Аналіз регуляторного впливу до проєкту рішення виконавчого комітету  Тарутинської селищної ради “Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.”


 

Аналіз регуляторного впливу

до проєкту рішення виконавчого комітету  Тарутинської селищної ради “Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади”

 

 

Регуляторний орган - виконавчий комітет Тарутинської селищної ради
Розробник документа - Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Тарутинської селищної ради
Поштова адреса - Інд. 68500, смт. Тарутине, вул. Красна 201
Відповідальна особа - Башли С.П.
Контактний телефон - 0677635711

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення виконавчого комітету  Тарутинської селищної ради “Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Зазначений проєкт регуляторного акту містить умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади, що регулюють адміністративні відносини між регуляторним органом та суб’єктами господарювання. У зв’язку із цим аналіз регуляторного впливу підготовлено щодо норм, що врегульовують вказані відносини.

І. Визначення проблеми

Проєкт рішення виконавчого комітету  Тарутинської селищної ради “Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.” підготовлений відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

Дане питання не може бути вирішене із застосуванням ринкових механізмів, оскільки згідно із статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на конкурсних умовах за договором залучають підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень. Тобто робочий орган (підприємство, організація) залучається виключно на конкурсних засадах. Згідно із пунктом 14 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» у разі, коли організатором перевезень прийнято рішення про залучення для організації проведення конкурсів підприємство (організацію), на таке підприємство (організацію) покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів. Таким чином, залучаючи робочий орган, організатор забезпечує належний рівень підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів.

З огляду на викладене вище проблема полягає у забезпеченні належного рівня підготовки та проведення конкурсу з обирання перевізників для перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади з урахуванням вимог чинного законодавства.

Беручи до уваги приєднання сільських, селищних населених пунктів до Тарутинської селищної територіальної громади, а також враховуючи зміни у чинному законодавстві, доцільним та цілком обґрунтованим є підготовка нового регуляторного акту. Таким чином, розв’язання проблеми із застосуванням чинного регуляторного акту виключається.

У зв’язку із цим зазначеним проектом рішення пропонується затвердити умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни                      V
Держава                      V  
Суб'єкти господарювання,                      V  
у тому числі суб'єкти малого підприємництва*                      V  

 ІІ. Цілі державного регулювання

Шляхом державного регулювання пропонується розв’язати проблему, що зазначена у розділі І АРВ.

Цілями державного регулювання при цьому є:

-          виконання вимог чинного законодавства;

-          встановлення єдиних вимог для конкурсного відбору підприємств (організацій) для виконання функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів;

-          забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади, прийому документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізників-претендентів інформації, її аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів тощо;

В аспекті часового виміру цілі державного регулювання безпосередньо пов’язані із строком дії вказаного регуляторного акту, що є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та втрати чинності у разі зміни чинного законодавства.

 ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи

 

Альтернатива 1.

Застосування регуляторного акта інших органів місцевого самоврядування

Альтернатива є неприпустимою, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України (зокрема, Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Застосування регуляторного акта інших органів місцевого самоврядування, прийнятого в інших адміністративно-територіальних одиницях, є таким, що суперечить чинному законодавству, тому спосіб є неприйнятним

Альтернатива 2. Обраний спосіб (прийняття пропонованого регуляторного акта) Забезпечує вирішення проблемних питань в повному обсязі.

Спосіб є прийнятним, оскільки повністю відповідає чинному законодавству

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні витрати на ознайомлення з регуляторним актом

 

Альтернатива 2 1.створення умов щодо якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування

 

2..залучення  робочого органу та покладання на нього функцій  із підготовки матеріалів щодо умов конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів

1.витрати, робочого часу конкурсного комітету, пов’язані із комісійним опрацюванням поданих претендентами документів;

 

2.витрати, робочого часу спеціалістів, пов’язані із укладанням договору на здійснення функцій робочого органу із переможцем конкурсу,

