Рішення № 538-VIІ від 17.05.2019 року “Про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення Тарутинської селищної ради “Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на 2020 рік на території Тарутинської селищної ради”””

Друк

Проект-місцев-под.docxЗавантажити
Друк

gerb

УКРАЇНА

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 

Про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту

рішення Тарутинської селищної ради  «Про встановлення

та затвердження місцевих податків і зборів на 2020 рік на

території Тарутинської селищної ради»

 

Керуючись ст.12 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, Тарутинська селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Оприлюднити проект рішення селищної ради «Про встановлення та затвердження місцевих податків і зборів на 2020 рік на території Тарутинської селищної ради» (додається), на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради та на інформаційному стенді Тарутинської селищної ради за адресою: смт.Тарутине, вул. Красна, 201.

2. Розмістити повідомлення про оприлюднення вищезазначеного регуляторного акта – проекту рішення в районній газеті «Знамя труда».

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря селищної ради Куракову А.Б.
 
 
 

Тарутинський селищний голова І.І.Куруч

 

№538 -VIІ

17.05.2019

 


 

ПРОЕКТ

gerb

УКРАЇНА

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

_________сесія

 

VII скликання від _____________р.

 

Код КОАТУУ  5124755100

 

Про встановлення та затвердження місцевих податків

та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2020 рік

 

Відповідно до Податкового кодексу України, постанови КМУ «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» від 24 травня 2017 року № 483, з метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування щодо встановлення місцевих податків та зборів, керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

1. Встановити на території Тарутинської селищної ради на 2020 рік такі податки та збори:

     1.1. Податок на майно, в частині плати за землю.

     1.2. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

     1.3. Єдиний податок.

     1.4. Транспортний податок.

    1.5. Акцизний податок.

    1.6. Туристичний збір.

2. Затвердити:

    2.1. Положення про податок на майно, в частині плати за землю (Додаток 1).

    2.2. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості (Додаток 2).

    2.3. Положення про оподаткування єдиним податком (Додаток 3).

    2.4. Положення про транспортний податок (Додаток 4).

    2.5. Положення про акцизний податок з роздрібної реалізації підакцизних товарів (Додаток 5).

    2.6. Положення про туристичний збір (Додаток 6).

3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.

4. Забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради, відповідно до вимог чинного законодавства.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного і культурного розвитку, плануванню та бюджету .

 

 

       Тарутинський селищний голова                                                        І.І.Куруч

 

№_______

_______2019 р.   

 


       

Додаток 1 до рішення ________сесії

Тарутинської селищної ради сьомого скликання

від __________2019 року

     -VII

 

Положення

про податок на майно, в частині плати за землю

 

 1. Загальне положення

Плата за землю - обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності

 

 1. Платники земельного податку

2.1. Платниками податку є:

2.1.1. власники земельних ділянок;

2.1.2. землекористувачі.

 

 1. Об’єкт оподаткування

 3.1. Об'єктами оподаткування є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

 

 1. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації.

4.2. Рішення щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється Тарутинською селищною радою до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

 

 1. Ставка земельного податку

 

5.1. В межах населеного пункту

       - землі житлової  забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у розмірі  0,02 % від нормативно грошової оцінки земельних ділянок;

       - рілля для особисто селянського господарства у розмірі  0,3 %  від нормативно грошової оцінки земельних ділянок;

 5.2. За межами населеного пункту

        Землі комунальної власності :

      - землі сільськогосподарського призначення :

для товарного сільськогосподарського виробництва рілля (паї)  у розмірі 0,5 % від нормативно грошової оцінки земельних ділянок

рілля для особисто селянського господарства у розмірі  0,3%  від нормативно грошової оцінки земельних ділянок

      - землі сільськогосподарського призначення ( несільськогосподарські угіддя):

на яких розташовані господарські двори :

 

Артсвердловини у розмірі 0,5 % від нормативно грошової оцінки земельних ділянок    Землі державної власності:

