Рішення чергової 33 сесії Тарутинської селищної ради VII скликання № 469-VII – 488-VII від 20.12.2018 року


20.12.2018.docЗавантажити


 

 

 UKRGERB

УКРАЇНА

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО   РАЙОНУ  ОДЕСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

 

 РІШЕННЯ

Про внесення змін  до рішення Тарутинської селищної ради

від 25.06.2018 № 411/1-VII «Про встановлення ставок

та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік»

           На виконання Закону України від 10.07.2018 року № 2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств», Закона України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада вирішила: 

1. Встановити ставку земельного податку на лісові землі на  2019 рік код 09.01 «Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг»,  в розмірі  0,1% нормативногрошової оцінки.

 2. Внести зміни в Додаток1 до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку затвердженого рішенням Тарутинської селищної ради від  25 червня 2018р. № 411/1-VII:

- п.03 Землі громадської забудови, пп.03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  в гр.1 додати 3%;

- п.09 Землі лісогосподарського призначення, в гр.1 пп.09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг,  замінити 3% на 0,1%.

3. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради та на інформаційному стенді Тарутинської селищної ради за адресою: смт.Тарутине, вул. Красна, 201.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань соціально-економічного  розвитку, плануванню бюджету селищної ради.

5. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

 

 Тарутинський селищний голова                             І.І. Куруч

 

№ 469-VIІ

20.12 2018

UKRGERB

УКРАЇНА

ТАРУТИНСЬКОГО   РАЙОНУ   ОДЕСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА   РАДА 

РІШЕННЯ

 Про затвердження Програми виконання

оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2019 - 2021 роки

         Відповідно статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 07.12.2017№ 2234-19 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Конституції України, Сімейний кодекс України, Закон України «Про виконавче провадження», Цивільний кодекс України  враховуючи рекомендації виконкому Тарутинської селищної ради та висновок постійної комісії з питань соціально-економічного  розвитку, плануванню бюджету, Тарутинська селищна рада

        ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити Програму виконання  оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2019 - 2021 роки   (додається).
 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного  розвитку, плануванню бюджету .

  

Тарутинський селищний голова                                 І.І.Куруч

  


№ 470-VIІ

20.12. 2018

 Додаток № 1

              до рішення  сесії Тарутинської селищної ради № 470 від 20.12.2018

«Про затвердження Програми виконання  оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2019 рік»

 П Р О Г Р А М А

                виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт на 2019 - 2021 роки

                    I.Загальна характеристика Програми 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Тарутинський районний сектор філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

Закон України від 07.12.2017№ 2234-19 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»,Кодекс України про адміністративні правопорушення,Конституція України,Сімейний кодекс України,Закон України «Про виконавче провадження»,Цивільний кодекс України

3.

Розробник Програми

Тарутинський районний сектор філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області

4.

Відповідальний виконавець

Тарутинський районний сектор філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області

5.

Учасники Програми

Тарутинська селищна рада,Тарутинський районний сектор філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області,Тарутинський районний відділ державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Одеській області

6.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти селищного бюджету

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

109800,00 грн.

9.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти селищного бюджету

              ІІ. Основні проблеми та шляхи вирішення

Благополуччя дітей та їхні права завжди викликали пильну увагу як українського суспільства, так міжнародного співтовариства.

     У Декларації прав дитини зазначено, що дитина внаслідок її фізичної і розумової незрілості потребує охорони і піклування, включаючи належний правовий  захист як до, так і після народження. З огляду на це, дитині законом  та іншими засобами має бути забезпечений спеціальний захист і надані можливості та сприятливі умови, що дадуть їй змогу розвиватися фізично, розумово, духовно та соціально, здоровим і нормальним  шляхом, в умовах свободи та гідності.

    Батьки або інші особи, які виховують дитину, несуть основну відповідальність за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

    Відповідно до Сімейного кодексу України, способи виконання батьками обв’язку утримувати дитину визначаються за домовленістю між ними чи за рішенням суду у твердій грошовій сумі чи у частці від заробітку.

    Слід наголосити, що принцип обов’язковості виконання судових рішень, закріплено в Конституції України. Статтею 129 Основного закону передбачено, що суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов’язковим до виконання.

     Згідно зі статтею 5 Закону України «Про виконавче провадження», примусове  виконання рішень про стягнення аліментів покладається на органи державної виконавчої служби та приватних виконавців. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку.

     Водночас, варто зазначати, що недосконалість чинного законодавства дозволяє недобросовісним батькам або іншим членам сім’ї ухилятися від виконання свого обов’язку щодо утримання.

     Станом  на 29.11.2018 року на обліку Тарутинського відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Одеській області перебуває 52 особи, які не сплачують аліменти на утримання дитини понад три місяця.

      Програма передбачає вжиття заходів щодо зменшення заборгованості по аліментам та забезпечення належного утримання осіб, які отримують аліменти, шляхом накладання на право рушника адміністративного стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт, виконання яких, відповідно до Закону України «Про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості  зі сплати аліментів», покладено на уповноважені органи пробації.

                                      ІІІ. Мета Програми

    Метою Програми є забезпечення виконання рішень суду про накладання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, що полягають у виконанні особою, яка вчинила правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначається відповідним органом місцевого самоврядування.

 1. Завдання Програми та результативні показники

 - належне виконання судового рішення щодо стягнення аліментів;

- забезпечення належного виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт, вид яких визначається органами місцевого самоврядування ;

- покращення благоустрою території Тарутинської селищної ради, шляхом залучення правопорушників до оплачуваної суспільно-корисної праці ;

- вдосконалення форм та методів співпраці між Тарутинським  районним сектором філії державної установи «Центр пробації» в Одеській області та Тарутинською селищною радою.

   Реалізація переліку запланованих Програмою завдань сприятиме удосконаленню механізму примусового виконання судових рішень та посилить захист прав осіб, особливо дітей,на користь яких стягуються аліменти.

 1. V. Суспільно корисні роботи

    Відповідно до ст. 183-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення), несплата аліментів на утримання дитини, одного подружжя батьків або інших членів сім’ї,що призвела до виникнення заборгованості,сукупний розмір якої перевищує суму платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання- тягне за собою виконання суспільно- корисних робіт на строк від ста двадцяти до двісті сорока годин

Суспільно-корисні роботи полягають у виконанні особою,яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає відповідний орган місцевого самоврядування (стаття31-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).Суспільно корисні роботи призначаються судом на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин і виконується не більше восьми годин, а неповнолітніми не більше двох годин на день.

   Постанова суду про накладання адміністративного стягнення  у вигляді суспільно-корисних робіт надсилається на виконання органу центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, тобто до уповноваженого органу з питань пробації.

    Виконання стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт здійснюється шляхом залучення порушників до суспільно-корисної праці, вид якої визначається відповідним органом місцевого самоврядування.

    За виконання суспільно-корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану ним роботу. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у  розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці (стаття 325-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

     Відповідно до статті ст.325-3 КУпАП, на власника підприємства , установи, організації або уповноваженого ним органу за місцем виконання порушником  суспільно корисних робіт покладається :

 - контроль за виконанням порушниками призначених їм робіт;

 - своєчасне повідомлення центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про ухилення порушника від виконання суспільно корисних робіт;

  - ведення обліку та інформування органу центрального органу виконавчої влади, визначеного абзацом другим цієї статті, про кількість відпрацьованих порушником годин ;

  - нарахування плати порушнику за виконання суспільно корисних робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.

