Рішення чергової 42 сесії Тарутинської селищної ради VII скликання № 623-VII – № 648-VII від 27.02.2020 року


Рішення-СР-02-2020.docЗавантажити
Друк

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про  виконання  Тарутинського селищного бюджету  за 2019 рік

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухав звіт головного бухгалтера Жосан О.В. про виконання Тарутинського селищного бюджету за 2019 рік, Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету за 2019 рік по доходах 11115503,0 грн. і видатках в сумі 9235020,0 грн. загального фонду та 2695350,0 грн. спеціального фонду.  (аналіз виконання плану по доходах та видатки 2019 року додаються).
2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (Чернєва О.О.)

Секретар Тарутинської селищної ради                                  А.Б.Куракова

 

 

№ 623/1-VIІ

27.02.2020

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про звіт голів постійних комісій селищної ради

 

 Заслухавши інформацію секретаря селищної ради та голів постійних комісій селищної ради про проведену роботу за звітний період, керуючись пунктом 11 частини першої статті 26, пунктом 14 статті 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", селищна рада

 

ВИРІШИЛА:                                   

 

1. Звіт секретаря селищної ради та голів постійних комісій селищної ради про проведену роботу за 2019 рік, взяти до відома.

2.Відзначити, що діяльність постійних комісій селищної ради , відповідає вимогам Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Рекомендувати постійним комісіям селищної ради, продовжувати роботу по вирішенню питань, які належать компетенції комісії, вживати для цього всіх можливих заходів, передбачених чинним законодавством.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                  А.Б.Куракова

 

 

№ 626-VIІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про звіт Тарутинського селищного головиза 2019

рік про діяльність виконавчого органу селищної ради

та виконання плану  діяльності з  підготовки проектів

регуляторних актів на 2019 рік.     

 

Керуючись  Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», заслухавши звіт селищного голови Куруча І.І.  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1 Звіт селищного голови за 2019 рік про діяльність виконавчого органу селищної ради та виконання плану  діяльності з підготовки проектів    регуляторних актів на 2019 рік прийняти до відома. (Звіт додається)

2. Роботу виконавчого органу селищної ради визнати задовільною.

3. Звіт селищного голови з виконання плану діяльності з підготовки проектів    регуляторних актів на 2019 рік опублікувати на офіційному сайті селищної ради, інформаційному стенді селищної ради та рекомендувати для звіту перед громадою.

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                  А.Б.Куракова

 

 

№ 627-VIІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про Програму соціально-економічного та культурного розвитку селищ аТарутине

на 2020 рік

 

Відповідно до частини другої статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Тарутине на 2020 рік, Тарутинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку селища Тарутине на 2020 рік (далі – Програма) ( Додаток 1) .

2.Виконавчому комітету Тарутинської селищної ради забезпечити у 2020 році виконання завдань і пріоритетних напрямків розвитку селища Тарутине, передбачених Програмою.

3.Затвердити перелік об’єктів реконструкції, будівництва, поточного та капітального ремонту у 2020 році в селищі Тарутине Тарутинського району Одеської області . (Додаток 2)

4.Підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку селища Тарутине на 2020 рік заслуховувати на засіданнях сесій Тарутинської селищної ради двічі на рік.

5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (ЧернєваО.О.) та з питань житлово-комунального господарства, побутового і торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку ( Березовський О.С.).

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                              А.Б.Куракова

 

№628-VIІ

27.02.2020

 

 

 


 

Додаток 1

до  рішення  №628 -VII від   27.02.2020

«Про Програму соціально-економічного

та культурного розвитку селища Тарутине   на 2020 рік»

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛИЩА ТАРУТИНЕ на 2020 рік

Вступ.

Програм соціально-економічного та культурного розвитку селища Тарутине  на 2020 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» на базі ключових положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015, та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності селищної ради на 2020 рік, спрямовані на розвиток селища з благоустрою, будівництва та  ремонту об’єктів комунальної власності, поповнення місцевого бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення селища Тарутине.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

І. Основні показники соціально-економічного та культурного розвитку селища Тарутине за 2019 рік.

Селище Тарутине є самостійною адміністративно - територіальною одиницею  з розвиненою інфраструктурою.

Тарутинська селищна рада та її виконавчий комітет діють за принципом розподілу повноважень; поєднання місцевих і державних інтересів; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування.

В селищі добре розвинене транспортне сполучення з містами Одеса, Б-Дністровський, Рені, Татарбунари, Арциз та містами республіки Молдова. Введено багато маршрутів, які забезпечують безперебійний рух громадського транспорту для обслуговування жителів селища.

Вулиці селища мають вуличне освітлення, центральні вулиці – святкову ілюмінацію та рекламні конструкції.

В селищі Тарутине існує один Навчально-виховний комплекс, який об’єднує загально - освітню школу та два дитячих садка.

В селищі є дитячі майданчики . Тарутинська селищна рада утримує в належному санітарному стані парк, сквери, кладовища, сміття звалище, які знаходяться на її території.

