, реставрація і капітальний ремонт об’єктів, технічне переоснащення;

- об’єкт будівництва - об’єкт нового будівництва, добудови та надбудови до існуючих будівель (споруд) як житлово-громадського, так і виробничого призначення (крім тимчасових закладів торгівлі та сфери послуг), на будівництво якого повинні бути складені окремо проект і кошторис, фінансування якого здійснює інвестор або забудовник та який підлягає прийняттю в експлуатацію в установленому чинним законодавством порядку; 

- замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва;

- пайова участь - кошти, що вносяться замовниками до міського цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине (далі – Фонд ) у відповідності з цим Порядком;

- Фонд – селищний цільовий фонд створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине, створений з метою концентрації коштів для цільового фінансування заходів, направлених на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури  смт  Тарутине;

- договір про пайову участь – договір, який укладається між замовником та селищную радою (селищним головою від імені селищної ради), з метою участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища;

- інженерно-транспортна інфраструктура – комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій, призначених для забезпечення стійкого розвитку та функціонування селища;

- соціальна інфраструктура – комплекс закладів та інших об’єктів загального користування, об’єктів соціального та культурно-побутового обслуговування населення, призначених для задоволення соціальних, культурних, освітніх, медичних та інших потреб громадян;

- інженерні мережі - сукупність  енергетичних, трубопровідних та кабельних мереж, установок, обладнання та пристроїв, що сприяють інженерному забезпеченню об’єктів будівництва;

- уповноважений орган – виконавчий орган Тарутинської селищної ради, уповноважений нею здійснювати реєстрацію звернень замовників про укладення договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища, готувати відповідні договори для укладання від імені селищної ради та здійснювати контроль за виконанням замовниками умов цих договорів. Договори затверджуються сесією селищної ради.

 1. Порядок залучення і використання пайової участі

3.1. Замовник, який має намір здійснити будівництво об’єкта на території селища, зобов’язаний взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине (далі – інфраструктура селища), крім випадків, передбачених пунктом 3.5. цього Порядку.
3.2. Замовники залучаються до участі у розвитку інфраструктури селища на підставі договору про пайову участь.

3.3. Пайова участь замовника у розвитку інфраструктури селища полягає у відрахуванні замовником, до прийняття об'єкта в експлуатацію, коштів (без урахування ПДВ) до селищного цільового фонду створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине в порядку та у розмірі, встановленому цим Порядком, для створення і розвитку інфраструктури смт Тарутине.

3.4. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інфраструктури селища згідно з Положенням про Фонд.

3.5. До пайової участі у розвитку інфраструктури селища не залучаються замовники у разі здійснення будівництва:

- об'єктів будь-якого призначення на замовлення органів державної влади або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

-  об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури;

- об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів;

- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу);

- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

- об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель сільськогосподарського призначення, лісництва та рибного господарства;

- об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до будівель промислових;

- об’єктів, які згідно з державним класифікатором будівель та споруд належать до силосів для зерна та складських майданчиків (для зберігання сільськогосподарської продукції)

 1. Розмір пайової участі

4.1. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища з урахуванням інших передбачених законом відрахувань, встановлений селищною радою, не може перевищувати граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, визначеного діючим законодавством України.
4.2. Розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури смт Тарутине становить:
- 4 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд;

- 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта  - для житлових будинків.

4.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:

ПУ=(ЗКВБ – Вз – Вбм – Вім) х 10 % (4%), де

ПУ – пайова участь;

ЗКВБ – загальна кошторисна вартість будівництва;

Вз - витрати, пов’язані з придбанням та виділенням земельної ділянки;

Вбм - витрати, пов’язані із звільненням будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, що включають також вартість придбання знесеного майна;

Вім - витрати на влаштування внутрішньо- та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій;

4.4. Замовник будівництва зобов’язаний протягом 10 робочих днів після початку будівництва об’єкта звернутися до Тарутинської селищної ради із заявою про визначення розміру пайової участі щодо об’єкта будівництва, до якої додаються документи, які підтверджують вартість будівництва об’єкта. Орган місцевого самоврядування протягом 15 робочих днів з дня отримання зазначених документів надає замовнику будівництва розрахунок пайової участі щодо об’єкта будівництва.

4.5. Величина пайової участі замовника у розвитку інфраструктури селища визначається у договорі (відповідно до встановленого цим Порядком розміру пайової участі), укладеному із селищною радою, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, без урахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх та позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій.