   VII.Планування організації  оплачуваних суспільно-корисних робіт на території  Тарутинської селищної ради 

 Оплачувані суспільно корисні роботи

Кількість адміністративних порушників

Планове використання коштів на рік

Термін виконання

відповідальний

2019 рік

2020 рік

2021 рік

7

7

7

 

36600 грн.

40300 грн.

40600 грн.

Протягом року

ДВС і Тарутинський РС «центр пробації»

 VII.Система управління та контроль за ходом виконання Програми

       Координацію та контроль за виконанням заходів Програми здійснює Тарутинський районний сектор філії державної установи «Центр Пробації» в Одеській області шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

      Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює Тарутинська селищна рада.

     Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю щорічно до 01 лютого  року наступного за звітним

  

Заступник Тарутинського селищного голови

з питань діяльності виконавчого комітету                               Ю.І.Шавьолкін 

 Додаток № 2

до рішення сесії Тарутинської селищної ради № 470 від 20.12.2018

«Про затвердження Програми виконання оплачуваних суспільно-

корисних робіт на 2019 -2021 роки»

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програми виконання оплачуваних суспільно- корисних робіт на 2019 - 2021 роки

Обсяг коштів, які

пропонується залучити для виконання програми

Етапи виконання програми (1 етап)

(грн.)

Усього витрат на виконання програми

(грн.)

Усього

36600,0  

36600,0 

місцевий бюджет, у тому числі:

36600,0    

36600,0

- інші джерела

-

-

___________________________________

 Кошторис

Фінансування заходів з виконання оплачуваних суспільно - корисних робіт на 2019-2021 рр.

Назва показника

Од. виміру

Вихідні дані на 2019 рік

Вихідні дані на 2020 рік

Вихідні дані на 2021 рік

1

2

3

4

 5

 6

 

Кількість осіб, порушників

чол.

7

7

7

 

Норма суспільно-корисних робіт

год.

120-240

120-240

120-240

 

Мінімальна заробітна плата з нарахуваннями на одну особу

грн.

5091,06

5377,00

5645,00

 

Видатки по програмі

грн.

36600,00

40300,00

40600,00


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

РІШЕННЯ

Про Програму соціально-економічного

та культурного розвитку селища Тарутине

 на 2019 рік

Відповідно до частини другої статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Тарутине на 2018 рік, Тарутинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку селища Тарутине на 2019 рік (далі – Програма) ( Додаток 1) .

2.Виконавчому комітету Тарутинської селищної ради забезпечити у 2019 році виконання завдань і пріоритетних напрямків розвитку селища Тарутине, передбачених Програмою.

3.Затвердити перелік об’єктів реконструкції, будівництва, поточного та капітального ремонту у 2019 році в селищі Тарутине Тарутинського району Одеської області . (Додаток 2)

4.Підсумки виконання програми соціально-економічного розвитку селища Тарутине на 2019 рік заслуховувати на засіданнях сесій Тарутинської селищної ради двічі на рік.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (ЧернєваО.О.) та з питань житлово-комунального господарства, побутового і торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку ( Березовський О.С.).

 

Тарутинський селищний голова                        І.І.Куруч

№ 471 -VIІ

20.12.2018


Додаток 1

до рішення №471 -VII від 20.12.2018

«Про Програму соціально-економічного та

культурного розвитку селища Тарутине на 2019 рік»

ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СЕЛИЩА ТАРУТИНЕ на 2019 рік

Вступ.

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку селища Тарутине на 2017 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України» на базі ключових положень Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», схваленої Указом Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015, та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної діяльності селищної ради на 2018 рік, спрямовані на розвиток селища з благоустрою, будівництва та ремонту об’єктів комунальної власності, поповнення місцевого бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення селища Тарутине.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету, субвенцій з державного, обласного чи районного бюджету, коштів підприємств та інвесторів.

У процесі виконання Програма може уточнюватися.

Звітування про виконання Програми здійснюється за підсумками року.

І. Основні показники соціально-економічного та культурного розвитку селища Тарутине за 2018 рік.

Селище Тарутине є самостійною адміністративно - територіальною одиницею з розвиненою інфраструктурою.

Тарутинська селищна рада та її виконавчий комітет діють за принципом розподілу повноважень; поєднання місцевих і державних інтересів; державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування.

В селищі добре розвинене транспортне сполучення з містами Одеса, Б-Дністровський, Рені, Татарбунари, Арциз та містами республіки Молдова. Введено багато маршрутів, які забезпечують безперебійний рух громадського транспорту для обслуговування жителів селища.

Більшість вулиць селища мають вуличне освітлення, центральні вулиці – святкову ілюмінацію та рекламні конструкції.

В селищі Тарутине існує один Навчально-виховний комплекс, який об’єднує загально - освітню школу та два дитячих садка.

В селищі є дитячі майданчики . Тарутинська селищна рада утримує в належному санітарному стані парк, сквери, кладовища, сміття звалище, які знаходяться на її території.

В селищі 2 діючих кладовища. Селищна рада організує роботу по підтримці належного стану під’їзних доріг до кладовищ, регулярного вивозу сміття та підтримки охайного вигляду територій кладовищ.

Мешканці селища Тарутине мають можливість отримати всі необхідні побутові та комунальні послуги. На території селища працюють три філії банків, відділення зв’язку, Укртелеком, 2 нотаріуса.

Відкрито багато торгівельних точок з продажу продуктів харчування та промислових товарів широкого споживання.

Селище живе та молодшає. Швидкими темпами йде приватне будівництво житла.

Станом на 01 грудня 2017 року населення смт Тарутине становить 6103 чоловік.

Територія – 4959 га, в т.ч. землі державної власності – 1320,67 га, землі комунальної власності – 24,68 га, землі приватної власності 3136,0 га.

Площа населеного пункту – 477,65 га, в т.ч. державної власності – 24,45 га, комунальної власності – 24,45 га, приватної власності – 237,22 га.

Надходження до селищного бюджету на 01.12.2018 році склали 8976,0 тис. грн.

ІІ. Пріоритетні цілі та завдання діяльності селищної ради на 2019 рік.

2.1. Ресурсне забезпечення розвитку селища.

2.1.1 ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Стратегічні цілі: створення сприятливих умов для регулювання та стимулювання економічних та соціальних процесів в селищі.

Мета: посилення ролі та підвищення бюджетної і фінансової самостійності місцевого бюджету; ефективне управління бюджетними ресурсами та досягнення стратегічних цілей соціально-економічного розвитку селища.

Основними джерелами надходжень селищного бюджету є доходи від місцевих податків і зборів (земельний податок, орендна плата за землю, єдиний податок, податок на нерухоме майно тощо)

Заплановано надходжень до селищного бюджету у 2019 році 9394,0 тис. грн.

Основні завдання та заходи на 2019 рік:

забезпечення виконання дохідної частини бюджету;

проведення роботи з платниками податків із виявлення та ліквідації шляхів мінімізації податкових зобов’язань, викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету;

здійснення постійного моніторингу відповідності укладених договорів оренди на землю вимогам чинного законодавства;

2.1.2 ЗЕМЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ

Мета: раціональне використання та охорона земельних ресурсів, реалізація державної політики щодо забезпечення сталого розвитку землекористування, рівності права власності на землю територіальних громад та держави, захисту прав власників та користувачів земельних ділянок, а також створення більш сприятливих умов для залучення інвестицій у пріоритетні галузі економіки селища.

