Порядок денний та проєкти рішень чергової 41 сесії Тарутинської селищної ради VII скликання до засідання 18.12.2019 року


Проєкти-СР-12-2019(41).docxЗавантажити
Друк

 

Додаток до розпорядження № 79

від 06.12.2019 року

 

Рекомендований порядок денний 41-ї сесії сьомого скликання Тарутинської  селищної ради

18.12.2019 року

 

1. Внесення змін до цільових селищних програм

(Доповідачи: головний бухгалтер селищної ради Жосан О.В., секретар селищної ради Куракова А.Б.)

2. Про умови оплати праці працівників Тарутинської селищної ради та її виконавчого органу у 2020 році

(Доповідачи: головний бухгалтер селищної ради Жосан О.В., секретар селищної ради Куракова А.Б.)        

3. Про Тарутинський селищний бюджет на 2020 рік.

(Доповідач головний бухгалтер селищної ради Жосан О.В.)

4. Про затвердження плану роботи Тарутинської селищної ради та плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік.

(Доповідач секретар СР Куракова А.Б.)

5. Земельні питання

(Доповідач землевпорядник СР Пенков В.В.)

 

 

Секретар селищної ради А.Б.Куракова

 

 


 

 

gerb

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

П р о є к т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін до цільових Програм  Тарутинської

селищної ради на 2020 рік

 

Відповідно до частини другої статті 143 Конституції України, пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції профільних постійних комісій,

Тарутинська селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Внести та затвердити зміни до цільових Програм Тарутинської селищної ради на 2020 рік, в частині загальні обсяги фінансування з місцевого бюджету. (Додається)

2. Головному бухгалтеру селищної ради Жосан О.В. врахувати зміни до цільових Програм Тарутинської селищної ради на 2020 рік, в частині обсяги фінансування з місцевого бюджету, при формуванні видаткової частини селищного бюджету на 2020 рік.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (О.О. Чернєва).

 

 

Секретар селищної ради А.Б.Куракова

 

 

 


 

 

Додаток 1 до рішення сесії Тарутинської

селищної ради від 18.12.2019 №

 

Зміни до цільових Програм  Тарутинської селищної ради на 2020 рік

 

Назва Програми та заходу Затверджені кошти на        2020 рік, (тис.грн.) Зміни

(+;-)

 (тис.грн.)

Затверджено з урахуванням змін на 2020 р., (тис.грн.)
1. Програма оздоровлення та відпочинку дітей Тарутинської селищної ради на 2018-2020 роки 55,00 -5,00 50,00
2. Програма «Захист та турбота» Тарутинської селищної ради на 2018-2020 роки, в т.ч.:

-виплата матеріальної допомоги тяжкохворим

-виплата матеріальної допомоги ветеранам

 

180,00

 

 

160,00

 

20,00

-20,00

 

 

0,00

 

-20,00

160,00

 

 

160,00

 

0,00

3. Програма «Проведення заходів із землеустрою» Тарутинської селищної ради на 2018-2020 роки, в т.ч.:
-виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки землі смт Тарутине 
0,00

 

0,00

+81,00

 

+81,00

81,00

  

81,00

4. Програма «Утримання та розвиток інфраструктури автомобільних доріг селища Тарутине» на 2018-2020 рік 1400,00 -200,00 1000,00
5. Програма охорони навколишнього середовища селища Тарутине на 2018-2020 роки 41,00 -2,00 38,00
6. Програма «Культура, мистецтво та духовність» Тарутинської селищної ради на 2018-2020 роки , в т.ч.

- проведення святкових заходів;

- підтримка районної газети

600,00

 

600,00

0,00

-270,00

 

-270,00

+50,0

330,00

 

280,00

50,00

7. Програма з благоустрою селища Тарутине на 2018-2020 роки

 

3314,50 632,60 2681,9

 

 

Секретар селищної ради А.Б.Куракова

 

 

 


 

 

gerb

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

П р о є к т   Р І Ш Е Н Н Я

Про умови оплати праці працівників Тарутинської

селищної ради та її виконавчого органу у 2020 році

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями),  керуючись статтею 26, п.5 частини першої статті 26, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Оплату праці працівників Тарутинської селищної ради та її виконавчого органу у 2020 році проводити відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями) виходячи із затвердженого фонду оплати праці.

2. Селищному голові Куручу Івану Івановичу виплачувати :

- надбавку за інтенсивність праці або за виконання особливо важливої роботи згідно чинного законодавства у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами та доповненнями);

- матеріальну допомогу для оздоровлення в сумі однієї середньомісячної заробітної плати ( постанова  Кабінету Міністрів від 09.03.2006 року № 268 ), матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань у розмірі однієї середньомісячної заробітної плати ( Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268), при наявності коштів.

- преміювати щомісячно селищного голову Куруча І.І. в 2020 році у розмірі 120% посадового окладу за фактично відпрацьований час, з урахуванням надбавки за ранг та вислугу років , відповідно до Положення про преміювання працівників селищної ради, в межах затвердженого кошторису, а також преміювати до державних , професійних свят та ювілейних дат в межах фонду оплати праці .

3.Посадову особу, яка виконує обов’язки селищного голови за період довготривалої відсутності селищного голови (відпустка, довготривале відрядження більше 5 робочих днів, тощо) преміювати у розмірах згідно п.2 цього рішення.

