Документи та проекти рішень позачергової 36 сесії Тарутинської селищної ради VII скликання на 17.05.2019 року


Податки-на-2020-рік.docxЗавантажити
Друк

gerb

Т А Р У Т И Н С Ь К А    С Е Л И Щ Н А    Р А Д А
ТАРУТИНСЬКОГО Р А Й О Н У
ОДЕСЬКОЇ О Б Л А С Т І
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

ХХХVII сесія

VII скликання від 04.07.2019 р.

Код КОАТУУ 5124755100

 

Про встановлення та затвердження

місцевих податків та зборів на території

Тарутинської селищної ради на 2020 рік

 

Керуючись пунктами 24, 28, 35 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 10, 12, розділу XII, глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України, Тарутинська  селищна рада вирішила:

 

1. Встановити ставки податку на майно та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 1.

2. Встановити ставки єдиного податку та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 2.

3. Встановити туристичний збір та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 3.

4. Це рішення набирає чинності 01 січня 2020 року та діє до 31 грудня 2020 року включно.

5. До 15 липня 2019 року рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті та інформаційному стенді Тарутинської селищної ради, відповідно до вимог чинного законодавства.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного і культурного розвитку, плануванню та бюджету.

 

 

Тарутинський селищний голова І.І.Куруч

 

№ -VII

 

 

 


 

Додаток 1

затверджений рішенням

Тарутинської селищної ради

від    № - VII

 

Про встановлення ставок податку на майно та визначення положень обов’язкових елементів

 

1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Елемент податку Визначення
1 Платники податку визначені приписами пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України
2 Об’єкт оподаткування визначені приписами пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України
3 База оподаткування визначені приписами пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу України
4 Ставка податку Не більше 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2020 року за 1 квадратний метр бази оподаткування.

наведені в додатку 1.1.1

5 Порядок обчислення податку визначені приписами пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України
6 Податковий період визначені приписами пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України
7 Строк та порядок сплати податку визначені приписами пункту 266.8 статті 266 Податкового кодексу України
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначені приписами пункту 266.10 статті 266 Податкового кодексу України
9 Пільги зі сплати податку Визначені приписами підпунктів 266.4.1, 266.4.3 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України

наведені в додатку 1.1.2

 

 


 

Додаток 1.1.1 затверджений

рішенням Тарутинської

селищної ради   від  

№ - VII

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з ____01_ січня      2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 Тарутинська селищна рада

 

 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1110.3 Будинки садибного типу 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1110.4 Будинки дачні та садові 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1211.2 Мотелі 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1211.3 Кемпінги 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1211.4 Пансіонати 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1211.5 Ресторани та бари 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.9 Будівлі торговельні інші  (Фармация,Рута и К) 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,02 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1242.2 Гаражі підземні 0,02 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,02 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1242.4 Навіси для велосипедів 0,02 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.3 Силоси для зерна 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.6 Холодильники 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.7 Складські майданчики 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.8 Склади універсальні 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.9 Склади та сховища інші5 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.3 Цирки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.4 Казино, ігорні будинки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.3 Технічні центри 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.4 Планетарії5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.5 Будівлі архівів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.2 Басейни криті для плавання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.5 Тири 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.9 Зали спортивні інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.7 Будівлі рибного господарства5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 


 

 

Додаток 1.1.2 затверджений

рішенням Тарутинської

селищної ради   від  

№- VII

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 Тарутинська селищна рада

 

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів держвлади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 100
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в т.ч. їх частки; 100
будівлі дитячих будинків сімейного типу; 100
гуртожитки; 100
житлова нерухомість непридатна для проживання, у т.ч. у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

 

100
об'єкти житлової нерухомості, в т.ч. їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину; 100
об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; 100
будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; 100
будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 100
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 100
об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність; 100
будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг. 100
об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей 100
Об’єкти нежитлової нерухомості на яких проводиться повна реконструкція (при наявності дозволу на реконструкцію) у разі відсутності у підприємства у податковому періоді прибутку   100

 

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 


 

 

2. Плата за землю.

 

Елемент податку Визначення
1 Платники податку визначені приписами статті 269 Податкового кодексу України
2 Об’єкт оподаткування визначені приписами статті 270 Податкового кодексу України з урахування особливостей статті 283 Податкового кодексу України
3 База оподаткування визначені приписами статтями 271, 273 Податкового кодексу України
4 Ставка податку  наведені в додатку 1.2.1
5 Порядок обчислення податку визначені приписами статті 286 Податкового кодексу України
6 Податковий період визначені приписами статті 285 Податкового кодексу України
7 Строк та порядок сплати податку визначені приписами статті 287 Податкового кодексу України
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку  
9 Пільги зі сплати податку наведені в додатку 1.2.2

 

 


 

 

Додаток 1.2.1 затверджений

рішенням Тарутинськоїселищної ради   від   

№- VII

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01  січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 Тарутинська селищна рада