Основні завдання та заходи на 2019 рік: реалізація заходів селищної Програми «Проведення заходів із землеустрою», а саме:

розробка Генплану селища Тарутине;

проведення робіт з інвентаризації земель;

проведення нормативно-грошової оцінки земель смт Тарутине.

Реалізація даних заходів забезпечить збільшення надходжень до місцевих бюджетів, дозволить створити інформаційну базу щодо об’єктів землеустрою, здійснити розподіл за видами власності на землю, забезпечити умови для оптимального оподаткування, сприятиме врегулюванню земельних відносин при передачі землі у власність, спадщину, міні, даруванні, купівлі-продажу земельних ділянок.

Фінансове забезпечення заходів всього – 150 тис.грн.

2.2. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонти

Основні завдання та заходи на 2019 рік: виконання селищних Програм:

«Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг селища Тарутине». Фінансове забезпечення програми на 2019 рік – 1100 тис. грн.», а саме:

Поточний ремонт доріг:

-провулок від вул. Садова, 192 до вул. Красна, 285, сума - 110тис.грн.;

-провулок від вул. Гагаріна, 19 до віл. Квіткова, 80, сума - 110тис.грн.;

-вул. Гагаріна, 2 - вул. Гагаріна, 78,сума - 150тис.грн.;

-вул. Садова, 90 – вул. Садова, 216,сума - 150тис.грн.;

-вул. Красна сума - 580тис.грн.

«Будівництво»:

1.Будівництво каналізації східної частини смт Тарутине Фінансове забезпечення на 2019 рік – 2000 тис. грн. за рахунок обласного та державного бюджетів.

2.Будівництво майданчиків для твердих побутових відходів по вул. Центральна,смт Тарутине Тарутинського району Одеської області – 10 об’єктів на суму 625тис.грн.

3.Капітальний ремонт тротуарних доріжок : провулок від вул.Садова, 192 до вул. Красна, 285, сума - 375тис.грн..

Фінансування робіт, що будуть проведені з цільового фонду охорони навколишнього середовища:

Кошти спеціального фонду охорони навколишнього середовища у сумі 58тис.грн. спрямувати на

- оновлення зелених насаджень (придбання саджанців дерев трирічного віку)

- розчищення сміттєзвалища.

2.3. Соціальна сфера

Стратегічні цілі: забезпечення соціального захисту та соціального обслуговування населення.

Мета: створення умов для подолання бідності та забезпечення належної підтримки матеріального стану і соціального захисту незахищених верств населення, підтримка ветеранів війни, інвалідів, дітей та молоді.

Основні завдання та заходи на 2019 рік:реалізація заходівПрограми «Захист та турбота»

Фінансове забезпечення заходів - 150 тис.грн.

- Забезпечення підтримки малозабезпечених верств населення, які потребують допомоги з боку органів місцевого самоврядування . Фінансове забезпечення – 140 тис. грн.

- Реалізація соціального захисту та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансові підтримки. Фінансове забезпечення - 10 тис. грн.

Програми «Програми виконання оплачуваних суспільно-корисних робіт»

Фінансове забезпечення заходів – 36,6 тис.грн.

Програма передбачає вжиття заходів щодо зменшення заборгованості по аліментам та забезпечення належного утримання осіб, які отримують аліменти, шляхом накладання на право рушника адміністративного стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт, виконання яких, відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», покладено на уповноважені органи пробації.

Програма оздоровлення та відпочинку дітей Тарутинської селищної ради на 2018-2020 роки

Фінансове забезпечення заходів – 50 тис.грн.

Останні роки особлива увага приділяється оздоровленню дітей, які потребують соціального захисту. Не залишається поза увагою й оздоровлення дітей обдарованих, талановитих, лідерів учнівського самоврядування.

Ця програма створена для розв’язання наступної проблеми: створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей.

Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Тарутинської селищної ради шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

Шляхи і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Комплекс запланованих заходів забезпечить вирішення питань оздоровлення та відпочинку дітей району, зокрема :

Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення.

Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

Надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

Перелік заходів Програми: Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

2.4. Гуманітарна сфера

2.4.1. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Стратегічні цілі: підвищення якості та доступності медичних послуг.

Мета: збереження і зміцнення здоров’я населення шляхом підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, профілактики та лікування хронічних захворювань.

Основні завдання та заходи на 2019 рік:

надання адресної матеріальної допомоги тяжкохворим - 140 тис.грн.

2.4.2. ОСВІТА

Стратегічні цілі: підтримка освітніх закладів селища, забезпечення нової якості життя населення.

Мета: створення сприятливих умов перебування дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, підтримка обдарованих та талановитих дітей селища Тарутине.

Основні завдання та заходи на 2019 рік:реалізація заходівПрограми «Фінансова підтримка обдарованих дітей»

-Виплата персональних щомісячних стипендій в галузі освіти для обдарованих учнів Тарутинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей-дошкільний заклад» - 30,0 тис.грн.

-Виплата одноразової матеріальної допомоги обдарованим дітям селища для участі в обласних та всеукраїнських конкурсах - 20,0 тис.грн.

Програми оздоровлення та відпочинку дітей.

-Придбання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку - 50 тис.грн.

-На оздоровлення дітей у літньому пришкільному таборі – 15,0 тис.грн.

-Виділення коштів на придбання подарунків для дітей дошкільних закладів та молодших класів школи на новорічні, різдвяні свята та до Дня захисту дитини. (з інших видатків)

2.4.3 КУЛЬТУРА ТА ДУХОВНІСТЬ

Стратегічні цілі:розвиток культури та духовності

Мета: створення умов для розвитку духовності, самобутніх традицій краю та всебічного задоволення культурних потреб населення

Основні завдання та заходи на 2019 рік: реалізація заходів селищної Програми «Культура, мистецтво та духовність».

Фінансове забезпечення програми – 300 тис.грн.

Забезпечення проведення масових заходів для мешканців селища – 300 тис.грн.

Організувати сумісно з районним відділом культури та районним будинком культури масові заходи з святкування Новорічних свят, Масляниці, Дня селища Тарутине, забезпечити подарунками дітей дитячих садків та школи до свят, для цього виділити з селищного бюджету (з інших видатків)

2.4.4. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Стратегічні цілі: розвиток фізичної культури і спорту.

Мета: Визначення провідної ролі фізичної культури і спорту як важливого фактору здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу селища.

Основні завданнята заходи на 2019 рік:реалізація заходів Програми «Розвиток фізичної культури і спорту»

популяризація здорового способу життя та створення належних умов для занять фізичною культурою і спортом серед широких верств населення за місцем роботи, навчання, проживання і відпочинку;

сприяння діяльності спортивних секцій на території селища;

підтримки спортивних команд смт Тарутине.

Фінансове забезпечення заходів: – 40 тис.грн.:

- Придбання спортивного інвентаря , знаряддя, спортивної форми, взуття членам команд «Футбольний клуб «Тарутине»», Тарутинській ДЮСШ, «Баскетбольний клуб Тарутинського району», «Волейбольний клуб» організаціям у виконанні заходів спрямованих на розвиток фізичної культури та спорту в селищі Тарутине – 40 тис.грн.;

2.5. РОЗВИТОК ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Стратегічні цілі: підвищення якості комунальних послуг.

Мета: ефективне функціонування підприємства житлово-комунального господарства та задоволення потреб населення селища якісними житлово-комунальними послугами.

Основні завдання та заходи на 2019 рік: реалізація заходів Програми «Утримання та ефективної експлуатації об’єктів житлово-комунального господарства».