В селищі  2 діючих кладовища. Селищна рада організує роботу по підтримці належного стану під’їзних доріг до кладовищ, регулярного вивозу сміття та підтримки охайного вигляду територій кладовищ.

Мешканці селища Тарутине мають можливість отримати всі необхідні  побутові та комунальні послуги. На території  селища працюють три філії банків, відділення зв’язку, Укртелеком, 2 нотаріуса, три готелі.

Працює багато закладів торгівелі з продажу продуктів харчування та промислових товарів широкого споживання.

Станом на 01 грудня 2020 року населення смт Тарутине становить 6030  чоловік.

Територія – 4959 га, в т.ч. землі державної власності – 1320,67 га, землі комунальної власності – 24,68 га, землі приватної власності 3136,0 га.

Площа населеного пункту – 477,65 га, в т.ч. державної власності – 24,45 га, комунальної власності – 24,45 га, приватної власності – 237,22 га.

Надходження до селищного бюджету на 01.01.2020 році склали 11057,0 тис. грн.

ІІ. Пріоритетні цілі та завдання діяльності селищної ради на 2020 рік.

2.1. Ресурсне забезпечення розвитку селища.

2.1.1 ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стратегічні цілі: створення сприятливих умов для регулювання та стимулювання економічних та соціальних процесів в селищі.

Мета: посилення ролі та підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевого бюджету; ефективне управління бюджетними ресурсами та досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку селища.

 Основними джерелами надходжень селищного бюджету є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо)

Заплановано надходжень до селищного бюджету у 2020 році  12068,0 тис. грн.

Основні завдання та заходи на 2020 рік:

забезпечення виконання дохідної частини бюджету;

проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов’язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету;

здійснення постійного моніторингу відповідності укладених договорів оренди на землю вимогам чинного законодавства;

 

2.1.2 ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Мета: раціональне використання та охорона земельних ресурсів, реалізація державної політики щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки селища.

Основні завдання та заходи на 2020 рік: реалізація заходів селищної Програми «Проведення заходів із землеустрою», а саме:

затвердження Генплану селища Тарутине;

проведення робіт з інвентаризації земель;

виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт Тарутине.

Реалізація даних заходів забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів, дозволить створити інформаційну базу щодо об’єктів землеустрою, здійснити розподіл за видами власності на землю, забезпечити умови для оптимального оподаткування, сприятиме врегулюванню земельних відносин при передачі землі у власність, спадщину, міні, даруванні, купівлі-продажу земельних ділянок.

Фінансове забезпечення заходів всього – 81 тис.грн.

2.2. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти 

Основні завдання та заходи на 2020 рік: виконання селищних Програм:

 «Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг селища Тарутине». Фінансове забезпечення програми на 2020 рік – 1000 тис. грн.»,  а саме:

Поточний ремонт доріг:

 • провулок від вул. Квіткова, 39 до вул. Центральна, 98, сума – 150 тис.грн.;
 • провулок від вул. Квіткова, 55 до віл. Лесі Українки, 32, сума – 100 тис.грн.;
 • вул. Панасенко капітана , сума -  150тис.грн.;
 • вул. Красна,                     сума –  600 тис.грн.

 

 «Будівництво»:

 1. Будівництво каналізації східної частини смт Тарутине Фінансове забезпечення на 2020 рік – 18000 тис. грн. за рахунок обласного та державного бюджетів.
 2. Будівництво майданчиків для твердих побутових відходів по вул. Центральна, №15 та вул. Широка, №17, №26 смт Тарутине Тарутинського району Одеської області – 4 об’єкти на суму 273,076 тис.грн.
 3. Капітальний ремонт тротуарної доріжки : вул. Красна, №№ 73-169, у сумі – 1497,00 тис.грн.
 4. Капітальний ремонт зливової каналізації з облаштуванням майданча для автотранспорту по вул. Красна , смт Тарутине Тарутинського району Одеської обл. сумі -1490,0 тис.грн.        

Фінансування робіт, що будуть проведені з цільового фонду охорони навколишнього середовища:

Кошти спеціального фонду охорони навколишнього середовища у сумі 38 тис.грн. спрямувати на

- оновлення зелених насаджень (придбання саджанців дерев трирічного віку)

- розчищення сміттєзвалища.

2.3. Соціальна сфера

Стратегічні цілі: забезпечення соціального захисту та соціального обслуговування населення.

Мета: створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення, підтримка ветеранів війни, інвалідів, дітей та молоді.

Основні завдання та заходи на 2020 рік: реалізація заходів                                                              Програми «Захист та турбота»

Фінансове забезпечення заходів - 160 тис.грн.

- Забезпечення підтримки малозабезпечених верств населення, які потребують допомоги з боку органів місцевого самоврядування . Фінансове забезпечення – 160 тис. грн.

Програми «Програми виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт»

Фінансове забезпечення заходів – 40,3 тис.грн.

Програма передбачає вжиття заходів щодо зменшення заборгованості по аліментам та забезпечення належного утримання осіб, які отримують аліменти, шляхом накладання на право рушника адміністративного стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт, виконання яких, відповідно до Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості  зі сплати аліментів», покладено на уповноважені органи пробації.

