Рішення Тарутинської селищної ради № 598-VIІ від 03.12.2019 року “Про оприлюднення проекту рішення “Про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області””


Проєкт-рішення-ОМ.docЗавантажити
Друк

Додаток до рішення Тарутинської селищної ради

від 03.12.2019 № 598-VIІ   Про оприлюднення проекту рішення

«Про оренду майна комунальної власності

територіальної громади селища Тарутине

Тарутинського району Одеської області »

                                                           

 

Проєкт РІШЕННЯ               

 Про оренду майна комунальної власності

територіальної громади селища

Тарутине Тарутинського району Одеської області

Відповідно до пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03.10.2019 року, «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» зі змінами, з метою вдосконалення правового регулювання орендних відносин та забезпечення підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності Тарутинської територіальної громади, Тарутинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Затвердити Порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області, з додатками. (Додаток 1 до рішення)
 2. Затвердити Типовий договір оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області.( Додаток 2)
 3. Затвердити Методику розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області та пропорції її розподілу. (Додаток 3)
 4. Зобов’язати Тарутинське КП «ВУЖКГ», при передачі комунального майна Тарутинської селищної ради в оренду керуватися Порядком, затвердженим даним рішенням.
 5. Дане рішення з додатками опублікувати на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради.
 6. Дане рішення з додатками набирає чинності з дати його прийняття, крім пунктів Порядку, що відповідають ст.ст. 5,6,11,14, частини восьмої ст.15, частини шостої ст.16 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» №157-ІХ від 03.10.2019 року, які вводяться в дію з 1 жовтня 2020 року.
 7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, побутовому, торгівельному обслуговуванню, транспорту та зв’язку (Березовський О.С.) та на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету               (О.О. Чернєва)

 

 

Тарутинський селищний голова                                            І.І.Куруч

 

 

№____VІІ                                                       _____2020

 


 

 

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Тарутинської селищної ради 
від                   2020 р. №

Порядок передачі в оренду  комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області

 

Загальні питання

 

 1. Цей Порядок визначає порядок передачі в оренду комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області включаючи особливості передачі його в оренду відповідно до положень Закону України “Про оренду державного та комунального майна” (далі - Закон).
 2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

авторизаційні дані - ідентифікаційні дані, що створюються учасником під час проходження реєстрації в електронній торговій системі через електронний майданчик, за допомогою яких проводиться перевірка його повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій в електронній торговій системі для участі в електронних аукціонах;

етап подання цінових пропозицій для проведення електронного аукціону - проміжок часу, протягом якого всім учасникам надається можливість робити цінові пропозиції відповідно до цього Порядку;

етап подання цінових пропозицій для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій - проміжок часу, що складається з двох періодів - періоду подання закритих цінових пропозицій всіма учасниками, крім того, що зробив ставку, та періоду подання цінової пропозиції учасником, що зробив ставку;

закрита цінова пропозиція для проведення електронного аукціону - сума коштів, сплата якої декларується учасником до проведення електронного аукціону та подається в особистому кабінеті через оператора електронного майданчика в електронній торговій системі до закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні;

закрита цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій - сума коштів, сплата якої декларується учасниками в електронній торговій системі, крім того, що зробив ставку;

індивідуальний код учасника - набір цифр та літер, автоматично присвоєний електронною торговою системою учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

крок аукціону для проведення електронного аукціону та електронного аукціону зі зниженням стартової ціни - мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону (або на етапі подання закритих цінових пропозицій) може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

крок аукціону для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій - дисконт, на який в ході електронного аукціону автоматично і поступово здійснюється зниження стартової орендної плати за лот протягом періоду проведення електронного аукціону до моменту автоматичного здійснення останнього з визначених кроків або до моменту здійснення ставки учасником, та мінімальна надбавка, на яку в ході електронного аукціону може здійснюватися підвищення цінової пропозиції;

лот - об’єкт оренди, який виставляється на електронний аукціон;

об’єкт оренди -  комунальне майно, що перебуває у комунальній власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинської селищної ради Одеської області і передається в оренду;

особистий кабінет - складова частина електронної торгової системи, яка дає змогу орендодавцю, балансоутримувачу, потенційному орендарю, учаснику провадити діяльність в електронній торговій системі відповідно до цього Порядку;

період для подання ставки в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій - проміжок часу між стартом електронного аукціону та кожним наступним автоматичним покроковим зниженням стартової орендної плати, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота;

період проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій - проміжок часу, протягом якого здійснюється автоматичне покрокове зниження стартової орендної плати за лот на визначену відповідно до вимог цього Порядку кількість кроків та подання цінових пропозицій (у разі здійснення ставки учасником) на умовах, встановлених цим Порядком;

плата за участь в аукціоні (винагорода оператору) - грошова винагорода оператора електронного майданчика, яка сплачується переможцем електронного аукціону відповідно до договору між оператором електронного майданчика та учасником додатково до суми коштів, запропонованої ним за орендований лот;

попередня згода на очікування - запевнення учасника аукціону, надане оператору електронного майданчика, в тому, що у разі внесення ним другої за розміром цінової пропозиції/закритої цінової пропозиції/ставки він погоджується на очікування результатів електронного аукціону відповідно до цього Порядку та на отримання його гарантійного внеску після моменту, визначеного цим Порядком;

потенційний орендар - особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні або отримати майно в оренду без проведення аукціону;

поточна ціна лота - орендна плата за лот, яка відображається в режимі реального часу та діє протягом періоду між початком автоматичного покрокового зниження стартової орендної плати за об’єкт оренди, включаючи проміжок часу між здійсненням останнього кроку та завершенням електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій;

прикладний програмний інтерфейс - інтерфейс програмування додатків, доступ до якого надається як відкритий код, який визначає функціональність, що надається електронною торговою системою, та призначений для підключення електронних майданчиків (операторів електронних майданчиків) до електронної торгової системи;

ставка - дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження орендної плати за лот та свідчить про згоду учасника сплатити поточну орендну плату за лот, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модуля електронного аукціону з використанням відповідного функціоналу електронної торгової системи;

унікальне гіперпосилання - текст із записом адреси веб-сайту в Інтернеті, натискання на який дає змогу перейти на сторінку електронного аукціону в електронній торговій системі та можливість участі в електронному аукціоні і є єдиним ідентифікатором учасника;

учасник - фізична особа або юридична особа в особі уповноваженого представника, яка виявила намір взяти участь в електронному аукціоні, сплатила реєстраційний та гарантійний внески, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до цього Порядку;

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій - сума коштів, сплата якої декларується учасником, що зробив ставку;

цінова пропозиція для проведення електронного аукціону - сума коштів, сплата якої декларується учасником у ході електронного аукціону.

Інші терміни, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

 1. Перебіг строків, встановлених цим Порядком, починається з наступного дня після настання події, з якою вони пов’язані. Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

 

Функціонування електронної торгової системи

 

 1. Формування протоколів про результати електронних аукціонів здійснюється в електронній торговій системі автоматично в день завершення електронного аукціону, а у разі коли для участі в аукціоні не подано жодної заяви або подано заяву на участь в аукціоні від одного орендаря, - в день закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні за формою, оприлюдненою на офіційному веб-сайті адміністратора електронної торгової системи.

Особливості функціонування електронної торгової системи для підготовки та проведення електронних аукціонів визначаються адміністратором у регламенті роботи електронної торгової системи.

 1. Доступ до електронної торгової системи здійснюється виключно через сервіси, що надаються операторами електронних майданчиків відповідно до цього Порядку.
 2. Доступ до інформації, що розміщується в електронній торговій системі, забезпечується за допомогою прикладного програмного інтерфейсу.
 3. Уся інформація в електронній торговій системі розміщується українською мовою та у разі потреби англійською або іншими мовами, у випадках, коли використання букв українського алфавіту (символів) призводить до спотворення такої інформації. Використання латинських та інших символів під час написання слів кирилицею не допускається.
 4. Потенційний орендар та орендодавець отримують доступ до електронної торгової системи через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика. Для участі в електронному аукціоні оператор електронного майданчика забезпечує учасника унікальним гіперпосиланням, за яким надається тимчасовий прямий доступ до інтерфейсу модуля електронного аукціону в електронній торговій системі.
 5. Адміністратор забезпечує цілодобове функціонування електронної торгової системи, крім проміжку часу, протягом якого буде здійснюватися модернізація електронної торгової системи (регламентні роботи) та доступ до електронної торгової системи буде тимчасово зупинено, та технічну можливість доступу до електронного аукціону, в тому числі до інформації про його проведення. Електронна торгова система працює за київськими датою та часом. Форматом позначення дати в електронній торговій системі є рік, місяць, день.

Електронна торгова система забезпечує можливість встановлення початку проведення електронного аукціону протягом робочого часу (понеділок - п’ятниця з 9 до 18 години).

 1. Форматами позначення часу є години; години та хвилини; хвилини, секунди і мілісекунди (годинник вказується в 24-годинному форматі).
 2. Будь-яка дія, вчинена в електронній торговій системі з особистого кабінету потенційного орендаря, учасника та орендодавця, балансоутримувача та уповноваженого органу управління вважається такою, що вчинена відповідною особою.
 3. Учасники подають запитання в електронній торговій системі через інтерфейс електронного майданчика в текстовому вигляді без можливості приєднання файлів.
 4. Учасники подають запитання щодо електронного аукціону до завершення дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Всі запитання зберігаються в електронній торговій системі.

 1. Інформація про учасників, що подали запитання, розкривається після моменту закінчення електронного аукціону.

 

Порядок включення об’єкта оренди до переліку відповідного типу

 

 1. Потенційний орендар, зацікавлений в отриманні майна в оренду, через електронну торгову систему звертається до орендодавця із заявою про включення такого майна до переліку відповідного типу.

Порядок реєстрації потенційного орендаря для подання ним заяви про включення майна до переліку відповідного типу визначається згідно з правилами функціонування електронного майданчика, через який такий орендар подає заяву.

Заява про включення майна до переліку відповідного типу подається шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі і завантаження електронних копій документів у випадках, передбачених пунктом 16 цього Порядку.

 1. У заяві потенційний орендар зазначає такі відомості:

відому йому інформацію про потенційний об’єкт оренди, яка дозволяє його ідентифікувати;

бажаний розмір площі об'єкта в разі, якщо заява подається лише щодо частини об’єкта;

цільове призначення, за яким об'єкт оренди планується використовувати, згідно з Додатком 3 до цього Порядку;

бажаний строк оренди, а якщо об'єкт планується використовувати погодинно - бажаний графік використання об'єкта;

тип Переліку, до якого пропонується включити об'єкт оренди;

обґрунтування доцільності включення майна до Переліку другого типу, якщо заява подається щодо включення майна до такого Переліку;

контактні дані заявника (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти), а для юридичних осіб - також ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України. 

У випадку подання заяви щодо включення майна до Переліку другого типу до заяви додаються документи, передбачені Додатком 1 до цього Порядку. 

 1. За відсутності в потенційного орендаря інформації про орендодавця майна, в оренді якого він зацікавлений, такий орендар звертається з заявою про включення майна до Переліку відповідного типу до органу, уповноваженого представницьким органом місцевого самоврядування, за місцезнаходженням відповідного майна у порядку, передбаченому пунктами 15 та 16 цього Порядку.

Якщо потенційний орендар звернувся до органу, уповноваженого представницьким органом місцевого самоврядування, то відповідний орган протягом 3 робочих днів з дати отримання заяви:

передає її та додані до неї документи (за наявності) належному орендодавцю; або

повідомляє потенційного орендаря про те, що це майно не є комунальною власністю. 

 

 1. Отримана заява потенційного орендаря і додані до неї документи (за наявності) передаються орендодавцем балансоутримувачу такого майна протягом 3 робочих днів з дати отримання відповідної заяви, крім випадків якщо орендодавець і балансоутримувач майна є однією особою.
 2. Якщо ініціатором передачі в оренду об’єкта оренди є орендодавець, він звертається до балансоутримувача із заявою про включення цього майна до Переліку відповідного типу. Орендодавець звертається до балансоутримувача із заявою про включення цього майна до Переліку другого типу лише у випадку, якщо він потребує отримання в оренду відповідного об’єкту для власних потреб.

Заява орендодавця про включення майна до Переліку відповідного типу подається у порядку, передбаченому пунктом 16 цього Порядку.

 1. За результатами розгляду заяви потенційного орендаря або орендодавця балансоутримувач протягом 10 робочих днів з дати отримання такої заяви та доданих до неї документів (у разі наявності) приймає одне з рішень, передбачених частиною другою статті 6 Закону, крім випадків, передбачених пунктами 21 та 22 цього Порядку.
 2. Якщо відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, має надавати згоду на передачу в оренду майна, балансоутримувач повинен прийняти рішення за результатами розгляду відповідної заяви не пізніше, ніж через 40 робочих днів після отримання ним заяви потенційного орендаря або орендодавця.

У межах зазначеного строку балансоутримувач протягом 5 робочих днів з дати отримання заяви потенційного орендаря або орендодавця про включення об’єкту до Переліку відповідного типу направляє таку заяву та додані до неї документи (у разі наявності) відповідному уповноваженому органу управління або за наявності підстав, передбачених статтею 7 Закону приймає  рішення про відмову у включенні об’єкта до Переліку відповідного типу.

Уповноважений орган управління протягом 25 робочих днів з дати отримання від балансоутримувача заяви потенційного орендаря або орендодавця приймає рішення про надання згоди або про відмову у погодженні передачі в оренду відповідного майна, та надсилає його балансоутримувачу. Рішення про відмову приймається за наявності підстав, передбачених статтею 7 Закону.

Балансоутримувач протягом 5 робочих днів з дати отримання рішення уповноваженого органу управління приймає рішення про:

намір передачі майна в оренду, погоджене уповноваженим органом управління;

відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку в разі наявності однієї з підстав, передбачених статтею 7 Закону, та прийняття уповноваженим органом управління рішення про відмову.

Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання балансоутримувачем заяви потенційного орендаря або орендодавця вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду.

 1. Балансоутримувач може прийняти рішення про намір передачі майна в оренду за власною ініціативою, з урахуванням законодавства, статуту або положення балансоутримувача про погодження уповноваженим органом управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, та з урахуванням законодавства у сфері охорони культурної спадщини, відповідно до цього Порядку.

Балансоутримувач може ініціювати включення майна до Переліку другого типу лише, якщо майно необхідне для виконання його безпосередніх функцій та (або) його безпосереднього розміщення.

Для отримання погодження уповноваженого органу управління, балансоутримувач направляє йому заяву, зміст якої повинен відповідати вимогам пункту 19 цього Порядку.

Погодження рішення про намір передачі майна в оренду з уповноваженим органом управління та прийняття балансоутримувачем відповідного рішення здійснюється відповідно до пункту 21 цього Порядку.

 1. Якщо ініціатором оренди майна є уповноважений орган управління, то такий орган надає балансоутримувачу рішення про доцільність передачі майна в оренду, яке є погодженням уповноваженого органу управління рішення балансоутримувача про намір передачі майна в оренду. Балансоутримувач протягом 10 робочих днів з дати отримання рішення про доцільність передачі майна в оренду приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

Уповноважений орган управління може ініціювати включення майна до Переліку другого типу, якщо майно необхідне для виконання його безпосередніх функцій та (або) його безпосереднього розміщення.

 1. Про прийняте рішення про намір передачі майна в оренду або про відмову у включенні об’єкта до відповідного Переліку, балансоутримувач повідомляє ініціатора оренди та направляє орендодавцю копію рішення протягом 3 робочих днів з дати його прийняття, а орендодавець оприлюднює через свій особистий кабінет таке рішення в електронній торговій системі протягом 3 робочих днів з дати його отримання.

У разі включення об’єкта до відповідного Переліку за заявою іншої особи, яка подана раніше, балансоутримувач інформує потенційного орендаря (або іншого ініціатора оренди)  та орендодавця протягом 3 робочих днів з дати отримання заяви такого потенційного орендаря (або іншого ініціатора оренди).