Фінансове забезпечення заходів – 200тис.грн.:

Поточні трансферти КП Тарутинський ВУЖКГ- поповнення уставного фонду – 200 тис.грн.

підвищення рівня оплати за житлово-комунальні послуги підприємствами за допомогою проведення роз’яснювальної та претензійно-позовної роботи з населенням, а також укладання договорів реструктуризації заборгованості;

впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючих технологій, сучасного обладнання і приладів контролю щодо підготовки питної води та очищення стоків;

технічне переоснащення житлово-комунального господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів, необхідних для виробництва (надання) житлово-комунальних послуг;

залучення громадськості до процесів реформування житлово-комунального господарства та контролю за наданням житлово-комунальних послуг;

стимулювання інвестиційної діяльності підприємств галузі з метою модернізації та реконструкції виробничо-технологічних фондів;

стимулювання створення органів самоорганізації населення.

Критерії досягнення:

зростання рівня оплати за житлово-комунальні послуги та відповідно зниження її заборгованості;

ремонт і заміна водопровідних мереж, придбання водонапорних колонок, придбання станції для артсвердловини.

2.6 БЛАГОУСТРІЙ

Стратегічні цілі:підвищення рівня благоустрою селища

Мета: забезпечення благоустрою вулиць та місць загального користування селища.

Основні завдання та заходи: реалізація заходів Програма «Благоустрій селища».

Фінансове забезпечення заходів – 3142,0 тис.грн.:

- забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку);

- збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов ;

- забезпечення благоустрою кладовищ ;

- проведення поточного ремонту тротуарів;

- подальше проведення та підтримку вуличного освітлення,

- поточний ремонт мостів;

- поточний ремонт пам’ятників;

- сезонне розчищення доріг ;

крім того:

оплата електроенергії за вуличне освітлення;

оплата газу для підтримки вічного вогню.

 

Секретар селищної ради                                              А.Б.Куракова


Додаток 2

до рішення №471 -VII від 20.12.2018

«Про Програму соціально-економічного та

культурного розвитку селища Тарутине на 2019 рік»

Перелік об’єктів реконструкції, будівництва, поточного та капітального ремонту у 2019 році в селищі Тарутине Тарутинського району Одеської області .

№ з/п

Назва об’єкта

Орієнтована сума

Поточний ремонт доріг

1

Поточний ремонт дороги вул.Садова №192 – вул.Красна№ 285 смт Тарутине

110000 грн.

2

Поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна № 2 –78 смт Тарутине

150000 грн.

3

Поточний ремонт дороги по вул. Садова № 90-216 смт Тарутине

150000 грн.

4

Поточний ремонт дороги по вул. Гагаріна № 19 Квіткова №80 смт Тарутине

110000 грн.

5

Поточний ремонт дороги по вул. Красна смт Тарутине

580000 грн.

Всього

1100000 грн.

Будівництво

1

Будівництво майданчиків для твердих побутових відходів по вул. Центральна смт Тарутине, Тарутинського району Одеської області (10 об’єктів)

625000 грн.

Капітальний ремонт

1

Капітальний ремонт тротуарної доріжки по провулку (вул. Садова №192 - вул. Красна 285) смт Тарутине

375000 грн.

Всього

1000000 грн.

Секретар селищної ради             А.Б.Куракова


Внесення змін до цільових програм Тарутинської селищної ради на 2019 рік.

Назва програми

Запланована сума на 2019 рік

Запланована сума на 2019 рік (зі змінами)

«Захист та турбота»

2018-2020 роки

300 тис.грн

150 тис.грн.:

1.Виплата матеріальної допомоги малозабезпеченим 140 тис.грн.;

2.Виплата матеріальної допомоги ветеранам та інвалідам10 тис.грн.

Програма утримання та ефективної експлуатація об’єктів житлового комунального господарства смт Тарутине

на 2018-2020 роки

400 тис.грн.

200 тис.грн.

Програма благоустрою селища Тарутине2018-2020 роки

3104 тис.грн.

3142 тис.грн.

Програма

«Проведення заходів із землеустрою» на 2018-2020 роки

-

150 тис.грн.

(проведення грошової оцінки землі)

Програма на 2018-2020 роки

«Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг селища Тарутине»

1200 тис.грн.

1100тис.грн

Програми «Культура, мистецтво та духовність»

на 2018-2020 роки

450 тис.грн.

300 тис.грн.

Програма розвитку фізичної культури та спорту Тарутинської селищної ради на 2017- 2020 роки

100 тис.грн.

40 тис.грн.


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

РІШЕННЯ

Про затвердження плану роботи

Тарутинської селищної ради

та плану діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів на 2019 рік.

Керуючись статтями 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити план роботи Тарутинської селищної ради на 2019 рік (додаток1).
 2. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік (додаток 2).
 3. Оприлюднити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у десятиденний строк після його затвердження на .
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради Куракову А.Б.

 

Тарутинський селищний голова                          І.І. Куруч

 

№476-VIІ                                    20.12.2018


Додаток №1

до рішення сесії

від 20.12.2018 № 476-VII

План роботи Тарутинської селищної ради на 2019 рік

№ з/п

Перелік питань на пленарних засіданнях сесій ради

Постійна комісія, яка відповідає за виконання

Строк розгляду

1

Про внесення змін до регламенту виконкому селищної ради

Виконавчий комітет, комісія з питань регламенту, депутатської етики та законності

І квартал 2019

2

Про внесення змін до Статуту селищної ради

Комісія з питань регламенту, депутатської етики та законності

І квартал 2019

3

Проведення громадських обговорень та затвердження Генплану селища Тарутине

Комісія з питань регулювання земельних відносин, виконавчий комітет селищної ради

І квартал 2019

4

Розробка та затвердження Правил благоустрою селища Тарутине

Виконавчий комітет, Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку

І квартал 2019

5

Розгляд питань з регулювання земельних відносин

Комісія з питань регулювання земельних відносин

Протягом року по мірі надходження заяв

6

Звіт «Про виконання рішення селищної ради від 15.12.2017р. №331-VIІ «Про Тарутинський селищний бюджет на 2018 рік»

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

І квартал 2019

7

Розроблення та затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель смт Тарутине Тарутинського району

Комісії з питань регулювання земельних відносин та соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

І – ІІІ квартал 2019

8

Затвердження розмірів орендної плати на 2020 рік

Комісії з питань регулювання земельних відносин та соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

ІІ квартал 2019

9

Формування переліку земельних ділянок, які підлягають до першочергового продажу у 2018 році

Комісія з питань регулювання земельних відносин

Протягом року по мірі надходження заяв

10

Затвердження плану соціально-економічного розвитку на 2020 рік

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

Грудень 2019

11

Внесення змін і доповнень до плану соціально-економічного розвитку на 2019 рік

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

По мірі необхідності

12

Затвердження виготовлених проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту об’єктів, внесених в план соціально-економічного розвитку на 2019р

Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку

Протягом року

13

Розгляд проекту рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2020 рік

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

травень 2019

14

Внесення змін і доповнень до рішення сесії «Про селищний бюджет Тарутинської селищної ради на 2019 рік»

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

Протягом року по мірі необхідності

15

Затвердження ставок місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2019 рік

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

Червень 2019

16

Звіт про виконання бюджету селищної ради за І півріччя 2019 року

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

ІІІ квартал 2019

17

Звіт про роботу Тарутинського комунального підприємства ВУЖКГ

Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку

ІV квартал 2019

18

Звіт секретаря селищної ради про роботу

Секретар селищної ради

ІV квартал 2019

19

Звіт про роботу комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку

Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку

ІV квартал 2019

20

Звіт про виконання бюджету селищної ради за 9 місяців 2019 року

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

ІV квартал 2019

21

Звіт про роботу комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

ІV квартал 2019

22

Затвердження Тарутинського селищного бюджету на 2020 рік

Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету

Грудень 2019

23

Затвердження розпоряджень селищного голови, наданих в міжсесійний період

Секретар селищної ради

Протягом року

24

Звіт селищного голови про діяльність виконавчого комітету селищної ради

Тарутинський селищний голова

ІV квартал 2019

25

Звіт про роботу комісії з питань регулювання земельних відносин

Комісія з питань регулювання земельних відносин

ІV квартал 2019

26

Затвердження плану роботи селищної ради та плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік.