Програма оздоровлення  та відпочинку  дітей Тарутинської селищної  ради на 2018-2020 роки

Фінансове забезпечення заходів на 2020 рік – 50 тис.грн.

Останні роки особлива увага приділяється оздоровленню дітей, які потребують соціального захисту. Не залишається поза увагою й оздоровлення дітей обдарованих, талановитих, лідерів учнівського самоврядування.

Ця програма створена для розв’язання наступної проблеми: створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

Метою   Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Тарутинської селищної ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.  

Шляхи і засобів  розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення питань оздоровлення та відпочинку дітей району, зокрема :

Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

Надання послуг  з  оздоровлення  та  відпочинку  дітям,   які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

Перелік заходів Програми:  Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

2.4. Гуманітарна сфера

2.4.1. Охорона здоров’я  

Стратегічні цілі: підвищення якості та доступності медичних послуг.

Мета: збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, профілактики та лікування хронічних захворювань.

Основні завдання та заходи на 2020 рік:

надання адресної матеріальної допомоги тяжкохворим  - 160 тис.грн.

фінансова підтримка закладу первинної медицини – 30,0 тис.грн.

2.4.2. Освіта

Стратегічні цілі: підтримка освітніх закладів селища, забезпечення нової якості життя населення.

Мета: створення сприятливих умов перебування дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, підтримка обдарованих та талановитих дітей селища Тарутине.

Основні завдання та заходи на 2020 рік: реалізація заходів Програми «Фінансова підтримка обдарованих дітей»

 • Виплата персональних щомісячних стипендій в галузі освіти для обдарованих учнів Тарутинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний заклад» - 30,0 тис.грн.
 • Виплата одноразової матеріальної допомоги обдарованим дітям селища для участі в обласних та всеукраїнських конкурсах - 20,0 тис.грн.
 • Участь в оплаті харчування школярів – 371,0 тис.грн.
 • Участь в організації перевезення школярів – 79,0 тис.грн.

Програми оздоровлення та відпочинку дітей.

  -    Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  - 50 тис.грн.                     

 • На оздоровлення дітей у літньому пришкільному таборі – 15,0 тис.грн.
 • Виділення коштів на придбання подарунків для дітей дошкільних закладів та  молодших класів школи на новорічні,  різдвяні свята та до Дня захисту дитини. (з інших видатків)

 

2.4.3 КУЛЬТУРА ТА ДУХОВНІСТЬ    

Стратегічні цілі: розвиток культури та духовності

Мета: створення умов для розвитку  духовності, самобутніх традицій краю та всебічного задоволення культурних потреб населення

Основні завдання та заходи на 2020 рік: реалізація заходів селищної Програми «Культура, мистецтво та духовність».

Фінансове забезпечення програми – 330 тис.грн.

Забезпечення проведення масових заходів для мешканців селища – 280 тис.грн.

Організувати сумісно з районним відділом культури та районним будинком культури масові заходи з святкування Новорічних свят, Масляниці, Дня селища Тарутине, забезпечити подарунками дітей дитячих садків та школи до свят, для цього виділити з селищного бюджету (з інших видатків).

Висвітлення діяльності селищної ради в районній газеті «Знамя труда» - 50,0 тис.грн.

2.4.4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Стратегічні цілі: розвиток  фізичної культури і спорту.

Мета: Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу селища.

Основні завдання та заходи на 2020 рік: реалізація заходів Програми «Розвиток фізичної культури і спорту»

популяризація здорового способу життя та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом серед широких верств населення за місцем роботи, навчання, проживання і відпочинку;

сприяння діяльності спортивних секцій на території  селища;

підтримки спортивних команд смт Тарутине.

Фінансове забезпечення заходів:  – 80 тис.грн.:

- Придбання спортивного інвентаря , знаряддя, спортивної форми, взуття членам команд «Футбольний клуб «Тарутине»», Тарутинській ДЮСШ, «Баскетбольний клуб Тарутинського району», «Волейбольний клуб»     організаціям у виконанні заходів спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту в селищі Тарутине – 80 тис.грн.

2.5. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Стратегічні цілі: підвищення якості комунальних послуг.

Мета: ефективне функціонування підприємства житлово-комунального господарства та задоволення потреб населення селища  якісними житлово-комунальними послугами.

Основні завдання та заходи на 2020 рік: реалізація заходів   Програми «Утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства».

Фінансове забезпечення заходів – 300 тис.грн.:

Поточні трансферти КП Тарутинський ВУЖКГ- поповнення уставного фонду –                300 тис.грн.

підвищення рівня оплати за житлово-комунальні послуги підприємствами за допомогою проведення роз’яснювальної та претензійно-позовної роботи з населенням, а також укладання договорів реструктуризації заборгованості;

впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючих технологій, сучасного обладнання і приладів контролю щодо підготовки питної води та очищення стоків;

технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

залучення громадськості до процесів реформування житлово-комунального господарства та контролю за наданням житлово-комунальних послуг;

стимулювання інвестиційної діяльності підприємств галузі з метою модернізації та реконструкції виробничо-технологічних фондів;

стимулювання створення органів самоорганізації населення.

