Рішення Тарутинської селищної ради № 497-VIІ від 28 лютого 2019 року “Про внесення змін до рішення селищної ради від 25 червня 2018 року №  411/4-VII “Про встановлення ставок із сплати туристичного збору на 2019  рік””


Туристичний збір-2019(зі змінами).docxЗавантажити
Друк

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

РІШЕННЯ

 

Про внесення змін до рішення селищної ради від

25 червня 2018р. №  411/4-VII Про встановлення ставок із

сплати туристичного збору на 2019  рік

Керуючися пунктом 24 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків та зборів» від 23.11.2018  № 2628 «Про внесення зміни в адмініструванні туристичного збору у 2019 році, Тарутинська селищна  рада       

ВИРІШИЛА:

  1. Встановити ставку туристичного збору за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі), у розмірі  0,3 відсотка - для внутрішнього туризму та  3 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
  2. Додаток 1 Положення про туристичний збір до рішення селищної ради від 25 червня 2018р. № 411/4-VII Про встановлення ставок із сплати туристичного збору на 2019  рік викласти в новій редакції згідно з додатком.
  3. Дане рішення набуває чинності з моменту затвердження.
  4. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради.
  5. Надіслати в десятиденний строк з дня оприлюднення копію рішення до Ізмаїльського управління Головного управління ДФС в Одеській області за місцем реєстрації платника: 68500, смт Тарутине, вул.Широка, буд.2, для врахування при здійсненні адміністрування місцевих податків і зборів.
  6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного  розвитку, плануванню бюджету селищної ради.    

 

Тарутинський селищний голова                                       І.І.Куруч

 

№ 497 - VIІ

28.02.2019


Додаток 1 до  рішення

Тарутинської селищної  ради

від  28.02.2019 р.  № 497 - VIІ 

 

 

Положення про туристичний збір

 

1. Туристичний збір

       Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету

1.1.Платники збору

       Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення селищної ради, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

1. Платниками збору не можуть бути особи, які:

 а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селищі;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі),  що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення,  які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

1.3. Ставка збору

      Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі),  у розмірі до 0,3 відсотка - для внутрішнього туризму та  3 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.

1.4. База справляння збору

    Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

1.5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

        Згідно з рішенням  селищної  ради справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, гуртожитки для приїжджих, будинки відпочинку, та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Згідно з рішенням  селищної  ради справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

1.6. Особливості справляння збору

       Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням селищної ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається. 

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі.

1.7. Порядок сплати збору

 

         Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення селищної ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

         Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

Секретар селищної ради                                                            А.Б.Куракова

 

Без коментарів.