Секретар селищної ради

ІV квартал 2018

27

Звіт голови селищної ради та депутатів перед виборцями

Комісія з питань регламенту, депутатської етики та законності

І квартал 2019

Секретар селищної ради                     А.Б.Куракова


Додаток №2 до рішення сесії від 20.12.2018 №476 -VII

П Л А Н

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Тарутинської селищної ради на 2019 рік

№ з/п

Назва проекту

Цілі їх прийняття

Строк підготовки проектів

Відповідальні за розроблення проектів регуляторних актів

1.

Про встановлення місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради

Збільшення надходжень до

селищного бюджету

та стимулювання розвитку підприємницької діяльності

Відповідно до

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Постійна комісія селищної ради

2.

Затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель смт Тарутине Тарутинського району

Економічне регулювання земельних відносин при визначені розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності та інших дій з земельними ділянками

Відповідно до

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Комісії з питань регулювання земельних відносин

3.

Затвердження Правил благоустрою селища Тарутине

Відповідно до

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Виконавчий комітет, Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку

Секретар селищної ради                                    А.Б.Куракова


UKRGERB

УКРАЇНА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про умови оплати праці селищного голови в 2019 році

Керуючись ст.26 Закону України « Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні », Постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 « Про упорядкування структури так умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів », постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 року № 504 « Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів », постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно – правових актів», враховуючи «Положення про оплату праці та преміювання працівників селищної ради» , постанови КМУ № 353 від 24.05.2017 року “ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України”та пропозиції депутатів селищної ради селищна рада:

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити селищному голові Куручу Івану Івановичу,посадовий окладзгідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 « Про упорядкування структури та оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів » ( із змінами та додатками ), постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 року №1013 «Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно – правових актів», враховуючи «Положення про оплату праці та преміювання працівників сільської ради», постанову КМУ від 10 травня 2018 р. № 363 “ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України” у сумі 6800 грн та оплату за ранг та вислугу років .

2.Встановити надбавку за інтенсивність праці, або за виконання особливо важливої роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років.

3.При наданні чергової відпустки виплачувати матеріальну допомогу на оздоровлення в сумі однієї середньомісячної заробітної плати ( постанова Кабінету Міністрів від 09.03.2006 року № 268 ), матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань у розмірі однієї середньомісячної заробітної плати ( Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268), при наявності коштів.

4.Встановити що преміювання селищного голови здійснюється щомісячно у розмірі 70% посадового окладу, з врахуванням доплати за ранг, вислугу років , відповідно до Положення про преміювання працівників селищної ради, в межах затвердженого кошторису, а також преміювати до державних і професійних свят в межах фонду оплати праці .

5.Установити що зміни до цього рішення вносити відповідно до змін у чинному законодавстві.

6.Оплату праці селищному голові згідно цього рішення проводити починаючи з 01.01.2019 року .

 1. Це рішення чинне на період з 01.01.2019 року по 31 грудня 2019 року.

 

Секретар селищної ради                        А.Б.Куракова

№ 473 -VIІ

20.12.2018

 


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

РІШЕННЯ

Про надання селищному голові права своїм розпорядженням преміювати, встановлювати  та виплачувати матеріальну допомогу на  оздоровлення та на вирішення соціально побутових потреб особам місцевого  самоврядування

Керуючись  статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

відповідно  до пункту 2.2. Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури і умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів (зі змінами), положення про преміювання працівників селищної ради ( додатку 5), Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати право селищному голові протягом 2019 року своїм розпорядженням преміювати, встановлювати надбавки та надавати матеріальну допомогу на оздоровлення та  на вирішення соціально-побутових потреб  заступнику селищного голови, посадовим особам місцевого самоврядування та службовцям,  при умовах виконання плану по надходженню до селищного бюджету, за якісне виконання своїх функціональних обов’язків  в межах запланованого фонду оплати праці та за рахунок його економії.
 2. Це рішення чинне на період з 01.01.2019 року по 31 грудня 2019 року.

 

Тарутинський селищний голова                                                 І.І.Куруч

№ 474 -VIІ

20.12.2019


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення )

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для

будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

гр. Кісеолар Марії Олексіївні

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40, 81, 91, 118, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Кісеолар Марії Олексіївні, про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Кісеолар Марії Олексіївні, орієнтованою площею 0,09 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Гагаріна,79.
 2. Рекомендувати гр. Кісеолар Марії Олексіївні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
 3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова                         І.І.Куруч

 

№ 477/1 -VIІ

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для

будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

гр. Чербаджи Ганні Ігнатіївні

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40, 81, 91, 118, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Чербаджи Ганні Ігнатіївні, про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Чербаджи Ганні Ігнатіївні, орієнтованою площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Квіткова, 89.
 2. Рекомендувати гр. Чербаджи Ганні Ігнатіївні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
 3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова                        І.І.Куруч

 

№ 477/2 -VIІ

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для

будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

гр. Дудченко Марії Іванівні

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40, 81, 91, 118, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Дудченко Марії Іванівні, про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Дудченко Марії Іванівні, орієнтованою площею 0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Квіткова,121.
 2. Рекомендувати гр. Дудченко Марії Іванівні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
 3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова                     І.І.Куруч

 

№ 477/3 -VIІ

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для

будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

гр. Кащий Людмилі Андріївні

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40, 81, 91, 118, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Кащий Людмили Андріївни, про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Кащий Людмилі Андріївні, орієнтованою площею 0,07 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район,смт Тарутине, вул. Широка,4.
 2. Рекомендувати гр. Кащий Людмилі Андріївні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
 3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова                                 І.І.Куруч

 

№477/4-VIІ

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

гр. Мустяці Ользі Михайлівні

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40, 81, 91, 118, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Мустяці Ользі Михайлівні, про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Мустяці Ользі Михайлівні, орієнтованою площею 0,15а. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 311.
 2. Рекомендувати гр. Мустяці Ольги Михайлівні у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
 3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

Тарутинський селищний голова І.І.Куруч

 

№ 477/5 -VIІ

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

гр. Бардуку Івану Георгійовичу

Згідно ст.26 п.34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ” на підставі статей 12, 40, 81, 91, 118, 126 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Бардука Івана Георгійовича про безоплатну передачу земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Бардуку Івану Георгійовичу, орієнтованою площею 0,15га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Квіткова, 124.
 2. Рекомендувати гр. Бардуку Івану Георгійовичу у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
 3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки у власність.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова         І.І.Куруч

 

№ 477/6 -VIІ

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ 

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для

індивідуального садівництва

 