Критерії досягнення:

зростання рівня оплати за житлово-комунальні послуги та відповідно зниження її заборгованості;

ремонт і заміна водопровідних мереж, придбання водонапорних колонок, придбання станції для артсвердловини.

2.6 БЛАГОУСТРІЙ

Стратегічні цілі:   підвищення рівня благоустрою селища

Мета: забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування селища.

Основні завдання та заходи: реалізація заходів Програма  «Благоустрій селища».

Фінансове забезпечення заходів – 4251,1 тис.грн.:

- забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку);

- збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов ;

- забезпечення благоустрою кладовищ ;

- проведення поточного ремонту тротуарів;

- подальше проведення та підтримку вуличного освітлення,

- поточний ремонт мостів;

- поточний ремонт пам’ятників;

- сезонне розчищення доріг ;

крім того:

оплата електроенергії за вуличне освітлення;

оплата газу для підтримки вічного вогню.

 

Секретар селищної ради                                          А.Б.Куракова

 

 

 


 

 

 

Додаток 2

до  рішення  №628-VII від   27.02.2020

«Про Програму соціально-економічного

та культурного розвитку селища Тарутине   на 2020 рік»

 

Перелік об’єктів реконструкції, будівництва, поточного та капітального ремонту у 2020 році в селищі  Тарутине Тарутинського району Одеської області .

 

№ з/п Назва об’єкта Орієнтована сума
Поточний ремонт доріг
1 Поточний  ремонт дороги по провулку  від вул. Квіткова, 39 до вул. Центральна, 98,    смтТарутине Тарутинського району Одеської області  150000 грн.
2 Поточний  ремонт дороги по провулку від вул. Квіткова, 55 до віл. Лесі Українки, 32  смт Тарутине Тарутинського району Одеської області  100000 грн.
3 Поточний  ремонт дороги по                             вул. Панасенко капітана смт Тарутине Тарутинського району Одеської області  150000 грн.
4 Поточний  ремонт дороги по вул. Красна смт Тарутине Тарутинського району Одеської області   600000 грн.
     
     
Всього 1000000 грн.
   
                                            Будівництво
1 Будівництво майданчиків для твердих побутових відходів по вул. Центральна, 15, вул.Широка, №17, №26 смт Тарутине, Тарутинського району Одеської області    (4 об’єктів)    273076 грн.
Капітальний ремонт
1 Капітальний ремонт тротуарної доріжки по провулку (вул. Красна, №№73 -169) смт Тарутине Тарутинського району Одеської області    1497000 грн.
2 Капітальний ремонт зливової каналізіції з облаштування майданчика для автотранспорту по вул. Красна, №№97-127. 1490000 грн.
Всього 2987000 грн.

 

 

                            Секретар селищної ради                                          А.Б.Куракова

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про намір Тарутинської селищної ради на проведення софінансування  капітального

ремонту та придбання обладнання для харчоблоку Тарутинського НВК «Загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів ліцей-дошкільний навчальний заклад»

 

Відповідно до частини 4 статті 23, частини 2 статті 57 та пункту 7,8 статті 78 Бюджетного Кодексу України, керуючись пунктом 23 статті 26, пунктом 6 статті 64, статтею 65 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження  Кабінету Міністрів України від 27.10.2019 № 1106-р «Деякі питання використання у 2019 році освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», клопотання адміністрації

Тарутинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей-дошкільний навчальний заклад» вх.№ 116/02-07 від 26.02.2020 року та рекомендації постійної комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету, селищна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати згоду на софінансування капітального ремонту та придбання обладнання для харчоблоку Тарутинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ліцей-дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради Одеської області, як субвенції з селищного бюджету до Тарутинського районного бюджету, у розмірі: капітальний ремонт харчоблоку - 200000,0 грн., придбання обладнання для харчоблока – 22200,0 грн.

2. Головному бухгалтеру селищної ради Жосан О.В. здійснити фінансові операції тільки після надходження субвенції, на вище вказані цілі, з державного бюджету до районного бюджету.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (ЧернєваО.О.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                          А.Б.Куракова

 

№ 629 - VІІ
27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження рішення виконавчого комітету

Тарутинської селищної ради

 

Керуючись Законом України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», розглянувши рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради від 17.12.2019 року № 825 «Про присвоєння назви провулку», та враховуючи пропозиції депутатів селищної ради, Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни в рішення виконавчого комітету від 17.12.2019 року № 825 «Про присвоєння назви провулку» та затвердити його в новій редакції:

«Присвоїти назву провулку, розташованого в районі вул. Лесі Українки між будинками №38-40 в  смт Тарутине Тарутинського району Одеської області – «Комунальний».