              - землі підприємств організації транспорту, зв’язку

        для трубопровідного транспорту та зв’язку

                - землі лісогосподарських підприємств

 

 1. Податковий період для плати за землю

6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується  31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

 1. 7.Порядок обчислення плати за землю

7.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

7.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

7.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

7.4. За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

7.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою Податковим кодексом України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6. За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційна належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційна належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

7.7. Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно  до п. 9 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов'язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів України» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та

законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

 1. Строк сплати плати за землю

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

8.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

8.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

8.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

8.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

8.7. У разі надання в оренду земельних ділянок, окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

8.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

 

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

9.1. Від сплати податку звільняються:

9.1.1. інваліди першої і другої групи;

9.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

9.1.3. пенсіонери (за віком);

9.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія «Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

9.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

9.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 11.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

9.2.1. для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як  2 гектари;

9.2.1. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,15 гектара;

9.2.2. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

9.2.3. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

9.2.4. для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

 

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

10.1. Від сплати податку звільняються юридичні особи:

  10.1.1. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

          10.1.2. землі сільського господарських угідь, які знаходяться в тимчасовій консервації та в стані сільськогосподарського освоєння;

          10.1.3.  землі кладовищ;

          10.1.4.  земельні ділянки , які надані для будівництва та обслуговування культових та інших споруд, необхідних для діяльності релігійних підприємств України, статути (Положення) яких зареєстровані згідно чинного законодавства;

          10.1.5. землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами;

10.1.6. органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів

         

 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

11.1. Не сплачується податок за земельні ділянки, визначені ст.282, ст.283 Податкового кодексу України.

 1. Особливості оподаткування платою за землю

12.1.Тарутинська селищна рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

12.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується, починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

12.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на платників, які отримали пільги зі сплати земельного податку, у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) у тимчасове користування (оренду) іншим платникам-пільговикам.

12.4. Тарутинська селищна рада до 25 грудня року, що передує звітному, подає відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення Одеської міської ради щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

 

 1. Орендна плата

13.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Тарутинська селищна рада, згідно покладених на нього повноважень, до 1 лютого подає контролюючому органу переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

13.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

13.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

13.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

13.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди землі:

В межах населеного пункту:

         - землі житлової  забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) у розмірі 3,5 % від нормативно грошової оцінки земельних ділянок;

           частині присадибної ділянки комерційного призначення, встановити 4,5% від нормативно грошової оцінки земельних ділянок;

- землі комерційного використання:

 

 • Працюючим торгівельним точкам у розмірі 4,5 % від нормативно грошової оцінки земельних ділянок;
 • Не працюючим торгівельним точкам у розмірі 3,5% від нормативно грошової оцінки земельних ділянок;

- землі промисловості у розмірі  3,5 %  від нормативно грошової оцінки земельних ділянок;

- землі транспорту, зв’язку , енергетики, оборони та іншого призначення у розмірі  3,5 %         від нормативно грошової оцінки земельних ділянок;

- землі громадського обслуговування у розмірі 4,5% від нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

 

За межами населеного пункту:

-  землі сільськогосподарського  призначення (несільськогосподарські угіддя)  за межами населенних пунктів у комунальної власності :

   рілля у розмірі 3 % від нормативно грошової оцінки земельних ділянок;

- землі сільськогосподарського призначення під господарськими будівлями та спорудами у розмірі 3 % від нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

13.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

13.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог пп. 6-8 цього Положення.

13.8. Пільги по сплаті орендної плати не передбачені.

 

 1. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1. Для визначення розміру земельного податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

14.2. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок підлягає індексації відповідно до діючого законодавства України.