Розглянувши заяву гр. Папушой Дмитра Андрійовича щодо надання  у власність земельної ділянки для ведення індивідуального  садівництва, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями  12, 35,  791, 81, 116,  118, 121, 122  Земельного кодексу України,  Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр. Папушой Дмитру Андрійовичу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,0600 га для індивідуального садівництва. Земельна ділянка розташована за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Радісна18 а.
 2. Зобов’язати гр. Папушой Дмитра Андрійовича у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.
 3. Після погодження проекту у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України проект землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова                                                     І.І.Куруч

 

№ 478/1 - VIІ            

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ  

Про надання дозволу на розроблення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки у власність для

індивідуального садівництва

 

Розглянувши заяву гр. Дворніка Анатолія Олександровича  щодо надання  у власність земельної ділянки для ведення індивідуального  садівництва, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями  12, 35,  791, 81, 116,  118, 121, 122  Земельного кодексу України,  Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати гр Дворніку Анатолію Олександровичу  дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтованою площею 0,0500 га для індивідуального садівництва.  Земельна ділянка розташована за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Спортивна, 12б.
 2. Зобов’язати гр. Дворніка Анатолія Олександровича у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки.
 3. Після погодження проекту у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України проект землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для його затвердження та передачі земельної ділянки у власність.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

Тарутинський селищний голова                                                     І.І.Куруч

№478/2 - VIІ            

20.12.2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Замфірова Володимира Федоровича керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями 12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України, Закону України « Про державний земельний кадастр» Закону України « Про землеустрій» Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Замфірова Володимира Федоровича, (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0144) , площею 0,1036 га з них: 0,0698 га забудовані землі (код-34); 0,0338 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Пушкіна, 6.
 2. Передати гр. Замфірову Володимиру Федоровичу у власність земельну ділянку площею 0,1036 га з них: 0,0698 га забудовані землі (код-34); 0,0338 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Пушкіна, 6, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

Тарутинський селищний головаКуруч І.І.

№ 479/1-VIІ

20.12.2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Чапира Георгія Степановича керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями 12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України, Закону України « Про державний земальний кадастр» Закону України « Про землеустрій» Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Чапира Георгія Степановича, (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0783) , площею 0,15 га з них: 0,0587 га забудовані землі (код-34); 0,0913 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Садова,191.
 2. Передати гр. Чапиру Георгію Степановичу у власність земельну ділянку площею0,15 га з них: 0,0587 га забудовані землі (код-34); 0,0913 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Садова, 191, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

Тарутинський селищний головаКуруч І.І.

№479/2-VIІ

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Ігнатова Вадима Борисовича керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями 12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України, Закону України « Про державний земельний кадастр» Закону України « Про землеустрій» Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Ігнатова Вадима Борисовича, (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0780) , площею 0,15 га з них: 0,0259 га забудовані землі (код-34); 0,1241 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Широка,124.
 2. Передати гр. Ігнатову Вадиму Борисовичу у власність земельну ділянку площею 0,15 га з них: 0,0259 га забудовані землі (код-34); 0,1241 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Широка,124, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

Тарутинський селищний голова Куруч І.І.

№ 479/3-VIІ

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд

(присадибна ділянка)

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Вилкової Маргарити Михайлівни, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями 12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України, Закону України « Про державний земельний кадастр», Закону України « Про землеустрій», Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Вилкової Маргарити Михайлівни, (кадастровий номер: 5124755100:02:002:0515) , площею 0,1500 га з них: 0,0651 га забудовані землі (код-34); 0,0849 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Квіткова, 12.
 2. Передати гр. Вилковій Маргариті Михайлівні у власність земельну ділянку площею 0,1500 га з них: 0,0651 га забудовані землі (код-34); 0,0849 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Квіткова, 12, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

Тарутинський селищний головаКуруч І.І.

№ 479/4 -VIІ

20.12.2018

 


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Аврамової Тетяни Миколаївни, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями 12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України, Закону України « Про державний земельний кадастр» Закону України « Про землеустрій» Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Аврамової Тетяни Миколаївни , (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0784) , площею 0,1500 га з них: 0,0465 га забудовані землі (код-34); 0,1035 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Садова, 105.
 2. Передати гр. Аврамовій Тетяні Миколаївні у власність земельну ділянку площею 0,1500 га з них: 0,0465 га забудовані землі (код-34); 0,1035 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Садова, 105, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

Тарутинський селищний голова                   Куруч І.І.

№ 479/5 -VIІ

20.12.2018

 


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

РІШЕННЯ

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шляхова Сергія Віталійовича керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями 12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України, Закону України « Про державний земальний кадастр» Закону України « Про землеустрій» Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) Шляхова Сергія Віталійовича, (кадастровий номер: 5124755100:02:002:0514) , площею 0,15 га рілля (код-05) за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Панасенко капітана, 6.
 2. Передати Шляхову Сергію Віталійовичу у власність земельну ділянку площею 0,15 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Панасенко капітана, 6, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова          І.І.Куруч

№ 479/6 -VIІ

20.12 2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Сови Олександри Федорівни керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями 12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України, Закону України « Про державний земельний кадастр» Закону України « Про землеустрій», Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Сови Олександри Федорівни, (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0785) , площею 0,1219 га з них: 0,0462 га забудовані землі (код-34); 0,0757 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Широка, 89.
 2. Передати гр. Сові Олександрі Федорівні у власність земельну ділянку площею 0,1219 га з них: 0,0462 га забудовані землі (код-34); 0,0757 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смтТарутине, вул. Широка, 89 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова          Куруч І.І.

№479/7 -VIІ

20.12.2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про затвердження технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) для будівництва таобслуговування

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) у спільну часткову власність 

гр. Ніковій Галині Дмитрівні,

гр. Криволаповій Єлизаветі Михайлівні

Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну часткову власність Ніковій Галині Дмитрівні, Криволаповій Єлизаветі Михайлівні керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні, статями 12, 20, 118, 121,186 Земельного кодексу України, Закону України « Про державний земельний кадастр» Закону України « Про землеустрій» Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у спільну часткову власність Ніковій Галині Дмитрівні, (53/100) та Криволаповій Єлизаветі Михайлівні , (47/100) (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0786) , площею 0,15 га з них: 0,1334 га забудовані землі (код-34); 0,0166 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Пушкіна , 24.
 2. Передати Ніковій Галині Дмитрівні (53/100) та Криволаповій Єлизаветі Михайлівні (47/100) у спільну часткову власність земельну ділянку, кадастровий номер: 5124755100:02:001:0786, площею 0,15 га з них: 0,1334 га забудовані землі (код-34); 0,0166 га рілля (код-05), за адресом: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Пушкіна , 24. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова            Куруч І.І.

