Аналіз регуляторного впливу до проєкту регуляторного акта – рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території Тарутинської  територіальної громади»


Аналіз

регуляторного впливу до проєкту регуляторного акта - рішення

Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території Тарутинської  територіальної громади»

 

Назва регуляторного акту: проєкт рішення Тарутинської селищно ради «Про затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території Тарутинської територіальної громади»

 

Регуляторний орган      -        Тарутинська селищна рада

 

Розробник документа   -        відділ містобудування, архітектури,    

                                                  інфраструктури та житлово-комунального    

                                                  господарства Тарутинської селищної ради

 

Поштова адреса   -                  смт Тарутине, вул. Широка,1

 

Відповідальна особа     -        Младінова Ольга Дмитрівна

 

Контактний телефон     -        0963656987

 

     Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України від 11.09.2003р. №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04р. № 308, та визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території Тарутинської міської територіальної громади», як регуляторного акту.

 

 І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

     На території Тарутинської  територіальної громади на теперішній час склалась складна ситуація з питань утримання домашніх та інших тварин, а саме:

- не ведеться в повному обсязі облік та реєстрація домашніх та інших тварин;

- недостатньо контролюється правильність їх утримання, розмноження, своєчасність проведення щеплення та стерилізації, розведення не племінних тварин.

     Це призводить до таких наслідків як:

- безконтрольне розведення не племінних тварин з подальшим викиданням їх на вулицю;

- утримання тварин в умовах, які не відповідають вимогам Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження»;

- не своєчасне проведення тваринам щеплення (в тому числі від сказу) власниками тварин, що погіршує санітарно-епідеміологічний стан Тарутинської територіальної громади;

- збільшення популяції безпритульних тварин на вулицях, що становить підвищену небезпеку для життя та здоров’я мешканців громади;

- збільшення випадків жорстокого поводження з тваринами, що має негативний вплив на розвиток суспільства з європейськими цінностями;

- забруднення тротуарів та газонів громади екскрементами домашніх тварин, після яких не прибирають їх власники.

      Таким чином, запропоноване державне регулювання дозволить контролювати проблему чисельності безпритульних тварин на вулицях громади.

 

    Проєкт регуляторного акта підготовлений з метою урегулювання правових відносин, які виникають між Тарутинською селищною радою та фізичними особами, юридичними особами, громадськими формуваннями у зв’язку з утриманням домашніх та інших тварин і поводженням з ними (в тому числі торгівля тваринами, розведення чи утримання тварин для комерційних цілей), а також недопущенням збільшення їх популяції внаслідок неконтрольованого розмноження домашніх тварин, приплід від якого опиняється на території громади, бездоглядного бродіння тварин вулицями.

Проєктом рішення передбачено запровадження таких обов’язкових заходів для власників (утримувачів) домашніх та інших тварин як реєстрація домашніх та інших тварин, проведення вакцинації та стерилізації тварин, прибирання за своїми тваринами екскрементів, правильне утримання тварин.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни – власники (утримувачі тварин) + -
Громадяни – мешканці громади + -
Юридичні особи, фізичні особи-підприємці та громадські формування – власники (утримувачі) тварин + -
Тарутинська територіальна громада, в особі Тарутинської селищної ради + -
Суб’єкти господарювання, які здійснюють ветеринарну практику  

+

 

-

В тому числі на суб’єктів малого підприємництва + -
       

     Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, буде лише загострюватись та поставить під загрозу життя та здоров’я мешканців Тарутинської  територіальної громади, оскільки не передбачено відповідальність за неконтрольоване розмноження тварин і не здійснення їх щеплення, бездоглядне бродіння тварин вулицями, відсутній дієвий механізм державного контролю та впливу на власників (утримувачів) тварин.

     В Тарутинський територіальній громаді також відсутні чіткі норми по реєстрації тварин, що дає можливість уникнути відповідальності за викидання приплоду від домашніх тварин на вулицю. Також не визначено вимоги до проведення щеплення та документального підтвердження права власності на тварин, стерилізації тварин.

     Тому у даній ситуації необхідне державне втручання з метою встановлення чітких правил і вимог до власників домашніх та інших тварин шляхом ухвалення проєкту рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території Тарутинської територіальної громади».