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету селищної ради Шавьолкіна Ю.І.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                          А.Б.Куракова

 

№ 630 - VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження розпорядження Тарутинського селищного голови з основної діяльності, прийнятого в міжсесійний період

 

Керуючись Законом України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», розглянувши розпорядження Тарутинського селищного голови з основної діяльності, прийнятого в міжсесійний період, від 21.02.2020 року №14 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг у сфері  реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/ перебування осіб», Тарутинська селищна рада

 

 ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити розпорядження Тарутинського селищного голови з основної діяльності, прийнятого в міжсесійний період, від 21.02.2020 року №14 «Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг у сфері  реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/ перебування осіб» з додатками 1 і 2. (Розпорядження з додатками додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради Куракову А.Б.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                          А.Б.Куракова

 

№ 631-VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

Додаток

до рішення сесії селищної ради

від 27.02.2020 № 631 - VІІ

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ   ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н НЯ № 14

 

від 21.02.2020 р.

 

Про затвердження інформаційної та технологічної карток адміністративних послуг

у сфері  реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/ перебування осіб

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 8 Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 року №207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 року №1113 «Про затвердження експериментального проєкту, щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту «check» » та на виконання наказу ДМС України від 10.02.2020 року №34 «Про затвердження інформаційної картки адміністративної послуги щодо здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування»:

 

1. Затвердити інформаційну та технологічну картки адміністративних послуг щодо здійснення виконавчим органом Тарутинської селищної ради реєстрації/ зняття з реєстрації місця проживання/ перебування осіб, з подальшим затвердженням на пленарному засіданні чергової сесії селищної ради. (Інформаційна картка – додаток 1, технологічна картка - додаток 2) .

2. Секретарю Тарутинської селищної ради Кураковій А.Б. надати інформацію про результати проведеної роботи до Тарутинського РС ГУДМС України в Одеській області до 25.02.2020 року.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою .

 

Тарутинський селищний голова                                              І.І.Куруч

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва №161

«Капітальний  ремонт тротуарної доріжки  по вул. Красна від № 73 до № 169

смт Тарутине Тарутинського району»

       

Керуючись пунктами 22, 42 частини 1 статті 26, пунктів 2, 6 статті 64 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні»,  Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва №161 «Капітальний ремонт тротуарної доріжки  по вул. Красна від №73 до № 169 смт Тарутине Тарутинського району» у сумі   1488631 грн. ( один мільйон чотириста вісімдесят вісім  тисяч  шістсот тридцять одна  гривня).

2. Фінансування робіт з капітального ремонту тротуарної доріжки по вул. Красна від №73 до № 169 смт Тарутине Тарутинського району здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (Чернєва О.О.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                          А.Б.Куракова

 

№ 632–VII

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості

будівництва №163  «Капітальний  ремонт зливової каналізації

з облаштуванням майданчика для автотранспорту  по вул. Красна від №97 до №127

смт Тарутине Тарутинського району»

       

Керуючись пунктами 22, 42 частини 1 статті 26, пунктів 2, 6 статті 64 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні»,  Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва №163 « Капітальний ремонт зливової каналізації з облаштуванням майданчика для автотранспорту по вул. Красна від №97 до №127, смт Тарутине Тарутинського району» у сумі  1489405,0  грн. (один мільйон чотириста вісімдесят дев’ять тисяч чотириста  п’ять   гривень).

2. Фінансування робіт з Капітального ремонту зливової каналізації з облаштуванням майданчика для автотранспорту по вул. Красна від №97 до №127 смт Тарутине Тарутинського району здійснювати за рахунок коштів селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (Чернєва О.О.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                          А.Б.Куракова

 

№ 633–VII

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                 

Деде Родіону Івановичу

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Деде Родіона Івановича, про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Деде Родіону Івановичу, загальною площею 0,10 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,  вул. Квіткова, 15.

2. Рекомендувати Деде Родіону Івановичу у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/1 - VІІ                                                    

27.02.2020

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення )

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність

для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                 

Ганелі Миколі Васильовичу

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Ганелі Миколи Васильовича, про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Ганелі Миколі Васильовичу, загальною площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,  вул. Садова, 227.

2. Рекомендувати Ганелі Миколі Васильовичу у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/2 - VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                 

Башли Софії Дмитрівні

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Башли Софії Дмитрівни , про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Башли Софії Дмитрівні, загальною площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район,  смт Тарутине,  вул. Гагаріна, 110.

2. Рекомендувати Башли Софії Дмитрівні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/3 - VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) у власність для будівництва

та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                 

Сараіну Володимиру Зіновійовичу

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Сараіна Володимира Зіновійовича, про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Сараіну Володимиру Зіновійовичу, загальною площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,  вул. Садова, 109.

2. Рекомендувати Сараіну Володимиру Зіновійовичу у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/4 - VІІ                                                   

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва

та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                 

Цимбалюк Євдокії Дмитрівні

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Цимбалюк Євдокії Дмитрівни, про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Цимбалюк Євдокії Дмитрівні , загальною площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район,  смт Тарутине,  вул. Красна, 28.

2. Рекомендувати Цимбалюк Євдокії Дмитрівні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/5 - VІІ                                                   

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення )

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                  

Бордан Оксані Михайлівні

                                                          

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Бордан Оксани Михайлівни, про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Бордан Оксані Михайлівні , загальною площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,  вул. Садова, 43.