№ 479 /8-VIІ

20.12 2018


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки та

надання її у власність для будівництва

індивідуального гаражу

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність Волковій Тетяні Степанівні, для будівництва індивідуального гаражу, керуючись, статтями 12, 40, 791, 116, 118, 121, 122, 125, 126, 1861 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0779) в приватну власність Волковій Тетяні Степанівні для будівництва індивідуального гаражу, за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Красна, 267в.
 2. Надати в приватну власність Волковій Тетяні Степанівні земельну ділянку площею 0,0058 га, за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради, для будівництва індивідуального гаражу за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 267в.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

Тарутинський селищний голова             І.І.Куруч

 

№480- VIІ

20.12.2018


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження проекту землеустрою щодо

відведення земельної ділянки та надання її в

постійне користування під нежитлове приміщення

Тарутинської районної ради Тарутинського району Одеської області

Розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її в постійне користування під нежитлове приміщення Тарутинської районної ради Тарутинського району Одеської області, керуючись, статтями 12, 91, 92, 118, 1861 Земельного кодексу України, пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0568) в постійне користування під нежитлове приміщення Тарутинської районної ради Тарутинського району Одеської області, площею 0,2283 га, за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 176.
 2. Передати земельну ділянку (кадастровий номер: 5124755100:02:001:0568), площею 0,2283 га в постійне користування Тарутинській районній раді Тарутинського району Одеської області за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності Тарутинської селищної ради, для розміщення та обслуговування будівель закладів освіти за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 176.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

Тарутинський селищний голова                   І.І.Куруч

 

№481- VIІ

20.12.2018


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

РІШЕННЯ      

Про припинення договору оренди землі

шляхом його розірвання за згодою сторін

 

      Розглянувши заяву Яній Валентини Петрівни щодо припинення договору  оренди  землі, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями  12, 93, 124  Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Припинити дію договору оренди землі від 01.03.2017 року  , шляхом його розірвання за згодою сторін, (кадастровий номер 5124755100:02:002:0495) площею 0,1356 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Садова, 20, укладеного між Тарутинською селищною радою та Яній Валентиною Петрівною у зв’язку з набуттям іншою особою права власності розташованої на даній земельній ділянці будівлі  (Договір дарування житлового будинку від 07.11.2018 року  № 2343, виданий державним  нотаріусом Тарутинської районної державної нотаріальної контори Одеської області.

2.Рекомендувати  Яній Валентини Петрівни  :

2.1. укласти угоду про припинення договору оренди землі від 01.03.2017  року   на земельну ділянку площею 0,1356 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Садова, 20 (кадастровий номер 5124755100:02:002:0495)

 2.2.повернути відповідну земельну ділянку згідно вимог чинного законодавства;

2.3 звернутись до органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно для внесення відповідних відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова                                                     І.І.Куруч

 

№ 482/1 -VIІ                                                                                                                                   .     

20.12.2018

  


UKRGERB

 УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

РІШЕННЯ

Про припинення договору   оренди     землі шляхом його розірвання за згодою сторін

      Розглянувши заяву Південної конференції церкви адвентистів сьомого дня в Україні особі президента Тепфера К.П. щодо припинення договору  оренди  землі, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями  12, 93, 124  Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,  Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити дію договору оренди землі від 08.08.2018 року  , шляхом його розірвання за згодою сторін (кадастровий номер 5124755100:02:001:0770) площею 0,1164 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, спуск ім. Антонова лейтенанта,1, укладеного між Тарутинською селищною радою та Південної конференції церкви адвентистів сьомого дня в Україні в особі президента Тепфера К.П. у зв’язку з набуттям іншою особою права власності розташованої на даній земельній ділянці будівлі  (Договір купівлі - продажу житлового будинку від 28.10.2018 року  № 2232, виданий державним  нотаріусом Тарутинської районної державної нотаріальної контори Одеської області.

 

2.Рекомендувати  Південної конференції церкви адвентистів сьомого дня в Україні в особі президента Тепфера К.П.:

2.1. укласти угоду про припинення договору оренди землі від 08.08.2018  року   на земельну ділянку площею 0,1164 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, спуск ім. Антонова лейтенанта,1 (кадастровий номер 5124755100:02:002:0770)

 2.2.повернути відповідну земельну ділянку згідно вимог чинного законодавства;

2.3 звернутись до органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно для внесення  відповідних відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

Тарутинський селищний голова                                                   І.І.Куруч

 

№ 482/2 -VIІ.

20.12.2018


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

РІШЕННЯ

Про припинення договору оренди

землі шляхом його розірвання за згодою сторін

Розглянувши заяву Ішкова Дмитра Олександровича щодо припинення договору оренди землі, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 12, 93, 124 Земельного кодексу України, статтею 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Припинити діюдоговору оренди землі від 06.05.2008 року, шляхом його розірвання за згодою сторін (кадастровий номер 5124755100:02:001:0063) площею 0,0036 га з земель сільськогосподарського призначення за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Центральна, 63е, укладеного між Тарутинською селищною радою та Ішковим Дмитром Олександровичему зв’язку з набуттям іншою особою права власності розташованого на даній земельній ділянці будівлі (Договір купівлі-продажу нежитлової будівлі від 17.11.2018 року № 2470, виданий державним нотаріусом Тарутинської районної державної нотаріальної контори Одеської області.

2.Рекомендувати Ішкову Дмитру Олександровичу:

2.1. укласти угоду про припинення договору оренди землі від 06.05.2008 рокуна земельну ділянку площею 0,0036 га з земель сільськогосподарського призначення за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт. Тарутине, вул. Центральна, 63е (кадастровий номер 5124755100:02:001:0063)

2.2.повернути відповідну земельну ділянку згідно вимог чинного законодавства;

2.3 звернутись до органів державної реєстрації речових прав на нерухоме майно для внесення відповідних відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно.

 1. Контроль за виконанням рішення покласти на  постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

Тарутинський селищний голова                        І.І.Куруч

№ 482/3 -VIІ

20.12.2018 р.


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення проекту

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в

довгострокову оренду строком на 49 років для

будівництва та обслуговування будівель

кредитно- фінансових установ

АТ «Ощадбанк»

Розглянувши клопотання АТ «Ощадбанк» щодо надання земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування будівель кредитно - фінансових установ , керуючись статтями 12, 93, 118, 123, 124, Земельного кодексу України, пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл АТ «Ощадбанк» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років, орієнтованою площею 0,0785 га для будівництва та обслуговування будівель кредитно - фінансових установ, з земель комунальної власності Тарутинської селищної ради. Земельна ділянка розташованаза за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна,150.
 2. Рекомендувати АТ «Ощадбанк» у 30 денний термін звернутися до суб’єкту господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років.
 3. Після погодження проекту встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, проект землеустрою подати до Тарутинської селищної раді для його затвердження та передачі земельної ділянки в довгострокову оренду строком на 49 років.
 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

Тарутинський селищний голова               І.І.Куруч

№ 483 -VIІ

20.12.2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення

технічної документації із землеустрою

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

в натурі (на місцевості) в довгострокову оренду строком

на 49 років для будівництва та обслуговування житловог

о будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Згідно ст. 26 п. 34 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі статей 12,40,91,93,124,126 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Узун–Куртогло Ганни Георгіївни, Узуна Едуарда Петровича, про надання дозволу на виготовлення технічної документації в довгострокову оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в довгострокову оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Узун–Куртогло Ганні Георгіївні, Узун Едуарду Петровичу, орієнтованою площею,0,15 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Центральна, 196.
 2. Рекомендувати гр. гр. Узун–Куртогло Ганні Георгіївні, Узуну Едуарду Петровичу у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
 3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки у довгострокову оренду строком на 49 років.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова             І.І.Куруч

№ 484/1 -VIІ

20.12.2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в довгострокову оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

Згідно ст. 26 п. 34 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» на підставі статей 12,40,91,93,124,126 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», Закону України «Про землеустрій», розглянувши заяву Панти Дениса Васильовича, про надання дозволу на виготовлення технічної документації в довгострокову оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відведення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в довгострокову оренду строком на 49 років для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) гр. Панті Денису Васильовичу, орієнтованою площею 0,11 га. Земельна ділянка розташована за адресою: Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 71.
 2. Рекомендувати гр. Панті Денису Васильовичу у 30 денний термін звернутись до суб’єкта господарювання, що є виконавцем робіт із землеустрою, згідно із законом, для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) .
 3. Після погодження, у порядку встановленому статтею 1861 Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою подати до Тарутинської селищної ради для затвердження та передачі земельної ділянки у довгострокову оренду строком на 49 років.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

Тарутинський селищний голова                 Куруч І.І.