4.6. У випадку будівництва у житловому будинку вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень його загальна кошторисна вартість має визначатись з урахуванням кошторисної вартості таких приміщень, а величина пайової участі - з урахуванням відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд.

4.7. У випадку  внесення змін до законодавства щодо граничного розміру пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища для всіх об’єктів на території смт Тарутине встановлюється на рівні граничного розміру пайової участі, встановленого законодавством для відповідних об’єктів.

 1. Договір про пайову участь

5.1. Підставою для укладення Договору про пайову участь є відповідне рішення сесії Тарутинської селищної ради (у міжсесійний період – рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради), яким для Замовника встановлюється розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища Тарутине, прийняте на підставі звернення замовника та поданих ним документів:

1). Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції)  об’єкта містобудування, визначеного згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений замовником (копія).

2.) Копія зареєстрованої Декларації (Дозволу) про початок виконання будівельних робіт .

3.) Правовстановлюючі документи замовника:

а) для юридичних осіб:

– комплект копій установчих документів, засвідчених печаткою та підписом уповноваженого представника замовника;

– виписку з ЄДР про реєстрацію юридичної особи;

– довідку з зазначенням реквізитів юридичної особи, найменування посади та П.І.Б. особи, яка відповідно до Статуту чи іншого документа має право на укладання договорів від імені цієї юридичної особи;

– копію рішення про надання уповноваженій особі замовника повноважень на підписання договорів, засвідчену печаткою та підписом уповноваженого представника замовника (якщо уповноважена особа діє не на підставі Статуту замовника, а іншого документа);

б) для фізичних осіб:

– засвідчені підписом фізичної особи копії паспорта та довідки про присвоєння податкового номера (за наявності);

в) для фізичних осіб – підприємців:

– виписку з ЄДР про реєстрацію ФОП;

– довідку із зазначенням місця знаходження та реквізитів ФОП, засвідчену підписом та печаткою (за наявності) такої особи;

– копію свідоцтва про реєстрацію ФОП як платника податків.

 Договір складається в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

 

5.2. Істотними умовами Договору є:

-    розмір пайової участі;

-    строк (графік) сплати коштів пайової участі;

-    відповідальність сторін.

5.3. Невід’ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розмір пайової участі (внеску) визначається протягом 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про укладання договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта, з техніко-економічними показниками.

5.4.   Вимога щодо зобов’язання замовника звернутись для проведення розрахунку до Договору викладається в містобудівних умовах і обмеженнях забудови земельної ділянки, які надаються рішенням виконавчого комітету селищної ради, або в дозволі на виготовлення проектної документації на будівництво об’єкта.

5.5.   Замовник зобов’язується після виготовлення проектно-кошторисної документації надати зведений кошторисний розрахунок, виконаний ліцензованою проектною організацією у виконавчий комітет селищної ради для проведення розрахунку до договору.

5.6.   Договір укладається не пізніше 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладання, але до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

5.7.   Договір, укладений між виконавчим комітетом селищної ради та замовником, підписується уповноваженою особою - головою комісії з питань залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине .

5.8.   Замовники мають право на відстрочення сплати пайової участі у розвитку інфраструктури смт Тарутине. Підставою для відстрочення є відповідна заява замовника, подана не пізніше ніж за 30 робочих днів до настання терміну сплати пайової участі у розвитку інфраструктури                                смт  Тарутине, на ім’я селищного голови, у якій має містись інформація про суму, термін відстрочення та причину неможливості сплати у визначений договором про пайову участь термін. Рішення про відстрочення сплати пайової участі приймається виконавчим комітетом селищної ради, про що укладається відповідна додаткова угода з визначенням терміну сплати.

5.9.   Договір зберігається три роки після його виконання, після чого передається в архів Тарутинської селищної ради.

 1. Заключні положення

 6.1. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури селища, передбаченої договором про пайову участь, замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.

6.2. Розмір несплаченої частки пайової участі замовника коригується відповідно до умов договору на величину штрафів, пені тощо та індекс інфляції від дати його розрахунку.

6.3. Контроль за своєчасним укладанням договорів про пайову участь та виконанням умов діючих договорів здійснюється уповноваженим органом шляхом перевірки фактичного стану будівництва об’єктів та наявності у замовника повного пакету документів згідно з діючим законодавством.
6.4. Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для непродовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у замовника, для будівництва об’єкта.

6.5. Інформація щодо сплати пайової участі зазначається у декларації про готовність об’єкта до експлуатації або в акті готовності об’єкта до експлуатації.