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 відсутні відсутні

Примітка: дія даного регуляторного акту не поширюється на сферу інтересів громадян

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць - - 2 - 2
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - 100 - 100

 

Примітка: дія даного регуляторного акту поширюється на підприємства (організації) незалежно від їх видів та організаційних форм, що здійснюють свою діяльність на території України, за умови, що вони відповідають вимогам, визначеним статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме:

- мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

Групування статистичних даних не здійснюється за вказаними вище критеріями. Практика проведених за останні два роки конкурсів з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу для проведення конкурсів на перевезення пасажирів в Тарутинській селищній територіальній громаді відсутня. Проведено моніторинг за результатами якого з’ясовано, що у Одеській області на ринку надання відповідних послуг є декілька підприємств. Таким чином, існує імовірність їх участі у конкурсі.

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні витрати на ознайомлення з регуляторним актом;

 

Альтернатива 2 створення рівних та таких, що відповідають вимогам чинного законодавства, умов для всіх підприємств (організацій), які є претендентами на здійснення функцій робочого органу 1.витрати на ознайомлення з регуляторним актом;

 

2.витрати, пов’язані із процедурою подання документів на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.”

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

На дію цього регуляторного акта негативно може вплинути такий чинник, як  зміни у чинному законодавстві. Зазначений фактор впливатиме на порядок залучення підприємств (організацій) для виконання функцій робочого органу. Можливість виконання акта з боку органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб оцінюється як висока. Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся, оскільки настання будь-яких негативних наслідків, за результатами прийняття запропонованого механізму, не очікується. Контроль та нагляд за додержанням вимог регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Тарутинської селищної ради.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 2 Частково вирішує поставлену проблему, не відповідає вимогам чинного законодавства

 

Альтернатива 2 4 Забезпечує вирішення проблемних питань в повному обсязі

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

 

відсутні витрати органу місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання на ознайомлення з регуляторним актом

 

не забезпечує вирішення проблеми в повному обсязі
Альтернатива 2

 

1.створення умов щодо якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на  приміських автобусних маршрутах загального користування

 

2..залучення  робочого органу та покладання на нього функцій із підготовки матеріалів щодо умов конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.”, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів

 

3.створення рівних та таких, що відповідають вимогам чинного законодавства, умов для всіх підприємств (організацій), які є претендентами на здійснення функцій робочого органу

1.витрати, робочого часу конкурсного комітету, пов’язані із комісійним опрацюванням поданих претендентами документів;

 

2.витрати, робочого часу спеціалістів, пов’язані із укладанням договору на здійснення функцій робочого органу із переможцем конкурсу

 

3.витрати суб’єктів господарювання на ознайомлення з регуляторним актом;

 

4.витрати, пов’язані із процедурою подання документів на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.”

 

вирішення всіх проблем та поставлених задач

 

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

 

вказана альтернатива не враховує в повному обсязі інтереси всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Вимоги чинного законодавства за даної альтернативи не реалізуються належним чином. відсутні
Альтернатива 2

 

причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Альтернатива відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує вирішення всіх проблем та поставлених цілей

відсутність претендентів на здійснення функцій робочого органу

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення цілі, визначеної у другому розділі Аналізу регуляторного впливу проектом цього регуляторного акта пропонується затвердити рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади». Зазначений проект регуляторного акту містить Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади», що регулюють адміністративні відносини між регуляторним органом та суб’єктами господарювання.

Розв’язання визначеної у першому розділі Аналізу регуляторного впливу проблеми буде здійснюватися за допомогою наступних механізмів:

 1. механізм нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування (підготовка відповідного проекту рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради (із застосуванням визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедур, прийняття рішення та його оприлюднення (набрання чинності);
 2. механізм регулювання сфери відносин між виконавчим комітетом Тарутинської селищної ради та претендентами на здійснення функцій робочого органу і переможцем конкурсу;
 3. механізм взаємодії із територіальною громадою (забезпечить належний доступ інформації про регуляторний акт; сприятиме достатньому рівню обізнаності щодо положень пропонованого регуляторного акта);
 4. механізм контролю (забезпечить належне виконання вимог регуляторного акта).

