Проєкт рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради “Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади”


Проєкт-РА-визначення-органу-для-конкурсу.docxЗавантажити
Друк

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н НЯ

00.00.00 року                                                                                           №                                                                            

 

Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

Керуючись  пп. 10, пп. 12 п «а» ч.1 ст. 30, ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст., 7, ст., 44 Закону України “Про автомобільний транспорт”, пунктів 14-16 “Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади, виконавчий комітет селищної ради вирішив:

 

 1. Залучити на конкурсних засадах підприємство (організацію) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.
 2. Утворити конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади та затвердити його склад (Додаток 1).
 3. Затвердити Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади (Додаток 2).
 4. Затвердити умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади (Додаток 3).
 5. Затвердити форму заяви на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади. (Додаток 4).
 6. Загальному відділу Тарутинської селищної ради забезпечити розміщення у засобах масової інформації, та на сайті Тарутинської селищної ради оголошення про проведення конкурсу та його умови.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою та гуманітарних питань Дундера Валерія Георгійовича.

 

 

Тарутинський селищний голова                                                 Сава ЧЕРНЄВ

 

 

 

                                                                                                    Додаток 1

                                                                    до  проєкту рішення виконавчого        

                                                                    комітету Тарутинської селищної ради

                                                                    №       00   від        00.00.00 р.                                                                       

 

Склад

Конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

Заступник селищного голови з питань

 діяльності виконавчих органів у сфері

 житлово-комунального господарства,

 благоустрою та гуманітарних питань,

голова конкурсного комітету  -                       Дундер Валерій Георгійович

 

Начальник відділу  містобудування, 

архітектури, інфраструктури та житлово-

комунального господарства,

заступник голови конкурсного комітету  -   Башли Сергій Петрович                  

 

Головний спеціаліст відділу  містобудування, 

архітектури, інфраструктури та житлово-

комунального господарства,

секретар конкурсного комітету  -                      Бахова Діна Георгіївна

 

                            Члени конкурсного комітету  

 

Начальник юридичного відділу -                         Урсакі Олексій Олексійович   

 

Начальник відділу соціального

захисту населення     -                                        Стоянова Ганна Василівна

 

Голова постійної комісії з питань

 комунальної власності, житлово-

комунального господарства,

енергозбереження та транспорту-                          Марунчак Володимир

                                                          Станіславович

 

Депутат Болградської районної

 ради (за згодою) -                                              Павлов Олександр Семенович

 

Додаток 2

до проєкту рішення виконавчого

комітету Тарутинської селищної ради

 № 00  від 00.00.00

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

 

 

Про конкурсний комітет із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

 1. Загальні положення

 

1.1 Дане Положення про конкурсний комітет із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади (далі - Положення) розроблене у відповідності до положень Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081.

        1.2. Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади діяльності конкурсного комітету із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади, (далі – конкурсний комітет), а також права і обов’язки його членів.

         1.3. Конкурсний комітет утворюється організатором – виконавчим комітетом Тарутинської селищної  ради і є органом з підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади на засадах колегіальності у прийнятті рішень, об’єктивності та їх неупередженості. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних виконавчих органів Тарутинської селищної ради, а також депутати місцевих рад.

 

 

ІІ. Організація діяльності

 2.1. Конкурсний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, рішеннями конкурсного комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови.

 2.2. Організаційно-технічне забезпечення конкурсного комітету здійснюється відділом містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Тарутинської селищної ради.

2.3. Голова конкурсного комітету (у разі відсутності заступник голови конкурсного комітету) організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсний комітет функцій.

 2.4. За рішенням голови конкурсного комітету для вирішення питань, що виникають у процесі проведення конкурсу, до роботи конкурсного комітету можуть залучатися у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів виконавчого комітету, інші фахівці.

2.5. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться за необхідності.

2.6. Рішення конкурсного комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформляються протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету. Рішення конкурсного комітету вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини її членів.

III. Головні функції конкурсного комітету

3.1. Конкурсний комітет утворюється з метою проведення конкурсу з визначення робочого органу - підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 1. Права та обов’язки конкурсного комітету. Повноваження голови, секретаря та інших членів конкурсного комітету

4.1. Конкурсний комітет має право: залучати без права голосу, за потреби, до роботи в конкурсному комітеті працівників структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, інших фахівців.