2. Рекомендувати Бордан Оксані Михайлівні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/6 - VІІ                                                   

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                 

Деде Зіновії Іванівні

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Деде Зіновії Іванівни, про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Деде Зіновії Іванівні , загальною площею 0,12 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район,  смт Тарутине,  вул. Лесі Українки, 24.

2. Рекомендувати Деде Зіновії Іванівні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/7 - VІІ                                                   

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної

ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)                 

Кара Варварі Федорівні

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Кара Варварі Федорівни, про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кара Варварі Федорівні , загальною площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район,  смт Тарутине,  вул. Гагаріна, 114.

2. Рекомендувати Кара Варварі Федорівні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/8 - VІІ
27.02.2020

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення )

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Іванову Івану Дмитровичу

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Іванова Івана Дмитровича, про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Іванову Івану Дмитровичу , загальною площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,  вул. Садова, 92.

2. Рекомендувати Іванову Івану Дмитровичу у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/9 - VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Кісе Віктору Георгійовичу

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Кісе Віктора Георгійовича  , про безоплатну передачу  земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кісе Віктору Георгійовичу , загальною площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,  вул. Квіткова, 147.

2. Рекомендувати Кісе Віктору Георгійовичу у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .

3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки  у власність.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 634/10 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) у приватну спільну сумісну власність для будівництва

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 Драганову Василю Георгійовичу

 Сакарі Миколі Михайловичу

 

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40,  81, 91,  118,  126  Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши  заяву Драганова Василя Георгійовича та Сакари Миколи Михайловича про безоплатну передачу  земельної ділянки у приватну спільну сумісну  власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у приватну спільну сумісну власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Драганову Василю Георгійовичу (1/2 частини) , Сакарі Миколі Михайловичу (1/2 частини) , загальною площею 0,1500 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Квіткова, 54.
 2. Рекомендувати Драганову Василю Георгійовичу , Сакарі Миколі Михайловичу Іванову Василю Миколайовичу у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
 3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для  затвердження та передачі земельної ділянки  у приватну спільну сумісну   власність.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 635 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Єрєшкова Данила Сергійовича,   керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями  12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України,  Закону  України « Про державний земельний кадастр» Закону України     « Про землеустрій»  Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Єрєшкова Данила Сергійовича ,(кадастровий номер: 5124755100:02:001:0826) , площею 0,1289 га з них: 0,0512 га забудовані землі (код-34);  0,0777 га рілля (код-05),   за адресом: Одеська область, Тарутинський район,  смт. Тарутине, вул. Садова, 142.
 2. Передати Єрєшкову Данилу Сергійовичу у власність земельну ділянку, кадастровий номер: 5124755100:02:001:0826, площею 0,1289 га з них: 0,0512 га  забудовані землі (код-34);  0,0777 га рілля (код-05),   за адресом: Одеська область, Тарутинський район,  смт. Тарутине, вул. Садова, 142 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови  комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 636/1 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Чиканчи Миколи Миколайовича,  керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями  12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України,  Закону  України « Про державний земельний кадастр» Закону України     « Про землеустрій»  Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Чиканчи Миколі Миколайовичу, кадастровий номер: 5124755100:02:002:0532 , площею 0,1500 га з них: 0,0647 га забудовані землі (код-34);  0,0853 га рілля (код-05),   за адресом: Одеська область, Тарутинський район,  смт. Тарутине, вул. Панасенко капітана, 20.
 2. Передати Чиканчи Миколі Миколайовичу у власність земельну ділянку, кадастровий номер: 5124755100:02:002:0532, площею 0,1500 га з них: 0,0936 га  забудовані землі (код-34);  0,0564 га рілля (код-05),   за адресом: Одеська область, Тарутинський район,  смт. Тарутине, вул. Панасенко капітана, 20 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови  комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 636/2 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Гуцової Ганни Вікторівни ,  керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями  12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України,  Закону  України « Про державний земельний кадастр» Закону України     « Про землеустрій»  Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Гуцовій Ганні Вікторівні, кадастровий номер: 5124755100:02:002:0538 , площею 0,1354 га з них: 0,0558 га забудовані землі (код-34);  0,0796 га рілля (код-05),   за адресом: Одеська область, Тарутинський район,  смт. Тарутине, вул. Квіткова, 16.

 

 1. Передати Гуцовій Ганні Вікторівні у власність земельну ділянку, кадастровий номер: 5124755100:02:002:0538, площею 0,1354 га з них: 0,0558 га  забудовані землі (код-34);  0,0796 га рілля (код-05),   за адресом: Одеська область, Тарутинський район,  смт. Тарутине, вул. Квіткова, 16 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови  комунальної власності Тарутинської селищної ради.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 636/3 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження технічної документації  із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

 

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  Кара Івана Степановича ,  керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями  12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України,  Закону  України «Про державний земельний кадастр» Закону України     « Про землеустрій»  Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Кара Івану Степановичу, кадастровий номер: 5124755100:02:002:0537 , площею 0,0825 га з них: 0,0424 га забудовані землі (код-34);  0,0401 га рілля (код-05),   за адресом: Одеська область, Тарутинський район,  смт. Тарутине, вул. Красна, 108.