Розв’язання визначеної проблеми здійснюватиметься за допомогою наступних заходів:

 1. заходи інформаційного характеру: доведення до відома населення, суб’єктів господарювання вимог регуляторного акта;
 2. організаційно-розпорядчі заходи: організація конкурсу, його проведення, визначення переможців, прийняття необхідних рішень;
 3. заходи контролю: контроль здійснюватиметься за дотриманням вимог регуляторного акта в межах повноважень органами місцевого самоврядування.

Прийняття регуляторного акта забезпечить дотримання єдиних вимог для конкурсного відбору підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади.

З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, зокрема, для отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради у мережі Інтернет (https://www.tarutyne-sr.gov.ua/).

Для належної інформованості громадян та суб’єктів господарювання рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради буде оприлюднено в місцевому друкованому ЗМІ та на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради у мережі Інтернет (https://www.tarutyne-sr.gov.ua/) в установлений законодавством строк.

Прогнозована ситуація після набрання чинності регуляторним актом:

- виконання його положень суб’єктами господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта;

- застосування єдиних вимог при здійсненні конкурсного відбору підприємства (організації) для здійснення  функцій  робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської  селищної територіальної громади;

- забезпечення з боку робочого органу належної якості підготовки матеріалів для проведення  конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади, прийому документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізників-претендентів інформації, її аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів тощо.

 

 

 

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

            Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснюється згідно із додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (додається).

 

VІI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та втрати  чинності  у разі зміни чинного законодавства.

Акт є загальнообов'язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого строку. На дію акта можуть вплинути зовнішні чинники, що зазначені у розділі VI Аналізу регуляторного впливу.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основним показником результативності регуляторного акта є забезпечення виконання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови  Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, щодо врегулювання відносин, пов’язаних із залученням на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні  конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

- кількість поданих підприємствами (організаціями) заяв для участі у конкурсі з визначення підприємства (організації) для  здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

- кількість підприємств (організацій), допущених до участі у конкурсі з визначення підприємства (організації) для  здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

- визначення/не визначення (відсутність претендентів) переможця конкурсу.

З урахуванням того, що територія Тарутинської селищної ради збільшилася у зв’язку з приєднанням інших населених пунктів, збільшується кількість маршрутів приміського сполучення тому вірогідність визначення переможця конкурсу та укладання договору на здійснення функцій робочого органу є досить високою.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися із застосуванням статистичного методу одержання результатів, отриманих протягом обраного періоду.

 

 

 

Тарутинський селищний голова                            Сава ЧЕРНЄВ

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до аналізу регуляторного впливу

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

щодо оцінки проекту рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.»

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 10 листопада 2021 р. по 12 листопада 2021 р.

 

Таблиця 1
№ п/п Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Особисті зустрічі,

телефонні розмови.

Примітка. Список (учасників зустрічі/ телефонні розмови) додається – Додаток до М-Тесту

 

3 У цілому запропоноване регулювання сприймається.

Надано консультації щодо вимог до претендентів та необхідного переліку документів на участь у конкурсі

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 2 (одиниці), у тому числі малого підприємництва – 2 (одиниці) та мікропідприємництва - 0 (одиниць);

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100 %

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Таблиця 3.1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні

 (за наступний рік)

Витрати за 5 років  
3.1.1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) --- --- ---  
3.1.2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування --- --- ---  
3.1.3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) --- --- ---  
3.1.4. Процедури обслуговування обладнання (ТО) --- --- ---  
3.1.5. Інші процедури (уточнити):

 

1. Витрати на проїзд до представника Організатора чи Робочого органу (смт Тарутине -м. Одеса)- (2 рази):

165грн.*2=330 грн.

 

 

 

 

 

330,0 грн.

