Розпорядження Тарутинського селищного голови № 190-ОД від 19.08.2021 року “Про усунення порушень, встановлених за результатами аудиту фінансової та господарської діяльності КП «ВУЖКГ»

 

 


190-ОД-19.08.2021-усунення-порушень.docx Завантажити
Друк

 

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Про усунення порушень,

встановлених за результатами

аудиту фінансової та

господарської діяльності

КП «ВУЖКГ»

 

Керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 26 Бюджетного кодексу України, з метою усунення порушень, відображених в аудиторському звіті аудиту фінансової та господарської діяльності Комунального підприємства «Виробниче управління житлово-комунального господарства» від 09.08.2021 №1

 

З О Б О В ‘ Я З У Ю:

1. Керівнику Комунального підприємства «Виробниче управління житлово – комунального господарства» Абаржи М.І. та головному бухгалтеру Карамавровій Т.А.:
1.1. Господарську діяльність з водопостачання здійснювати на підставі одержаного в установленому порядку дозволу на спецводокористування.
1.2. Відповідно до статті 75 Господарського кодексу України щорічно формувати та до 1 вересня подавати на затвердження фінансовий план Підприємства.
1.3. Відповідно до статті 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» при наданні послуг громадської вбиральні розрахункові операції проводити через реєстратори розрахункових операцій або через зареєстровані фіскальним сервером контролюючого органу програмні реєстратори розрахункових операцій.
1.4. Відповідно до п. 12 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148, розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі підприємства.
1.5. Укласти договори з усіма споживачами комунальних послуг. Своєчасно коригувати орендну плату на індекс інфляції відповідно до умов договору та законодавства.
1.6. Провести роботу щодо стягнення заборгованості за надані послуги, в тому числі відкориговану орендну плату: ФОП Беззуб Ю.В. - 846,68 грн, ФОП Касап Т.І. – 2450 грн, ТОВ «Комплектуха» - 210 грн.
1.7. Заробітну плату керівнику Тарутинського КП «Виробниче управління житлово-комунального господарства» Абаржи М.І. нараховувати відповідно до умов укладеного Контракту. Стягнути з Абаржи М.І. зайво нараховану заробітну плату в сумі 25200 грн. (завищення посадового окладу) та 3678,00 грн (сумісництво).
1.8. Заробітну плату індексувати відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1078. Стягнути зайво нараховану та виплачену індексацію на загальну суму 17174,67 грн.
1.9. Не допускати утворення заборгованості із заробітної плати.
1.10. При звільненні працівника виплату всіх сум, що належать йому від Підприємства, провадити в день звільнення.
1.11. Розробити нормативні документи щодо нормування витрат палива та мастильних матеріалів відповідно до законодавства.
1.12. Використання працівником особистого транспорту у службових цілях оформити письмовим договором (угодою).
1.13. Перед складанням фінансової звітності відповідно до частини 1 статті 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» проводити інвентаризацію активів і зобов’язань.
1.14. Відсторнувати в бухгалтерському обліку Підприємства кредиторську заборгованість перед ФОП Касап Тетяною Іванівною в сумі 90696,22 грн як таку, що відображена необґрунтовано.
1.15. Відсторнувати в бухгалтерському обліку Підприємства суми внесків за комунальні послуги надані ОСББ «Набережна 3, 5, 7» фізичній особі-підприємцю ФОП Касап Т.І. за орендоване приміщення «гуртожиток» (група нежитлових приміщень №16) в сумі 48121,48 грн. та ТОВ «Комлектуха» за орендоване нежитлове приміщення «магазин» (група нежитлових приміщень №25) в сумі 2014,80 грн як таки, що повинні оплачуватися орендарем відповідно до пункту 3.1 договору. Зобов’язати орендарів оплачувати комунальні послуги, надані ОСББ «Набережна 3, 5, 7» самостійно.
1.16. Закупівлю товарів, робіт, послуг провадити відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».
1.17. Відповідно до п.5 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності визначити та погодити Тарутинською селищною радою облікову політику Підприємства.
1.18. Бухгалтерський облік вести відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
1.19. Інформацію про виконання даного розпорядження разом з копіями підтвердних документів надавати Тарутинському селищному голові щомісячно до 10 числа до повного усунення.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчого органу у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та гуманітарних питань Долгорука І.Ф. та головного спеціаліста з питань внутрішнього аудиту селищної ради Констандогло В.В.

 

 

Тарутинський селищний голова                                                Сава ЧЕРНЕВ

 

19.08.2021
№ 190-ОД

Без коментарів.