Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Тарутинської селищної ради «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області »

( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Тарутинської селищної  ради «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області »

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Тарутинської селищної ради «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області » підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

 • Визначення проблеми

Згідно частини 5 ст.60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

       На теперішній час в селищі Тарутине Тарутинського району Одеської області відсутнє нормативне регулювання розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна, але в перспективі, станом на 1 січня 2020 року, до передачі в оренду готується 3 об’єкти комунальної власності селища Тарутине.

Частиною другою статті 19 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу між відповідним бюджетом, орендодавцем і балансоутримувачем визначаються органами місцевого самоврядування (для об'єктів, що перебувають у комунальній власності) на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності, а саме постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786.

Отже, проблема, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання – приведення процедурних питань, пов’язаних з передачею комунального майна, у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів.

основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни - +
Держава + -
Суб’єкти господарювання, + -
у тому числі суб’єкти малого підприємництва + -

Врегулювання зазначених проблемних питань не може бути здійснено за допомогою:

 • ринкових механізмів, оскільки такі питання регулюються нормативно-правовими актами – рішеннями рад органів місцевого самоврядування;
 • Цілі державного регулювання

Цілями прийняття зазначеного проекту рішення є:

 • - стабільність та довіра суб’єктів господарювання до Тарутинської селищної ради та її виконавчих органів;
 • - визначення єдиного підходу щодо розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна;
 • - забезпечення прозорості і доступності методики розрахунку орендної плати;
 • - виконання вимог законодавства щодо розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна територіальної громади смт Тарутине Тарутинського району Одеської області.

 

 

 • Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей
 1. Визначення альтернативних способів
Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1 Прийняття рішення Тарутинської селищної ради «Про оренду майна комунальної власності територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області »
Альтернатива 2 Застосування Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 року № 786, без прийняття регуляторного акта Тарутинської селищної ради
Альтернатива 3 Відсутність регулювання
 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 підвищення ефективності здійснення правомочності щодо розпорядження об’єктами права комунальної власності, зміцнення економічних основ територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області    у зв’язку з можливістю розвитку пріоритетних напрямків господарської діяльності, забезпечення наповнення місцевого бюджету коштами від передачі права користування комунальними об’єктами територіальної громади селища Тарутине ,  зниження корупційних ризиків, врахування  аспектів  розвитку селища Тарутине Додаткові витрати відсутні оскільки виконання вимог регулювання покладено на діючий виконавчий орган Тарутинської селищної ради, збільшення фінансування виконавчому органу Тарутинської селищної  ради не передбачено
Альтернатива 2 Застосування єдиного підходу щодо розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна та державного майна Додаткові витрати відсутні оскільки виконання вимог регулювання покладено на діючий виконавчий орган Тарутинської селищної  ради, збільшення фінансування виконавчому органу Тарутинської селищної  ради не передбачено
Альтернатива 3 відсутні Відсутність законних підстав для розрахунку орендної плати за користування комунальною власністю територіальної громади селища Тарутине

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 0 0     0 56    56
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків 0 0 0 100 100

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Можливість отримання в користування об’єктів комунальної власності на правах оренди, зменшення навантаження під час започаткування або розширення господарської діяльності, наявність визначеної процедури розрахунку орендної плати за користування комунальною власністю територіальної громади селища Тарутине, можливість здійснення господарської діяльності (надання послуг) в приміщеннях комунальної власності територіальної громади Внаслідок дії регуляторного акта суб’єкти господарювання здійснюють аналогічні витрати, як під оренди майна на комерційних умовах
Альтернатива 2 Відсутні Внаслідок застосування цієї альтернативи існуватиме ймовірність припинення оренди комунальної власності територіальної громади селища Тарутине  у зв’язку з відсутністю можливості розрахунку орендної плати
Альтернатива 3 Відсутні Внаслідок застосування цієї альтернативи виконавчій орган Тарутинської селищної ради не зможе надавати в оренду комунальне майно. Зростатиме попит на оренду комерційної нерухомості, що призведе до обмеження господарської діяльності деяких суб’єктів господарювання.