 1. Протягом 10 робочих днів з дати прийняття балансоутримувачем рішення про намір передачі майна в оренду або отримання від уповноваженого органу управління рішення про доцільність передачі майна в оренду, балансоутримувач здійснює дії, передбачені частиною четвертою статті 6 Закону.
 2. Внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до електронної торгової системи здійснюється орендодавцем через його особистий кабінет в порядку та строки, передбачені пунктом 25 цього Порядку, або протягом 10 робочих днів з дати отримання інформації про потенційний об’єкт оренди від балансоутримувача.
 3. Інформація про потенційний об’єкт оренди включає в себе такі відомості:

1) загальна інформація:

тип Переліку, до якого пропонується включити об’єкт оренди;

тип об’єкта;

пропонований строк оренди;

посилання на пункт Методики розрахунку орендної плати, яким встановлена орендна ставка для запропонованого цільового призначення, у випадках якщо об’єкт пропонується до включення до Переліку другого типу;

інформація про наявність рішень про проведення інвестиційного конкурсу або про включення об’єкту до переліку майна, що підлягає приватизації;

інформація про отримання балансоутримувачем погодження органу управління балансоутримувача у випадках, якщо отримання такого погодження було необхідним відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача;

фотографічне зображення майна (відеоматеріали за наявності)

2) якщо об'єкт є нерухомим майном додатково зазначається:

місцезнаходження об'єкта;

загальна і корисна площа об’єкта;

характеристика об’єкта оренди (будівля в цілому або частина будівлі, із зазначенням місця розташування об’єкта в будівлі (підвал, напівпідвал, номер поверху або поверхів);

технічний стан об’єкта, інформацію про потужність електромережі і забезпечення об’єкта комунікаціями;

поверховий план об’єкта;

інформація про наявність об'єкта у Державному реєстрі нерухомих пам'яток України та про отримання погодження органу охорони культурної спадщини на передачу об’єкта в оренду;

якщо пропонований строк оренди становить більше п'яти років одночасно зазначається інформація про стан реєстрації права власності держави (територіальної громади) на об'єкт оренди у державному реєстрі прав власності на нерухоме майно;

інформація про цільове призначення об’єкта оренди у випадках неможливості використання об’єкта за будь-яким цільовим призначенням відповідно до пункту 30 цього Порядку, та у випадках включення об’єкта до Переліку другого типу;

інформація про наявність окремих особових рахунків на об'єкт оренди, відкритих постачальниками комунальних послуг, або інформація про порядок участі орендаря у компенсації балансоутримувачу витрат на оплату комунальних послуг, якщо об'єкт оренди не має окремих особових рахунків, відкритих для нього відповідними постачальниками комунальних послуг;

3) якщо об’єктом є транспортний засіб додатково зазначається:

марка

модель

рік випуску

об’єм двигуна

вид пального

пробіг

комплектація

потреба у ремонті

колір

4)  якщо об’єктом є інше окреме індивідуально визначене майно додатково зазначається:

найменування об’єкта оренди

його характеристики та параметри (розмір, об’єм, кількість тощо) за можливості його визначити

інша інформація, яка дозволяє ідентифікувати майно.

Якщо об'єкт пропонується включити до Переліку другого типу, до інформації додатково долучаються заява та документи, подані потенційним орендарем.

В інформації про потенційний об’єкт оренди можуть зазначатись інші відомості, визначені  балансоутримувачем або орендодавцем.

 1. У разі, якщо балансоутримувач звертається до орендодавця із клопотанням про включення потенційного об'єкта оренди до одного з Переліків згідно частини четвертої статті 6 Закону, таке клопотання складається в довільній формі і включає такі відомості:

цільове призначення об'єкту, за яким об'єкт використовувався перед тим як він став вакантним;

період часу протягом якого об'єкт не використовується;

інформацію про особу, яка використовувала об'єкт перед тим як він став вакантним (якщо такою особою був балансоутримувач, зазначається "об'єкт використовувався балансоутримувачем");

контактні дані балансоутримувача (поштова адреса, номер телефону, адреса електронної пошти).

Клопотання балансоутримувача про включення потенційного об'єкта оренди до одного з Переліків надсилається орендодавцю одночасно з надсиланням інформації про потенційний об’єкт оренди, обсяг якої визначений пунктом 27 цього Порядку.

 1. Орендодавець розглядає клопотання балансоутримувача про включення потенційного об'єкта оренди до одного з Переліків та протягом 10 робочих днів з дати отримання клопотання приймає одне з рішень, передбачених частиною п'ятою статті 6 Закону або звертається до уповноваженого органу, визначеного частиною шостою статті 6 Закону, із клопотанням та проектом рішення такого органу про включення об'єкта до Переліку, якщо включення об'єкта до Переліку відповідного типу потребує прийняття відповідного рішення, і передає їх на розгляд такого органу.

Про прийняте рішення орендодавець протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення або отримання від уповноваженого органу, визначеного частиною шостою статті 6 Закону, повідомляє балансоутримувача та заявника, оприлюднює його в електронній торговій системі через свій особистий кабінет та включає об'єкт до Переліку відповідного типу.

 1. Не можуть бути використані за будь-яким цільовим призначенням такі об’єкти оренди:

 

майно, щодо якого відповідним представницьким органом місцевого самоврядування прийняте рішення про його використання за конкретним цільовим призначенням.

Такі об’єкти оренди можуть використовуватись лише для розміщення відповідних закладів або лише зі збереженням профілю діяльності, за конкретним цільовим призначенням, встановленим рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування , крім випадків, що передбачають використання частини такого майна з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо вказаними закладами, пов’язаних із забезпеченням чи обслуговуванням діяльності таких закладів.

Не можуть також використовуватись за будь-яким цільовим призначенням об’єкти оренди, щодо яких укладено договір оренди до набрання чинності Законом та відповідно до якого встановлено обов’язок орендаря використовувати майно за визначеним цільовим призначенням.

 1. Орендодавець приймає рішення про недоцільність включення об’єкту оренди до переліку другого типу у випадку наявності поданої заяви про включення об’єкту оренди до переліку першого типу або прийняття рішення орендодавцем, балансоутримувачем, уповноваженим органом управління про необхідність включення об’єкту оренди до переліку першого типу із подальшим поданням ним заяви про включення об’єкту оренди до переліку першого типу. У такому випадку орендодавець пропонує заявнику подати заяву щодо включення іншого об'єкта до переліку другого типу або подати заяву на оренду щодо майна вже включеного до переліку другого типу.

У випадку наявності заяви про оренду об'єкта, включеного до переліку першого типу, поданої відповідно до частини четвертої статті 15 Закону, орендодавець може прийняти рішення про недоцільність включення об’єкту оренди до переліку другого типу, відповідно до цього Порядку.

 1. У разі відмови у включенні майна до переліку з підстав, передбачених пунктами 3 і 8 частини першої статті 7 Закону, балансоутримувач протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення надсилає ініціатору оренди копію рішення, що має містити підстави та причини такої відмови. У такому рішенні надаються рекомендації ініціатору оренди для усунення недоліків, зокрема, щодо зміни зазначеного в заяві цільового призначення, якщо конкретний об’єкт оренди може бути використаний лише за визначеним цільовим призначенням, або щодо зміни площі (частини) об’єкта оренди, а також, якщо ініціатором був потенційний орендар, надається інформація щодо інших об’єктів, які можуть бути або вже включені до відповідних Переліків.

Ініціатор оренди усуває недоліки заяви протягом 15 робочих днів з дати отримання рішення про відмову у включенні майна до переліку та подає уточнену заяву. Якщо ініціатором оренди був потенційний орендар, він подає уточнену заяву орендодавцю, який протягом 10 робочих днів з дати отримання такої заяви приймає рішення про включення об'єкта до Переліку (якщо орендодавцем приймалось рішення про відмову у включенні об'єкта до Переліку) або одразу передає її балансоутримувачу (якщо балансоутримувачем приймалось рішення про відмову у включенні об'єкта до переліку), який протягом 10 робочих днів  з дати отримання такої заяви приймає рішення про намір передачі майна в оренду.

Рішення про включення об'єкта до переліку та(або) рішення про намір передачі майна в оренду приймається за умови відсутності інших підстав для відмови у включенні об’єкта до відповідного Переліку.

 1. Якщо станом на дату прийняття рішення про включення об’єкта до переліку відповідного типу право власності територіальної громади на об’єкт оренди, що є нерухомим майном і має балансову вартість, не зареєстровано, балансоутримувач або уповноважений орган управління самостійно вживає заходів для здійснення такої реєстрації.
 2. У випадку прийняття рішення про зміну або скасування рішення про включення об'єкта до одного з переліків або про відмову у включенні об'єкта до одного з переліків, орган, який прийняв таке рішення надсилає його копію орендодавцю майна, який оприлюднює його в електронній торговій системі протягом 3 робочих днів з дати отримання відповідного рішення.

 

Підготовка до передачі об’єкту оренди на аукціоні

 

 1. Оператор електронного майданчика забезпечує функціонування електронного майданчика, цілісність даних, що передаються до електронної торгової системи або приймаються від електронної торгової системи, коректне та своєчасне відображення в електронній торговій системі даних та можливість вчинення орендодавцем, потенційними орендарями, учасниками дій в електронній торговій системі через сервіси, які надаються оператором електронного майданчика відповідно до цього Порядку.

Оператор електронного майданчика розміщує на веб-сайті електронного майданчика інструкції з детальною інформацією про користування ним, описом умов реєстрації та механізму завантаження документів для подання заяв на оренду та для участі в електронному аукціоні та забезпечує антивірусну та технічну перевірку інформації та матеріалів перед їх передачею до електронної торгової системи та/або збереженням.

 1. Доступ до електронної торгової системи надається після проходження процедури реєстрації на веб-сайті електронного майданчика. Особа, що реєструється, зобов’язана забезпечити збереження авторизованих даних, свого імені (логіну) та пароля, необхідних для роботи в електронній торговій системі.

Отримання оператором електронного майданчика згоди на збирання, обробку (реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення), використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу третім особам), знеособлення, публікацію, знищення персональних даних фізичної особи відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, а при реєстрації особи для участі в електронному аукціоні - також попередньої згоди на очікування з метою підготовки і проведення електронного аукціону є обов’язковим під час реєстрації для участі в електронному аукціоні фізичної особи, яка має намір взяти участь у ньому.

Оператор електронного майданчика проводить перевірку відповідності ідентифікаційної інформації (для громадян України - паспортні дані; для іноземних громадян - дані документа, що посвідчує особу; для юридичних осіб - резидентів - дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; для юридичних осіб - нерезидентів - дані документа про реєстрацію у державі місцезнаходження), наданої особою, яка має намір подати заяву на оренду або взяти участь в електронному аукціоні, даним, які зазначаються такою особою в заяві на оренду або на участь в електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такій особі у доступі до участі в електронному аукціоні.

 1. Потенційний орендар через свій особистий кабінет подає заяву на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку першого типу, шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів.

Така заява подається щодо об’єкта оренди, якщо об’єкт оренди було включено до Переліку першого типу не за заявою потенційного орендаря відповідно до частини другої статті 6 Закону або у випадку, якщо потенційний орендар бажає надати свої пропозиції щодо строку оренди такого об'єкта.

Для подання заяви  на оренду об’єкта оренди потенційний орендар обирає з Переліку першого типу відповідний об’єкт та зазначає в заяві бажаний строк оренди, а якщо потенційний орендар бажає орендувати об'єкт погодинного - також графік погодинного використання об'єкта.

Контактні дані потенційного орендаря вносяться шляхом заповнення електронної форми. Інформація про потенційного орендаря розкривається після моменту закінчення електронного аукціону.

 1. Орендодавець через свій особистий кабінет оприлюднює в електронній торговій системі оголошення про передачу майна в оренду на аукціоні у випадках та у строки, передбачені частиною першою статті 12 Закону, а щодо єдиного майнового комплексу - у строки, передбачені частиною п'ятою статті 14 Закону.

В межах строків, передбачених частиною першою статті 12 Закону орендодавець має розробити та затвердити умови оренди майна.

 

Умови оренди майна обов'язково включають розмір стартової орендної плати об’єкта оренди для аукціонів, передбачених частинами другою, одинадцятою та тринадцятою статті 13 Закону, строк оренди, додаткові умови оренди майна.

 1. Стартова орендна плата на першому аукціоні становить:

для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого перевищує один місяць, зазначається в розрахунку за місяць оренди та становить 1% від вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 Закону;

для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого не перевищує один місяць але більше однієї доби, зазначається в розрахунку за один день оренди та становить 0,03% від вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 Закону.

для аукціонів з оренди майна, строк оренди якого не перевищує одну добу, зазначається в розрахунку за одну годину оренди та становить 0,0014% від вартості об’єкта оренди, визначеної відповідно до статті 8 Закону.

Розмір стартової орендної плати для окремого індивідуально визначеного майна (крім транспортних засобів) визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати.

В оголошенні про передачу майна в оренду вказується стартова орендна плата  за всю площу об’єкта оренди за 1 місяць, крім випадків добової або погодинної оренди.

 1. Строк оренди має становити не менше ніж 5 років, крім випадків, коли:

об’єкт оренди пропонується для використання, що має сезонний характер;

об’єкт оренди пропонується для добового або погодинного використання;

менший строк заявлений потенційним орендарем.

Строк оренди визначається при затверджені умов оренди майна.

Строк оренди може визначатись з урахуванням бажаного строку оренди, зазначеного потенційним орендарем.

З моменту включення об’єкта оренди до переліку першого типу, та до моменту оприлюднення оголошення про передачу майна в оренду потенційні орендарі можуть подати орендодавцю заяву, передбачену  цим Порядком, із зазначенням бажаного строку оренди такого об'єкта.

 1. Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем на підставі пропозицій уповноваженого органу управління.

Орендодавець здійснює аналіз пропозицій на наявність положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. Забороняється встановлювати додаткові умови оренди майна, що містять такі положення.

 Представницьким органом місцевого самоврядування може бути прийняте рішення про затвердження критеріїв для визначення об’єктів, щодо яких рішення про затвердження умов оренди приймається Фондом державного майна України щодо майна державної власності (крім випадків, коли такі умови затверджуються Кабінетом Міністрів України) або відповідним представницьким органом місцевого самоврядування (чи визначеним ним органом) щодо майна комунальної власності.

Можуть бути визначені такі додаткові умови оренди майна:

обмеження щодо використання майна для розміщення об’єктів, перелік яких визначений у Додатку 3 до цього Порядку у кількості не більше п’яти груп з відповідного переліку;

компенсація переможцем аукціону витрат, пов'язаних з проведенням переоцінки об'єкта оренди, вартості здійснених попереднім орендарем невід’ємних поліпшень;

здійснення певних видів ремонтних робіт, невід’ємних поліпшень, реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку, чи виконання інших інвестиційних зобов’язань в межах, передбачених законодавством;

збереження схоронності майна або недопущення його псування, руйнування;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням у разі, якщо орендар не може використовувати об’єкт оренди за будь-яким цільовим призначенням відповідно до Закону та цього Порядку (у  разі оренди цілісного майнового комплексу - відповідно до напряму виробничої діяльності підприємства);

вимоги щодо наявності досвіду роботи особи у відповідній сфері для закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту) та додаткові документи, які має надати потенційний орендар на підтвердження наявності такого досвіду;

вимоги та додаткові обмеження законодавства про охорону культурної спадщини;

інші умови, передбачені законодавством (у такому разі в оголошенні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти, згідно з якими визначені такі додаткові умови).

Додатковими документами, які має надати потенційний орендар на підтвердження наявності досвіду роботи потенційного орендаря у відповідній сфері для оренди майна закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту), є:

документ, який засвідчує досвід роботи особи у відповідній сфері, які свідчить про наявність у особи досвіду роботи у відповідній сфері), зокрема:

щодо ліцензованих видів діяльності - копію ліцензії на право здійснення відповідного виду діяльності (додатково може бути встановлена вимога про мінімальну кількість років, що минули з дати видачі ліцензії, але не більше ніж три роки);

щодо видів діяльності, які не підлягають ліцензуванню – копію договорів, які свідчать про надання потенційним орендарем відповідних послуг протягом певного строку, але не більше ніж протягом останніх трьох років. 

Сума інвестицій, яку зобов’язаний внести переможець аукціону, може бути визначена у твердій грошовій сумі в гривні або в іноземній валюті шляхом посилання на кошторисну вартість відповідних робіт. Сума, що підлягає сплаті в іноземній валюті, визначається за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком на день укладення (підписання) договору оренди.

Якщо в оголошенні про проведення аукціону орендодавець надає згоду на укладення майбутнім орендарем договору суборенди відповідно до  цього Порядку, то додатковою умовою оренди є обов’язок орендаря укладати договір суборенди з особами, які відповідають вимогам статті 4 Закону. У такому випадку в договорі оренди зазначається, що невиконання цієї умови є підставою для дострокового припинення договору оренди.

 1. В оголошенні про передачу майна в оренду зазначаються:

1) повне найменування і адреса орендодавця та/або балансоутримувача;

2) інформація про об’єкт оренди, що міститься в переліку першого типу;

3) проект договору оренди;

4) умови оренди майна:

стартова орендна плата для усіх видів аукціонів;

строк оренди, а у разі якщо об’єкт оренди пропонується для погодинного використання - інформація про графік використання об’єкта оренди;

додаткові умови договору (в разі наявності);

5) копія охоронного договору, якщо об’єктом оренди є пам’ятка;

6) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача/орендодавця, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу зацікавлені особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта;

7) інформацію про аукціон:

спосіб та дата проведення аукціону, що визначається з урахуванням вимог, встановлених цим Порядком;

кінцевий термін подання заяви на участь в аукціоні, що визначається з урахуванням вимог, встановлених цим Порядком;

8) інформацію про умови, на яких проводиться аукціон:

розмір мінімального кроку підвищення стартової орендної плати під час аукціону;

розмір гарантійного внеску;

розмір реєстраційного внеску;

кількість кроків аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій;

9) додаткова інформація:

реквізити рахунків операторів електронних майданчиків, відкритих для сплати потенційними орендарями гарантійних та реєстраційних внесків (зазначаються в оголошенні шляхом розміщення посилання на сторінку офіційного веб-сайта адміністратора, на якій зазначені реквізити таких рахунків);

найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для внесення операторами електронних майданчиків  реєстраційних внесків потенційних орендарів та проведення переможцями аукціонів розрахунків за орендовані об’єкти;

10) технічні реквізити оголошення:

період між аукціоном та аукціоном із зниженням стартової ціни, аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій (20-35 календарний день від дати оприлюднення оголошення електронною торговою системою про передачу майна в оренду);

єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій є посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір (оператори зазначаються в алфавітному порядку).

11) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем.

Оголошення не повинно містити положень, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.

 1. Орендодавець на підставі прийнятого ним рішення може виправити технічні помилки (описки) в оголошенні, оприлюдненому в електронній торговій системі, протягом 48 годин з моменту здійснення такого оприлюднення в електронній торговій системі.

Після завершення періоду, визначеного абзацом першим цього пункту, електронна торгова система автоматично встановлює окремо для кожного електронного аукціону час його проведення, інформація про який розміщується в оголошенні про передачу майна в оренду.

Після оприлюднення в електронній торговій системі, оголошення про передачу комунального майна в оренду може також бути оприлюднене на офіційних веб-сайтах орендодавців та у друкованих засобах масової інформації, якщо це передбачено рішенням представницького органу місцевого самоврядування.

 

Набуття статусу учасника електронного аукціону

 

 1. Особа, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, сплачує реєстраційний та гарантійний внески для набуття статусу учасника.

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні, про зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика гарантійного та реєстраційного внесків протягом однієї години з моменту їх зарахування та набуття права такою особою на подання заяви на участь в електронному аукціоні для отримання статусу учасника електронного аукціону.

Оператор електронного майданчика інформує особу, яка має намір взяти участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій, про набуття нею статусу учасника та права участі в електронному аукціоні протягом 15 хвилин з моменту зарахування сплачених такою особою гарантійного та реєстраційного внесків на банківський рахунок оператора електронного майданчика.

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні, електронному аукціоні зі зниженням стартової орендної плати, зараховані на банківський рахунок оператора менше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні, не вважаються сплаченими та підлягають поверненню такому учаснику протягом одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора.

Реєстраційний та гарантійний внески для участі в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій вважаються сплаченими з моменту їх зарахування на банківський рахунок оператора електронного майданчика не пізніше 16 години дня проведення електронного аукціону. Реєстраційний та гарантійний внески, зараховані на банківський рахунок оператора електронного майданчика пізніше 16 години дня проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій, не вважаються сплаченими та підлягають поверненню такому учаснику протягом одного робочого дня з моменту їх зарахування на рахунок такого оператора.

 1. Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати:

за 1 місяць для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 1 місяця до 1 року;

за 2 місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 1 до 5 років;

за 4 місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 5 до 10 років;

за 6 місяців для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 10 років.

При цьому розмір гарантійного внеску не може бути меншим за 0,5 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року.

У випадках, якщо строк оренди становить менше 1 місяця, то розмір гарантійного внеску дорівнює розміру орендної плати за увесь строк оренди відповідного об’єкту.

Гарантійний внесок вноситься потенційним орендарем у вигляді грошових коштів на рахунок оператора електронного майданчика. Гарантійний внесок може також вноситись у формі безвідкличної банківської гарантії у випадках, якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс. Умови та форма банківської гарантії затверджуються Національним банком України за поданням Фонду державного майна України.

 1. Адміністратор забезпечує створення та надання оператору електронного майданчика доступу до унікального гіперпосилання.
 2. Орендодавець надає:

відповіді на запитання щодо лота, надіслані потенційними орендарями, протягом п’яти робочих днів з дня отримання таких запитань. До дня, що передує дню проведення електронного аукціону, відповіді надаються через особистий кабінет в електронній торговій системі, після - в інший спосіб, встановлений законодавством;

доступ учасникам аукціону до документів, що стосуються лота, у спосіб, визначений законодавством, не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення електронного аукціону або в день звернення, якщо така особа/учасник звернулися в останній день строку прийняття заяв на участь в електронному аукціоні.

Відповіді на запитання щодо лота та доступ до документів, що стосуються лота, надаються протягом робочого часу (понеділок - четвер з 9 до 18 години, п’ятниця - з 9 години до 16 години 45 хвилин).

 1. Будь-який користувач Інтернету має можливість спостерігати за ходом електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу та здійснювати пошук інформації щодо проведених та/або запланованих електронних аукціонів за допомогою сервісів пошуку та перегляду аукціонів електронного майданчика.

Організація та порядок проведення електронного аукціону та електронного аукціону із зниженням стартової ціни

 

 1. Електронний аукціон є процедурою визначення переможця електронного аукціону, в ході якої учасники мають можливість поетапного збільшення своїх цінових пропозицій протягом трьох раундів, що проводяться за однаковими правилами, визначеними цим Порядком.

Оголосити електронний аукціон має право виключно орендодавець шляхом оприлюднення відповідного оголошення в електронній торговій системі.

Для оголошення електронного аукціону орендодавець обирає об’єкт оренди з  Переліку першого типу.

Користувачі Інтернету на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про електронний аукціон.

 1. Електронний аукціон із зниженням стартової ціни автоматично оголошується в електронній торговій системі на підставі затверджених умов оренди майна в порядку, передбаченому частиною одинадцятою статті 13 Закону.
 2. Орендодавець може відмінити електронний аукціон до дня його проведення лише у разі порушення встановленого порядку його підготовки, в тому числі у разі виникнення технічного збою, та/або наявності судових рішень або інших факторів, які можуть суттєво вплинути на лот (стартову ціну, чи зміну суттєвих характеристик  об'єкта оренди, в тому числі знищення об'єкта оренди або значне пошкодження об’єкту оренди).

Орендодавець відміняє електронний аукціон до дня його проведення у разі:

скасування рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу;

прийняття рішення про виключення майна з Переліку першого типу;

зміни рішення про включення об’єкта оренди до Переліку відповідного типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону.

Рішення орендодавця про відміну електронного аукціону, рішення про скасування або зміну рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону, рішення про виключення майна з Переліку першого типу оприлюднюється в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття, та обов’язково має містити підстави та обґрунтування прийняття такого рішення згідно вимог цього пункту Порядку.

У разі відміни електронного аукціону його статус змінюється в електронній торговій системі на статус “Аукціон відмінено” із збереженням всієї інформації, раніше введеної потенційним орендарем, учасником або орендодавцем.

 1. Потенційний орендар, який має намір взяти участь в електронному аукціоні, через свій особистий кабінет подає заяву на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми, вимоги до якої встановлюються адміністратором електронної торгової системи, і завантаження електронних копій документів, передбачених статтею 13 Закону та умовами оренди майна, оприлюдненими в оголошенні про передачу майна в оренду (в разі їх наявності). Заява на участь в електронному аукціоні повинна містити закриту цінову пропозицію та подається протягом всього часу з моменту оприлюднення відповідного оголошення в електронній торговій системі до закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні.
 2. Кінцевий термін подання заяви на участь в електронному аукціоні та електронному аукціоні зі зниженням стартової встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19 години 30 хвилин до 20 години 30 хвилин дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

До закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні учасники мають право анулювати або внести до них зміни. Всі зміни після їх оприлюднення зберігаються в електронній торговій системі протягом 10 років з дати внесення такої інформації до електронної торгової системи.

Анулювання закритої цінової пропозиції може бути здійснено виключно відповідним учасником в його особистому кабінеті до моменту закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в електронному аукціоні. Після анулювання закритої цінової пропозиції гарантійний та реєстраційний внески повертаються такому учаснику.

 1. Будь-яка інформація про кожного учасника є знеособленою (анонімною) до закінчення електронного аукціону, крім інформації про номери учасників та їх кількість. Закриті цінові пропозиції учасників є недоступними для перегляду до початку електронного аукціону для всіх осіб, крім учасника, який подав таку закриту цінову пропозицію.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати інформацію про розмір закритих цінових пропозицій учасників та кількість учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, до моменту початку електронного аукціону, а найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові, та іншу інформацію про таких учасників до моменту завершення електронного аукціону.

 1. Якщо в момент закінчення кінцевого терміну подання заяв на участь в аукціоні не подано жодної заяви, електронна торгова система автоматично присвоює аукціону статус “Аукціон не відбувся”.

Якщо за результатами аукціону жоден учасник не зробив крок аукціону, в тому числі в розмірі його закритої цінової пропозиції, електронна торгова система автоматично присвоює аукціону статус “Аукціон не відбувся”, крім випадку, передбаченого пунктом 60 цього Порядку.

Якщо подано більше однієї заяви, що містить закриту цінову пропозицію, електронна торгова система активує модуль електронного аукціону (торгів).

 1. Оператори електронних майданчиків забезпечують доступ учасників до електронного аукціону. Для кожного учасника адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону. Оператор електронного майданчика передає до особистого кабінету учасника унікальне гіперпосилання на індивідуальну веб-сторінку електронного аукціону, що є достатньою умовою для участі в ньому, та інформує учасника про цю дію електронною поштою.

Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету відповідного учасника здійснюється оператором електронного майданчика протягом 30 хвилин з моменту генерації такого гіперпосилання адміністратором, але не пізніше ніж за одну годину до початку електронного аукціону.

 1. У ході електронного аукціону учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до цього Порядку. Учасник може протягом одного раунду електронного аукціону один раз підвищити свою закриту цінову пропозицію/цінову пропозицію не менше, ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової орендної плати об’єкта оренди.

 1. У момент старту модуля електронного аукціону на індивідуальній веб-сторінці учасника відображається така інформація:

номер електронного аукціону;

стислий опис лота;

номер учасника в електронному аукціоні;

кількість учасників;

розмір цінових пропозицій, поданих учасниками, які до їх розкриття були закритими ціновими пропозиціями;

час до початку електронного аукціону та/або ходу подання цінової пропозиції учасника.

Після моменту старту електронного аукціону електронна торгова система робить паузу п’ять хвилин і оголошує раунд.

Учасник за допомогою інтерфейсу електронного майданчика отримує в особистому кабінеті індивідуальну адресу веб-сторінки електронного аукціону. Оператор електронного майданчика повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, яке є єдиним ідентифікатором учасника.

Електронний аукціон починається автоматично в час та дату, які визначені в оголошенні про проведення аукціону в електронній торговій системі.

Подана учасником закрита цінова пропозиція може містити крок аукціону відповідно до цього Порядку.

 1. У кожному раунді кожен учасник протягом трьох хвилин у порядку від менших до більших цінових пропозицій, а у разі їх збігу від тих, що подані пізніше, до тих, що подані раніше, має право зробити крок аукціону в порядку, передбаченому пунктом 57 цього Порядку. У разі відсутності цінової пропозиції від учасника протягом трьох хвилин цінова пропозиція такого учасника у поточному раунді вважається такою, що здійснена в розмірі його закритої цінової пропозиції для першого раунду або його попередньої цінової пропозиції для другого та третього раундів.

Якщо учасник зробив цінову пропозицію раніше закінчення відведеного часу на внесення такої цінової пропозиції, електронна торгова система надає йому можливість включити зміни до цінової пропозиції щодо її збільшення або зменшення, але не нижче попередньої цінової пропозиції цього учасника, до завершення відведеного часу. Якщо учасник не вносив та/або не змінював цінової пропозиції протягом трьох хвилин, після закінченню цього часу електронна торгова система приймає його попередню цінову пропозицію і передає хід наступному учаснику.

Після завершення раунду електронна торгова система робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.

За умови відміни електронного аукціону згідно  цього Порядку його статус змінюється в електронній торговій системі на статус “Аукціон відмінено” із збереженням всієї інформації, раніше введеної потенційним орендарем, учасником або орендодавцем.

 

Визначення переможця електронного аукціону та електронного аукціону із зниженням стартової ціни

 1. Переможець електронного аукціону визначається шляхом автоматичної оцінки електронною торговою системою цінових пропозицій учасників після завершення останнього раунду електронного аукціону та формування протоколу про результати електронного аукціону.

У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву на участь в аукціоні від одного учасника, такий учасник вважається таким, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, а договір оренди укладається з таким учасником за запропонованою ним орендною платою, за умови, якщо така орендна плата дорівнює або перевищує стартову орендну плату.

 1. Переможець електронного аукціону:

підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

укладає договір оренди об’єкта оренди та підписує акт приймання-передачі з орендодавцем протягом 30 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 1. Переможцем електронного аукціону вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону (крім випадку, передбаченого цим Порядком), а у випадках, передбачених пунктом цього Порядку, учасник з наступною за величиною ціновою пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше, за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати учасника з наступною за величиною після переможця електронного аукціону ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій - учасника, що подав її раніше, про зміну його статусу протягом двох годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування або натискання ним відповідної кнопки в особистому кабінеті.

 1. У разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 4 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 13 Закону, орендодавець завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову від укладення договору оренди в електронну торгову систему. Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди чи не підписав такий протокол або договір у встановлені строки, орендодавець складає та завантажує відповідний акт в електронну торгову систему.

У такому випадку в електронній торговій системі автоматично формується новий протокол про результати електронного аукціону з визначенням переможцем електронного аукціону учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових цінових пропозицій - учасника, що подав її раніше, за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, та у разі відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з передачі в оренду того самого об’єкта.

 1. Переможець електронного аукціону підписує протокол про результати електронного аукціону в порядку та строки, встановлені пунктом 61 цього Порядку. Оператор електронного майданчика підписує протокол про результати електронного аукціону та надсилає його орендодавцю протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування (у разі, коли електронний аукціон відбувся).
 2. Після отримання від оператора електронного майданчика, через який подано найвищу цінову пропозицію, підписаного переможцем електронного аукціону та таким оператором протоколу про результати електронного аукціону орендодавець затверджує та оприлюднює протокол через особистий кабінет протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його формування в електронній торговій системі, та натискає електронну кнопку “Протокол затверджено” в інтерфейсі особистого кабінету, після чого електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Очікується підписання договору”. Вказаний строк закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого для оприлюднення протоколу.

У межах строку, встановленого для оприлюднення протоколу про результати електронного аукціону, орендодавець перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

 1. У випадках, передбачених пунктом 63 цього Порядку, для учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією/учасника, що подав її раніше, електронна торгова система автоматично формує новий протокол про результати електронного аукціону та присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.
 2. Договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону протягом 30 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону та оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем його укладення. Акт приймання-передачі підписується та оприлюднюється одночасно з укладенням договору оренди об’єкта оренди. Вказаний строк закінчується о 18 годині останнього дня строку, встановленого для оприлюднення договору.

Даний обов’язок виникає в орендодавця виключно за умови відсутності рішення про відміну (скасування) електронного аукціону.

Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс і для укладення договору оренди необхідним є отримання дозволу органу Антимонопольного комітету України, договір оренди укладається протягом 5 робочих днів з дати отримання орендодавцем відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України та оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем його укладення.

Після оприлюднення укладеного між орендодавцем і переможцем електронного аукціону договору оренди та підписаного акту приймання-передачі і натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету, електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Аукціон завершено. Договір підписано”.

 1. У межах строку, встановленого для укладення договору оренди та підписання акту-приймання передачі, орендодавець у разі потреби перевіряє оригінали доданих документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

Переможець електронного аукціону надає орендодавцю оригінали відповідних документів для здійснення їхньої перевірки.

 1. Орендар протягом 5 робочих днів після укладення договору оренди та підписання акту-приймання передачі сплачує плату за лот згідно умов договору оренди на рахунок, зазначений в оголошенні про передачу майна в оренду.
 2. Після підтвердження сплати орендодавцем плати за лот і натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету, електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Договір сплачено”.

 

Організація проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

 

 1. Організація проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій здійснюється згідно цього Порядку, з урахуванням особливостей, передбачених цим розділом Порядку для електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій.

Електронний аукціон розпочинається з автоматичного покрокового зниження стартової орендної плати за лот. Протягом цього етапу учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній орендній платі за лот, та зупинити автоматичне покрокове зниження стартової орендної плати, після чого інші учасники (за наявності) мають право подати свої закриті цінові пропозиції, а учасник, що зробив ставку, - підвищити її після того, як іншими учасниками зроблено свої цінові пропозиції. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого цим Порядком.

Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за ставку (поточну орендну плату за лот в момент зупинки автоматичного покрокового зниження стартової ціни). Право на внесення закритої цінової пропозиції надається учасникам протягом періоду, встановленого цим Порядком.

 1. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій автоматично оголошується в електронній торговій системі на підставі затверджених умов оренди майна в порядку, передбаченому частиною тринадцятою статті 13 Закону.
 2. Електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій розпочинається не раніше 9 години 30 хвилин у робочий день (понеділок - п’ятниця).

Етапами проведення електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій є:

1) автоматичне покрокове зниження орендної плати за лот;

2) подання цінових пропозицій:

закритих цінових пропозицій;

цінової пропозиції.

Електронна торгова система автоматично розпочинає кожний наступний етап електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій залежно від часу початку та завершення попереднього етапу згідно з цим Порядком.

 1. Потенційні орендарі на будь-якому електронному майданчику мають можливість знайти і переглянути інформацію про оголошений електронний аукціон. Сервіс пошуку та перегляду електронних аукціонів надає електронний майданчик через електронну торгову систему.
 2. Для участі в електронному аукціоні особа, яка має намір взяти участь у ньому, через свій особистий кабінет здійснює подання заяви на участь в електронному аукціоні шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів та сплачує реєстраційний та гарантійний внески.

Усі зміни зберігаються в електронній торговій системі протягом 10 років з дати внесення такої інформації до електронної торгової системи.

Заява на участь в електронному аукціоні подається протягом всього часу з моменту оприлюднення відповідного оголошення до закінчення кінцевого терміну подання заяв.

