Протокол громадських слухань щодо врахування громадських інтересів при розробленні Звіту про СЕО генплану смт Тарутине

ПРОТОКОЛ № 1

 

Громадських слухань

щодо врахування громадських інтересів

при розробленні Звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану смт Тарутине

Тарутинського району Одеської області

 

15 листопада 2019 року

смт Тарутине                                         

 

Місце, дата та час

Місце – 68500, Одеська область, Тарутинський район, смт Тарутине,  вул. Красна.

Дата та час – 15 листопада 2019 року, 16:00 год.

Повідомлення про проведення громадських слухань розміщено у виданнях «Знамя труда» від 18 жовтня та «Одеські вісті» від 19 жовтня 2019 року.

Голова громадських слухань – Шавьолкін Юрій Іванович заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого комітету Тарутинської селищної ради.

Секретар громадських слухань – Куракова Анетта Бериківна, секретар селищної ради

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 43 осіб, (список додається),                                                                                                                             

З них наділені правом голосу – 41 учасник.

Головний архітектор проекту – О.В. Теленик;

Архітектор-розробник – К.А. Кучеренко;

Порядок денний:

1. Відкриття. Привітання. Вступне слово  голови громадських слухань, щодо необхідності розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану смт Тарутине. Оголошення порядку денного.

2. Доповідь архітектора проекту генерального плану та плану зонування та автора звіту про СЕО смт Тарутине Кучеренко К.А. –  щодо наявних проблем у плануванні території населеного пункту та шляхів їх вирішення;

3. Запитання до основних доповідачів та їх відповіді. Дебати.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Голову громадських слухань, який повідомив, що згідно з Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку», ТОВ «Архізем Гео» розроблений Звіт про стратегічну екологічну оцінку генерального плану смт Тарутине. 

Головою громадських слухань запропоновано затвердити порядок денний та регламент громадських слухань.

Зазначалися актуальні проблеми вдосконалення санітарного очищення  населеного пункту на даний момент та природоохоронні заходи, які підлягають вирішенню шляхом внесення їх у Звіт про стратегічну екологічну оцінку:

- оцінка стану природних водойм;

- питання оцінки наслідків реалізації генерального плану на довкілля;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документу державного планування.

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Доповідь архітектора проекту генерального плану та плану зонування та автора звіту про СЕО смт Тарутине Кучеренко К.А. –  щодо наявних проблем у плануванні території населеного пункту та шляхів їх вирішення. (Доповідь додається).

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ (Запитання до основних доповідачів та їх відповіді. Дебати.) СЛУХАЛИ:

Слободчикова Г.І.: чи були враховані пропозиції  населення в цьому проекті, а саме пропозиції, стосовно площі автостанції, за 118 підписами?

Доповідач: Проект «Генеральний план та план зонування територій смт Тарутине Тарутинської селищної ради Тарутинського району Одеської області» ми з вами обговорювали рік тому. Пропозиції, що надійшли у зазначений строк, були враховані та внесені у проект Генплану. На даний час проект ГП, зі змінами, пройшов погодження в Архітектурно-містобудівній раді та рекомендований на затвердження. Сьогодні обговорюємо Звіт про СЕО до ГП селища Тарутине.

Кахчі В.Б., Кіосе Д.Д., Кіосе Л.В., Деде С.С., які звернулися до доповідача з наступними питанням:

- про наявність в проекті генплану селища місць для очищення питної води, сортування та переробки твердих побутових відходів, будівництва свердловин, очисних споруд  сирзавода  та інші питання, що стосуються екологічної безпеки населеного пункту.

Доповідач надала відповіді на запитання з вказанням на схемі генерального плану місць розташування об’єктів.

Пропозиції громадськості:

Щодо представленого Звіту про стратегічну екологічну генерального плану смт Тарутине Тарутинського району Одеської області зауважень та пропозицій не надходило.

Проводиться голосування за схвалення Звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану смт Тарутине:

«за» - 31,  «проти» - 0,  «утримались» - 4, «не голосували»- 6.

Резолюція громадських слухань:

1. Взяти Звіт про стратегічну екологічну оцінку генерального плану смт Тарутине Тарутинського району Одеської області громадських слухань за основу та затвердити його в цілому.

2. Схвалити представлені матеріали Звіту про стратегічну екологічну оцінку генерального плану смт Тарутине, які відповідають законодавчим та нормативно-правовим актам, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

3. Рекомендувати проект генерального плану смт Тарутине Тарутинського району Одеської області до подальшого затвердження.

 

 

Голова слухань                   ____________  Ю.І. Шавьолкін

 

Секретар слухань                ____________ А.Б. Куракова

Без коментарів.