 

 1. Передати Кара Івану Степановичу у власність земельну ділянку, кадастровий номер: 5124755100:02:002:0537, площею 0,0825 га з них: 0,0424 га  забудовані землі (код-34);  0,0401 га рілля (код-05),   за адресом: Одеська область, Тарутинський район,  смт. Тарутине, вул. Красна, 108 , для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови  комунальної власності Тарутинської селищної ради.

 

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 636/4 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для

індивідуального садівництва

 

Розглянувши заяву  Кюссе Івана Георгійовича   щодо надання  у власність земельної ділянки для ведення індивідуального  садівництва, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями  12, 35,  791, 81, 116,  118, 121, 122  Земельного кодексу України,  Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати Кюссе Івану Георгійовичу     дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,065 га для індивідуального садівництва.  Земельна ділянка розташована за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Садова, 231 а.
 2. Зобов’язати Кюссе Івана Георгійовича у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.
 3. Після погодження проекту у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України проект землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 637 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та

надання її  у  власність для будівництва

індивідуального гаражу

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її  у власність Златова Віталія Васильовича     для будівництва індивідуального гаражу,  керуючись, статтями 12, 40, 791, 116,  118, 121, 122, 125, 126, 1861 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий номер: 5124755100:02:001:0824, площею 0,0100 га, в приватну власність Златову Віталію Васильовичу для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Шевченко Тараса, 11д.

2. Надати в приватну власність Златову Віталію Васильовичу земельну ділянку, кадастровий номер: 5124755100:02:001:0824,  площею 0,0100 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради, для будівництва індивідуального гаражу за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Шевченко Тараса, 11д.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 638/1 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та

надання її у власність для ведення

індивідуального садівництва

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її  у власність Мар’яну Василю Варфоломійовичу  для ведення індивідуального садівництва,  керуючись, статтями 12, 40, 791, 116,  118, 121, 122, 125, 126, 1861 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий номер: 5124755100:02:001:0825, площею 0,0036 га, в приватну власність Мар’яну Василю Варфоломійовичу    для ведення індивідуального садівництва,  за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Шевченка Тараса, 20б.

2. Надати в приватну власність Мар’яну Василю Варфоломійовича  земельну  ділянку, (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0825,  площею 0,0036 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради, для ведення індивідуального садівництва,  за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Шевченка Тараса, 20б.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 638/2 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та

надання її  у  власність для ведення

 індивідуального садівництва

 

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її  у  власність  Златову Віталію Васильовичу для ведення індивідуального садівництва,  керуючись, статтями 12, 40, 791, 116,  118, 121, 122, 125, 126, 1861 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” , Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, кадастровий номер:5124755100:02:001:0819, площею 0,0447 га та надання її у власність Златову Віталію Васильовичу для ведення індивідуального садівництва,  за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Шевченка Тараса, 11е.
 1. Надати Златову Віталію Васильовичу у приватну власність земельну ділянку кадастровий номер:5124755100:02:001:0819, площею 0,0447 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради, для ведення індивідуального садівництва за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Шевченка Тараса, 11е.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 639 -VІІ
27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про розірвання договору  довгострокової оренди

строком на 49 років на  земельну ділянку з

Ярош Анною Анатоліївною

 

Розглянувши заяву Ярош Анни Анатоліївни про розірвання договору оренди строком на 49 років, . керуючись ст.12, 93, 124 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Розірвати договір оренди землі строком на 49 років з Ярош Анною Анатоліївною від 10.07.2014 року за кадастровим номером 5124755100:02:001:0604  за цільовим призначенням землі  для будівництва і обслуговування будівель торгівлі  за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине проспект Миру, 36 , площа земельної ділянки 0,0568 га, у зв’язку з оформленням  договору купівлі-продажу нежитлової будівлі від 26.12.2019 року за номером 1729.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 640 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про розірвання договору  довгострокової оренди

строком на 49 років на  земельну ділянку з

Бахчиванжи Лілією Володимирівною

 

Розглянувши заяву Бахчиванжи Лілії Володимирівни про розірвання договору оренди строком на 49 років, . керуючись ст.12, 93, 124 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада:

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Розірвати договір оренди землі строком на 49 років з Бахчиванжи Лілією Володимирівною від 27.12.2010 року за кадастровим номером 5124755100:02:001:0110  за цільовим призначенням – землі комерційного користування  за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Центральна, 63/Д , площа земельної ділянки 0,0568 га, у зв’язку з оформленням  договору купівлі-продажу  будівлі магазину промислових товарів від 13.12.2019 року за номером 1667.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 641 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про передачу в  довгострокову оренду

строком  на 49 років земельної ділянки

для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

 

Розглянувши заяву Акбаш Максима   щодо передачі в довгострокову оренду строком на 49 років земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель    торгівлі , керуючись статтею 12, 93, 122, 123, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Передати Акбаш Максиму в довгострокову оренду строком на 49 років земельну ділянку площею 0,0034 га за кадастровим номером 5124755100:02:002:0175, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі з земель комунальної власності  Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області.  Земельна ділянка розташована за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, проспект Миру, 1е/3.
 2. Тарутинському селищному голові скласти договір довгострокової оренди земельної ділянки строком на 49 років з Акбаш Максимом.
 1. Після підписання договору довгострокової оренди земельної ділянки строком на 49 років провести Державну реєстрацію права оренди.
 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 642 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної

документації із землеустрою 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 122 Земельного кодексу України,  Закону України  «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розроблена ФО-П Жерит М.І.  згідно заяви  громадянки України  Вовк Оксани Михайлівни,  Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянки України Вовк Оксани Михайлівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області (за межами населеного пункту).