Кінцевий термін подання заяви на участь в електронному аукціоні за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється електронною торговою системою для кожного електронного аукціону окремо з 16 години 15 хвилин до 16 години 45 хвилин дня проведення електронного аукціону.

 1. Доставка унікального гіперпосилання до особистого кабінету учасника електронного майданчика здійснюється оператором електронного майданчика протягом п’яти хвилин з моменту створення такого гіперпосилання адміністратором.
 2. Найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові учасника є знеособленим (анонімним) до моменту завершення електронного аукціону. Розмір закритих цінових пропозицій та кількість учасників оприлюднюються після завершення етапу подання закритих цінових пропозицій.

Оператор електронного майданчика зобов’язаний не розголошувати кількість учасників, які подали заяви на участь в електронному аукціоні, та розмір закритих цінових пропозицій до моменту завершення етапу подання закритих цінових пропозицій, а також найменування та/або прізвище, ім’я, по батькові, та іншу інформацію про учасників до моменту завершення електронного аукціону.

 1. Електронна торгова система активує модуль електронного аукціону з 9 години 30 хвилин до 10 години в період, визначений в оголошенні.

Протягом періоду проведення електронного аукціону на веб-сторінці електронного аукціону відображається така інформація:

номер лота та електронного аукціону;

стислий опис лота;

період проведення електронного аукціону;

хід проведення електронного аукціону в інтерактивному режимі реального часу;

стартова орендна плата за лот;

поточна орендна плата за лот ;

загальна кількість кроків, на які знижується стартова орендна плата за лот;

розмір мінімального кроку електронного аукціону;

відлік часу до наступного/останнього кроку електронного аукціону.

Розмір кроку аукціону, на який здійснюється автоматичне покрокове зниження стартової орендної плати, визначається як 1 відсоток стартової орендної плати за лот  на такому аукціоні.

 1. Під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лота. За умови відсутності ставки після завершення строку, встановленого для її подання, електронна торгова система автоматично покроково знижує ціну лота до моменту автоматичного здійснення останнього кроку.
 2. Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна лота, становить 99 кроків, якщо інше не визначено умовами оренди комунального майна.

Якщо під час проведення електронного аукціону на будь-якому етапі до моменту його завершення учасник зробив ставку, електронна торгова система зупиняє процес автоматичного покрокового зниження орендної плати за лот та активує етап подання цінових пропозицій відповідно до цього Порядку.

Протягом періоду подання закритих цінових пропозицій кожному учаснику, крім того, що зробив ставку, надається можливість однократно зробити закриту цінову пропозицію.

Протягом періоду подання цінової пропозиції учасник, який зробив ставку, має право однократно зробити цінову пропозицію, яка повинна перевищувати найбільшу закриту цінову пропозицію не менше ніж на розмір мінімального кроку аукціону (зробити крок аукціону).

Розмір мінімального кроку аукціону встановлюється на рівні 1 відсотка стартової ціни лота на такому аукціоні.

Якщо на момент завершення періоду проведення електронного аукціону не зроблено ставки, електронна торгова система автоматично присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.

Фіксація часу здійснення ставки, яка зупиняє процес автоматичного покрокового зниження ціни лота, здійснюється згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система відповідно до цього Порядку.

 1. Орендодавець може відмінити електронний аукціон за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій до дня його проведення лише у разі порушення встановленого порядку його підготовки, в тому числі у разі виникнення технічного збою, та/або наявності судових рішень або інших факторів, які можуть суттєво вплинути на лот (стартову ціну, чи зміну суттєвих характеристик об'єкта оренди, в тому числі знищення об'єкта оренди або значне пошкодження об’єкту оренди).

Орендодавець відміняє електронний аукціон до дня його проведення у разі:

скасування рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу;

прийняття рішення про виключення майна з Переліку першого типу;

зміни рішення про включення об’єкта оренди до Переліку відповідного типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону.

Рішення орендодавця про відміну електронного аукціону, рішення про скасування або зміну рішення про включення об’єкта оренди до Переліку першого типу, що тягне за собою необхідність відміни аукціону, рішення про виключення майна з Переліку першого типу оприлюднюється в електронній торговій системі не пізніше робочого дня, наступного за днем його прийняття, та обов’язково має містити підстави та обґрунтування прийняття такого рішення згідно вимог цього пункту Порядку.

У разі відміни електронного аукціону його статус змінюється в електронній торговій системі на статус “Аукціон відмінено” із збереженням всієї інформації, раніше введеної потенційним орендарем, учасником або орендодавцем.

 

Визначення переможця електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій

 

 1. За умови відсутності закритих цінових пропозицій від інших учасників протягом періоду їх подання, визначеного цим Порядком, учасник, що зробив ставку, вважається переможцем електронного аукціону.
 2. Після завершення етапу подання цінових пропозицій учасник, що подав найвищу цінову пропозицію, що перевищує найвищу закриту цінову пропозицію не менше ніж на один крок або закриту цінову пропозицію, а у разі наявності однакових за розміром закритих цінових пропозицій кількох учасників - той, хто подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система, вважається переможцем, після чого автоматично формується протокол про результати електронного аукціону.
 3. Переможець електронного аукціону за методом покрокового зниження стартової орендної плати та подальшого подання цінових пропозицій:

підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію/найбільшу закриту цінову пропозицію/ставку, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

укладає договір оренди об’єкта оренди з орендодавцем протягом 30 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

 1. У разі коли переможець електронного аукціону не відповідає вимогам статті 4 Закону, або в інших випадках, передбачених частиною дев’ятою статті 13 Закону, орендодавець завантажує рішення про відмову у затвердженні протоколу про результати електронного аукціону або про відмову в укладенні договору оренди в електронній торговій системі. Якщо переможець електронного аукціону відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди чи не підписав такий протокол або договір у встановлені строки, орендодавець складає та завантажує відповідний акт в електронній торговій системі.

У такому випадку автоматично формується новий протокол про результати електронного аукціону, в якому переможцем визначається учасник з наступною за величиною закритою ціновою пропозицією, а у разі однакових закритих цінових пропозицій кількох учасників - той, що подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система, або учасник, який зробив ставку за умови відсутності належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування або натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті. У разі відсутності такого учасника електронна торгова система змінює статус електронного аукціону на “Аукціон не відбувся”.

У випадках, передбачених абзацом першим цього пункту, для учасника з наступною за величиною закритою ціновою пропозицією/учасника, що подав її раніше/учасника, який зробив ставку, електронна торгова система автоматично формує новий протокол про результати електронного аукціону та присвоює електронному аукціону статус “Аукціон не відбувся”.

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору оренди, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з передачі в оренду того самого об’єкта.

 1. Оператор електронного майданчика зобов’язаний проінформувати учасника з наступною за величиною закритою ціновою пропозицією, а у разі однакових закритих цінових пропозицій кількох учасників - того, що подав її раніше згідно з порядком обліку часу, за яким діє електронна торгова система, або учасника, який зробив ставку, про зміну його статусу протягом двох годин з моменту отримання належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника про відмову від очікування та натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті.
 2. Переможець електронного аукціону підписує протокол про результати електронного аукціону в порядку, встановленому пунктом 84 цього Порядку. Оператор електронного майданчика, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, підписує протокол про результати електронного аукціону та надсилає його орендодавцю протягом чотирьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування (у разі, коли електронний аукціон відбувся). Після отримання від оператора електронного майданчика, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, підписаного переможцем електронного аукціону та таким оператором протоколу про результати електронного аукціону орендодавець затверджує та оприлюднює такий протокол через особистий кабінет протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем його формування в електронній торговій системі, та натискає електронну кнопку “Протокол затверджено” в інтерфейсі особистого кабінету. Вказаний строк закінчується о 18 годині 00 хвилин останнього дня строку, встановленого для оприлюднення протоколу.

У межах строку, встановленого для оприлюднення протоколу про результати електронного аукціону, орендодавець перевіряє заяву на участь в електронному аукціоні, подану шляхом заповнення електронної форми, та електронні копії документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

 1. Після вчинення таких дій електронному аукціону електронна торгова система автоматично присвоює статус “Очікується підписання договору”.
 2. Договір оренди об’єкта оренди за результатами проведення електронного аукціону укладається між орендодавцем та переможцем електронного аукціону протягом 30 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону, та оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем його укладення. Акт приймання-передачі підписується та оприлюднюється одночасно з укладенням договору оренди об’єкта оренди. Вказаний строк закінчується о 18 годині 00 хвилин останнього дня строку, встановленого для оприлюднення договору.

Якщо об’єктом оренди є єдиний майновий комплекс і для укладення договору оренди необхідним є отримання дозволу органу Антимонопольного комітету України, договір оренди укладається протягом 5 робочих днів з дати отримання орендодавцем відповідного дозволу органу Антимонопольного комітету України та оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі через особистий кабінет протягом 5 робочих днів з дня, наступного за днем його укладення.

 1. Після оприлюднення укладеного між орендодавцем і переможцем електронного аукціону договору оренди та підписаного акту приймання-передачі і натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету, електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Аукціон завершено. Договір підписано”.
 2. У межах строку, встановленого для укладення договору оренди та підписання акту-приймання передачі, орендодавець у разі потреби перевіряє оригінали доданих документів переможця електронного аукціону щодо відповідності вимогам Закону.

Переможець електронного аукціону надає орендодавцю оригінали відповідних документів для здійснення їхньої перевірки.

 1. Орендар протягом 5 робочих днів після укладення договору оренди та підписання акту-приймання передачі сплачує плату за лот згідно умов договору оренди на рахунок, зазначений в оголошенні про передачу майна в оренду.
 2. Після підтвердження сплати орендодавцем плати за лот і натискання електронної кнопки в інтерфейсі особистого кабінету, електронному аукціону автоматично присвоюється статус “Договір сплачено”.

 

Зарахування та повернення гарантійного та реєстраційного внесків

 

 1. Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок, зазначений орендодавцем в оголошенні, суми сплачених учасниками реєстраційних внесків протягом п’яти робочих днів з дати проведення електронного аукціону.
 2. Оператор, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, не пізніше п’яти робочих днів з моменту оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі, вираховує із суми гарантійного внеску, внесеного переможцем електронного аукціону, плату за участь в аукціоні (винагороду оператора), у розмірі, що становить (з урахуванням податку на додану вартість) 5% від річної орендної плати, якщо строк оренди становить більше року, або 5% від розміру орендної плати за повний строк дії договору оренди, якщо такий строк становить менше року.

Оператор, через якого переможець електронного аукціону набув право на участь в електронному аукціоні, перераховує на рахунок переможця електронного аукціону залишок гарантійного внеску (за наявності такого залишку), за вирахуванням плати за участь в аукціоні (винагороди оператора), не пізніше трьох робочих днів з моменту оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі.

У випадку, якщо сума плати за участь в аукціоні (винагороди оператора) перевищує розмір гарантійного внеску, переможець зобов'язаний провести повний розрахунок з оператором (здійснити доплату) після формування протоколу електронного аукціону, але до моменту оприлюднення договору оренди відповідного лоту в електронній торговій системі.

 1. У разі надання учасником з наступною за величиною ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій учасників - тому, що подав цінову пропозицію раніше, попередньої згоди на очікування гарантійний внесок не повертається оператором електронного майданчика до моменту оприлюднення в електронній торговій системі орендодавцем договору оренди об’єкта оренди або до моменту відкликання таким учасником згоди шляхом натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті та подання заяви щодо повернення гарантійного внеску. Оператор електронного майданчика зобов’язаний повернути гарантійний внесок такому учаснику протягом 10 робочих днів з дати подання заяви та натискання відповідної кнопки в особистому кабінеті.

 Повернення сплаченого гарантійного внеску такому учаснику за умови відсутності в оператора електронного майданчика належним чином оформленого листа (звернення) від такого учасника щодо повернення йому гарантійного внеску та відсутності факту натискання ним відповідної кнопки про відмову від очікування в особистому кабінеті, здійснюється оператором протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення договору оренди об’єкта оренди в електронній торговій системі (крім випадків, коли переможцем електронного аукціону є такий учасник).

 1. Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, крім переможця електронного аукціону та учасника з наступною за величиною ціновою пропозицією після переможця електронного аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій учасників - тому, що подав цінову пропозицію раніше, за умови наданої ним попередньої згоди на очікування здійснюється оператором електронного майданчика у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати затвердження протоколу про результати електронного аукціону.

Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам, які анулювали свою закриту цінову пропозицію, здійснюється оператором протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем такого анулювання.

Повернення сплачених гарантійних внесків учасникам у випадках, передбачених цим Порядком, здійснюється оператором електронного майданчика протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем присвоєння електронному аукціону статусу “Аукціон не відбувся” або “Аукціон відмінено”.

У разі невиконання переможцем електронного аукціону однієї з вимог, передбачених пунктами 75, 98 цього Порядку, а також у випадках, передбачених пунктом 77 або 99 цього Порядку, сплачені гарантійний та реєстраційний внески не повертаються такому переможцю та перераховуються оператором електронного майданчика, через якого надано найвищу цінову пропозицію, на казначейський рахунок, зазначений орендодавцем в оголошенні, протягом п’яти робочих днів з дня настання подій, визначених цим Порядку.

 

Передача майна в оренду без проведення аукціону

 

 1. Протягом 15 робочих днів з дати включення об`єкта оренди до Переліку другого типу орендодавець має розробити та затвердити умови оренди майна.

У разі, якщо рішення про включення об'єкта оренди до Переліку другого типу, приймається  уповноваженим органом, передбаченим частиною шостою статті 6 Закону, умови оренди майна затверджуються таким органом.

Умови передачі майна в оренду обов'язково включають розмір орендної плати, строк оренди, розмір компенсації витрат, пов'язаних з проведенням переоцінки об'єкта оренди, та додаткові умови оренди майна.

Розмір орендної плати визначається відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

Строк оренди визначається орендодавцем. При цьому орендодавцем може бути врахований бажаний строк оренди, зазначений потенційним орендарем в поданій ним заяві.

Компенсація витрат, пов'язаних з проведенням переоцінки об'єкта оренди, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 8 Закону.

 1. Додаткові умови оренди майна розробляються орендодавцем на підставі пропозицій уповноваженого органу управління.

Можуть бути визначені такі додаткові умови оренди майна:

здійснення певних видів ремонтних робіт, невід’ємних поліпшень, реконструкції або реставрації об’єкта оренди в певній сумі протягом певного строку, чи виконання інших інвестиційних зобов’язань в межах, передбачених законодавством;

збереження схоронності майна або недопущення його псування, руйнування;

ефективне використання об'єкта оренди за цільовим призначенням;

вимоги щодо наявності досвіду роботи особи у відповідній сфері для закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту) та додаткові документи, які має надати потенційний орендар на підтвердження наявності такого досвіду;

вимоги та додаткові обмеження законодавства про охорону культурної спадщини;

інші умови, передбачені законодавством (у такому разі в оголошенні зазначається посилання на відповідні нормативно-правові акти, згідно з якими визначені такі додаткові умови).

Додатковими документами, які має надати потенційний орендар на підтвердження наявності досвіду роботи потенційного орендаря у відповідній сфері для оренди майна закладів освіти, охорони здоров’я, соціально-культурного призначення (закладів культури, фізичної культури і спорту), є:

документ, який засвідчує досвід роботи особи у відповідній сфері, які свідчить про наявність у особи досвіду роботи у відповідній сфері), зокрема:

щодо ліцензованих видів діяльності - копію ліцензії на право здійснення відповідного виду діяльності (додатково може бути встановлена вимога про мінімальну кількість років, що минули з дати видачі ліцензії, але не більше ніж три роки);

щодо видів діяльності, які не підлягають ліцензуванню – копію договорів, які свідчать про надання потенційним орендарем відповідних послуг протягом певного строку, але не більше ніж протягом останніх трьох років. 

Сума інвестицій, яку зобов’язаний внести орендар, може бути визначена у твердій грошовій сумі в гривні або в іноземній валюті шляхом посилання на кошторисну вартість відповідних робіт. Сума, що підлягає сплаті в іноземній валюті, визначається за офіційним курсом гривні до такої валюти, встановленим Національним банком на день укладення (підписання) договору оренди.

Якщо об’єктом оренди є пам’ятка, до умов оренди майна включається забезпечення орендарем вимог Закону України “Про охорону культурної спадщини” та умов охоронного договору, укладеного власником або уповноваженим ним органом (особою) з відповідним органом охорони культурної спадщини.

 1. Потенційні орендарі, які мають право на отримання майна без проведення аукціону, відповідно до положень статті 15 Закону, подають через свій особистий кабінет заяву на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, шляхом заповнення електронної форми і завантаження електронних копій документів. Доступ до електронної торгової системи надається у порядку, визначеному пунктом 50 цього Порядку.

Для подання заяви  на оренду об’єкта оренди потенційний орендар обирає з Переліку другого типу відповідний об’єкт та зазначає в заяві такі відомості:

бажаний строк оренди;

пропонований розмір орендної плати, який не може бути меншим за розмір орендної плати, визначеної відповідно до Методики розрахунку орендної плати.

Контактні дані потенційного орендаря вносяться шляхом заповнення електронної форми. Інформація про потенційного орендаря розкривається після моменту закінчення строку на подання потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта оренди відповідно до пункту 118 цього Порядку.