 

 

 

 

 

Відсутні (робочий орган  здійснює свої функції за договором до трьох років)

 

 

 

660,0 (за 5-річний термін виникає необхідність у застосуванні положень цього регуляторного акта двічі з урахуванням терміну дії укладеного з переможцем конкурсу договору)

3.1.6. Разом, грн.

 

330,0 грн.

 

0,0 грн.

 

660,0 грн.  
3.1.7. Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць  

 

                                          2

 
3.1.8.

 

Сумарно, грн. 330,0 грн.

 

0,0 грн.

 

660,0  грн.  
               

 

Таблиця 3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за 5 років
3.2.1. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

1. Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:

0,5 год.(30 хв.) *6000 грн./166 год.= 18,07 грн.

 

18,07 грн. Відсутні (робочий орган  здійснює свої функції за договором до трьох років) 36,14 грн.

(за 5-річний термін виникає необхідність у застосуванні положень цього регуляторного акта двічі з урахуванням терміну дії укладеного з переможцем конкурсу договору)

 

3.2.2. Процедури організації виконання вимог регулювання

-          витрати часу, пов’язані із впровадження вимог регуляторного акта суб’єкта малого підприємництва (підготовка та оформлення необхідних для участі у конкурсі документів).

1.Подача документів на конкурс:

0,5 год.(30 хв.) *6000 грн./166 год.= 18,07 грн.

18,07 грн.

 

Відсутні (робочий орган  здійснює свої функції за договором до трьох років) 36,14 грн.

(за 5-річний термін виникає необхідність у застосуванні положень цього регуляторного акта двічі з урахуванням терміну дії укладеного з переможцем конкурсу договору)

 

3.2.3. Процедури офіційного звітування - - -
3.2.4. Процедури забезпечення процесу перевірок - - -
3.2.5. Інші процедури : - - -
3.2.6. Разом, грн 36,14  грн.

 

0,0 грн. 72,28 грн.
3.2.7. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  

 

                                       2

 
3.2.8. Сумарно, грн 72,28 грн.

 

0,0 грн. 144,56  грн.
             

 Таблиця 3.3.1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади / місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання

Тарутинська селищна рада

(назва державного органу)

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва

(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро- підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), грн.
1. Процедури обліку суб’єкту господарювання, що перебуває у сфері регулювання

- реєстрація документів на участь у конкурсі

30 хв.  62,50 грн./година (середня заробітна плата відповідальної особи) 1 2 31,25  грн.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-камеральні

-виїзні

- - - - -
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання - - - - -
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - -
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання - - - - -
6.  Підготовка звітності за результатами регулювання - - - - -
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

- підготовка оголошення про проведення конкурсу;

Примітка. Готується одне оголошення для всіх суб’єктів підприємництва

- надання роз’яснень учаснику конкурсу щодо оформлення документів на участь у конкурсі

 

 

 

1 год.

 

 

 

 

 

 

4 год.

62,5 грн./година (середня заробітна плата відповідальної особи)  

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

62,5 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

250,0 грн.

Разом по органу державного регулювання за рік Х Х Х Х 343,75 грн.
Сумарно по органу державного регулювання за 5 років Х Х Х Х 687,5 грн.

(за 5-річний термін виникає необхідність у застосуванні положень цього регуляторного акта двічі з урахуванням терміну дії укладеного з переможцем конкурсу договору)

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

  Таблиця 4.1.

 

Перший рік регулювання (стартовий) За 5 років
4.1.1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 330,0 грн.

 

660,0 грн.

 

4.1.2. Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 72,28 грн. 144,56 грн.
4.1.3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 402,28 грн. 804,56 грн.
4.1.4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 343,75 грн. 687,5 грн.
4.1.5. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 746,03 грн. 1492,06 грн.

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Проект рішення Тарутинської селищної ради “Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.” розроблений на виконання вимог до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу є безкоштовною, тому пом’якшувальні заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання відсутні.

 

 

Тарутинський селищний голова                                                          Сава ЧЕРНЄВ

Без коментарів.