4.Селищному голові надається право встановлювати надбавки за  інтенсивність праці або високі досягнення у праці та виконання особливо важливої роботи надавати матеріальну допомогу на оздоровлення та вирішення соціально-побутових питань секретарю селищної ради, заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету селищної ради та іншим працівникам виконавчого органу ради, преміювати їх відповідно до чинного законодавства в межах затвердженого фонду оплати праці.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету (О.О. Чернєва). 

 

Секретар селищної ради                                                               А.Б.Куракова

 

 

 


 

 

gerb

Україна

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

П р о є к т   Р І Ш Е Н Н Я

 

Про затвердження плану роботи Тарутинської селищної ради та плану діяльності з підготовки

проектів регуляторних актів на 2020 рік.

 

Керуючись статтями  7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та пунктом 7 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА :

 

1. Затвердити план роботи Тарутинської селищної ради на 2020 рік (додаток1).

2. Затвердити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

(додаток 2).

3. Оприлюднити план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів у десятиденний строк після його затвердження на офіційному сайті селищної ради .

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря селищної ради Куракову А.Б.

 

 

Секретар селищної ради А.Б.Куракова

 

 

№        -VIІ

18.12.2019

 

 


 

 

 

Додаток №1

до рішення сесії

від   18.12.2019 № -VII

 

План роботи Тарутинської селищної ради на 2020 рік

 

№ з/п Перелік питань на пленарних засіданнях сесій ради Постійна комісія, яка відповідає за виконання Строк розгляду
1  Затвердження Генплану селища Тарутине Комісія з питань регулювання земельних відносин, виконавчий комітет селищної ради І квартал 2020
2 Затвердження Правил благоустрою селища Тарутине Виконавчий комітет, Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку І квартал 2020
3 Розгляд питань з регулювання земельних відносин Комісія з питань регулювання земельних відносин Протягом року по мірі надходження заяв
4 Звіт «Про виконання рішення селищної ради від 20.12.2018р. №475-VIІ  «Про Тарутинський селищний бюджет на 2019 рік» Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету І квартал 2020
5 Розроблення та затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель смт Тарутине Тарутинського району Комісії з питань регулювання земельних відносин та соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету І – ІІ квартал 2020
6 Затвердження рішення «Про оренду комунального майна територіальної громади селища Тарутине Тарутинського району Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку  

І квартал 2020

7 Формування переліку земельних ділянок, які підлягають до першочергового продажу у 2020 році Комісія з питань регулювання земельних відносин Протягом року по мірі надходження заяв
8 Затвердження Програми соціально-економічного розвитку на 2021 рік Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету Грудень 2020
9 Внесення змін і доповнень до Програми соціально-економічного розвитку на 2020 рік та цільових селищних програм Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету По мірі необхідності
10 Затвердження виготовлених проектно-кошторисних документів на проведення капітального ремонту об’єктів, внесених в програму соціально-економічного розвитку на 2020р Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку Протягом року
11 Розгляд проекту рішення про встановлення місцевих податків та зборів на 2021 рік Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету березень 2020
12 Внесення змін і доповнень до рішення сесії «Про селищний бюджет Тарутинської селищної ради на 2020 рік» Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету Протягом року по мірі необхідності
13 Затвердження ставок місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2020 рік Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету квітень 2020
14 Звіт про виконання бюджету селищної ради за І півріччя 2020 року Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету ІІІ квартал 2020
15 Звіт про роботу Тарутинського комунального підприємства ВУЖКГ Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку ІV квартал 2019
16 Звіт секретаря селищної ради про роботу Секретар селищної ради ІV квартал 2020
17 Звіт про роботу комісії з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку Комісія з питань житлово-комунального господарства, побутового і торгівельного обслуговування, транспорту і зв’язку ІV квартал 2020
18 Звіт про виконання бюджету селищної ради за 9 місяців 2020 року Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету ІV квартал 2020
19 Звіт про роботу комісії з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету ІV квартал 2020
20 Затвердження Тарутинського селищного бюджету на 2021 рік Комісія з питань соціально-економічного, культурного розвитку і планування бюджету Грудень 2020
21 Затвердження розпоряджень селищного голови, наданих в міжсесійний період Секретар селищної ради Протягом року
22 Звіт селищного голови про діяльність виконавчого комітету селищної ради Тарутинський селищний голова ІV квартал 2020
23 Звіт про роботу комісії з питань регулювання земельних відносин Комісія з питань регулювання земельних відносин ІV квартал 2020
24 Затвердження плану роботи селищної ради та плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік. Секретар селищної ради ІV квартал 2020
25 Звіт голови селищної ради та депутатів перед виборцями Комісія з питань регламенту, депутатської етики та законності І квартал 2020

 

 

 

Секретар селищної ради А.Б.Куракова

 

 

 


 

 

Додаток №2 до рішення сесії

від 18.12.2019 № -VII

 

П Л А Н

діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

Тарутинської селищної ради на 2020 рік

 

№ з/п Назва проекту Цілі їх прийняття Строк підготовки проектів Відповідальні за розроблення проектів регуляторних актів
1. Про встановлення місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради Збільшення надходжень до

селищного  бюджету

та стимулювання розвитку підприємницької діяльності

Відповідно до

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Постійна комісія селищної ради
2. Затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель смт Тарутине Тарутинського району  Економічне регулювання земельних відносин при визначені розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності  та інших дій з земельними ділянками Відповідно до

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

Комісії з питань регулювання земельних відносин

 

 

 

 

Секретар селищної ради А.Б.Куракова

Без коментарів.