До заяви додаються:

 • для фізичних осіб - копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, а для осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті - копія паспорта громадянина України (у випадку наявності паспорта громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, до заяви на оренду додається копія такого паспорту або копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків за вибором особи);
 • для юридичних осіб - копія виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 • документи, передбачені Додатком 1 до цього Порядку.

Народний депутат України або депутат місцевої ради може подати заяву на оренду для розміщення громадської приймальні лише щодо одного об’єкта оренди за умови, що такий депутат не орендує інше державне або комунальне майно для розміщення громадської приймальні. При цьому народний депутат України, обраний по одномандатному виборчому округу може подати заяву на оренду для розміщення громадської приймальні лише у межах виборчого округу, по якому його було обрано, а депутат місцевої ради - лише у межах відповідного населеного пункту.

Заява та додані до неї документи завантажуються в електронну торгову систему в день її подачі.

 1. Потенційний орендар, який має право на отримання майна без проведення аукціону відповідно до частини першої статті 15 Закону, може подати через електронну торгову систему заяву на оренду майна, внесеного до Переліку першого типу, але до оприлюднення оголошення про проведення аукціону для оренди цього майна.

У такому разі орендодавець може прийняти рішення:

про задоволення такої заяви, виключення об'єкта, стосовно якого подана заява, із Переліку першого типу, а також прийняти рішення про включення об'єкта до Переліку другого типу;

підготувати проект рішення іншої уповноваженої особи і передати його на розгляд цієї особи, якщо таке рішення приймається відповідно до Закону іншою уповноваженою особою;

відмовити у задоволенні такої заяви, якщо включення відповідного майна до Переліку другого типу є недоцільним при умові, що орендодавець надає потенційному орендарю інформацію про інший вакантний об’єкт оренди та пропонує заявнику подати заяву щодо включення такого об'єкта до Переліку другого типу або подати заяву на оренду, якщо такий об'єкт вже включеного до Переліку другого типу.

Працівники орендодавця, балансоутримувача, уповноваженого органу управління не можуть бути членами, керівниками чи засновниками підприємств, установ, організацій, які звертаються з заявою про оренду майна, включеного до Переліку другого типу.

 1. Орендодавець протягом 15 робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, приймає рішення про укладення договору оренди або про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди, якщо заяву подано потенційним орендарем, передбаченим:
 • частиною першою статті 15 Закону, крім релігійних організацій для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній;
 • частиною другою статті 15 Закону, який є підприємством, установою, організацією державної або комунальної форми власності;
 • абзацом одинадцятим частини другої статті 15 Закону, незалежно від форми власності.

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути прийняте орендодавцем в таких випадках:

встановлення рішенням орендодавця невідповідності заявника вимогам, передбаченим статтями 4, 15 Закону;

подання недостовірної чи неповної інформації щодо особи, або діяльності заявника, який звернувся із заявою про оренду об'єкта без проведення аукціону, не подання документів, передбачених Додатком №1 до цього Порядку;

скасування рішення про включення відповідного об’єкту оренди до Переліку другого типу або виключення об’єкту оренди з Переліку другого типу в разі наявності інших підстав, передбачених Законом.

 1. Орендодавець протягом 15 робочих днів з дати отримання заяви на оренду об’єкта, включеного до Переліку другого типу, оприлюднює через електронну торгову систему інформаційне повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, якщо заяву подано особами, передбаченими частинами першою та другою статті 15 Закону, крім визначених пунктом 116 цього Порядку.

Інформаційне повідомлення повинно включати такі відомості:

1) повне найменування і адреса орендодавця та/або балансоутримувача;

2) інформацію про об’єкт оренди, наведену у Переліку другого типу;

3) проект договору оренди;

4) інформацію про цільове призначення об'єкта оренди;

5) умови оренди майна:

розмір орендної плати, визначений відповідно до Методики розрахунку орендної плати;

строк оренди, а у разі якщо об’єкт оренди пропонується для погодинного використання - також інформація про графік використання об’єкта оренди;

розмір компенсації витрат, пов'язаних з проведенням переоцінки об'єкта оренди;

додаткові умови передачі майна в оренду (в разі наявності);

6) контактні дані (номер телефону і адреса електронної пошти) працівника балансоутримувача, відповідального за ознайомлення зацікавлених осіб із об’єктом оренди, із зазначенням адреси, на яку протягом робочого часу зацікавлені особи можуть звертатися із заявами про ознайомлення з об’єктом, час і місце проведення огляду об’єкта ;

7) найменування установи (банку, казначейства), її місцезнаходження та номери рахунків у національній та іноземній валюті, відкритих для проведення орендарем розрахунків за орендовані об’єкти;

8) інша додаткова інформація, визначена орендодавцем.

 1. Протягом 20 робочих днів з дати оприлюднення інформаційного повідомлення про передачу об’єкта оренди без проведення аукціону, суб’єкти, які згідно статті 15 Закону мають право на оренду майна без проведення аукціону за вказаним в інформаційному повідомленні цільовим призначенням, мають право подати заяву на оренду відповідного об’єкта оренди та додані до неї документи згідно з цим Порядком.
 2. Протягом 10 робочих днів після закінчення строку на подання потенційними орендарями заяв на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, орендар перевіряє подані заяви та додані до них документи, та приймає одне з рішень:

про укладення договору оренди з потенційним орендарем, якщо заяву на оренду об’єкта оренди подано одним орендарем на підставі якої було оприлюднено інформаційне повідомлення відповідно до пункту 117 цього Порядку;

про укладення договору оренди з потенційним орендарем, визначеним відповідно до  цього Порядку;

про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди в разі наявності підстав, передбачених цим пунктом Порядку.

Рішення про відмову в передачі в оренду відповідного об’єкта оренди може бути прийняте орендодавцем в таких випадках:

встановлення рішенням орендодавця невідповідності заявника вимогам, передбаченим статтями 4, 15 Закону, не відповідності кваліфікаційним критеріям, передбаченим Додатком 2 до цього Порядку;

подання недостовірної чи неповної інформації щодо особи, або діяльності заявника, який звернувся із заявою про оренду об'єкта без проведення аукціону, не подання документів, передбачених Додатком 1 до цього Порядку;

скасування рішення про включення відповідного об’єкту оренди до Переліку другого типу або виключення об’єкту оренди з Переліку другого типу в разі наявності інших підстав, передбачених Законом.

 1. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від організацій/установ, передбачених абзацами третім, п'ятим та шостим частини другої статті 15 Закону (крім підприємств, установ, організацій державної та комунальної форм власності, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), договір оренди укладається з організацією/установою за результатами оцінки таких організацій/установ за критеріями та у спосіб, визначений пунктом 121 цього Порядку.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох членів національних творчих спілок, договір укладається з потенційним орендарем, який першим подав заяву, якщо інший порядок не передбачено рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування або уповноваженого ним органу. 

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від осіб, передбачених частинами першою та другою статті 15 Закону, які є підприємствами, установами, організаціями приватної форми власності, крім громадських об'єднань, договір оренди укладається з особою, яка запропонувала найвищий розмір орендної плати.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох депутатів місцевої ради, договір укладається з особою, визначеною відповідним представницьким органом місцевого самоврядування або визначеним ним органом. У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта від кількох народних депутатів України, договір укладається з особою, яка першою подала заяву.

У разі надходження кількох заяв на оренду одного і того ж об’єкта у випадках, не передбачених цим пунктом, договір оренди укладається з особою, яка першою подала заяву.

 1. Потенційні орендарі, передбачені абзацами третім, п'ятим та шостим частини другої статті 15 Закону (крім підприємств, установ, організацій державної та комунальної форм власності, а також членів національних творчих спілок під їх творчі майстерні), разом із заявою на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, подають документи, що підтверджують кількісні показники за кожним із критеріїв оцінки, передбачених Додатком №2 до цього Порядку.

Орендодавець на підставі даних, викладених в цих документах, розраховує бали потенційних орендарів за кожним із критеріїв оцінки. Нараховані кожному потенційному орендарю за кожним із критеріїв бали підсумовуються. Потенційний орендар, сума балів за критеріями оцінки якого найвища, отримує право на укладення договору оренди відповідного об’єкта без проведення аукціону.

Сума балів за всіма критеріями оцінки нараховуються потенційним орендарям, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, за такою формулою:

 

,

 

де  – сума балів відповідного потенційного орендаря за всіма критеріями,  – кількісний показник відповідного критерію по потенційному орендарю, – сума кількісних показників відповідного критерію по всіх потенційних орендарях,  – питома вага відповідного критерію оцінки, n - кількість всіх потенційних орендарів, які подали заяви на оренду об’єкта оренди, включеного до Переліку другого типу, m - кількість всіх критеріїв оцінки.

Питома вага кожного із критеріїв оцінки зазначається у Додатку 2 до цього Порядку.

У разі коли два або більше потенційних орендарів отримали рівну кількість балів, право на укладення договору оренди має той потенційний орендар, який подав заяву на оренду об’єкта оренди  раніше.

 1. Договір оренди та акт приймання-передачі укладаються з потенційним орендарем, який відповідає вимогам, передбаченим Законом та цим Порядком, протягом 20 робочих днів з дати прийняття рішення про укладення договору з потенційним орендарем. Орендодавець завантажує договір оренди та акт приймання-передачі до електронної торгової системи протягом 5 робочих днів з дати його підписання.

 

Внесення змін до договору оренди

 1. Внесення змін до договору оренди здійснюється з урахуванням обмежень, установлених статтею 16 Закону та цим Порядком, за згодою сторін до закінчення строку його дії.
 2. Договір оренди може бути змінений в частині зміни площі орендованого майна, якщо:

зміна площі здійснюється у зв'язку із уточненням площі за наслідками технічної інвентаризації приміщення, при цьому різниця між зміненою площею приміщення і площею приміщення, передбаченою первісним договором, протягом усього строку дії договору складає не більше 30 квадратних метрів, та не перевищує 10 % площі приміщення, передбаченої первісним договором;

зміна площі відбувається внаслідок відмови орендаря від частини орендованого приміщення за умови, що частина приміщення, від якої орендар відмовляється, може бути самостійним об'єктом оренди, у якого є окремий вхід і який може користуватись попитом, та бути переданим в оренду іншим особам. У такому разі орендодавець одночасно звертається до балансоутримувача із заявою про включення до Переліку першого типу частини приміщення, від якої відмовився орендар;

зміна площі відбувається внаслідок приєднання до об’єкта оренди додаткового приміщення, яке не має окремого входу, і доступ до якого неможливий без доступу до об’єкта оренди, за умови що площа такого приміщення не перевищує 100 відсотків площі об’єкта оренди і що таке приєднання відбувається лише один раз протягом строку дії договору.

При зміні площі об'єкта оренди перерахунок орендної плати здійснюється за формулою:

Опл.н = Опл.д. * Пф / Пд., де Опл.н - нова орендна плата, Опл.д. - орендна плата за договором, Пф - нова площа об'єкта оренди, Пд. - площа об'єкта оренди за договором.

 1. Графік використання об’єкта оренди за договором оренди, що передбачає погодинну оренду, може бути змінений, якщо внаслідок змін використання майна буде використовуватись не більш як 6 годин протягом доби у будні дні та/або не довше ніж з 7.00 до 22.00 у вихідні дні, і при цьому якщо об’єкт використовується погодинно у вихідні дні, то для цілей розрахунку орендної плати вважається, що об’єкт використовується протягом повної доби (24 години) у такий вихідний день.

При зміні графіку використання об'єкта оренди сума орендної плати змінюється пропорційно до зміненої кількості годин використання об’єкта впродовж місяця, крім випадків коли зміни графіку використання поширюються на вихідні дні. У такому випадку оренда плата розраховується за повну добу відповідного вихідного дня незалежно від змін у графіку використання.

 1. Не допускається внесення змін до договору оренди з метою збільшення строку дії договору оренди, крім випадків коли договір був укладений на строк, менший ніж 5 років, і заява орендаря стосується збільшення строку оренди з метою приведення його у відповідність із визначеним Законом мінімальним строком. Заява орендаря підлягає задоволенню, якщо право власності на об'єкт оренди зареєстровано за державою (відповідною територіальною громадою) у державному реєстрі речових прав станом на дату заяви орендаря або станом на дату закінчення строку, на який був укладений договір. У разі прийняття рішення про внесення змін до договору з метою приведення його строку у відповідність із мінімальним строком оренди, передбаченим Законом, договір оренди викладається в новій редакції, але перебіг строку оренди визначається ретроактивно з дати підписання акту приймання-передачі майна за договором, до якого вносяться зміни шляхом викладення його у новій редакції. Якщо це вимагається законом, договір оренди, викладений у новій редакції, підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.
 2. Внесення змін до договору оренди майна в частині зміни цільового призначення не допускається:

для договорів, укладених до набрання чинності Законом, крім випадків, коли договір укладено за результатами конкурсу і зміна цільового призначення призведе до збільшення розміру орендної плати, яку орендар сплачує за результатами конкурсу;

для договорів, укладених після набрання чинності Законом, за умовами якого  орендар не має право використовувати майно за будь-яким цільовим призначенням (зобов’язаний використовувати майно за визначеним цільовим призначенням).

 1. Не допускається внесення змін до договору оренди в частині зменшення суми орендної плати (призупинення її нарахування тощо) протягом строку його дії, крім:

випадків, передбачених до цього  Порядку;

випадку, якщо можливість користування майном істотно зменшилася через обставини, за які орендар не відповідає (істотного пошкодження об’єкта оренди внаслідок дії обстави непереборної сили, які настали після підписанням сторонами акту приймання-передачі об’єкта, за умови що відновлення об’єкта до того стану, в якому він перебував до настання таких обставин, потребуватиме капітального ремонту об’єкта оренди). У такому випадку зменшення орендної плати або тимчасове (на період здійснення капітального ремонту) звільнення орендаря від сплати орендної плати здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

Внесення змін до договору оренди в частині збільшення суми орендної плати протягом строку його дії допускається за згодою сторін.

 1. Не допускається внесення інших змін до договору оренди в частині умов оренди майна, що були затверджені згідно цього Порядку.
 2. Для внесення змін до договору оренди орендар звертається до орендодавця з заявою, де зазначаються положення договору, які він пропонує змінити, та пояснення необхідності внесення таких змін.
 3. Орендодавець протягом 10 робочих днів з моменту отримання заяви орендаря про зміни до договору оренди:

- приймає рішення про задоволення заяви або про відмову у задоволенні заяви у випадках, передбачених цим пунктом Порядку;

- направляє заяву для погодження уповноваженому органу управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, відповідно до вимог законодавства, статуту або положення балансоутримувача.

Уповноважений орган управління протягом 40 робочих днів надає погодження або відмову у погодженні на внесення змін до договору оренди. Відсутність погодження або відмови у погодженні уповноваженого органу управління протягом 40 робочих днів з дати отримання заяви вважається погодженням уповноваженого органу управління рішення про задоволення заяви про внесення змін до договору оренди.

Орендодавець протягом 5 робочих днів з дати отримання погодження уповноваженого органу управління на внесення змін до договору оренди приймає рішення про задоволення заяви орендаря.

Орендодавець протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про задоволення заяви орендаря готує проект додаткової угоди до договору оренди.

Орендодавець надсилає орендарю і балансоутримувачу лист про відмову у внесенні змін до договору оренди, що обов'язково включає обґрунтування та підстави прийнятого рішення, якщо:

- орендодавець, в межах своєї компетенції, прийняв мотивоване рішення про відмову в задоволенні заяви орендаря про внесення змін до договору оренди;

- уповноважений орган управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач, прийняв рішення про відмову у внесенні змін до договору оренди.

 1. Зміни і доповнення до договору оренди оприлюднюються орендодавцем в електронній торговій системі протягом 3 робочих днів з дати внесення до договору таких змін і доповнень.

 

Продовження договорів оренди

 

 1. Продовження договорів оренди здійснюється за результатами проведення аукціону або без проведення аукціону у передбачених Законом випадках.
 2. Орендар, що має право продовжити договір оренди без проведення аукціону, звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди. Якщо чинний орендар має заборгованість зі сплати орендної плати, він не може звертатись із заявою про продовження договору оренду до моменту погашення ним такої заборгованості.

Заява подається шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі і завантаження електронних копій документів.

Орендар додає до заяви документи, передбачені цим Порядком.

Якщо заява подається підприємством, установою, організацією, що надає соціально важливі послуги населенню, орендар подає також документи, що підтверджують відповідність критеріям, встановленим пунктом 137 цього Порядку.

Орендар, який бажає отримати компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень, також подає звіт про оцінку майна (ринкову вартість об’єкта оренди), у якому окремо визначаються вартість об’єкта оренди без невід’ємних поліпшень та вартість невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем, а також розраховується співвідношення вартості невід’ємних поліпшень до вартості об’єкта оренди, та позитивний висновок рецензента на цей звіт.

Рецензування звіту про оцінку майна (ринкову вартість об’єкта оренди) здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” Фондом державного майна щодо державного майна.

 1. Підприємствами, установами, організаціями, що надають соціально важливі послуги населенню, відповідно до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України, визначаються:

банківські установи державної власності, що надають у касах банківських установ послугу із приймання і перерахування готівкових коштів за житлово-комунальні послуги при забезпеченні  можливості не сплачувати комісію за надання такої послуги;

 підприємства, установи, організації, що надають універсальні послуги поштового зв’язку на всій території України (забезпечують на постійній основі якісні основні поштові послуги у всіх населених пунктах на території України для всіх клієнтів за доступними цінами).