 

 

Секретар селищної ради                                                                                            А.Б.Куракова

  


 

Додаток 1.1
до рішення про встановлення ставок
та пільг із сплати земельного податку

 

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
з 01  січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 Тарутинська селищна рада

 

Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
01 Землі сільськогосподарського призначення
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 1 0,5 0,000 0,000
01.02 Для ведення фермерського господарства4 1 0,000 0,000 0,000
01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 1 0,3 0,000 0,000
01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 1 0,3 0,000 0,000
01.05 Для індивідуального садівництва4 0,000 0,3 0,000 0,000
01.06 Для колективного садівництва4 0,000 0 0,000 0,000
01.07 Для городництва4 0,000 0,000 0,000 0,000
01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1 0,000 0,000 0,000
01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1 0,000 0,000 0,000
01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства 0,000 0,000 0,000 0,000
01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 0,000 0,000 0,000 0,000
01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 0,000 0,000 0,000 0,000
01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 1 0,3 0,000 0,000
01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
02 Землі житлової забудови
02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,000 0,03 0,000 0,000
02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,000 0,000 0,000 0,000
02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 1 0,000 0,000 0,000
02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,000 0,000 0,000 0,000
02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,000 0,03 0,000 0,000
02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,000 0,000 0,000 0,000
02.07 Для іншої житлової забудови  1 0,03 0,000 0,000
02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
03 Землі громадської забудови
03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 1 0,000 0,000 0,000
03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 1 0,000 0,000 0,000
03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 1 0,000 0,000 0,000
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 1 0,000 0,000 0,000
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 1 0,000 0,000 0,000
03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 1 0,000 0,000 0,000
03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 1 0,000 0,000 0,000
03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 0,000 0,000 0,000 0,000
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 0,000 0,000 0,000 0,000
03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури  0,000 0,000 0,000 0,000
03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 1 0,000 0,000 0,000
03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 1 0,000 0,000 0,000
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  0,000 0,000 0,000 0,000
03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 1 0,000 0,000 0,000
03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  3 0,000 0,000 0,000
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
04 Землі природно-заповідного фонду
04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,000 0,000 0,000 0,000
04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 0,000 0,000 0,000 0,000
04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 0,000 0,000 0,000 0,000
04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 0,000 0,000 0,000 0,000
04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,000 0,000 0,000 0,000
04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,000 0,000 0,000 0,000
04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,000 0,000 0,000 0,000
04.08 Для збереження та використання заказників 0,000 0,000 0,000 0,000
04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,000 0,000 0,000 0,000
04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,000 0,000 0,000 0,000
04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,000 0,000 0,000 0,000
05 Землі іншого природоохоронного призначення
06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 0,000 0,000 0,000 0,000
06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 0,000 0,000 0,000 0,000
06.03 Для інших оздоровчих цілей 0,000 0,000 0,000 0,000
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
07 Землі рекреаційного призначення
07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 0,000 0,000 0,000 0,000
07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 0,000 0,000 0,000 0,000
07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,000 0,000 0,000 0,000
07.04 Для колективного дачного будівництва  0,000 0,000 0,000 0,000
07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
08 Землі історико-культурного призначення
08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,000 0,000 0,000 0,000
08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,000 0,000 0,000 0,000
08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,000 0,000 0,000 0,000
08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
09 Землі лісогосподарського призначення
09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,1 0,000 0,000 0,000
09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,000 0,000 0,000 0,000
09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
10 Землі водного фонду
10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 0,000 0,000 0,000 0,000
10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 0,000 0,000 0,000 0,000
10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 0,000 0,000 0,000 0,000
10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 0,000 0,000 0,000 0,000
10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 0,000 0,000 0,000 0,000
10.06 Для сінокосіння 0,000 0,000 0,000 0,000
10.07 Для рибогосподарських потреб 0,000 0,000 0,000 0,000
10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 0,000 0,000 0,000 0,000
10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,000 0,000 0,000 0,000
10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 0,000 0,000 0,000 0,000
10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 0,000 0,000 0,000 0,000
10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
11 Землі промисловості
11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  0,000 0,000 0,000 0,000
11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 0,000 0,000 0,000 0,000
11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 1,5 0,000 0,000 0,000
11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 1 0,000 0,000 0,000
11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
12 Землі транспорту
12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000
12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  0,000 0,000 0,000 0,000
12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  0,000 0,000 0,000 0,000
12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 1 0,000 0,000 0,000
12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000
12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3 0,000 0,000 0,000
12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 0,000 0,000 0,000 0,000
12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 0,000 0,000 0,000 0,000
12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000
12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
13 Землі зв’язку
13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 1 0,000 0,000 0,000
13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 1 0,000 0,000 0,000
13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 3 0,000 0,000 0,000
13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
14 Землі енергетики
14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  3 0,000 0,000 0,000
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 3 0,000 0,000 0,000
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
15 Землі оборони
15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 1 0,000 0,000 0,000
15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 1 0,000 0,000 0,000
15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 1 0,000 0,000 0,000
15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 1 0,000 0,000 0,000
15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 1 0,000 0,000 0,000
15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 1 0,000 0,000 0,000
15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 1 0,000 0,000 0,000
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
16 Землі запасу 0,000 0,000 0,000 0,000
17 Землі резервного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000
18 Землі загального користування4 1 0,000 0,000 0,000
19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,000 0,000 0,000 0,000