№ 484/3 - VIІ

20.12.2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ  

Про відмову у надані дозволу на виготовлення

проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки

у власність для ведення особисто селянського господарства

в межах смт Тарутине

 

    Розглянувши заяву Гербалі Віталія Васильовича щодо надання дозволу на  виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства в межах смт Тарутине площею, 1,5 га, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями12,118 п-7  Земельного кодексу України   Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити гр. Гербали Віталію Васильовичу у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства в межах смт Тарутине площею, 1,5 га у районі ТОВ «Сироробний завод» та     ТОВ « Югрейн Агро», у зв’язку з тим, що ці земельні ділянки не  передбачені Генеральним планом селище Тарутине.                                                                                                     
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова                                                        Куруч І.І.

                  

№ 485/1 -VIІ

20.12.2018


UKRGERB

УКРАЇНА

ТАРУТИНСЬКОГО   РАЙОНУ     ОДЕСЬКОЇ   ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА    СЕЛИЩНА   РАДА

РІШЕННЯ 

Про відмову у надані дозволу на виготовлення

проекту землеустрою, щодо відведення

земельної ділянки у власність для ведення

особисто селянського господарства в межах 

смт Тарутине

 

    Розглянувши заяву Гербалі Анастасії Анатоліївні щодо надання дозволу на  виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства в межах смт Тарутине площею, 1,5 га, керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,статтями12,118 п-7  Земельного кодексу України   Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

 1. Відмовити гр. Гербали Анастасії Анатоліївні у наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства в межах смт Тарутине, площею 2,0 га у районі ТОВ «Арія він», у зв’язку з тим, що ці земельні ділянки не  передбачені Генеральним планом селище Тарутине.                                                                                                    
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.)

 

Тарутинський селищний голова                                                        Куруч І.І.

                  

№ 485/2 -VIІ

20.12.2018


UKRGERB

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ

Про повідомлення про призупинення права

користування земельною ділянкою для ведення

садівництва

 

Розглянувши заяви про відмову від права користування земельною ділянкою для ведення садівництва, частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Взяти до відома заяви про припинення права користування земельною ділянкою для ведення садівництва нижче зазначеним громадянам:

- Шошева Максима Георгійовича в районі кар’єру , площею 0,12 га;

- Корчмарь Галини Іванівни в районі кар’єру , площею 0,12 га;

2.Вишче перелічені земельні ділянки, загальною площею, 0,24 га, перевести до земель запасу Тарутинської селищної ради.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин (Кахчи В.Б.).

 

Тарутинський селищний голова                      І.І.Куруч

 

№ 486 -VIІ

20.12.2018


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про затвердження рішень виконавчого комітету,

прийнятих в міжсесійний період

         Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови  про затвердження рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради, прийнятого в

міжсесійний період та керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити рішення виконавчого комітету, яке були прийняті в міжсесійний період:

 1. №696 від 29.11.2018 року «Про встановлення розміру пайової участі замовників у розвиток інфраструктури смт Тарутине» (по заяві Капітанчук Валентини Петрівни копія рішення додається)
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (Чернєва О.О.) та комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку. (Голова комісії Березовський О.С.)

 

Тарутинський селищний голова                                  І.І.Куруч

№ 487 -VII

20.12.2018


Додаток № 1 до рішення сесії

від 20.12.2018 № -VII

UKRGERB

У К Р А Ї Н А

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Про встановлення розміру № 696

пайової участі замовників 29.11.2018р.

у розвитку інфраструктури

смт.Тарутине

Розглянувши заяву Капітанчук Валентини Петрівни про укладання договору про пайову участь у створені і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури смт.Тарутине, відповідно до рішення сесії № 225- VI від 27.03.2012 року « Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-трангспортної та соціальної інфраструктури смт.Тарутине» та рішення сесії № 379- VII від 19.04.2018р « Про внесення змін та доповнень до рішення сесії Тарутинської селищної ради VI скликання від 27.03.2012 року № 225-VI «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт.Тарутине, змінами внесеними до Порядку пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Тарутинської селищної ради, закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та пункту 25 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ВИКОНКОМ ТАРУТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

1.Встановити Капітанчук Валентині Петрівні розміри пайової участі у розвитку інфраструктури смт.Тарутине у зв’язку з реконструкцією 36/100 часток квартири № 1 з розміщенням під улаштування двох магазинів з окремими входами за адресою Одеська область Тарутинський район смт.Тарутине проспект Миру №12 корп.1 у розмірі 10% від кошторисної вартості об’єкта у сумі 7000 грн.(сім тисяч грн.. )

2.Капітанчук В.П. перерахувати кошти на розрахунковий рахунок по доходному коду 24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

3.Доручити селищному голові укласти Договір про пайову участь у визначені законодавством терміни.

4.Заступнику селищного голови Шавьолкіну Ю.І. надати дане рішення на затвердження чергової сесії Тарутинської селищної ради.

5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету фінансів та соціально-економічного розвитку.

 

Тарутинський селищний голова            І.І.Куруч


UKRGERB

УКРАЇНА

Тарутинська селищна рада

Тарутинського району Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

Про передачу на баланс комунального підприємства

«Виробниче управління житлового-комунального

господарства» Тарутинської селищної ради

комунального майна селищної ради

Керуючись ст.26, частиною 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку,Тарутинська селищна рада

вирішила:

 1. Передати з балансу Тарутинської селищної ради на баланс комунального підприємства «Виробниче управління житлового-комунального господарства» Тарутинської селищної ради комунальне майно, а саме: каналізацію східної частини селища Тарутине , балансовою вартістю 1999,998 тис. грн., протяжністю 1613 м, яка розташована в східній частині смт Тарутине Тарутинського району Одеської області.
 2. Затвердити склад комісії приймання-передачі комунального майна на баланс комунального підприємства «Виробниче управління житлового-комунального господарства » Тарутинської селищної ради. ( Додаток 1)
 3. Контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію селищної ради з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку. (Голова комісії Березовський О.С.)

 

Тарутинський селищний голова                              І.І. Куруч

№488 -VII

20.12.2018


Додаток 1 до рішення сесії селищної ради

від 20.12.2018 року № 488-VII

Склад комісії приймання-передачі комунального майна Тарутинської селищної ради на баланс комунального підприємства «Виробниче управління житлового-комунального господарства » Тарутинської селищної ради.

Голова комісії:Куруч Іван Іванович – голова селищної ради;

члени комісії: Шавьолкін Юрій Іванович, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету;

Жосан Олена Василівна, головний бухгалтер селищної ради;

Березовський Олег Сергійович, депутат селищної ради, голова постійної комісії селищної ради з питань житлово-комунального господарства, побутового, торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку;

Абаржи Максим Іванович, начальник Комунального підприємства «Виробниче управління житлового-комунального господарства;

Карамаврова Тетяна Опанасівна, головний бухгалтер Комунального підприємства «Виробниче управління житлового-комунального господарства».

 

Секретар селищної ради                     А.Б.Куракова

Без коментарів.