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Зазначений проєкт регуляторного акта дозволить:

 1. Вирішити проблему безконтрольного розпліднення тварин та бездоглядного бродіння тварин вулицями на території Тарутинської територіальної громади;
 2. Поліпшити санітарний стан території Тарутинської територіальної громади;
 3. Створити більш комфортні умови для життя мешканців громади та гуманного середовища для існуючих тварин;
 4. Посилити відповідальність власників тварин за їх утримання;
 5. Врегулювати відносини між ветеринарними службами, органами місцевого самоврядування та власниками (утримувачами) тварин;
 6. Зменшити чисельність безпритульних тварин гуманним способом;
 7. Встановити належний контроль за утриманням тварин;
 8. Вживати заходи з охорони тваринного світу;

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернатива 1: Підтримання проєкту «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Тарутинської територіальної громади» громадянами, підприємствами, установами та організаціями врегулює відносини у сфері поводження, утримання домашніх та диких тварин на території Тарутинської  територіальної громади, забезпечить безпеку мешканців громади, встановить порядок реєстрації тварин.

Альтернатива 2. Не підтримання проєкту «Про затвердження Правил утримання домашніх тварин на території населених пунктів Тарутинської територіальної громади» громадянами, підприємствами, установами та організаціями призведе до не врегулювання відносини у сфері поводження, утримання домашніх і диких тварин на території Тарутинської територіальної громади, не забезпечить безпеку мешканців громади, не визначить місце утримання та кількість тварин, що можна утримувати, не встановить порядок реєстрації собак, не зменшить скарги від мешканців громади щодо утримання тварин.

     Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 9 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» та ст. 16 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» та Законом України «Про благоустрій населених пунктів» вважаємо за доцільне застосувати альтернативу 1.

 

 1. Механізми та заходи, що пропонуються для вирішення проблеми

Для досягнення поставлених цілей пропонується застосувати:

- проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців Тарутинської територіальної громади та підприємств, установ, організацій щодо дотримання вимог та рекомендацій належного утримання домашніх тварин;

- запровадження в майбутньому механізму обліку, реєстрації та щеплення домашніх тварин, що сприятиме встановленню дійсної кількості собак та створенню безпечних умов для життєдіяльності мешканців;

- здійснення контролю за дотриманням власниками тварин нормативно-правових актів у цій сфері та притягнення винних осіб до відповідальності.

 

 

 

 1. Обґрунтування можливостей досягнення цілей та оцінка можливості провадження і виконання вимог у разі прийняття запропонованого регуляторного акту

     Можливість досягнення цілей регуляторного акту забезпечується у разі сумлінного виконання власниками тварин його вимог.

     Фактори, що впливають на дію акта:

- відповідальне ставлення власників до тварин, яких вони утримують;

- усвідомлення власниками необхідності дотримання норм співіснування людей і тварин;

- усвідомлення власниками тварин ступеню небезпеки, який становлять собою їхні тварини для оточуючих.

     Більшість власників тварин усвідомлюють відповідальність за тварину, яку вони утримують, необхідність дотримання норм, перш за все етичних, співіснування людей та тварин. Але, мають місце випадки зневажання власниками собак оточуючих

людей, знущання над тваринами, небажання регулювати приплід, через що тварини виявляються кинутими і поповнюють ряди безпритульних.

     Прийняття даного регуляторного акту дозволить вдосконалити правове підґрунтя функціонування системи контролю у сфері утримання та поводження з домашніми тваринами та сприятиме формуванню гуманного ставлення до тварин, забезпеченню безпеки громадян, свідомому ставленню громадян до існуючих проблем у сфері утримання домашніх тварин, покращенню санітарно-гігієнічних умов місць загального користування.

 

 

 

 1. Очікувані результати прийняття рішення

- підвищення позитивного іміджу селищної ради за рахунок забезпечення безпеки мешканців Тарутинської  територіальної громади;

- врегулювання відносин між власниками тварин та органами місцевого самоврядування;

- покращання санітарно-епідемічного стану Тарутинської територіальної громади;

- посилення відповідальності власників домашніх тварин щодо їх утримання;

- виховання гуманного ставлення до домашніх тварин.

Очікувані витрати та вигоди суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта наведені в таблиці:

 

 

 

Сфера впливу Вигоди      

 

Витрати

 

Селищна територіальна громада     

 

- забезпечення безпеки життя мешканців;

- виховання гуманного ставлення до домашніх тварин;

- покращання санітарно-епідемічного стану громади;      

 

оплата послуг з реєстрації, обстеження, лікування, вакцинації тварин, що є у власності громадян, витрати на їх харчування, створення належних умов перебування

 

Органи місцевого самоврядування        

 

- посилення відповідальності власників собак щодо їх утримання;

- захист тварин від жорстокого поводження з ними;    

 

мінімальні витрати, пов’язані з інформуванням громади  про прийняття та ознайомлення з текстом Правил утримання домашніх собак, котів і диких тварин на території громади
Суб’єкти господарювання        

 

- врегулювання відносин щодо утримання собак.        