6.6. Цей Порядок набирає чинності з дня опублікування рішення про його затвердження, дія його положень поширюється на всі об’єкти на території селища, будівництво яких розпочато, але які до дня набрання чинності Порядку не введено в експлуатацію у порядку, встановленому діючим законодавством.
6.7. Спори, пов'язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури селища, вирішуються у судовому порядку.

 

        Секретар селищної ради                                             А.Б.Куракова

 

 

Додаток 2 до  рішення

Тарутинської селищної  ради

від ________2019 року №___VII

 

 

Положення

про комісію з питань залучення коштів пайової участі замовників

у розвиток інфраструктури населених пунктів

на території Тарутинської селищної ради

 

Комісія з питань залучення коштів пайової участі замовників у розвиток інфраструктури населених пунктів на території Тарутинської селищної ради (далі – Комісія) є дорадчим органом, створеним з метою об’єктивного та раціонального використання коштів пайової участі замовників у розвиток інфраструктури населених пунктів на території Тарутинської селищної ради, вирішення спірних питань, визначення розміру пайової участі та термінів її сплати, питань, пов’язаних із звільненням від пайової участі та відшкодуванням різниці між здійсненими витратами на будівництво інженерних мереж та/або об’єктів інфраструктури та розміром пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів на території Тарутинської селищної ради.

Комісія в своїй роботі керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами міністерств, відомств, селищної ради та її виконавчого комітету, селищного голови, а також цим Положенням.

Персональний склад комісії затверджується рішенням Тарутинської селищної ради.

 

Мета та предмет діяльності Комісії та її права

Основною метою роботи Комісії є залучення коштів замовника у розвиток інфраструктури населених пунктів на території Тарутинської селищної ради.

Основні напрямки діяльності Комісії:

 • розгляд наданих замовником кошторисів про загальну кошторисну вартість об’єкта будівництва;
 • розгляд наданих замовниками документів, що підтверджують розмір пайової участі у розвиток інфраструктури населених пунктів на території Тарутинської селищної ради при виконанні технічних умов та кошторисної вартості будівництва, поза межами його земельної ділянки, інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури, передбачених технічними умовами;
 • погодження розміру та терміну сплати замовниками пайової участі;
 • розгляд спірних питань, що виникають при застосуванні Порядку залучення пайової участі замовників у розвиток інфраструктури населених пунктів на території Тарутинської селищної ради;
 • надання юристу селищної ради інформації щодо здійснення відносно окремих замовників претензійно-позовної роботи по спонуканню сплати пайової участі.

 

Організація роботи Комісії

 

Комісію очолює голова Комісії – перший заступник селищного голови, організовує роботу комісії секретар.

Основною формою роботи Комісії є її засідання. На засідання Комісії запрошуються замовники, а в разі необхідності – представники проектної та підрядної організацій, з якими замовник має договірні відносини. На засідання може прийти уповноважений представник замовника із довіреністю.

Комісія не несе відповідальність за достовірність наданої замовником інформації.

Засідання комісії проводиться у міру необхідності.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні дві третини членів Комісії або їх уповноважених представників.

Засідання Комісії веде голова Комісії, а вразі відсутності – його заступник.

Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії, оформлюється протоколом, який затверджується головою комісії або особою, яка головує на засіданні. І є обов’язковим для використання у роботі структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради.

У разі рівної кількості голосів, остаточне рішення приймає голова Комісії.

 

Припинення діяльності Комісії

 

Діяльність Комісії припиняється на підставі рішення Тарутинської селищної ради.

 

 

 Секретар селищної ради                                     А.Б.Куракова

 

 


 

Додаток 4 до  рішення

Тарутинської селищної  ради

від ________2019 року №___VII

 

Склад комісії

з питань залучення коштів пайової участі замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

населених пунктів на території Тарутинської селищної ради

 

Голова комісії:

Шавьолкін Юрій Іванович

 

перший заступник селищного голови;

 

Заступник голови комісії:

Узун Василь Дмитрович

 

 

член виконкому селищної ради, начальник відділу містобудування та архітектури Тарутинської райдержадміністрації;

 

Секретар комісії:

Кушнір Світлана Іванівна

 

 

секретар виконкому селищної ради;

 

Члени комісії:

 
 

Губан Микола Миколайович

 

депутат селищної ради;

 

Пенков Владислав Васильович

 

землевпорядник селищної ради;

 

Бородич Ліна Костянтинівна

 

юрисконсульт селищної ради;

 

Жосан Олена Василівна

 

Головний бухгалтер селищної ради;

 

 

Секретар селищної ради                                     А.Б.Куракова

 

 


 

Додаток 4 до  рішення

Тарутинської селищної  ради

від ________2019 року №___VII

 

 

Тарутинському селищному голові Куручу І.І.

