Пояснювальна записка до проекту рішення Тарутинської селищної ради “Про внесення змін до селищного бюджету на 2019 рік”

П О Я С Н Ю В А Л Ь Н А З А П И С К А

ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ТАРУТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

"Про внесення змін та довповнень до рішення селищної ради"

за квітень 2019 року.

Код бюджетної класифікації Види надходжень Сума
тис.грн.
Підстава
За рахунок перевиконання за  I квартал  2019 року .
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 15000 Відповідно до статі 78 Бюджетного кодексу Украіни
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 75000 Відповідно до статі 78 Бюджетного кодексу Украіни
22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 81000 Відповідно до статі 78 Бюджетного кодексу Украіни
22090100 Держ мито 10000 Відповідно до статі 78 Бюджетного кодексу Украіни
22090400 Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 2000 Відповідно до статі 78 Бюджетного кодексу Украіни
Всього по доходах селищного бюджету  183000 -

1.2.Збільшити видаткову частину  загального та спеціального фонду селищного бюджету на тис. грн.,з них

Розпорядники КФК КЕКВ Сума
тис. грн.
Примітка
Органи  месцевого самоврядування 0117164  - Утримання та розвіток автомобільних доріг та дорожної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету. 2240 -47000 Поточний ремонт доріг по вул. Красна  смт.Тарутине.
Органи  месцевого самоврядування 0117130 - Здіснення заходів із землеустрою. 2281 200000 На розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни ) меж адміністративно - тереторіальних  одиниц.
Органи  месцевого самоврядування 0117130 - Здіснення заходів із землеустрою. 2281 10000 На інвентарізацію земель комунальної власності в межах смт. Тарутине
Органи  месцевого самоврядування 0110150  - Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради районной ради, міської, селищної, сільської рад. 2800 20000 Інші видатки ( по пайовій участі )
Разом   - 183000 -
Головний бухгалтер О.В. Жосан

Без коментарів.