 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 1 0,5 0,000 0,000
01.02 Для ведення фермерського господарства4 1 0,000 0,000 0,000
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 1 0,3 0,000 0,000
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 1 0,3 0,000 0,000
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,000 0,3 0,000 0,000
01.06 Для колективного садівництва4 0,000 0 0,000 0,000
01.07 Для городництва4 0,000 0,000 0,000 0,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1 0,000 0,000 0,000
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1 0,000 0,000 0,000
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,000 0,000 0,000 0,000
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,000 0,000 0,000 0,000
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0,000 0,000 0,000 0,000
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1 0,3 0,000 0,000
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,000 0,03 0,000 0,000
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,000 0,000 0,000 0,000
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 1 0,000 0,000 0,000
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,000 0,000 0,000 0,000
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,000 0,03 0,000 0,000
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,000 0,000 0,000 0,000
02.07 Для іншої житлової забудови  1 0,03 0,000 0,000
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 1 0,000 0,000 0,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 1 0,000 0,000 0,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 1 0,000 0,000 0,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 1 0,000 0,000 0,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 1 0,000 0,000 0,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 1 0,000 0,000 0,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1 0,000 0,000 0,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 0,000 0,000 0,000 0,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 0,000 0,000 0,000 0,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  0,000 0,000 0,000 0,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1 0,000 0,000 0,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1 0,000 0,000 0,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  0,000 0,000 0,000 0,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 1 0,000 0,000 0,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  3 0,000 0,000 0,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,000 0,000 0,000 0,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 0,000 0,000 0,000 0,000
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 0,000 0,000 0,000 0,000
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 0,000 0,000 0,000 0,000
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,000 0,000 0,000 0,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,000 0,000 0,000 0,000
04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,000 0,000 0,000 0,000
04.08 Для збереження та використання заказників 0,000 0,000 0,000 0,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,000 0,000 0,000 0,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,000 0,000 0,000 0,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,000 0,000 0,000 0,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 0,000 0,000 0,000 0,000
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 0,000 0,000 0,000 0,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 0,000 0,000 0,000 0,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 0,000 0,000 0,000 0,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 0,000 0,000 0,000 0,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,000 0,000 0,000 0,000
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,000 0,000 0,000 0,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,000 0,000 0,000 0,000
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,000 0,000 0,000 0,000
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,000 0,000 0,000 0,000
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,1 0,000 0,000 0,000
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,000 0,000 0,000 0,000
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,000 0,000 0,000 0,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,000 0,000 0,000 0,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0,000 0,000 0,000 0,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,000 0,000 0,000 0,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,000 0,000 0,000 0,000
10.06 Для сінокосіння 0,000 0,000 0,000 0,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,000 0,000 0,000 0,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,000 0,000 0,000 0,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,000 0,000 0,000 0,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 0,000 0,000 0,000 0,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 0,000 0,000 0,000 0,000
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  0,000 0,000 0,000 0,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 0,000 0,000 0,000 0,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,5 0,000 0,000 0,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1 0,000 0,000 0,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  0,000 0,000 0,000 0,000
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  0,000 0,000 0,000 0,000
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 1 0,000 0,000 0,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3 0,000 0,000 0,000
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 0,000 0,000 0,000 0,000
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 0,000 0,000 0,000 0,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1 0,000 0,000 0,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1 0,000 0,000 0,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3 0,000 0,000 0,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3 0,000 0,000 0,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 0,000 0,000 0,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 1 0,000 0,000 0,000
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 1 0,000 0,000 0,000
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 1 0,000 0,000 0,000
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 1 0,000 0,000 0,000
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 1 0,000 0,000 0,000
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 1 0,000 0,000 0,000
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 1 0,000 0,000 0,000
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
16 Землі запасу 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Землі резервного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
18 Землі загального користування4 1 0,000 0,000 0,000
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.                                                                                                                          

 

 


 

 

Додаток 1.2.2 затверджений

рішенням Тарутинської

селищної ради   від  

№- VII

                       

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з  01.01.2020  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 Тарутинська селищна рада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичні особи:  
інваліди першої і другої групи 100
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 100
пенсіонери (за віком) 100
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія «Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 100
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

100
для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як                             2 гектари;

 

100
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,15 гектара 100
для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара 100
для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара 100
для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара 100
Юридичні особи:  
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100
землі сільського господарських угідь, які знаходяться в тимчасовій консервації та в стані сільськогосподарського освоєння 100
землі кладовищ 100
земельні ділянки , які надані для будівництва та обслуговування культових та інших споруд, необхідних для діяльності релігійних підприємств України, статути (Положення) яких зареєстровані згідно чинного законодавства 100
землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами 100
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів        100

_________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 


 

 

Додаток 1.2.3

до рішення про встановлення ставок

та пільг із сплати земельного податку

 

ПЕРЕЛІК

категорій платників та розмір ставок земельного податку за межами населеного пункту та оренда землі  

 

Категорії  платників земельного податку Розмір орендної плати, % від нормативної грошової оцінки землі (НГО) Розмір ставки земельного податку, % від нормативної грошової оцінки землі (НГО)
1 2 3  
1 інші землекористувачі: оренда

- землі житлової  забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

      частині присадибної ділянки комерційного призначення;

- землі комерційного використання:

·         Працюючим торгівельним точкам;

·         Не працюючим торгівельним  точкам;

- землі промисловості у розмірі  ;

- землі транспорту, зв’язку , енергетики, оборони та іншого призначення;

- землі громадського обслуговування .