 1. У випадках, передбачених абзацом першим частини восьмої статті 18 Закону, разом із заявою про продовження договору оренди орендар зобов'язаний додатково надати орендодавцю звіт про оцінку майна та рецензію на цей звіт.
 2. Рішенням представницького органу місцевого самоврядування на орендаря може бути покладений обов'язок подачі додаткових документів разом із заявою про продовження договору оренди комунального майна без проведення аукціону, крім передбачених цим Порядком.
 3. Після отримання заяви і документів від орендаря орендодавець протягом 10 робочих днів отримує у балансоутримувача довідку, в якій зазначається інформація, передбачена частиною шостою статті 18 Закону, а також інформація про суму орендної плати, яка підлягає сплаті орендарем за місяць оренди, який передує даті складання довідки балансоутримувача та інформація про виконані орендарем поліпшення об’єкту оренди.
 4. Інформація про поліпшення об’єкту оренди наводиться у довідці лише у разі отримання орендарем дозволу на здійснення ремонтних робіт або невід’ємних поліпшень. У такому разі у довідці зазначається:

посилання на рішення уповноваженого органу на надання згоди на здійснення ремонтних робіт або невід’ємних поліпшень (далі разом – “поліпшення”);

інформація про стан виконання поліпшень, яка зазначається за наслідками огляду об’єкта оренди балансоутримувачем, а також на підставі наявних актів приймання виконаних робіт.

 1. Рішення про продовження договору оренди без проведення аукціону або про відмову у продовженні договору оренди приймається відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 18 Закону. У межах строків, встановлених у частині п’ятій статті 18 Закону, орендодавець може переглянути додаткові умови передачі майна в оренду згідно з пунктами 52 та 55 цього Порядку, з урахуванням особливостей цього розділу.

Рішення про відмову в продовженні договору оренди може бути прийнято у випадках, передбачених статтею 19 Закону.

У випадку, якщо орендодавцем протягом строку, встановленого частиною п’ятою статті 18 Закону, не отримано погодження уповноваженого органу управління, до сфери управління якого належить балансоутримувач такого рішення (якщо погодження передбачене відповідно до законодавства, статуту або положення балансоутримувача), рішення про продовження договору оренди вважається погодженим.

Якщо рішенням представницького органу місцевого самоврядування встановлено, що рішення про продовження договору оренди комунального майна без проведення аукціону або рішення про відмову у продовженні договору оренди комунального майна приймається представницьким органом місцевого самоврядування чи визначеним ним органом, орендодавець протягом 10 робочих днів після отримання довідки балансоутримувача подає заяву, документи орендаря, довідку балансоутримувача та відповідний проект рішення представницькому органу місцевого самоврядування чи визначеному ним органу для прийняття відповідного рішення.

Рішення, передбачені цим пунктом Порядку, оприлюднюються орендодавцем в електронній торговій системі протягом 3 робочих днів з дати їх прийняття або з дати отримання копії відповідного рішення від представницького органу місцевого самоврядування або визначеного ним органу.

 1. Якщо рішення про відмову у продовженні договору оренди приймається на підставі необхідності майна для власних потреб балансоутримувача, які обґрунтовані у письмовому зверненні балансоутримувача, поданому ним орендарю, то в такому рішенні має бути зазначено найменування та реквізити такого балансоутримувача або іншого державного органу, або органу місцевого самоврядування, для потреб якого буде використане таке майно.

Таке майно не може бути передане в оренду іншій особі, крім визначеної абзацом першим цього пункту Порядку, протягом одного року з дати прийняття рішення про відмову у продовженні договору оренди.

Якщо необхідність балансоутримувача в такому майні для задоволення власних потреб припинилась, балансоутримувач може ініціювати включення майна до Переліку відповідного типу, повідомивши про це орендаря, якому було відмовлено у продовженні договору оренди на такій підставі, не пізніше ніж за 15 календарних днів до ініціювання включення такого майна до Переліку.

Якщо таке майно буде включено до Переліку першого типу, то орендар, якому було відмовлено в продовженні договору, має переважне право на укладення договору оренди за результатами аукціону, за умови, що він бере участь в такому аукціоні. Реалізація переважного права здійснюється відповідно до положень цього Порядку.

 1. Орендар, що має намір продовжити договір оренди, що підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, звертається до орендодавця із заявою про продовження договору оренди не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку дії договору оренди.

Заява подається шляхом заповнення електронної форми через особистий кабінет в електронній торговій системі. 

Орендар, який бажає отримати компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень, також подає документи, передбачені пунктом 166 цього Порядку.

Якщо чинний орендар має заборгованість зі сплати орендної плати, він не може звертатись із заявою про продовження договору оренду до моменту погашення ним такої заборгованості. 

 1. Після отримання заяви орендаря про продовження договору, який підлягає продовженню за результатами проведення аукціону, орендодавець протягом 10 робочих днів з дати отримання такої заяви, приймає одне з рішень, передбачених частиною дев’ятою статті 18 Закону.

Якщо рішенням представницького органу місцевого самоврядування встановлено, що таке рішення приймається представницьким органом місцевого самоврядування чи визначеним ним органом, відповідне рішення приймається  протягом 30 робочих днів з дати отримання заяви орендаря про продовження договору.

Неприйняття протягом зазначеного строку одного з вказаних рішень представницьким органом місцевого самоврядування чи визначеного ним органу вважається прийняттям ним рішення про оголошення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем.

Рішення про оголошення аукціону та оголошення про проведення аукціону для продовження договору оренди оприлюднюються орендодавцем в електронній торговій системі протягом 10 робочих днів з дати прийняття такого рішення. У межах такого строку орендодавець може переглянути умови оренди майна згідно з пунктом 52 цього Порядку, з урахуванням особливостей цього розділу.

Рішення про відмову у продовженні договору оренди оприлюднюється орендодавцем в електронній торговій системі протягом 3 робочих днів з дати прийняття такого рішення.

 1. Оголошення про проведення аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з існуючим орендарем або укладений з новим орендарем повинно містити:

1) інформацію про чинний договір оренди, строк якого закінчується, зокрема:

найменування орендаря, найменування і адреса орендодавця і балансоутримувача;

дата договору, строк оренди і дата закінчення договору оренди;

2) інформація, що має бути зазначена в оголошенні про передачу майна в оренду відповідно до  цього Порядку;

3) у разі здійснення чинним орендарем невід’ємних поліпшень додатково оголошення про проведення такого аукціону повинно містити:

інформацію про вартість здійснених чинним орендарем невід’ємних поліпшень, що визначена відповідно до вимог цього Порядку, підтверджених висновком будівельної експертизи, із зазначенням дати їх завершення;

копію рішення орендодавця, яким надано згоду на здійснення таких невід’ємних поліпшень;

копію звіту про оцінку майна (ринкову вартість об’єкта оренди) та рецензію на такий звіт;

інформацію про те, що переможець аукціону зобов’язаний компенсувати чинному орендарю вартість невід’ємних поліпшень, виконаних таким орендарем на об’єкті оренди.

 1. Стартова орендна плата визначається в порядку, передбаченому цим Порядком, але не може бути нижчою за останню місячну орендну плату, встановлену договором, що продовжується.
 2. Розмір гарантійного внеску встановлюється у розмірі стартової орендної плати:

за 2 місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 1 місяця до 1 року;

за 3 місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 1 до 5 років;

за 5 місяці для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 5 до 10 років;

за 7 місяців для об’єктів оренди, пропонований строк оренди яких становить від 10 років.

При цьому розмір гарантійного внеску не може бути меншим за 0,5 мінімальної заробітної плати, діючої станом на 1 січня поточного року.

Якщо орендарем здійснено невід’ємні поліпшення, які підлягають компенсації, то розмір гарантійного внеску, визначений цим пунктом Порядку, збільшується на суму у розмірі 10% від вартості таких невід’ємних поліпшень для всіх учасників аукціону, крім чинного орендаря.

 1. Проведення електронного аукціону, за результатами якого чинний договір оренди може бути продовжений з чинним орендарем або укладений з новим орендарем, здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 128 цього Порядку.
 2. Чинний орендар має переважне право на продовження договору оренди в ході аукціону за умови, що його пропозиція є рівною або перевищує цінову пропозицію, яка є найбільшою із запропонованих учасниками електронного аукціону. Для реалізації свого переважного права чинний орендар бере участь в електронному аукціоні.

Якщо електронний аукціон закінчився без визначення переможця, чинний орендар не використав своє переважне право на продовження договору оренди, то такий орендар до участі в повторному аукціоні на право оренди того самого об’єкта не допускається. Такий орендар втрачає переважне право на продовження договору оренди, протокол про проведення аукціону з таким учасником не затверджується, договір оренди не укладається.

 1. Укладення та оприлюднення договору оренди за результатами електронного аукціону на продовження договору оренди здійснюється відповідно до цього Порядку.
 2. У разі, якщо переможцем аукціону став чинний орендар, між орендодавцем та чинним орендарем укладається додаткова угода про продовження договору оренди майна. Додаткова угода про продовження договору оренди майна оприлюднюється в порядку та строки, передбачені цим Порядком для оприлюднення договорів оренди.

Якщо переможцем став інший учасник аукціону, договір з чинним орендарем припиняється у зв’язку із закінченням строку, на який його укладено. Договір оренди укладається та оприлюднюється з переможцем аукціону відповідно до вимог цього Порядку.

 1. У разі, якщо за результатами електронного аукціону об'єкт не було передано в оренду, договір оренди припиняється з дати закінчення строку договору, та електронний аукціон, передбачений частиною одинадцятою статті 18 Закону автоматично оголошується в електронній торговій системі на підставі затверджених умов оренди майна.

У разі, якщо об'єкт не було передано в оренду за результатами електронного аукціону, передбаченого частиною другою статті 13 Закону, електронною торговою системою автоматично оголошуються аукціони, передбачені частинами одинадцятою та тринадцятою статті 13 Закону.

 

 Порядок здійснення ремонту та невід’ємних поліпшень

 1. Орендар має право за письмовою згодою балансоутримувача майна за рахунок власних коштів здійснювати поточний та/або капітальний ремонт орендованого майна.

Для отримання такої згоди, орендар звертається до балансоутримувача із клопотанням, у якому обґрунтовує необхідність проведення такого ремонту. До клопотання додаються:

- опис ремонтних робіт;

- орієнтовний строк їх проведення;

- кошторис витрат на їх проведення.

Балансоутримувач розглядає клопотання орендаря та протягом 10 робочих днів приймає одне з рішень, передбачених частиною першою статті 21 Закону.

 1. Якщо орендоване майно неможливо використовувати за призначенням через його незадовільний стан, орендар має право на зарахування витрат на здійснення капітального ремонту в рахунок орендної плати один раз протягом строку оренди. Для здійснення такого ремонту орендар звертається до орендодавця із клопотанням про зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати.

До клопотання додаються документи, передбачені пунктом 132 цього Порядку.

Орендодавець розглядає клопотання орендаря і протягом 10 робочих днів з дати звернення орендаря приймає одне з рішень, передбачених частиною третьою статті 21 Закону.

 1. Після проведення капітального ремонту, який дає право на зарахування витрат орендаря в рахунок орендної плати, орендар надає орендодавцю документи, що засвідчують обсяг виконаних робіт, дати початку та закінчення робіт, та документи, що підтверджують вартість виконаних робіт, визначену суб’єктом оціночної діяльності та підтверджених висновком будівельної експертизи. Незалежна оцінка вартості виконаних робіт здійснюється на замовлення орендаря.
 2. Перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця про зарахування витрат орендаря після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 відсотків на строк не більше 6 місяців, один раз протягом строку оренди, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Витрати орендаря, здійснені на проведення капітального ремонту об'єкта оренди, що вже були зараховані орендарю в рахунок орендної плати, не можуть бути зараховані повторно при продовженні договору оренди такого об'єкта.

 1. Якщо об’єктом оренди є занедбана пам'ятка культурної спадщини згідно з Додатком №4, перерахунок орендної плати здійснюється за рішенням орендодавця про зарахування витрат орендаря, здійснених на проведення капітального ремонту, реставрації, після підтвердження вартості виконаних робіт шляхом зменшення орендної плати на 50 відсотків на строк не більше 24 місяців, один раз протягом строку оренди, але не довше ніж на строк проведення відповідного капітального ремонту, реставрації.
 2. Якщо за розрахунками орендаря, підтвердженими висновком будівельної експертизи, його прогнозовані витрати на ремонт об'єкта оренди, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно з цим Порядком, становитимуть не менш як 25 відсотків ринкової вартості об'єкта оренди, визначеної суб’єктом оціночної діяльності станом на будь-яку дату поточного року, орендар може звернутися з клопотанням про отримання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень.

Рішення про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень або про відмову у погодженні клопотання орендаря про здійснення невід'ємних поліпшень приймається відповідно до частин четвертої-шостої статті 21 Закону.

 1. Орендар не може вилучати з об’єкта оренди здійснені ним невід’ємні поліпшення (покращення, отримані внаслідок проведення капітального ремонту), у тому числі у разі непродовження з таким орендарем договору оренди.
 2. Клопотання орендаря про здійснення ремонту , невід’ємних поліпшень майна, переданого в оренду, зарахування витрат на виконання ремонтних робіт та рішення, що приймаються за результатами розгляду таких клопотань, оприлюднюються орендодавцем протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного клопотання та прийняття відповідного рішення в електронній торговій системі.
 3. Контроль за здійсненням невід’ємних поліпшень орендованого майна здійснюється орендодавцем та балансоутримувачем, якщо інше не визначено представницьким органом місцевого самоврядування щодо комунального майна.
 4. Після здійснення невід'ємних поліпшень орендар надає інформацію про завершення виконання робіт та копії підписаних замовником і підрядником актів приймання виконаних робіт та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт, уповноваженому органу, визначеному статтею 21 Закону, що приймав рішення про надання згоди на здійснення невід'ємних поліпшень.
 5. Якщо орендар здійснив за рахунок власних коштів невід'ємні поліпшення орендованого майна за згодою уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, такий орендар має право на компенсацію вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень в розмірі, що визначений відповідно до цього Порядку, після укладення орендодавцем договору оренди з новим орендарем за результатами проведення аукціону, якщо виконується кожна з таких умов:

орендарем здійснено поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від відповідного об’єкта без заподіяння йому шкоди, в розмірі не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, визначеної відповідно до  цього Порядку, за виключенням його витрат на виконання ремонтних робіт, що були зараховані згідно  цього Порядку, а також коштів, що становили різницю між платою за суборенду та платою за договором оренди, що залишається орендарю (в разі наявності договору суборенди);

орендар отримав письмову згоду уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, на здійснення невід’ємних поліпшень;

здійснення і склад невід’ємних поліпшень, у тому числі невід’ємний характер поліпшень, що підлягають компенсації, підтверджені висновком будівельної експертизи, а вартість невід’ємних поліпшень, підтверджених висновком будівельної експертизи, визначена відповідно до  цього Порядку;

орендар належно виконує умови договору оренди, відсутня заборгованість з орендної плати.

 1. Для реалізації права на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень орендар замовляє оцінку ринкової вартості орендованого майна, де окремо визначаються вартість орендованого майна без невід’ємних поліпшень на дату здійснення оцінки та вартість невід’ємних поліпшень, здійснених орендарем, на дату здійснення оцінки, а також розраховується співвідношення вартості невід’ємних поліпшень до вартості об’єкта оренди. Така оцінка має бути проведена не раніше ніж за шість місяців та не пізніше ніж за три місяці до закінчення строку договору оренди.

Оцінка ринкової вартості орендованого майна визначається на замовлення орендаря без доручення балансоутримувача.

Ринкова вартість такого об'єкта оренди визначається відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Рецензування звіту про оцінку майна (акта оцінки майна) здійснюється відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” Фондом державного майна України щодо державного майна.

Орендар має право на компенсацію вартості невід’ємних поліпшень у розмірі вартості здійснених ним невід’ємних поліпшень, визначеної відповідно до цього пункту Порядку.

 1. Для компенсації здійснених невід’ємних поліпшень, орендар подає звіт про оцінку (акт оцінки майна) та рецензію на нього, передбачені цим Порядком, та висновок будівельної експертизи, передбачений цим Порядком, разом з заявою про продовження договору оренди, який підлягає продовженню за результатами проведення аукціону.
 2. Вартість невід’ємних поліпшень компенсується орендодавцем орендарю після укладення договору оренди з новим орендарем за результатами проведення аукціону та сплати ним розміру компенсації таких витрат, зазначених в оголошенні про продовження договору оренди, який підлягає продовженню за результатами проведення аукціону.

Орендодавець компенсує вартість невід’ємних поліпшень попередньому орендарю лише після підписання акту приймання-передачі об'єкта оренди без зауважень та за умови дотримання вимог цього Порядку.

 1. Якщо об’єкт оренди підлягає приватизації, то компенсація вартості невід’ємних поліпшень здійснюється у порядку, визначеному Законом України “Про приватизацію державного та комунального майна”.
 2. Вартість невід'ємних поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди уповноваженого органу, визначеного статтею 21 Закону, компенсації не підлягає.

 

Порядок передачі майна в суборенду

 1. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця передати в суборенду орендоване ним майно.

Згода орендодавця може бути попередньою або наступною.

 1. Орендодавець, за своїм рішенням, може одночасно із розміщенням оголошення про передачу майна в оренду надати згоду на передачу цього майна в суборенду, за умови, що майно підлягає передачі в оренду на аукціоні (попередня згода на суборенду).