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 (забудовник (замовник)-найменування підприємства, організації, установи, фізичної

особи-підприємця, адреса, телефон)

 

Заява

 

Відповідно до вимог статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», прошу укласти договір про пайову участь у розвиток інфраструктури населеного пункту на території Тарутинської селищної ради під час здійснення будівництва __________________________________________________________________

__________________________________________________________________ (назва об’єкта)

на підставі документів, що додаються:

 1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначеного згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений замовником (копія).
 2. Копія зареєстрованої Декларації (дозвіл) про початок виконання будівельних робіт .
 3. Правовстановлюючі документи замовника (згідно Додатку 1 п.5):

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку і зберігання моїх даних та надання їх тільки на вимогу правоохоронних органів.

 

Забудовник (замовник) ___________________

                                                    МП

Дата

 

 

Секретар селищної ради                                     А.Б.Куракова

 

 


 
 

Додаток 5 до  рішення

Тарутинської селищної  ради

від ________2019 року №___VII

 

ДОГОВІР

про пайову участь (внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури

смт  Тарутине

 

«____» ________ 20___ р.                                                                          №_______

 

Виконавчий комітет Тарутинської селищної ради в особі уповноваженої особи селищного голови, голови комісії з питань залучення коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине Куруч Іван Іванович, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі – Виконком), з одного боку та ___________ (далі – Замовник) в особі директора _________________, що діє на підставі власного волевиявлення, з другого боку, (далі за текстом договору «Сторони»), уклали цей Договір про наступне:

 

І. Предмет Договору

 

Предметом цього Договору є пайова участь Замовника у розвиток інфраструктури смт Тарутине при здійсненні будівництва магазину промислових товарів, об’єкта містобудування на умовах, зазначених цим Договором.

______________________, що знаходиться за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, __________________.

Цільове призначення об’єкта містобудування: ______________________.

 

II. Сума договору та умови оплати

 

2.1. На виконання ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Замовник перераховує кошти на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Тарутине у розмірі ________грн.____ коп. (сума прописом двадцять одна тисяча грн.) згідно розрахунку (додаток №1). Пайовий внесок сплачується Замовником у повній сумі єдиним платежем на розрахунковий рахунок Тарутинської селищної ради.

Додатки до цього Договору є невід’ємною частиною.

2.2. Якщо попередній розрахунок величини участі проведено відповідно до наданих Замовником укрупнених показників вартості будівництва, такий розрахунок підлягає уточненню з урахуванням фактичної загальної кошторисної вартості будівництва.

2.3. Сплата коштів Замовником на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Тарутине здійснюється у безготівковій формі на рахунок ___________, код платежу _________, МФО ________, (код одержувача) 04379226, банк одержувача: ГУДКСУ в Одеській області, одержувач Тарутинська селищна рада, назва рахунку: «Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту».

 

III. Права і обов’язки сторін

 

3.1. Замовник зобов’язується перерахувати кошти в сумі, зазначеній у п.2.1. розділу 2 Договору єдиним платежем , що є невід’ємною частиною цього Договору.

3.2. У разі внесення змін до проектної документації, які призвели зміни техніко-економічних показників будівництва, Замовник зобов’язується звернутись з заявою до виконавчого комітету селищної ради про внесення відповідних змін до Договору.

3.3. У разі прийняття рішення виконавчим комітетом Тарутинської  селищної ради про зменшення або збільшення розміру пайової участі, між замовником та виконавчим комітетом селищної ради укладається відповідна додаткова угода із збереженням відсотків вартості будівництва у відповідності до діючого на момент укладання договору Положення.

3.4. Виконавчий комітет селищної ради проводить розрахунок пайового внеску та контролює виконання умов Договору. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури селища зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь.

3.5. Виконавчий комітет зобов’язується прийняти у комунальну власність інженерні мережі та/або об’єкти інженерної інфраструктури, збудовані замовником відповідно до проектної документації поза межами земельної ділянки, відведеної Замовнику під забудову та відшкодувати Замовнику вартість їх будівництва за рахунок зменшення величини пайової участі.

 

IV. Відповідальність сторін та вирішення спорів

 

4.1. Сторони несуть відповідальність за виконання цього Договору в межах чинного законодавства.

4.2. Всі спірні питання вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

4.3. У випадку несвоєчасного внесення коштів як пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів на території Тарутинської селищної ради. Замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє на момент прострочення виконання зобов’язання.

