Розпорядження Тарутинського селищного голови № 56-ОД від 01.05.2023 року “Про утворення комісії з питань роботи із службовою інформацією Тарутинської селищної ради”


55-ОД-01.05.2023-утвор-комісії-з-служб.інфо.docxЗавантажити
Друк

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Про внесення змін до розпорядження від

31.05.2021 року  № 130-ОД   «Про  доступ

запитувачів до публічної інформації»

 

Керуючись пп.20 п.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Законами України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року № 736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення, обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію», з метою приведення у відповідність відомостей, що становлять службову інформацію:

1. Внести зміни   в   додаток  4  розпорядження   селищного   голови   від 31.05.2021 року № 130-ОД «Про доступ запитувачів до публічної інформації», доповнивши Перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової), що є у володінні виконавчого апарату Тарутинської селищної ради (додаються).

2. Начальнику загального відділу апарату селищної ради:

- довести розпорядження до   відома   керівників структурних   підрозділів   селищної ради;

- забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті селищної ради.

3. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

 

 

Тарутинський селищний голова                                                             Сава ЧЕРНЄВ

 

01.05.2023

№ 56-ОД


 

Додаток

до розпорядження

селищного голови від

01.05.2023 р.  №56-ОД

 

ПЕРЕЛІК

 інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної, службової),

що є у володінні виконавчого апарату Тарутинської селищної ради

 

1

2

1. Службова інформація, що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності селищної ради.
2. Відомості про взаємодію Тарутинської селищної ради з органами державної влади та місцевого самоврядування, з установами, органами та підрозділами сил безпеки та оборони на особливий період.
3. Відомості про розташування військових формувань та об’єктів, якщо ці відомості не містять інформацію, яка становить державну таємницю.
4. Відомості про економічний стан підприємств та об’єктів інфраструктури громади, що мають стратегічне значення для економіки, безпеки, підвищення обороно стійкості держави.
5. Відомості про об’єкти, які забезпечуються електронними комунікаційними послугами або забезпечують електронні комунікаційні послуги в умовах воєнного стану (перелік точок/адрес, географічних координат тощо).
6. Відомості про забезпечення безпеки електроспоживання об’єктів критичної інфраструктури.
7. Відомості про стан функціонування мереж електронних комунікацій.
8. Відомості, що розкривають: дислокацію, склад та штатну чисельність особового складу військових частин (установ) Збройних Сил України та інших військових формувань на території громади.
9. Відомості щодо технічного стану та готовності кожної окремої системи оповіщення громади.
10. Відомості про стан цивільного захисту в особливий період  підприємств, установ, організацій громади, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.
11. Відомості за сукупністю показників про зміст та основні напрямки розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту на особливий період, що передбачені (реалізовані) в генеральних планах забудови населених пунктів та відповідних адміністративно-територіальних одиниць громади.
12. Зведені дані про стан підготовки цивільного захисту за рік, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.
13. Відомості щодо розміщення, захисту та охорони об’єктів критичної інфраструктури громади, зокрема під час дії воєнного стану окремі відомості з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
14. Відомості про фінансування, функціонування, комплектування, дислокацію підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки громади та забезпечення життєдіяльності населення, а також забезпечення потреб сил оборони в умовах особливого періоду та правового режиму воєнного стану.
15. Відомості щодо виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції, потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.
16. Заходи щодо виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період.
17. Відомості щодо кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, які підлягають передачі Збройним Силам України в Тарутинській селищній раді.
18. Відомості щодо показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб господарства громади в особливий період.
19. Узагальнені показники підготовки фахівців у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, охоплення дітей загальною середньою освітою та охоплення дітей дошкільною освітою для забезпечення функціонування національної економіки в особливий період.
20. Заходи щодо надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.
21. Відомості щодо номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в Тарутинській селищній раді, на підприємстві, в установі та організації.
22. Заходи щодо капітального будівництва в особливий період.
23. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, крім тих, що становлять державну таємницю.
24. Відомості про стан мобілізаційної готовності населених пунктів, підприємств, установ та організацій громади.
25. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за Тарутинською селищною радою підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них.
26. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період, крім тих, що становлять державну таємницю.
27. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану Тарутинської селищної ради, підприємства, установи, організації, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

 

28. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення селищної ради, підприємства, установи, організації на режим роботи в умовах особливого періоду, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.
29. Відомості про організацію реагування та дій в разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
30. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку селищної ради, підприємства, установи, організації, крім тих, що становлять державну таємницю.
31. Відомості з питань створення та утримання резерву медикаментів та медичного майна довготривалого зберігання на особливий період та на випадок виникнення надзвичайної ситуації, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.
32. Розпорядження, доручення селищного голови інші документи з питань територіальної оборони, якщо відомості в них не містять інформацію, що становить державну таємницю.
33. Відомості, що містять інформацію, розголошення якої може становити загрозу національній безпеці, воєнній безпеці, обороні держави, територіальній цілісності та суверенітету держави, громадському порядку, безпечному функціонуванню селищної ради, інших державних органів, органів військового управління, якщо ці відомості не містять інформацію, яка становить державну таємницю.
34. Відомості про планування, організацію та проведення заходів з евакуації в особливий період, якщо відомості в них не містять державну таємницю.
35. Інструкція про порядок оповіщення та приведення системи цивільного захисту області у вищі ступені готовності.
36. Відомості за окремими показниками про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки перевезень, залізничним, автомобільним, повітряним, водним транспортом спеціальних вантажів (виробів, матеріалів), народногосподарських вантажів, що мають особливу цінність для держави, вантажів з небезпечними властивостями (вибухові та радіоактивні), крім відомостей, що становлять державну таємницю

 

 

_____________________

 

Без коментарів.