Витрати суб’єктів господарювання, які виникають внаслідок дії регуляторного акта

Витрати За перший рік За три роки
Витрати на здійснення незалежної оцінки * *
Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 21207,0
Альтернатива 2. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 21207,0
Альтернатива 3. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 133443,0[1]

* Визначити неможливо, оскільки суб’єкти оціночної діяльності діють за договірними відносинами

 

Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання  
Альтернатива 2. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання  
Альтернатива 3. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання  
 • Вибір найбільш оптимального альтернативного
  способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 4 цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде)
Альтернатива 2 3 цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)
Альтернатива 3 1 цілі не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 4 1 Відповідність процедури розрахунку орендної плати вимогам законодавства
Альтернатива 2 3 2 Неможливість органів місцевого самоврядування впливати на обсяг бюджетних надходжень від оренди комунального майна, невідповідність вимогам законодавства в частині відсутності відповідного рішення органу місцевого самоврядування
Альтернатива 3 1 1 Відсутність законної можливості передачі в оренду комунального майна

 

 

 

Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Формування єдиного на території селища Тарутине Тарутинського району Одеської області підходу до розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна відсутні
Альтернатива 2 Недотримання законодавчих вимог щодо розрахунку плати за оренду комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області Х
Альтернатива 3 Відсутність можливості законної передачі в оренду комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області Х
 • Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання
  визначеної проблеми

З метою створення подібного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду як на регіональному, так і на державному рівнях орендні ставки визначені виходячи з розміру орендних ставок за майно державної власності, встановлених Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 №786.

Так Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорціями її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 року № 786 (далі – Методика КМУ) встановлено ставку за використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням :для розміщення мотелів, торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів – 18% , розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи – 15%.

З метою створення більш привабливих умов для розвитку підприємницької діяльності в сфері надання послуг готельного бізнесу, ресторанного господарства, роздрібної торгівлі, враховуючи віддаленість розташування об’єктів комунальної власності, які будуть надаватися в оренду, від центру населеного пункту та у зв’язку прогнозованим відтоком громадян з населеного пункту, проектом рішення передбачено зменшення ставок оренди: для розміщення мотелів, гуртожитків – 10%, розміщення торговельних об’єктів з продажу продовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів – 10%, розміщення кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи – 10%.  

 

         Організаційні заходи впровадження регуляторного акта в дію.

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта, шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради та на інформаційному стенді в приміщенні селищної ради .

Впровадження проекту рішення дасть можливість досягнути поставлених цілей державного регулювання шляхом його прийняття на пленарному засіданні сесії Тарутинської селищної ради, офіційному опублікуванні, виконанні його приписів та подальшого відстеження результативності.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Досягнення цілей не передбачає додаткових організаційних заходів.

Прийняття рішення не призведе до неочікуваних результатів і не потребує додаткових витрат з місцевого та/або державного бюджетів.

Можлива шкода у разі неочікуваних наслідків дії акта не прогнозується.

 • Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Реалізація проекту регуляторного акта не передбачає фінансових витрат з боку органів місцевого самоврядування та, відповідно, додаткових видатків бюджету.

Фінансування заходів та дій державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється в межах їх фінансування.

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 25.11.2019 по 30.11.2019

 

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Робочі зустрічі  5 відсутні
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 56 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 56 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн. Періодичні (за наступний рік), грн. Витрати за п’ять років, грн.
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Не передбачено
Формула:
кількість необхідних одиниць обладнання Х вартість одиниці
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування Не передбачено
Формула:
прямі витрати на процедури повірки (проведення первинного обстеження) в органі державної влади + витрати часу на процедуру обліку (на одиницю обладнання) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур обліку за рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали) Не передбачено
Формула:
оцінка витрат на експлуатацію обладнання (витратні матеріали та ресурси на одиницю обладнання на рік) Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування) Не передбачено
  Формула:
оцінка вартості процедури обслуговування обладнання (на одиницю обладнання) Х кількість процедур технічного обслуговування на рік на одиницю обладнання Х кількість необхідних одиниць обладнання одному суб’єкту малого підприємництва
5 Інші процедури (уточнити)  
  Сплата орендної плати 7000,00 7700,00 42735.70
  Формула:

Розмір надходжень від орендної плати у 2018 році
 / кількість укладених договорів + індекс інфляції

2100,00 грн. / 3

 

 

21000 грн. / 3 + (21000 грн. /3)х10/100 21000 грн. / 3 + індекси інфіляції (10%) (7000,00 грн. + 7700,00 грн. + 8470,00 грн. + 9317,00 грн. + 10248,00 грн.)
6 Разом, гривень 7000,00 7700,00 42735,70
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 3[2]
8 Сумарно, гривень 2100,00   128207,10
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання 15,0 Відсутні
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
30 хв. х 30 грн./год (4723,0 грн / 20 роб.днів. / 8 год)
10 Процедури організації виконання вимог регулювання 30,0 30,0 150,0
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
60 хв. х 30 грн./год (4723,0 грн / 20 роб.днів. / 8 год) х 1 процедуру 60 хв. х 30 грн./год (4723,0 грн / 20 роб.днів. / 8 год) х 1 процедуру 60 хв. х 30 грн./год (4723,0 грн / 20 роб.днів. / 8 год) х 5 процедуру
11 Процедури офіційного звітування Не передбачено
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб’єктів, що користуються формами засобів – окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв’язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок Не передбачено
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
13 Інші процедури (уточнити)  
Сплата орендної плати за використання комунального майна (витрата часу) 180,0 180,0 900,0
Формула:
витрати часу на сплату орендної плати за використання комунального майна Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур
30 хв. х 30 грн./год (4723,0 грн / 20 роб.днів. / 8 год) х 12 процедур 30 хв. х 30 грн./год (4723,0 грн / 20 роб.днів. / 8 год) х 12 процедур 30 хв. х 30 грн./год (4723,0 грн / 20 роб.днів. / 8 год) х 60 процедур
Сплата банківської комісії за проведення платежів 70,00 77,00 427,36
Формула:

розмір річного платежу за оренду комунального майна Х розмір банківської комісії

46079.35  грн.[3] х 1 %[4] 50687,29 грн. Х 1 % 7000,00 грн. Х 1 % + 7700,00 грн. Х 1 % + 8470,00 х 1 % + 9317,00  х 1 % + 10248,70 грн. Х 1 %
Витрати на переукладання договорів у зв’язку з прийняттям рішення (укладання додаткових угод) - - -
Формула:
витрати часу на переукладання договору Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість процедур
- - -
14 Разом, гривень 295,0 287,0 1474,36
15 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 3
16 Сумарно, гривень 885,0   4432,08

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.

 

Виконавчий комітет Тарутинської селищної ради
(назва державного органу)

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру (год) Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата), грн. Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання Витрати на адміністрування регулювання (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0 0 0 0 0
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі: 2 53,00 4 3 1272,0
камеральні 0 0 0 0 0
виїзні 2 53,00 4 3 1272,0
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання 1 53,0 2 3 318,0
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання 0 0 0 0 0
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання 0 0 0 0 0
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0 0 0 0 0
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):  
Переукладання договорів у зв’язку з прийняттям рішення 0 0 0 0 0
Разом за рік 1590,0
Сумарно за п’ять років 7950,0

                   

 

 

 

 

 

 

Назва державного органу Витрати на адміністрування регулювання за рік, гривень Сумарні витрати на адміністрування регулювання за п’ять років, гривень
1 Виконавчий комітет Таруиської селищної ради 1590,0 7950,0
Сумарно бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 1590,0 7950,0
 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 21000,0 128207,10
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 885,0 4432,08
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 21885,0 132639,18
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 1590,0 7950,0
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 23475,0 140589,18
 1. Розроблення коригуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п’ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб’єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб’єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання): не здійснювалось

Показник Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання
за п’ять років, гривень
Заплановане регулювання    
За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва    
Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва    
 • Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії акта є необмеженим у часі до можливих змін законодавчих чи нормативно-правових актів або втрати ними чинності.

 • Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Дія акта поширюється на суб’єктів господарювання, що мають здійснювати дії та заходи пов’язані з орендою комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Одеської області  та сплатою орендної плати.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання оцінюється як середній.

Основні показники результативності регуляторного акта:

 • розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
 • рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акт (кількість складених претензій по відношенню до суб’єктів господарювання)

Додаткові показники результативності регуляторного акта:

 • кількість договорів оренди комунального майна;
 • зменшення кількості спорів з суб’єктами господарювання з питань орендних відносин;

Проект акта розміщено на офіційному сайті Тарутинської селищнї ради Тарутинського району Одеської області .

Після прийняття акт буде оприлюднено на офіційному сайті Тарутинської селищнї ради Тарутинського району Одеської області.

Прогнозні показники:

Показник 2020

 

2021 (прогноз) 2022 (прогноз)
1 розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта (тис. грн) 21,0 23,0 25,0
2 кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта 56 58 60
3 розмір коштів, що витрачатиметься 1 суб’єктом господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта (тис. грн) 7,3 7,3 7,3
4 кількість договорів оренди комунального майна 3   3
5 зменшення кількості спорів з суб’єктами господарювання з питань орендних відносин 5 3 2
 • Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
  відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Тарутинської селищної ради через один рік набрання чинності рішення статистичним методом шляхом аналізу даних, що наявні в виконавчому комітеті Тарутинської селищної ради .

Повторне відстеження результативності акта передбачається здійснити виконавчим комітетом Тарутинської селищної ради  через два роки з дня набрання чинності цього регуляторного акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюватимуться виконавчим комітетом Тарутинської селищної ради  раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта шляхом аналізу статистичних даних порівняно з базовим відстеженням.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань розглядатиметься необхідність внесення відповідних змін.

 

Секретар Тарутинської селищної ради   А.Б. Куракова

 

 

[2] Тут і далі використовуються дані щодо кількості укладених договорів

[3] Методика розрахунку наведена в п. 5 цієї таблиці

[4] Для розрахунку взято середній показник банківської комісії

Без коментарів.