 

оплата послуг з реєстрації, обстеження, лікування, вакцинації тварин, що є у власності юридичних осіб, витрати на їх харчування, створення належних умов перебування

 

 

Вигодою від прийняття даного регуляторного акту буде користуватись вся Тарутинська  територіальна громада.

 

 

 

VII. Термін дії регуляторного акту

     Рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Правил утримання домашніх, свійських тварин та птиці на території Тарутинської територіальної громади» є регуляторним нормативно-правовим актом, дія якого розповсюджується на всіх фізичних та юридичних осіб - власників тварин. Оскільки визначити строк чинності запропонованого регуляторного акту також не є можливим, запровадження дії даного регуляторного акту пропонується без встановлення обмежень у часі.

     У разі прийняття нових нормативних актів або за підсумками його результативності вноситимуться зміни. Запропоноване рішення набере силу з дня його офіційного оприлюднення.

 

VIII. Визначення показників результативності рішення

З метою відстеження результативності дії цього регуляторного акта, визначено наступний показник результативності – кількість:

- щеплених і стерилізованих собак;

- кількість звернень з приводу відносин у сфері утримання домашніх тварин;

- кількість осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності;

- зареєстрованих випадків укусів собаками людей.

 

 1. Заходи відстеження результативності регуляторного акту

     Результативність регуляторного акту в разі його прийняття буде визначатись за статистичними даними кількості зареєстрованих тварин, кількості щеплених тварин, кількості випадків укусів тваринами людей. За цими даними після зазначеного строку буде встановлена ефективність введення в дію регуляторного акту.

     Базове відстеження результативності буде проведене через 1 рік з дня набрання чинності даного регуляторного акту.

     Повторне відстеження – через 2 роки з дня набрання чинності даного регуляторного акту.

     Періодичне відстеження буде здійснюватись один раз на три роки, починаючи з дня закінчення попереднього відстеження.

      На підставі даних, отриманих при проведенні відстежень результативності регуляторного акту у разі його прийняття, буде можливо зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та цілей регулювання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест)

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

 

         Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів  малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведеного розробником у період з ____________р. по ____________р.

                                                           

  

Вид консультації (публічні консультації прямі/ «круглі столи», наради, робочі зустрічі тощо/, соціальні мережі тощо), запити/ до підприємців, експертів, науковців тощо Кількість учасників консульта-цій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 2 3
  Робочі зустрічі та консультації з представниками ветеринарної лікарні 4 Визначення доцільності ухвален-ня регуляторного акта, надання пропозицій з його удосконалення, щодо реєстрації та оцінки регуля-торного впливу, підтвердження розміру витрат, суб’єктів господа-рювання на виконання вимог регулювання, оцінки вимог регу- лювання, оцінка впливу на конкуренцію в рамках проведення аналізу регуляторного впливу
 Консультації проведені з                 депутатами Тарутинської селищної ради та з громадськістю (мешканці громади)

 

 

20

Усього осіб    

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого

підприємництва (мікро- та малі)

 

  Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 11. Питома вага суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється дія регуляторного акта, у загальній кількості суб’єктів господарювання становить 16%

 

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва

на виконання вимог регулювання

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання малого підприємництва, що виникають унаслідок дії регуляторного акта

                                                                              

   з/п

Витрати За перший рік За п’ять років
1 2 3 4
Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне    обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, грн. Витрат не передбачено Витрат не передбачено
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), грн. Витрат не передбачено Витрат не передбачено
3 Витрати, пов’язані з веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, грн.  Витрат не передбачено Витрат не передбачено
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного заходу (контролю)

(перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів, тощо) грн.