 

 

 

3,5 %

 

4,5%

 

4,5%

3,5%

 3,5 %

 

 3,5 %

4,5%

 

 

0,03

2 Землі несільськогосподарського  призначення за межами населених пунктів у державної власності:

     

-          УМГ «Прикарпаттрансгаз»

-          ВАТ «Укртелеком»

-          ДП Саратська «Саратське лісове господарство»

-          ПАТ «Газтранзит»

-          ПАТ «Одесаобленерго»

 

 

 

 

 

 

 

3%

 

 

 

 

3%

3%

0,1%

3%

3%

 

 

3 Землі сільськогосподарського  призначення (несільськогосподарськи угіддя)  за межами населенних пунктів у державної власності : оренда

-          Зерноток

-          СТФ

-          Мехмайстерня (СФГ «Кристал»,СФГ»Купець»)

-          Млин (СФГ «Кристал»)

 

 

 

3%

3%

3%

3%

 

 

 

 


 

 

  1. Транспортний податок

 

Елемент податку Визначення
1 Платники податку визначені приписами пункту 267.1 статті 267 Податкового кодексу України
2 Об’єкт оподаткування визначені приписами пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України
3 База оподаткування визначені приписами підпункту 267.3.1 пункту 267.3 статті 267 Податкового кодексу України
4 Ставка податку

 

визначені приписами підпункту 267.3.2 пункту 267.3 статті 267 Податкового кодексу України
5 Порядок обчислення податку визначені приписами пункту 267.6 статті 267 Податкового кодексу України
6 Податковий період визначені приписами пункту 267.5 статті 267 Податкового кодексу України
7 Строк та порядок сплати податку

 

визначені приписами пунктів 267.7-267.8 статті 267 Податкового кодексу України
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначені приписами пунктів 267.6-267.8 статті 267 Податкового кодексу України

 

 

Секретар селищної ради А.Б.Куракова

 

 


 

 

 

Додаток 2 затверджений рішенням

Тарутинської селищної ради

від   №- VII

 

Про встановлення ставок єдиного податку та визначення положень обов’язкових елементів

        

Елемент податку Визначення
1 Платники податку  

визначені підпунктами 291.4.1, 291.4.2 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України з особливостями, встановленими пунктами 291.5-291.7 статті 291 Податкового кодексу України

 

2 Об’єкт оподаткування  
3 База оподаткування визначені пунктом 293.1 статті 293 Податкового кодексу України
4 Ставка податку для першої групи платників єдиного податку –  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 01 січня 2020 року;

для другої групи платників єдиного податку –  10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2020 року;

 

5 Податковий період визначені приписами пункту статті 294 Податкового кодексу України
6 Порядок обчислення податку визначені приписами статті 295 Податкового кодексу України
7 Строк та порядок сплати податку  
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначені приписами пункту 296.2 статті 296 Податкового кодексу України

       

 

Секретар селищної ради А.Б.Куракова

 

 


 

 

Додаток 3 затверджений

рішенням Тарутинської

селищної ради   від  

№- VII

 

 

Про встановлення ставок туристичного збору та визначення положень обов’язкових елементів

Елемент податку Визначення
1 Платники податку визначені приписами пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України
2 Об’єкт оподаткування розміщення у місцях проживання (ночівлі), а саме:

1. готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих, хостелах, будинках відпочинку, туристичних базах, гірських притулках, таборах для відпочинку, пансіонатах та інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах;

 2. житлових будинках, прибудовах до житлового будинку, квартирах, котеджах, кімнатах, садових будинках, дачних будинках, будь-яких інших об’єктах, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

3 База оподаткування визначені приписами пункту 268.4 статті 268 Податкового кодексу України
4 Ставка податку  0,3 відсотка - для внутрішнього туризму та 3 відсотки - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2020 року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
5 Порядок обчислення податку визначені приписами пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України
6 Податковий період  визначені приписами пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України визначені приписами статті 295 Податкового кодексу України
7 Строк та порядок сплати податку визначені приписами пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначені приписами пункту 268.7 статті

подання звітності про обчислення і сплату податку

268 Податкового кодексу України

 

9 Податкові агенти за місця проживання (ночівлі)

 

 

1. юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі): 1.1. готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 1.2. житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі); 2. квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму; 3. юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Наведені в додатку 3.1

 

 


 

 

Додаток 3.1 затверджений

рішенням Тарутинської

селищної ради від 

№- VII

 

Перелік податкових агентів зі Збору згідно ст. 268 Кодексу

на території Тарутинської селищної ради

 

№ з/п Код КОАТУ Назва органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення Назва податкових агентів Код ЄДРПОУ
1 5124755100 Тарутинська селищна рада ПП «Магістраль-сервіс» 31908184
2 5124755100 Тарутинська селищна рада ФОП Крук Світлана 2540601406
Секретар селищної ради А.Б.Куракова

Без коментарів.