Наявність попередньої згоди на суборенду обов'язково зазначається в оголошенні про передачу майна в оренду та договорі оренди.

Орендар, який отримав майно в оренду на такому аукціоні, вважається таким, що отримав попередню письмову згоду орендодавця на суборенду. Такий орендар зобов'язаний надати орендодавцю один примірник договору суборенди для відома протягом трьох робочих днів з моменту укладання договору суборенди. Орендодавець оприлюднює договір суборенди в електронній торговій системі протягом 5 робочих днів з дати його отримання.

 1. У разі відсутності попередньої згоди на суборенду орендар, який бажає передати об'єкт оренди або його частину в суборенду, звертається до орендодавця із заявою у довільній формі про надання згоди на укладання договору суборенди (наступна згода на суборенду). До заяви додаються:

проект договору суборенди;

інформація про суборендаря в обсязі, визначеному частиною третьою статті 13 Закону, крім документу, що підтверджує сплату реєстраційного внеску та документу, що підтверджує сплату гарантійного внеску на рахунок оператора електронного майданчика.

 1. Орендодавець за наслідками розгляду заяви орендаря про надання згоди на укладання договору суборенди протягом десяти робочих днів з дати отримання такої заяви приймає одне з рішень:

про надання згоди на суборенду без зауважень; 

про надання згоди на суборенду із зауваженнями. Одночасно із прийняттям такого рішення орендодавець пропонує сторонам внести зміни до проекту договору і надати нову редакцію проекту договору суборенди з урахуванням зауважень орендодавця; 

про відмову у наданні згоди на суборенду.

Рішення про відмову у наданні згоди на суборенду приймається з підстав, передбачених пунктами 3-4, 7 і 9 частини першої статті 7 Закону, а також у разі якщо статутом або положенням балансоутримувача встановлена заборона на передачу в суборенду майна, закріпленого за балансоутримувачем та в інших випадках, передбачених законодавством, нормативно-правовими актами представницьких органів місцевого самоврядування.

 1. Передача в суборенду майна, отриманого орендарем без проведення аукціону або конкурсу не допускається.

Передача в суборенду єдиних майнових комплексів не допускається.

Надання орендарем майна в суборенду не звільняє його від виконання умов договору оренди.

 1. До договору суборенди застосовуються положення договору оренди, крім випадків, визначених частиною шостою статті 22 Закону.

До договору суборенди обов'язково застосовуються положення договору оренди в частині прав орендодавця, балансоутримувача на доступ до об'єкта оренди з метою здійснення його перевірки або огляду.

Договір суборенди повинен містити положення про набуття ним чинності не раніше дати його оприлюднення в електронній торговій системі

 1. Розмір плати за суборенду встановлюється за згодою сторін договору суборенди.
 2. Орендар зобов'язаний протягом 5 робочих днів після підписання договору суборенди надати його копію орендодавцю.

Орендодавець протягом 5 робочих днів оприлюднює копію договору суборенди в електронній торговій системі.

 1. Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує плати за договором оренди майна, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.

Різниця між платою за суборенду та платою за договором оренди, спрямовується орендарем до державного або місцевого бюджету, крім випадків коли орендар отримав в оренду майно, яке може бути використане за будь-яким цільовим призначенням,  в результаті перемоги в аукціоні. Орендар, що є переможцем такого аукціону, має право використовувати таку різницю на власний розсуд.

Контроль за перерахуванням різниці, що спрямовується орендарем до державного або місцевого бюджету, здійснюється орендодавцем.

 

Порядок страхування орендованого майна

 1. Орендар протягом 10 календарних днів з дати укладення договору оренди зобов’язаний застрахувати орендоване нерухоме та інше окреме індивідуально визначене майно на користь балансоутримувача, а єдиний майновий комплекс — на користь орендодавця майна, на період строку дії договору оренди на суму:

вартості майна відповідно до висновку про ринкову вартість (акта оцінки), визначеного відповідно до законодавства про оцінку майна, якщо така оцінка майна здійснювалась; або

балансової вартості майна, але не менше ніж добуток місячної орендної плати за орендоване майно за договором оренди, помножений на 100, якщо оцінка ринкової вартості такого майна не здійснювалась.

Орендар зобов’язаний постійно поновлювати договір страхування так, щоб протягом строку дії договору оренди майно було застрахованим.

 1. Орендар протягом 10 календарних днів з дати укладення договору страхування надає балансоутримувачу та орендодавцю завірені належним чином копії договору страхування (договорів страхування) і платіжного доручення (платіжних доручень) про сплату страхового платежу (страхових платежів).

159.Оплата послуг страховика здійснюється за рахунок орендаря (страхувальника).

 1. Орендодавці контролюють своєчасність укладення договорів страхування орендованого майна та у разі порушення орендарем обов’язку з укладення договору страхування повідомляють орендаря про розірвання договору оренди, якщо договором оренди передбачена така підстава для розірвання договору.

                                                                                                            Додаток 1

до Порядку

Перелік документів, що подаються потенційними орендарями, які звернулись із заявою про включення об'єкта оренди до Переліку другого типу або заявою на оренду об'єкта з Переліку другого типу

Тип потенційного орендаря Перелік документів (оригінал або копія)
1 Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок Державного або місцевих бюджетів, в тому числі Пенсійний фонд України та його органи, державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв Інформація про реєстрацію згідно з вимогами законодавства та внесення органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ (крім державних та комунальних підприємств у сфері культури і мистецтв)

 

2 Релігійна організація Статут (положення) релігійної організації та документи, що підтверджують її реєстрацію в порядку, передбаченому статтею 14 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації”
3 Дипломатичне представництво, консульська установа іноземних держав, представництво міжнародних міжурядових організацій в Україні для виконання функцій дипломатичного представництва, консульських і статутних функцій міжнародних міжурядових організацій Документ, що посвідчує статус відповідного представництва, установи чи організації
4 Музей Установчий документ музею, а також документи, які підтверджують виконання засновниками музею вимог, передбачених частиною третьою статті 7 Закону України “Про музеї і музейну справу”. Документи щодо матеріальної бази та її оснащення подаються в разі їх наявності
5 Заклад освіти будь-якої форми власності, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності Установчий документ юридичної особи, яка отримала ліцензію на провадження освітньої діяльності, та ліцензія на провадження відповідного виду освітньої діяльності.
6 Громадська організація ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів 1.                 Установчий документ;

2.                 Витяг із Реєстру неприбуткових установ та організацій, що підтверджує перебування в ньому організації/установи не менше 12 місяців до дати подання заяви;

3.                 Баланс і звіт про використання доходів (прибутків) за останній повний рік;

4.                 Перелік членів та/або засновників з інформацією про суми сплачених ними внесків за останній звітний рік для фінансування її статутної діяльності (за наявності - також і за останні два роки);

5.                 Інформація про суми благодійних внесків, залучених за останній звітний рік (за наявності - також і за останні два роки);

6.                 За наявності - інформація про суму міжнародної технічної допомоги, отриманої від іноземної держави, уряду, уповноваженої урядом іноземної держави органу або організації, іноземного муніципального органу або міжнародної організації, що надають міжнародну технічну допомогу відповідно до міжнародних договорів України за  поточний рік (за наявності - також і за останні два роки);

7.                 За наявності - інформація про фінансування та/або підтримку за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів;

8.                 Біографічна довідка щодо усіх членів керівних органів, що включає прізвище, ім'я і по батькові, дату народження, освіту, інформацію про місце роботи за останні 10 років та інформацію про членство в інших громадських, благодійних, релігійних організаціях станом на дату складення довідки;

9.                 Інформація про поточних членів, керівників та засновників організації,  що включає їх прізвище, ім'я і по батькові;

10.            Інформація про майнову базу організації/установи, зокрема, про приміщення, у яких організація/установа здійснює свою діяльність станом на дату звернення, із зазначенням правових підстав використання відповідного майна (в межах відповідного населеного пункту/територіальної громади);

11.            Звіт за попередній рік про статутну діяльність, який повинен містити:

- інформацію про громадські, благодійні і інші заходи, проведені організацією/установою та/або за її участі за напрямками її статутної діяльності, що включає тему заходу, мету його проведення, кількість людей, що відвідали заходи, із розміщенням фотозвіту заходів, дати і точні адреси їх проведення;

- Інформація про успішно реалізовані проекти;

12.            Лист за підписом керівника про оприлюднення копій документів, зазначених вище у  пп. 8-11, на веб-сайті (сторінці чи профілі в соціальній мережі) організації із наведенням адреси веб-сайта або гіпер-посилання на сторінку чи профіль в соціальній мережі;

13.            Обґрунтування потреби в оренді об’єкта, щодо якого подана заява;

14.            Докази перебування професійних лікарів та/або психологів у трудових відносинах із організацією (дипломи, копії трудових книжок, інших документів, які свідчать про наявність трудових відносин).

7 Громадська організація у сфері культури і мистецтв 1.                 Документи, передбачені підпунктами 1-13 пункту 6 цього Додатку.

2. Докази перебування представників творчих професій у трудових відносинах із організацією (дипломи, копії трудових книжок, інших документів, які свідчать про наявність трудових відносин).

8 Національні творчі спілки або їхні члени під творчі майстерні 1.                 Статут (положення) творчої спілки, зареєстрований в порядку, передбаченому статтею 10 Закону України “Про професійних творчих працівників і творчі спілки”;

2.                 Витяг із Реєстру неприбуткових установ та організацій;

3.                 Баланс і звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за останній повний рік;

4.                 Перелік членів творчої спілки (у кількості не менше 100 для національних творчих спілок), складений на дату звернення;

5.                 Лист за підписом керівника організації про оприлюднення копій документів, перелічених вище у  пп. 1-4, на веб-сайті спілки із наведенням гіпер-посилання на веб-сайт, де оприлюднені відповідні документи.

6.                 Документ, який підтверджує членство заявника у відповідній національній творчій спілці (подається у разі індивідуального звернення члена такої спілки).

9 Реабілітаційна установа для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ Установа державної або комунальної форми власності подає установчий документ реабілітаційної установи та ліцензію на провадження відповідного виду діяльності .

Громадське об’єднання додатково подає документи, передбачені підпунктами 1-13 пункту 6 цього Додатку, а установа у формі підприємницького товариства - передбачені підпунктами 1, 3, 4, 6-13 пункту 6 цього Додатку.

10 Державне або комунальне спеціалізоване підприємство, установа або заклад соціального обслуговування, що надає соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” Державне або комунальне спеціалізоване підприємство, установа або заклад соціального обслуговування, що надає соціальні послуг державної або комунальної форми власності подає установчий документ юридичної особи та витяг з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Громадське об’єднання додатково подає документи, передбачені підпунктами 1-13 пункту 6 цього Додатку, а заклад у формі підприємницького товариства - передбачені підпунктами 1, 3, 4, 6-13 пункту 6 цього Додатку.

11 Державні видавництва і підприємства книгорозповсюдження, вітчизняне видавництво та підприємство книгорозповсюдження, що забезпечує підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру) 1. Установчий документ юридичної особи.

2. Довідка про випуск та/або розповсюдження не  менш  як  50  відсотків  книжкової  продукції  державною мовою, надана у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (крім державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження)

12 Народний депутат України Посвідчення народного депутата України, заява народного депутата України про надання приміщення для громадської приймальні на строк здійснення депутатських повноважень, у якій зазначається відсутність у депутата інших приймалень

Якщо народний депутат України обраний по одномандатному виборчому округу, то у своїй заяві він зазначає номер відповідного округу.

13 Депутат місцевої ради для розміщення громадської приймальні такого депутата

 

1.                 Копія посвідчення депутата місцевої ради та заява депутата місцевої ради про надання приміщення для громадської приймальні на строк здійснення депутатських повноважень .

2.                 Інші документи, передбачені рішенням відповідного представницького органу місцевого самоврядування.

14 Потенційний орендар для організації та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів та для суб’єктів виборчого процесу з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії 1. Установчий документ юридичної особи.

2. Документ, що підтверджує проведення відповідного заходу, у якому зазначено дату та строк проведення заходу.

 

Додаток 2

до Порядку

Шкала оцінки організацій/установ, які мають право на отримання майна в оренду без проведення аукціону

 

Критерій оцінки Питома вага критерію, кількість балів
1 Розмір благодійних внесків, залучених організацією/установою (враховуються благодійні внески, які залучені організацією за період не більше ніж три останніх роки і відображені у фінансовій звітності організації або установи) 15
2 Кількість осіб, що сплатили благодійні внески за період не більше ніж три останніх роки, які відображені у фінансовій звітності організації або установи 15
3 Розмір членських внесків, сплачених членами організації або установи (засновниками установи) 15
4 Кількість осіб, що сплатили членські внески 15
5 Розмір міжнародної технічної допомоги, залученої організацією/установою за період не більше ніж три останніх роки 10
6 Розмір фінансування та/або підтримки, наданих за рахунок коштів Державного або місцевих бюджетів 10
7 Кількість громадських, благодійних і інших заходів, проведених за участі організації/установи за напрямками її статутної діяльності, за умови що про такі заходи на веб-сайті організації оприлюднено відповідний звіт 10
8 Кількість працівників організації/установи, які перебувають у трудових відносинах із організацією, за умови що такі працівники переважно залучені до здійснення громадських, благодійних і інших заходів, проведених за участі організації/установи за напрямками її статутної діяльності 5
9 Строк фактичного здійснення організацією/установою своїх заходів/іншої діяльності 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку

 

Перелік цільових призначень об'єктів оренди

Номер категорії І. Для нерухомого майна
1 Офісні приміщення, коворкінги
Об'єкти поштового зв'язку та розміщення суб'єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень
Редакції засобів масової інформації, видавництва друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції
2 Громадські об’єднання та благодійні організації
3 Бібліотеки, архіви
Театри
Кінотеатри, діяльність з кінопоказів
4 Центри раннього розвитку дитини
Діяльність у сфері освіти, курси і тренінги
5 Тренажерні зали, фізкультурно-спортивні заклади, діяльність з організації та проведення занять різними видами спорт
6 Заклади охорони здоров'я, клініки, лікарні, приватна медична практика
Аптеки
Ветеринарні лікарні (клініки), лабораторії ветеринарної медицини, ветеринарні аптеки
Медичні лабораторії
7 Науково-дослідні установи, наукові парки
8 Заклади харчування, кафе, бари, ресторани, які здійснюють продаж товарів підакцизної групи
Торговельні об'єкти, які здійснюють продаж товарів підакцизної групи
9 Заклади харчування, їдальні, буфети, кафе, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
Торговельні об’єкти, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
10 Розміщення зовнішньої реклами на будівлях і спорудах
Продаж книг, газет і журналів
11 Нічні клуби
Ресторани із нічним режимом роботи (після 22.00)
Сауни, лазні
Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності
Готелі, хостели, турбази, мотелі, кемпінги, літні будиночки
12 Проведення виставок
13 Пункти обміну валюти, банкомати, платіжні термінали, комп'ютерні клуби та інтернет-кафе, ломбарди, відділення банків, інших провайдерів фінансових послуг
Торговельні автомати
Розміщення технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, суб’єктів підприємницької діяльності, які надають послуги зв’язку, послуги доступу до Інтернету, телекомунікації, передання сигналу мовлення
14 Майстерні, ательє
Салони краси, перукарні
Надання інших побутових послуг населенню
15 Склади
Камери схову
Ритуальні послуги
Громадські вбиральні
Збір і сортування вторинної сировини
16 Стоянки автомобілів
Розміщення транспортних підприємств з перевезення пасажирів і вантажів
Станції технічного обслуговування автомобілів
17 Розміщення суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють іншу виробничу діяльність
18 Інше
ІІ. Для нерухомого майна, якщо потенційним орендарем є суб’єкт, передбачений статтею 15 Закону
1 Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші установи і організації, діяльність яких фінансується за рахунок Державного або місцевих бюджетів
2 Пенсійний фонд України та його органи
3 Державні та комунальні підприємства, установи, організації у сфері культури і мистецтв
4 Громадські організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки або їх члени під творчі майстерні)
5 Музеї
6 Громадські організації ветеранів для розміщення реабілітаційних установ для ветеранів
7 Реабілітаційні установи для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю для розміщення таких реабілітаційних установ
8 Релігійні організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній
9 Заклади освіти
10 Державні та комунальні спеціалізовані підприємства, установи та заклади соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України «Про соціальні послуги»
11 Державні видавництва, підприємства книгорозповсюдження, вітчизняні видавництва та підприємства книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру)
12 Громадська приймальня народного депутата України або депутата місцевої ради
13 Дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, представництва міжнародних міжурядових організацій в Україні
14 Організація та проведення науково-практичних, культурних, мистецьких, громадських, суспільних та політичних заходів, проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої кампанії

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                        А.Б.Куракова

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 до рішення Тарутинської                          селищної ради від _______ №_______

                                                                                                                                               

ТИПОВИЙ ДОГОВІР

оренди майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області

смт Тарутине                                                                                  «____» _______ 20___р. 

           Тарутинська селищна рада, далі - Орендодавець, в особі селищного голови Куруча Івана Івановича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони, 
та ____________________________________, (повне найменування орендаря)далі - Орендар, в особі____________________________________, (посада, прізвище, ім'я, по батькові) який діє на підставі _________________________________, (назва документа, що визначає статус) що іменуються разом - Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

 

 1. Предмет Договору 
  Цей договір регулює цивільно-правові відносини Орендодавця і Орендаря, пов'язані з передачею в оренду майна ( приміщення ), що є комунальною власністю Тарутинської селищної ради.