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

           Секретар селищної ради                                                            А.Б.Куракова

 


 

Додаток 1.2
до рішення про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1

 

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з  01.01.2020  року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 Тарутинська селищна рада

 

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
Фізичні особи:  
інваліди першої і другої групи 100
фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; 100
пенсіонери (за віком) 100
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія «Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 100
фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 

100
для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як                             2 гектари;

 

100
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) - не більш як 0,15 гектара 100
для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара 100
для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара 100
для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара 100
Юридичні особи:  
дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів 100
землі сільського господарських угідь, які знаходяться в тимчасовій консервації та в стані сільськогосподарського освоєння 100
землі кладовищ 100
земельні ділянки , які надані для будівництва та обслуговування культових та інших споруд, необхідних для діяльності релігійних підприємств України, статути (Положення) яких зареєстровані згідно чинного законодавства 100
землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами 100
органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені у відповідності до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок державного або місцевого бюджетів

         

 

100

_________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар селищної ради                                                          А.Б.Куракова

 

 

Додаток 1.3

до рішення про встановлення ставок

та пільг із сплати земельного податку

 

ПЕРЕЛІК

категорій платників та розмір ставок земельного податку за межами населеного пункту та оренда землі  

 

Категорії  платників земельного податку Розмір орендної плати,

% від нормативної грошової оцінки землі (НГО)

Розмір ставки земельного податку,

% від нормативної грошової оцінки землі (НГО)

1 2 3  
1 інші землекористувачі: оренда

- землі житлової  забудови для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка);

      частині присадибної ділянки комерційного призначення;

- землі комерційного використання:

·         Працюючим торгівельним точкам;

·         Не працюючим торгівельним  точкам;

- землі промисловості у розмірі  ;

- землі транспорту, зв’язку , енергетики, оборони та іншого призначення;

- землі громадського обслуговування .

 

 

 

3,5 %

 

4,5%

 

4,5%

3,5%

 3,5 %

 

 3,5 %

4,5%

 

 

0,03

2 Землі несільськогосподарського  призначення за межами населених пунктів у державної власності:

     

-          УМГ «Прикарпаттрансгаз»

-          ВАТ «Укртелеком»

-          ДП Саратська «Саратське лісове господарство»

-          ПАТ «Газтранзит»

-          ПАТ «Одесаобленерго»

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

 

 

 

 

3%

3%

0,1%

3%

3%

 

 

3 Землі сільськогосподарського  призначення (несільськогосподарськи угіддя)  за межами населенних пунктів у державної власності : оренда

-          Зерноток

-          СТФ

-          Мехмайстерня (СФГ «Кристал»,СФГ»Купець»)