Стаття 154 Кодексу України про

адміністративні правопорушення

Стаття 154 Кодексу України про

адміністративні правопорушення

5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, висновків, проведення незалежних/ обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), грн. Витрат не передбачено Витрат не передбачено
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), грн. Витрат не передбачено Витрат не передбачено
7 Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу, грн. Витрат не передбачено Витрат не передбачено
8 Разом (сума рядків 1+2+3+4+5+6+7) Х Х
9 Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 11 11
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
10 Макс - 0,5 год. (30 хв.) х 6700,00 грн. : 166 год. на місяць = 20,18 грн.; Макс. – 20,18 Макс. – 20,18
11 Витрати одного суб’єкта господарювання на реєстрацію тварини, грн. (оперативно-розрахункові) 71,6

 

71,6
12 Інші процедури Не передбачено Не

передбачено

13 Разом (10+11+12) грн. Макс. – 91,78 Макс. – 91,78(витрати здійснюються разово)
14 Кількість суб’єктів господарювання малого підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць ( 11 11
15 Сумарні витрати суб’єктів господарювання малого підприємництва на виконання регулювання, (вартість регулювання) (рядок 13*14) грн.  

Макс. – 1009,58

Макс. – 1009,58 (витрати здійснюються разово)
           

 

БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

     Регуляторний акт не передбачає утворення нового державного органу (або нового структурного підрозділу діючого органу).

Розрахунок сумарних витрат для суб’єктів підприємництва,

що виникають на виконання вимог регулювання

з/п

Показник Перший рік регулювання (стартовий), грн. За п’ять років
11 Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого   підприємництва  на  виконання регулювання, грн. Витрати не передбачено (у разі порушення стаття 89, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення) Витрати не передбачено

(у разі порушення стаття 89, 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення)

22 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування, грн. (дані наведені в таблиці 18 пункт 15) Макс. – 1009,58 Витрати здійснюються разово
33 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання за планова-ного регулювання (рядок 1+ рядок 2), грн. Макс. – 1009,58 Витрати здійснюються разово
44 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів мало-го підприємництва, грн. Витрати не передбачено Витрати не передбачено
55 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання (рядок 3 + рядок 4), грн. Макс. – 1009,58 Витрати здійснюються разово

 

Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Пом’якшувальні компенсаторні заходи не передбачаються, оскільки дія регуляторного акта направлена на попередження явища безпритульності тварин, гуманне та етичне ставлення до тварин, поліпшення епізоотичного, екологічного стану громади, виховання свідомого ставлення суб’єктів господарювання малого бізнесу до проблеми утримання домашніх тварин і поводження з безпритульними тваринами.

Витрати для суб’єктів господарювання малого підприємництва є тотожними. Регуляторний акт не містить вимоги щодо обов’язковості набуття права власності суб’єктів господарювання на тварину. Оскільки це є добровільним, витрати теж є добровільними.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії  регуляторного акта

Обмежень терміну дії регуляторного акта немає.

Перегляд регуляторного акта може бути здійснений у випадку виникнення необхідності, у разі внесення змін до нормативно-правових актів України та під час проведення заходів з його відстеження.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:                                                                                               

 

Показники результативності Прогнозований

показник

Розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта Розмір надходжень залежить від кількості складених адміністративних протоколів *
Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія акта Необмежена
Час та кошти, що витрачається суб’єктом господарювання або фізичною особою для ознайомлення з вимогами регуляторного акта 1 особа/ 0,5 год. (30 хв.)

 

Макс. – 20,18 грн.;

Послуги з реєстрації тварин – 71,6 грн. (оперативно-розрахунковий показник, розмір якого формується залежно від витрат, пов’язаних з розміром мінімальної заробітної плати тощо)

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта Високий
Урегулювання питань зменшення кількості нападів безпритульних та домашніх тварин. Належне дотримання санітарно-епізоотичного стану населених пунктів Тарутинської  селищної ради

*Стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо тримання собак і котів у місцях, де це заборонено відповідними Правилами, чи понад установлену кількість, або приведення в громадські місця, або вигулювання собак без повідка й намордника, чи  в не відведених для цього місцях – тягне за собою попередження або накладення штрафу на мешканців від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів мешканців і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

ІX. Визначення  заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців після набуття ним чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік.

Періодичні відстеження будуть проводитися раз на кожні наступні 3 роки, починаючи з дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності дії рішення.

Виконання заходів з відстеження його результативності буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних.

У разі виявлення проблемних питань, вони будуть урегульовані шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта відповідно до чинного законодавства України.

  Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308, зі змінами.

Зворотний зв’язок: поштова адреса: Тарутинська селищна ради,                 вул. Красна, 201, смт Тарутине, Болградський район, Одеська область, 65800- електрона адреса: tararx@ukr.net  Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та ЖКГ.

 

 

 

 

 

 

Без коментарів.