Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Тарутинської селищної ради № 498-VIІ від 28.02.2019 року «Про оприлюднення проекту рішення “Про затвердження Правил благоустрою території смт Тарутине Тарутинського району Одеської області””


Рег.вплив-правил-благоустрою.docxЗавантажити
Друк

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

(Правила благоустрою території смт.Тарутине Тарутинського району Одеської області)

Назва регуляторного акта – проект рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою територій смт. Тарутине Тарутинського району Одеської області».

Регуляторний орган – Тарутинська селищна рада.

Розробник документа – виконавчий комітет Тарутинської селищної ради.

 

І. Визначення проблеми

 

  1. Проблема, яку передбачається розв’язати, шляхом прийняття цього регуляторного акта.

   Правила благоустрою території смт. Тарутине (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою території населеного пункту. Правила розробленні відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про дорожній рух», Кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території  смт. Тарутине всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Благоустрій території селища Тарутине передбачає:

- Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території селища у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів.

- Організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

- Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

  1. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів.

На сьогодні в селищі Тарутине діють Правила благоустрою забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання  вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях селища Тарутине затверджені рішенням  Тарутинської селищної ради від 27.03.2012 року за № 224-VI. У зв’язку з внесенням змін до законодавчих актів України виникла необхідність прийняття нових Правил благоустрою та затвердження цього нормативного документу за процедурою регуляторного акта. Деякі положення діючих Правил благоустрою селища не можуть об’єктивно, за допомогою сьогоднішніх важелів впливу регулювати відносини, що виникають у сфері благоустрою, повною мірою забезпечувати охорону прав і законних інтересів громадян селища, фізичних та юридичних осіб, з реалізації напрямків, спрямованих на забезпечення належного, технічного, санітарного та екологічного стану благоустрою, їх збереження та створення сприятливих умов життєдіяльності в селищі Тарутине.  Тому є необхідність прийняття нового регуляторного акта.

 

ІІ. Цілі державного регулювання.

 

   Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду селища; ефективне використання ресурсів території громади; збереження охоронних зон інженерних мереж селища Тарутине.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

         Проведення аналізу вигід та витрат у його повному обсязі є складною процедурою, оскільки передбачає систематичний збір та аналіз інформації, розрахунок вигід та витрат для значного проміжку часу, застосування різних математичних, економічних та соціальних моделей.

Очікуваними результатами прийняття запропонованого регуляторного акта є:

Сфера впливу регуляторного акта Очікувані
вигоди витрати
Тарутинська територіальна громада Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою селища, створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою території селища Тарутине
Суб'єкти господарювання Забезпечення чистоти і порядку на об’єктах благоустрою смт. Тарутине Витрати на участь у здійсненні заходів із благоустрою селища
Органи місцевого самоврядування Визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою території смт. Тарутине, залучення громадян, суб’єктів господарювання до утримання об’єктів благоустрою Витрати на утримання та ремонт об’єктів та елементів благоустрою території смт. Тарутине Тарутинського району Одеської області.

 

 

 Метою цього регуляторного акта є встановлення порядку благоустрою та утримання території об'єктів благоустрою на території смт. Тарутине Тарутинського району Одеської області.

  Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

  Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Тарутинської селищної ради для виконання на території смт. Тарутине, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

ІV. Вибір оптимального альтернативного способу досягнення цілей

 

Альтернативи Переваги Недоліки
Залишення усього без змін Відсутні Буде призводити до збільшення випадків порушення норм чинного законодавства у сфері благоустрою, використання не за цільовим призначенням об’єктів благоустрою тощо.
Обраний спосіб регулювання Стимулюватиме та зобов’язуватиме суб’єктів господарювання дотримуватися вимог законодавства України в сфері благоустрою, сприятиме охороні та раціональному використанню об’єктів благоустрою, своєчасному оформленню (переоформленню) дозвільних документів. Відсутні
Користуватися чинними нормативно-правовими актами Відсутні При цьому можуть бути не враховані місцеві особливості та виникнути невідповідності норм чинних нормативно-правових актів.

Діючі норми та правила певним чином застаріли і не дають змоги використовувати свої права в галузі благоустрою суб’єктам господарювання, селищній громаді та окремим мешканцям  території смт. Тарутине.

Постійне приведення території селища Тарутине у належний стан за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

Відсутні Даний спосіб не забезпечує відповідальне ставлення мешканців селища та суб’єктів господарювання до питань з благоустрою.

Місцевий бюджет не може забезпечити постійне відновлення елементів благоустрою селища Тарутине власними силами та за власний рахунок.

 

   Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Тарутинської селищної ради для виконання на території смт. Тарутине, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Тарутинською селищною радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

 

  1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначення проблеми

 

       Досягнення мети, зазначеної у п. 2 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняттю рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території смт. Тарутине Тарутинського району Одеської області» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.

При прийнятті запропонованого регуляторного акта будуть діяти наступні механізми та заходи, що забезпечать розв’язання визначених проблем:

- залучення громадян та суб’єктів господарювання до благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;

- чітке визначення прав та обов’язків учасників правовідносин у галузі благоустрою, обмеження щодо використання об’єктів та елементів благоустрою;

- контроль за дотриманням Правил благоустрою;

-  відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою;

- закріплення за суб`єктами господарювання на договірних засадах території для утримання її в належному санітарному стані.

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення благоустрою, встановлення вимог до суб’єктів господарювання.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Тарутинської селищної ради можна віднести:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані;

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

 

VІ. Оцінка виконання регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи. Які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

   За результатами прийняття зазначеного рішення Тарутинською селищною радою має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 2 цього Аналізу, а саме: поліпшення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду міста; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж населених пунктів громади.

 

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

   Рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території смт. Тарутине Тарутинського району Одеської області»  є регуляторним нормативно - правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території селища Тарутине та строк дії якого визначено з можливістю внесення до нього змін.

 

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 

   Для даного регуляторного акта було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акта та матиме числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

- розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою комунальними службами та підприємства.

 

 

Заступник селищного голови

з питань дяльності виконавчого комітету                                                                                       Шавьолкін Ю.І.

Без коментарів.