-          Млин (СФГ «Кристал»)

 

 

 

3%

3%

3%

3%

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                                  А.Б.Куракова

 


 

 

Додаток 2 до рішення ____ сесії

Тарутинської селищної ради сьомого скликання

від     2019 року

     /VIII

 

 

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості

 

 1. Платники податку

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

 

 1. Об'єкт оподаткування

Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

 1. База оподаткування

Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

 1. Пільги із сплати податку

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку:

 

Пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в т.ч. їх часток, що перебувають у власності фізособи — платника податку, зменшується (п. 266.4.1 ПКУ) для квартири/квартир незалежно від їх кількості на 60 кв. м*
для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості на 120 кв. м*
для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), на 180 кв. м*
* Зменшення надається 1 раз за базовий податковий (звітний) період (рік). 

 

 

 1. Об'єкти нерухомості, звільнені від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (пп. 266.2.2 ПКУ) (Додаток 2)

 

 Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.

 

 

 1. Ставка податку

Ставки податку встановлюються залежно від місця розташування (зональності) та типу об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

 

 1. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. Строки та порядок сплати податку

8.1.        Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.

8.2.        Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 1. Додаткові норми Положення

 

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості інформацію щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені п.п. 266.7.2 п. 266.7 ст. 266 ПКУ, фізичні особи звільняються від відповідальності, передбаченої ПКУ за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки здійснюється органами державної фіскальної служби.

 

       

 Секретар селищної ради                                                                                А.Б.Куракова

 

 


 

Додаток 2.1

до Положення про оподаткування податком

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з ____01_ січня      2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 Тарутинська селищна рада

 

 

Класифікація будівель та споруд2 Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1110.3 Будинки садибного типу 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1110.4 Будинки дачні та садові 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,5 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
               
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1211.2 Мотелі 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1211.3 Кемпінги 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1211.4 Пансіонати 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1211.5 Ресторани та бари 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1230.9 Будівлі торговельні інші  (Фармация,Рута и К) 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0,02 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1242.2 Гаражі підземні 0,02 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,02 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
1242.4 Навіси для велосипедів 0,02 0,000 0,000 0,02 0,000 0,000
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.2 Резервуари та ємності інші 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.3 Силоси для зерна 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.5 Склади спеціальні товарні 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.6 Холодильники 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.7 Складські майданчики 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.8 Склади універсальні 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
1252.9 Склади та сховища інші5 0,01 0,000 0,000 0,01 0,000 0,000
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.3 Цирки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.4 Казино, ігорні будинки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.3 Технічні центри 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.4 Планетарії5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.5 Будівлі архівів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.2 Басейни криті для плавання 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.4 Манежі легкоатлетичні 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.5 Тири 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1265.9 Зали спортивні інші 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.7 Будівлі рибного господарства5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,1 0,000 0,000 0,1 0,000 0,000
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

__________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Секретар селищної ради                                                                             А.Б.Куракова

 

Додаток 2.1

до Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію
 з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 Тарутинська селищна рада

 

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів держвлади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 100
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в т.ч. їх частки; 100
будівлі дитячих будинків сімейного типу; 100
гуртожитки; 100
житлова нерухомість непридатна для проживання, у т.ч. у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об'єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

 

100
об'єкти житлової нерухомості, в т.ч. їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину; 100
об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках; 100
будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств; 100
будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності; 100
об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств; 100
об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність; 100
будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг. 100
об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей 100
Об’єкти нежитлової нерухомості на яких проводиться повна реконструкція (при наявності дозволу на реконструкцію) у разі відсутності у підприємства у податковому періоді прибутку   100

 

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 

Секретар селищної ради                                                                                А.Б.Куракова

 

 

Додаток 3 до рішення            сесії

Тарутинської селищної ради сьомого скликання

від         2019 року

          /VIII

Положення про оподаткування єдиним податком

1.Загальні положення

 

1.1.Єдиний податок встановлюється на підставі Податкового кодексу України, Бюджетного Кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 1. Платники єдиного податку

 

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

 

3.Об’єкт та база оподаткування

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп:

Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначений пунктом 292.3 статті 292 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

 

 1. Ставка єдиного податку

 

Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму .

для другої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

 

 1. Податковий (звітний) період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

 

 1. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

 

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Строки та порядок подання звітності по місцевим податкам здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

 

         Секретар селищної ради                                                                     А.Б.Куракова

         


 

Додаток 4 до рішення сесії

Тарутинської селищної ради сьомого скликання

від         року

         -VII

 

 


 

Положення про транспортний податок

1.Загальні положення

1.1.Транспортний податок встановлюється на підставі Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.Платники податку

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 3.1 цього Положення є об'єктами оподаткування.

3.Об’єкт оподаткування

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального.

4.База оподаткування

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1 цього Положення.

5.Ставки податку

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до пункту 3.1 цього Положення.

6.Податковий період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 •  

 

 

         Секретар селищної ради                                                     А.Б.Куракова

 

Додаток 5 до рішення   ___сесії

Тарутинської селищної ради сьомого скликання

від         2019 року

      №       /VII

 

Положення про акцизний податок з роздрібної

реалізації підакцизних товарів

 

1.Загальні положення.

         Положення про акцизний податок для підакцизних товарів на території Тарутинської селищної ради (далі – Положення) розроблено Відповідно до  статті 143 Конституції України, п.24 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статей 12, 212-222 Податкового Кодекса України зі змінами враховуючи рекомендації постійної комісії з питань  соціально-економічного і культурного розвитку, плануванню та бюджету.

         Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території Тарутинської селищної ради.

 1. Платник податку

2.1. Особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини.

2.2. Особа - суб'єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.                                    

2.3. Фізична особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.                                                                

2.4. Особа, яка реалізує конфісковані підакцизні товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизні товари (продукцію), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави, якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

2.5. Особа, яка реалізує або передає у володіння, користування чи розпорядження підакцизні товари (продукцію), що були ввезені на митну територію України із звільненням від оподаткування до закінчення строку, визначеного законом відповідно до пункту 213.3 статті 213 Податкового  Кодексу.

2.6. Особа, на яку покладається дотримання вимог митних режимів, що передбачають звільнення від оподаткування, у разі порушення таких вимог.

2.7. Особа, на яку покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов.

2.8. Особа, на яку при здійсненні операцій з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню або звільняються від оподаткування, покладається виконання умов щодо цільового використання підакцизних товарів (продукції) в разі порушення таких умов.

2.9.Особа - суб’єкт господарювання роздрібної торгівлі, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів.

2.10. Оптовий постачальник електричної енергії.

2.11.Виробники електричної енергії, які мають ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії і продають її поза оптовим ринком електричної енергії.

2.12. Особа - власник ввезеного на митну територію України вантажного транспортного засобу, що переобладнується у легковий автомобіль, з якого справляється акцизний податок.

2.13. Особа, яка реалізує пальне.

 

 1. Об'єкти оподаткування

Об'єктами оподаткування є операції з:

3.1. Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції);

3.2. Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України;

3.3. Реалізації конфіскованих підакцизних товарів (продукції), підакцизних товарів (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання, та підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходять у власність держави;

3.4. Реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;

 1. Підакцизні товари та ставки податку

4.1. Для підакцизних товарів, реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 Податкового кодексу. Встановити ставку акцизного податку  від вартості  ( з податком на додану вартість) реалізованих підакцизних товарів у розмірі 5  відсотків .

 

 1. Дата виникнення податкових зобов’язань

5.1. Датою виникнення податкових зобов’язань щодо реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів є дата здійснення розрахункової операції відповідно до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", для безготівкових розрахунків - дата оформлення розрахункового документа на суму проведеної операції, який підтверджує факт продажу, а у разі реалізації товарів фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний податок, - дата надходження оплати за проданий товар.