2. Виділити громадянці України Вовк Оксани Михайлівни в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,5472 га ріллі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер 5124755100:01:001:0714.

3. Передати у власність громадянці України Вовк Оксані Михайлівні земельну ділянку площею 0,5472 га ріллі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер 5124755100:01:001:0714.

4. Використовувати земельну ділянку з дотримуванням вимог законодавства України.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з регулювання земельних відносин.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 643/1 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження технічної

документації із землеустрою

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 122 Земельного кодексу України,  Закону України  «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка розроблена ФО-П Жерит М.І.  згідно заяви  громадянки України  Вовк Оксани Михайлівни,  Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянки України Вовк Оксани Михайлівни для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області (за межами населеного пункту).
 2. Виділити громадянці України Вовк Оксани Михайлівни в натурі (на місцевості) земельну ділянку площею 0,15 га пасовища для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер 5124755100:01:001:0713.
 3. Передати у власність громадянці України Вовк Оксані Михайлівні земельну ділянку площею 0,15 га пасовища для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області (за межами населеного пункту) кадастровий номер 5124755100:01:001:0713.
 4. Використовувати земельну ділянку з дотримуванням вимог законодавства України.
 5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з регулювання земельних відносин.

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про надання дозволу на розроблення

технічної документації із землеустрою

щодо інвентаризації масиву земель

сільськогосподарського призначення

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 122 Земельного кодексу України,  Закону України  «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Закону України «Про оренду землі», Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (нерозподілених та не витребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області, орієнтованою площею, 16,0 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (за межами смт  Тарутине) СФГ «Кристал» в особі голови Чернева С.С.

2.Голові Тарутинської селищної ради забезпечити розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області та надати її на погодження і затвердження Тарутинській селищній раді у встановлений законом термін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з регулювання земельних відносин. ( Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 644 -VІІ

27.02.2020

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження

технічної документації із землеустрою

щодо інвентаризації масиву земель

сільськогосподарського призначення

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 122 Земельного кодексу України,  Закону України  «Про землеустрій», Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», Закону України «Про оренду землі», Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації масиву земель сільськогосподарського призначення (нерозподілених та невитребуваних земельних ділянок і земельних часток (паїв)) на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області, орієнтованою площею 3,600 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області. (за межами населеного пункту).

2.Передати СФГ «Кристал» в оренду строком на 49 років земельну ділянку площею, 3,600 га, кадастровий номер 5124755100:01:002:0408, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області.

3.Селищному голові скласти договір оренди землі строком на 49 років зі ставкою орендної плати згідно рішення сесії від 25.06.2018 року № 411/1-УІІ у розмірі 3 % від нормативно грошової оцінки землі.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної комісії з регулювання земельних відносин. ( Кахчи В.Б.)

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

№ 646 -VІІ

27.02.2020

 

 

 

 


 

 

gerb

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про внесення змін до рішення сесії селищної ради

від 27.05.2014 №601/2- VІ «Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення  земельної ділянки та надання її у власність для будівництва

та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) »

 

Розглянувши заяву Грека Івана Георгійовича про внесення змін до рішення сесії селищної ради від 27.05.2014 №601/2- VІ «Про затвердження проекту землеустрою  щодо відведення  земельної ділянки та надання її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) », з метою виправлення помилки, керуючись ст.ст.12,123,125,126,186 Земельного кодексу України, ст.26 ч.1 п.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до рішення сесії селищної ради від 27.05.2014 №601/2- VІ «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки та надання її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», а саме : в пунктах 1,2 даного рішення виключити слова «частку 7/10» та викласти рішення в новій редакції:

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення  земельної ділянки та надання її у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Грека Івана Георгійовича, за кадастровим номером 5124755100:02:002:0412, площею 0,1500 га, що розташована  за адресою: Одеська область, Тарутинський район,  смт Тарутине, вул. Красна, 57.

3. Передати Греку Івану Георгійовичу у приватну власність земельну  ділянку, кадастровий номер: 5124755100:02:002:0412, площею 0,1500 га з них:  0,0787 га  забудовані землі (код-34);  0,0713 га рілля (код-05),   за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 57 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови  комунальної власності Тарутинської селищної ради.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.) 

 

 

Секретар Тарутинської селищної ради                                                     А.Б. Куракова

 

№ 648 -VІІ

27.02.2020

Без коментарів.