 

V. Інші умови

 

5.1. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання відповідних угод, які є невід’ємною частиною цього Договору, або в судовому порядку.

5.2. Одностороння зміна умов або одностороння відмова від виконання цього Договору не допускається.

5.3. Цей Договір укладений Сторонами добровільно. При укладанні Договору майнових прав і претензій Сторони одна до іншої не мають.

5.4. Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Замовника.

5.5. Договір набуває чинності з моменту підписання сторонами та діє до повного його виконання.

5.6. Додатки до Договору:

№1 - розрахунок величини пайової участі (внеску) Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт. Тарутине.

 

 

VI. Юридичні адреси сторін

 

Виконавчий комітет Тарутинської                Замовник       

селищної ради                                                  _________________________________

68500, Одеська область, смт.Тарутине,        68500, Одеська область, смт. Тарутине,                    

вул. Красна,201                                                _________________________________

 

Від виконавчого комітету                                Від замовника:

Тарутинської селищної ради:                                    

Тарутинський селищний голова,

голова комісії з питань залучення

коштів замовників на розвиток

інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури смт. Тарутине

 ______________________________          ______________________________

    (підпис)              (ініціали, прізвище)                      (підпис)         (ініціали, прізвище)

 ___________________                                ___________________

             МП                                                                               МП

 

 


 

 

Додаток 6 до  рішення

Тарутинської селищної  ради

від ________2019 року №___VII

 

 

Розрахунок

величини пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища Тарутине

 

смт Тарутине

«___»____________20___року

 

Виконавчий комітет Тарутинської селищної ради, в особі_____________________________________________________________,

                                                                             (П.І.Б. та посада уповноваженої особи)

що діє на підставі Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та Статуту територіальної громади селища з одного боку, та __________________________________________________________________

                                            (П.І.Б., посада особи, з якою укладено договір)

 

далі іменований «Замовник», з іншої сторони, які далі разом іменуються «Сторони», відповідно до умов Договору про пайову участь у розвитку інфраструктури селища від «__»_______20__р. №____ домовилися про таке:

 

 1. Затвердити розрахунок розміру пайової участі на розвиток інфраструктури селища у зв’язку з будівництвом об’єкта ____________________________________________, що знаходиться за адресою__________________________________________________, який є грошовим виразом відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, установленого відповідно до Закону України від 17.02.11 р. № 3038-VІ ,,Про регулювання містобудівної діяльності” та Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури селища Тарутине, затвердженого рішенням Тарутинської селищної ради від _________р. № _____ (далі за текстом – Порядок).

 

 1. Підставою для здійснення розрахунку, крім зазначених вище документів та нормативно-правових актів, стала надана замовником проектно-кошторисна документація на об’єкт будівництва, а саме:____________________________________________________________

__________________________________________________________________.

 

 1. Інші документи, що підтверджують вартість будівництва об’єкта містобудування (угоди, договори, кошториси тощо):______________________________________________.

 

 1. Згідно з наданими Замовником документами загальна кошторисна вартість об’єкта будівництва становить: ______________________________ гривень.

 

 1. Витрати на виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, улаштування внутрішніх та поза майданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій згідно з наданою Замовником документацією становлять _________ гривень.

 

 1. Будівництво інженерних мереж та/або об’єктів, які замовник має побудувати за межами своєї земельної ділянки згідно з технічними умовами, вартість яких має бути враховано під час розрахунку розміру пайової участі в розвитку інфраструктури міста (селища, села), на момент підписання цього документа складає_________гривень.

 

 1. Розмір пайової участі визначений за формулою, затвердженою п. 4.3 Порядку, та становить _________________гривень:

 

ПУ=(ЗКВБ – В – В – В) х 4 % (2%)

 

 1. Цей Додаток складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у замовника, другий – у селищній раді. Цей Додаток є невід’ємною частиною договору про пайову участь у розвитку інфраструктури селища від «__»_________20__ р. №____, набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом усього періоду дії основного договору.

 

 

Виконавчий комітет Тарутинської                Замовник       

селищної ради                                                  _________________________________

68500, Одеська область, смт.Тарутине,        68500, Одеська область, смт. Тарутине,                    

вул. Красна,201                                                _________________________________

 

Від виконавчого комітету                                Від замовника:

Тарутинської селищної ради:                                    

Тарутинський селищний голова,

голова комісії з питань залучення

коштів замовників на розвиток

інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури смт. Тарутине

 ______________________________          ______________________________

    (підпис)              (ініціали, прізвище)                      (підпис)         (ініціали, прізвище)

 ___________________                                ___________________

             МП                                                                               МП

Без коментарів.