 

 1. Порядок і строки сплати податку.

6.1. Суми податку перераховуються до бюджету суб’єктом господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного строку в межах передбаченого Податковим кодексом для подання податкової декларації за місячний податковий період.

6.2. Особа-суб'єкт господарювання роздрібної торгівлі, який здійснює реалізацію підакцизних товарів, сплачує податок за місцем здійснення реалізації таких товарів.

 

 1. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль податкових органів

7.1.      Платники збору за місця для паркування транспортних засобів та їх посадові особи несуть відповідальність відповідно до Податкового кодексу України та інших законів України за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум збору, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

7.2.      Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння збору за місця для паркування транспортних засобів здійснюється органами державної фіскальної служби.

7. Порядок обчислення та сплати податку

7.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року).
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень- рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

7.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.
З 1 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику.

7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

7.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

7.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.
7.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

7.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 3.1 цього Положення є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання.

7.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до пункту 3.1 цього Положення є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.
7.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування

8.Порядок та строки сплати податку

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

8.2. Строки сплати податку

Транспортний податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;
б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

8.3. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння транспортного податку здійснюється органами державної фіскальної служби.

 

 

Секретар селищної ради                                                                    А.Б.Куракова

 


 

Додаток 6 до рішення ________сесії

Тарутинської селищної ради сьомого скликання

від __________2019 року

     -VII

 


 

ПОЛОЖЕННЯ

про туристичний збір

 

 1. Туристичний збір

       Туристичний збір - це місцевий збір, кошти від якого зараховуються до місцевого бюджету.

 1. 1.Платники збору

       Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення селищної ради, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі).

 1. 2. Платниками збору не можуть бути особи, які:

 а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів найму, у селищі;

б) особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі),  що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого);

г) ветерани війни;

ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

д) особи, які прибули за путівками (курсівками) на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;

е) діти віком до 18 років;

є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та санаторно-курортні заклади;

ж) члени сім’ї фізичної особи першого та/або другого ступеня споріднення,  які тимчасово розміщуються такою фізичною особою у місцях проживання (ночівлі), що належать їй на праві власності або на праві користування за договором найму.

 1. 3. Ставка збору

      Ставка збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі),  у розмірі  0,3 відсотка - для внутрішнього туризму та  3 відсотків - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення. 

 1. 4. База справляння збору

    Базою справляння збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі).

 1. 5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)

       Згідно з рішенням  селищної  ради справляння збору може здійснюватися з тимчасового розміщення у таких місцях проживання (ночівлі):

а) готелі, гуртожитки для приїжджих, будинки відпочинку, та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

Згідно з рішенням  селищної  ради справляння збору може здійснюватися такими податковими агентами:

а) юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються сільською, селищною або міською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою. 

 

 1. 6. Особливості справляння збору

       Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням селищної ради.

За один і той самий період перебування платника збору на території однієї адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким платником збору, не допускається. 

Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві користування, виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний збір, території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню такій особі.

 1.7. Податковий період

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

8. Порядок сплати збору

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому - до 28 (29) включно) на підставі рішення селищної ради.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Сума туристичного збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

 

 

         Секретар селищної ради                                                                                    А.Б.Куракова

 

 


 

Додаток 6.1

до Положення про туристичний збір

 

Перелік податкових агентів зі Збору згідно ст. 268 Кодексу

на території Тарутинської селищної ради

 

№ з/п Код КОАТУ Назва органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення Назва податкових агентів Код ЄДРПОУ
1 5124755100 Тарутинська селищна рада ПП «Магістраль-сервіс» 31908184
2 5124755100 Тарутинська селищна рада ФОП Крук Світлана 2540601406

 

 

Секретар селищної ради                                                            А.Б.Куракова

Без коментарів.