1.1. Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування нежиле приміщення площею _________ кв.м, розміщене на ____ поверсі (ах) (будинку, будівлі тощо), що знаходиться за адресою: ______________________________________________________________.

1.2. Передача майна в оренду здійснюється за актом приймання-передачі, яке знаходиться на балансі Тарутинської селищної ради, вартість об’єкта оренди є його балансова вартість, станом на останнє число місяця, який передує даті визначення стартової орендної плати , здійсненої станом на ______________20__ р. і становить __________________ грн. без ПДВ.

1.3.Орендар використовує орендоване приміщення тільки за цільовим призначенням, обумовленим договором. 

 1. Умови передачі та повернення орендованого приміщення
  2.1. Вступ Орендаря у користування приміщенням настає з моменту підписання акта приймання- передачі вказаного приміщення.

2.2. Передача приміщення в оренду не передбачає передачу Орендареві права власності на орендоване майно. Майно залишається у комунальній власності територіальної громади села, а Орендар користується ним протягом строку оренди.
2.3. Приміщення вважається повернутим з моменту підписання сторонами акта приймання- передачі. 

 1. Орендна плата та розрахунки 

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади Тарутинської селищної ради, затвердженої рішенням селищної ради № ____ від _________ р., або за результатами конкурсу на право оренди комунального Майна і становить _______грн. в місяць, без ПДВ. 
3.2. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
3.3. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування. 

3.4. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

3.5. Орендна плата перераховується на відповідний рахунок Орендодавця щомісяця не пізніше 20 числа наступного місяця.

3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати.

3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі ______ % від суми заборгованості.
3.8. Зайва сума перерахованої орендної плати, підлягає заліку в рахунок подальших платежів. 
3.9.У разі припинення (розірвання) Договору оренди Орендар сплачує орендну плату до дня повернення Майна за актом приймання-передавання включно. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, у повному обсязі.

 1. Права та обов'язки Орендодавця

4.1. Орендодавець має право:

4.1.1.контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Орендарем майна відповідно до умов Договору оренди (проводити необхідний огляд, вживати відповідних заходів реагування, здійснювати в процесі перевірки фото- або відеофіксацію стану та умов використання майна).

4.1.2.виступати ініціатором щодо внесення змін чи доповнень до Договору або його розірвання у разі погіршення стану орендованого майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством.
4.1.3. відмовитися від Договору та вжити необхідних заходів для примусового звільнення та повернення Орендарем майна у випадках, передбачених Договором. 
4.1.4. нараховувати та стягувати з Орендаря заборгованість з орендної плати та інші збитки в порядку, визначеному законодавством України. 

4.2.Орендодавець зобов'язується:

4.2.1. протягом встановленого терміну передати по акту приймання-передачі майно Орендарю;

4.2.2. не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися майном на умовах цього Договору;

4.2.3. за результатами проведеної експертної оцінки майна, яку здійснює Орендар за рахунок власних коштів, зробити перерахунок орендної плати з моменту початку оренди нерухомого майна шляхом укладання додаткової угоди;

4.2.4. у випадках реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

 4.2.5. у разі зміни реквізитів, рахунків тощо письмово повідомляти про це Орендаря. Орендодавець має інші права та обов’язки, що випливають з цього Договору, та передбачені чинним законодавством. 

 1. Права та обов'язки Орендаря.

 5.1. Орендар має право:

 5.1.1.користуватися майном відповідно до його призначення та умов цього Договору;
 5.1.2. виключно за письмової згоди Орендодавця проводити невідокремлювані поліпшення чи реконструкцію орендованого майна за рахунок власних коштів; залишити за собою проведені ним поліпшення майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди;
5.1.3. виступати замовником на виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення поточного ремонту; 

5.1.4. виключно за погодженням Орендодавця передавати майно в суборенду. При цьому строк надання майна у суборенду не може перевищувати терміну дії договору оренди, а плата за суборенду цього майна, яку отримує Орендар не повинна перевищувати орендної плати Орендаря.

5.2. Орендар зобов'язується:

5.2.1. Використовувати об'єкт оренди відповідно до умов договору та за цільовим призначенням відповідно до прийнятих зобов'язань.

5.2.2. Зберігати орендоване майно, запобігати його пошкодженню та псуванню. 
5.2.3.Своєчасно здійснювати за свій рахунок поточний ремонт, належне утримання і обслуговування орендованого приміщення, його інженерно-технічного обладнання, інвентарю та прибудинкової території.

5.2.4.Забезпечувати безперешкодний доступ представників Орендодавця до орендованих приміщень, з метою перевірки виконання умов договору і обстеження стану об'єкта оренди, інженерних служб, та надавати на першу вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо об'єкта оренди з метою контролю за використанням об'єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у розділі 1 цього договору.
5.2.5. Протягом місяця після укладення цього Договору застрахувати орендоване майно не менше, ніж на його вартість на користь Орендодавця, який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку, визначеному законодавством, і надати Орендодавцю копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди майно було застрахованим.

5.2.6. Щомісяця до 20 числа надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати за попередній місяць (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку про перерахування орендної плати). На вимогу Орендодавцяпроводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

 5.2.7. У разі припинення або розірвання договору повернути Орендодавцеві, орендоване майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого майна з вини Орендаря. 
5.2.8. Здійснювати витрати, пов'язані з утриманням орендованого майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього договору укласти окремі угоди на електропостачання. 
5.2.9. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в орендованих приміщеннях згідно із законодавством.

5.2.10. У разі зміни рахунку, назви, телефону, юридичної адреси Орендаря повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк. 

5.2.11. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів. 

 1. Відповідальність і вирішення спорів за Договором

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2.Орендодавець не відповідає за зобов'язаннями Орендаря.Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договором. Орендар відповідає за своїми зобов'язаннями і за зобов'язаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне майно.

6.3. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку. 

 1. Строк дії договору та умови його припинення.

7.1.Цей Договір є укладеним з моменту підписання його Сторонами і діє: з «___»________20___р. по «____»_______20___ р. включно. У разі, якщо законом передбачене нотаріальне посвідчення і державна реєстрація, цей Договір є укладеним з моменту державної реєстрації.

7.2.Умови цього Договору зберігають чинність протягом всього строку дії цього Договору, у тому числі у випадках, коли після його укладання законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати, відшкодування іншіх витрат, матеріальних збитків тощо - до виконання зобов'язань.

7.3.У разі відсутності заяви однієї зі Сторін про припинення або зміну цього Договору після закінчення строку його дії, протягом одного місяця, Договір вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються відповідним додатком до цього договору, який є невід'ємною частиною цього Договору.

7.4.Одностороння відмова від Договору не допускається, крім виключних випадків, передбачених пунктом 7.5. цього Договору. 

7.5. Договір може бути розірваний з ініціативи Орендодавця в односторонньому порядку в разі:

7.5.1.несплати Орендареморендної плати протягом трьох місяців підряд;

7.5.2.виявлення факту використання майна не за цільовим призначенням, визначеного цим Договором;

7.5.3. відмови/ухилення Орендаря від підписання акта приймання-передачі протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання акта від Орендодавця. Лист з відмовою від Договору направляється поштою з повідомленням про вручення за місцезнаходженням Орендаря, вказаним у Договорі. Договір є розірваним з дати одержання Орендарем повідомлення Орендодавця про відмову від Договору, або з дати повернення Орендодавцю відмови від Договору з відміткою відділення зв'язку про відсутність Орендаря за вказаною адресою. 

7.6. Договір припиняється в разі:
 - ліквідації Орендодавця або Орендаря;
 - закінчення строку, на який його було укладено
 - банкрутства Орендаря;
 - загибелі орендованого майна;
 - смерті Орендаря (якщо орендарем є фізична особа);
 - в інших випадках, передбачених законом.

 1. Додаткові умови.

 8.1.Сторони не відповідають за неналежне виконання цього Договору внаслідок дії форс- мажорних обставин.Якщо будь-яка з таких обставин безпосередньо вплинула на виконання зобов'язань в термін, встановлений Договором, то цей термін відповідно відкладається на час дії цих обставин.

8.2. Поліпшення майна, виконані Орендарем за власні кошти, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, залишаються у комунальній власності Тарутинської селищної ради. 

8.4.У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. 
8.5.Даний Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і надаються по одному для кожної сторони. 

9.Додатки 
9.1. Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. 

9.2. До цього Договору додаються: 
- розрахунок орендної плати;
- акт приймання-передачі орендованого майна;
- витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

 1. Місцезнаходження та платіжні реквізити сторін

                      

 

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                          А.Б.Куракова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до рішення селищної ради від _______ №_______

 

МЕТОДИКА
розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області  та пропорції її розподілу

 1. Методику розроблено на підставі Закону України «Про оренду державного і комунального майна», Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786, з метою вдосконалення та впорядкування єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду майна, що знаходиться в комунальній власності Тарутинської селищної ради за договорами оренди, які укладаються уповноваженим органом Тарутинської селищної ради -виконавчим комітетом селищної ради - та з його дозволу – комунальними підприємствами, закладами, установами, організаціями, яким майно передано в господарське відання та оперативне управління.
 2. Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем. У разі, коли орендодавцем рухомого, або іншого окремого індивідуально визначеного майна є комунальне підприємство, заклад, установа, організація, розрахунки щодо розміру орендної плати погоджуються з уповноваженим органом Тарутинської селищної ради. Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених кошторисами на їх утримання. У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
 3. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов’язуються надавати орендарю комунальне підприємство, заклад, установа, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно. Такі суми сплачуються орендарем окремо.
 4. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:
   - визначається розмір річної орендної плати;
   - на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку орендної плати – останній місяць, за який визначено індекс інфляції, яка фіксується у договорі оренди;
   - з урахуванням розміру орендної плати за базовий місяць оренди розраховується розмір орендної плати за перший та наступні місяці оренди. У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата. Розрахунок орендної плати за базовий місяць затверджується орендодавцем.
 5. Розмір річної орендної плати у разі оренди іншого, крім нерухомого, окремого індивідуально визначеного майна встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна за результатами незалежної оцінки, а у разі, коли орендарем є суб’єкт малого підприємництва, – не менш як 7 відсотків вартості орендованого майна за результатами такої оцінки.
 6. У разі оренди нерухомого майна (крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 7 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:   Опл = (Вп х Сор) / 100;
  де Опл - розмір річної орендної плати, грн.;
   Вп- вартість орендованого майна, яка визначається ст.8 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», грн.; Сор - орендна ставка, визначена згідно з додатком до Методики. 
  Якщо орендоване нежитлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:    Вп = Вб : Пб х Пп, 
  де Вп - вартість орендованого приміщення, яке є частиною будівлі (споруди), грн.;
   Вб- вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн.; Пп- площа орендованого приміщення, кв.м;
   Пб - площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), кв.м. 
 7. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними закладами, установами, організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів; державними та комунальними закладами охорони здоров′я, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів становить 1 гривню. Індексація річної орендної плати проводиться один раз на рік на підставі річних індексів інфляції у строки, визначені договором оренди.
 8. Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, і прибудинкової території, розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями загальної площі.
    Перед розрахунком орендної плати за перший місяць оренди чи після перегляду розміру орендної плати визначається розмір орендної плати за базовий місяць розрахунку за такою формулою:             Опл.міс = (Опл./12)х Ідо х Ім, 
  Де  Опл.міс – розмір орендної плати за місяць, грн.;
   Опл– розмір річної орендної плати, визначений за цією Методикою, грн.;
   Ідо – індекс інфляції за період з дати проведення незалежної або стандартизованої оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати;
   Ім – індекс інфляції за базовий місяць розрахунку орендної плати.
   Розмір орендної плати за перший місяць оренди визначається шляхом коригування розміру орендної плати за базовий місяць на індекс інфляції за період з першого числа наступного за базовим місяця до останнього числа першого місяця оренди.
 9. Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
 10. Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі оренди.
  Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банку до настання терміну платежу.
  13. Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
   14. У разі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта оренди була зроблена більш як за три роки до цього, для продовження (поновлення) договору оренди провадиться оцінка об'єкта оренди.

 

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                   А.Б.Куракова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Методики розрахунку орендної плати за майно, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області  та пропорції її розподілу

Орендні ставки за використання нерухомого майна, що знаходиться в комунальній власності Тарутинської селищної ради

п/п Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням Орендна ставка, відсотків
1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 100
2. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти 45
3. Розміщення: 40
  фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів  
  ресторанів з нічним режимом роботи  
  торговельних об’єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї  
  офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
4. Розміщення: 30
  виробників реклами  
  салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів  
  торговельних об’єктів з продажу автомобілів  
  зовнішньої реклами на будівлях і спорудах  
5. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 25
6. Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 22
7.  Розміщення суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об’єктів нерухомості 21
8. Розміщення: 20
  клірингових установ  
  майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів  
  майстерень з ремонту ювелірних виробів  
  ресторанів  
  приватних закладів охорони здоров’я  
  суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і провадять господарську діяльність з медичної практики  
  розміщення торговельних об’єктів з продажу окулярів, лінз, скелець  
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  
  редакцій засобів масової інформації:  
  –         рекламного та еротичного характеру  
  –         их, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства  
  – тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації  
  – тих, що засновані за участю суб’єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення  
9. Розміщення: 10
  крамниць-складів, магазинів-складів  
  турбаз, мотелів, гуртожитків, кемпінгів, літніх будиночків  
  торговельних об’єктів з продажу:  
  – непродовольчих та продовольчих  товарів, алкогольних та тютюнових виробів  
  – промислових товарів, що були у використанні  
  – автотоварів  
  – відео- та аудіопродукції  
  офісних приміщень, крім офісних приміщень операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
  антен  
  технічних засобів і антен операторів телекомунікацій, які надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги доступу до Інтернету  
10. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту 17
11. Розміщення: 10
  суб’єктів господарювання, що надають послуги, пов’язані з переказом грошей  
  бірж, що мають статус неприбуткових організацій  
  кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
  ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини  
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль  
  складів  
  суб’єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів  
12. Розміщення: 13
  закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготовлених централізовано для споживання в інших місцях  
  суб’єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин  
13. Розміщення: 12
  суб’єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур’єрська служба)  
  стоянок для автомобілів  
14. Розміщення: 10
  комп’ютерних клубів та інтернет-кафе  
  ветеринарних аптек  
  рибних господарств  
  приватних навчальних закладів  
  шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів  
  торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих іноземними мовами  
  суб’єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи  
  видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами  
  редакцій засобів масової інформації,  
  суб’єктів кінематографії, основною діяльністю яких є кіновиробництво або технічне забезпечення і обслуговування кіновиробництва за умови, що вони внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів  
  інформаційних агентств  
15. Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі 10
16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари 9
17  Розміщення: 8
  кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
  аптек, що реалізують готові ліки  
  торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи  
18. Розміщення: 7
  торговельних об’єктів з продажу ортопедичних виробів;  
  ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів  
19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 7
20. Розміщення: 6
  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи  
  фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств-товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи  
  об’єктів поштового зв’язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв’язку  
  суб’єктів господарювання, що надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень  
  торговельних об’єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів  
21. Розміщення: 5
  державних та комунальних закладів охорони здоров’я, що частково фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
  оздоровчих закладів для дітей та молоді  
  санаторно-курортних закладів для дітей  
  державних навчальних закладів, що частково фінансуються з державного бюджету, та навчальних закладів, що фінансуються з місцевого бюджету  
  торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою  
  відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги  
  суб’єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення  
22. Розміщення: 4
  їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах  
  громадських вбиралень  
  камер схову  
  видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою  
23. Розміщення: 3
  аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами  
  суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги  
  органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань (крім асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом)  
  науково-дослідних установ, крім бюджетних  
24.  Розміщення: 2
  аптек, які обслуговують пільгові категорії населення  
  організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами  
  бібліотек, архівів, музеїв, крім музеїв, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів  
  дитячих молочних кухонь  
  торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян  
25. Розміщення: 1
  закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів  
  державних та комунальних позашкільних навчальних закладів (крім оздоровчих закладів для дітей та молоді) та дошкільних навчальних закладів  
  закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, що утримуються за рахунок місцевого бюджету, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  
26. Розміщення транспортних підприємств з:  
  перевезення пасажирів 15
  перевезення вантажів 18
27.  Розміщення творчих спілок, громадських об’єднань, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
  не більш як 50 кв. метрів 3
  для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 7
28.  Розміщення громадських об’єднань інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
  не більш як 100 кв. метрів 1
  для частини площі, що перевищує 100 кв. метрів 7
28-1.  Розміщення суб’єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту 5
28-2.  Розміщення наукового парку, його засновників, партнерів наукового парку, що реалізують проекти наукового парку 10
28-3. Розміщення дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні (крім договорів, орендна плата за якими врегульована міжурядовими угодами) 6
29.  Інше використання нерухомого майна 15
30. Розміщення професійних творчих працівників на площі (творчі майстерні), що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:  
  не більш як 50 кв. метрів 1
  для частини площі, що перевищує 50 кв. метрів 3

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                   А.Б.Куракова

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Без коментарів.