Оголошення про відкриту вакансію посадової особи місцевого самоврядування в Тарутинській селищній раді (головний спеціаліст юридичного відділу)


 ОГОЛОШЕННЯ

про відкриту вакансію посадової особи місцевого самоврядування

В Тарутинській селищній раді Болградського району

Одеської області

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесено зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Тарутинській селищній раді Болградського району Одеської області  оголошено добір на зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування в період дії воєнного стану: головного спеціаліста юридичного відділу (VІІ категорія).

 

Опис вакантної посади

 

Найменування і місцезнаходження державного органу Тарутинська селищна рада Болградського району Одеської області

68500, Одеська область, Болградський район, смт. Тарутине, вул. Широка, буд. 1

Назва та категорія посади, стосовно якої прийнято рішення про необхідність призначення в період дії воєнного стану Головний спеціаліст юридичного відділу апарату Тарутинської селищної ради, VІІ категорія
Посадові обов'язки Організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів, актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самоврядування  підприємствами, установами та організаціями, які підпорядковані Тарутинській селищній раді та її виконавчому комітету, та посадовими особами цих органів, під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків. 

Надання консультацій з питань чинного законодавства посадовим особам Тарутинської селищної ради та її виконавчих органів.

Підготовка проєктів рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, віднесених до компетенції юридичного відділу. 

Перевірка на відповідність законодавству проєктів рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови та візування їх за наявності погодження цих проектів відділами, управліннями, що їх розробили та заступниками селищного голови за напрямками (відповідно до розподілу функціональних обов’язків), та підготовка пропозицій до них.

Забезпечення в установленому порядку представництво інтересів Тарутинської селищної ради та її виконавчого комітету в судах усіх юрисдикцій та інших органах. 

Організація позовної роботи, аналіз наслідку розгляду позовів і судових справ, подання начальнику відділу пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення селищної ради та її виконавчих органів.

Сприяння правильному застосуванню актів законодавства про працю. 

Надання правових консультацій з питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, а також за дорученням начальника відділу розгляд та підготовку відповідей на звернення/заяви громадян, звернення та запити депутатів, запити на публічну інформацію. 

Організація ділового листування з органами державної та виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції.

Здійснення особистого прийому громадян з питань, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування (безоплатна первинна правова допомога).

Умови оплати праці -   посадовий оклад - 5200;

-   надбавка за ранг посадової особи органів місцевого самоврядування;

-   надбавка за вислугу років;

-   інші виплати, премії - у разі встановлення

Інформація про строковість призначення на посаду На період воєнного стану.

Після припинення чи скасування воєнного стану, але не пізніше шести місяців з дня його припинення чи скасування, на посади посадових осіб місцевого самоврядування, на які особи призначені у період дії воєнного стану, оголошується конкурс, передбачений відповідним законом.

Граничний строк перебування особи на посаді, на яку її призначено у період дії воєнного стану, становить не більше 12 місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану.

Перелік документів, які необхідно надати для участі у доборі на посаду посадових осіб місцевого самоврядування в період дії воєнного стану, в тому числі спосіб подання, адреса та строк їх подання Особа, яка бажає взяти участь у доборі, подає документи:

1.     заяву на участь у конкурсі;

2.     заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;

3.     дві фотокартки розміром 4 х 6 см;

4.     копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;

5.     копію документа, який посвідчує особу;

6.     копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7.     письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи приймаються до 17:00 до 12.07.2022 року до Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області.

Прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, особи яка надає додаткову інформацію Абрамчук Тамара Іванівна

(067) 728 48 40 

Кваліфікаційні вимоги
Освіта Повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста
Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби або досвід служби в органах місцевого самоврядування, не менше 1 року
  Стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше трьох років;
Володіння державною мовою вільне володіння
Інші вимоги до професійної компетентності
Комунікація та взаємодія, ефективність координації з іншими, орієнтація на професійний розвиток, самоорганізація та самостійність в роботі, відповідальність, доброчесність

 


Без коментарів.