4.2. Конкурсний комітет зобов’язаний: - організовувати проведення конкурсів відповідно до чинного законодавства України й установлених термінів; - забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсі.

4.3. Голова конкурсного комітету (у разі відсутності заступник голови конкурсного комітету) планує проведення засідань конкурсного комітету та веде ці засідання.

4.4. Секретар конкурсного комітету оформлює протоколи засідань конкурсного комітету, забезпечує оперативне інформування членів конкурсного комітету стосовно організаційних питань його діяльності.

4.5. Якщо секретар конкурсного комітету відсутній на засіданні конкурсного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсного комітету.

4.6. Члени конкурсного комітету мають право брати участь у всіх засіданнях конкурсного комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами що подані на розгляд конкурсного комітету.

Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади  відділом містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Тарутинської селищної ради.

 

                      

Начальник відділу містобудування,

архітектури, інфраструктури та

 житлово-комунального господарства

 Тарутинської селищної ради                                                Сергій БАШЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

 до проєкту рішення виконавчого комітету

Тарутинської селищної ради

        №      від 00.00.00р.                                                               

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

 

І. Загальна частина

 

 1. Ці Умови конкурсу із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади (далі – Умови) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (далі – Порядок).

 

 1. Метою проведення конкурсу із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади (далі – Конкурс), є визначення на конкурсних засадах підприємства (організації), здатного забезпечувати належну якість підготовки матеріалів для проведення конкурсу із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

 1. На робочий орган покладаються функції з підготовки матеріалів щодо Умов Конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів.

 

 1. Організатором Конкурсу є Тарутинська селищна рада Болградського району Одеської області (далі – Організатор).

 

 1. Терміни в цих Умовах вживаються у значеннях, наведених в законодавстві України у сфері автомобільного транспорту.

 

 1. Підготовка конкурсу

 

2.1. Організатор розміщує не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу в засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити наступну інформацію:

2.1.1. найменування Організатора;

2.1.2. найменування об’єкта конкурсу;

2.1.3. умови конкурсу;

2.1.4. кінцевий строк подачі та поштова адреса, за якою подаються документи для участі у конкурсі, телефон для довідок;

2.1.5. місце, дата i час проведення конкурсу.

2.2. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також кваліфікаційним вимогам, які встановлюються даними Умовами.

 

III. Кваліфікаційні вимоги до претендентів

 

3.1. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації), що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

3.1.1. мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень (проведення конкурсів, тендерів та інших заходів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, досвід із забезпечення розроблення паспортів автобусних маршрутів загального користування);

3.1.2. мають у власності або користуються на законних підставах офісним приміщенням, не менше ніж одним легковими автомобілем для обстеження дорожніх умов на автобусних маршрутах, комп’ютерною технікою (у тому числі принтерами, сканерами, копіювальним апаратом тощо), засобами зв’язку (телефонними, факсимільними, електронними) та програмним забезпеченням.

 

3.2. До участі в конкурсі не допускаються підприємства (організації), які:

3.2.1. визнані банкрутом або щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які перебувають у стадії ліквідації;

3.2.2. подали для участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію;

3.2.3. надають послуги з пасажирських перевезень;

3.2.4. провадять діяльність на ринку транспортних послуг, пов’язану з наданням послуг з пасажирських перевезень;

3.2.5. представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

3.2.6. є учасниками конкурсу з перевезення пасажирів;

3.2.7. не відповідають вимогам викладеним в п. 3.1 даних кваліфікаційних вимог.

 

 1. Подання документів на конкурс

 

4.1. Для участі в конкурсі претендент подає представнику Організатора такі документи:

4.1.1. заяву на участь у конкурсі за встановленою Організатором формою (Додається );

4.1.2. копію установчих документів юридичної особи; витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; копію свідоцтва про державну реєстрацію (за наявності);

4.1.3. копію договору оренди чи свідоцтва про право власності на приміщення, пристосоване для виконання функцій робочого органу і прийому перевізників;

4.1.4. довідку про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

4.1.5. розрахунок собівартості витрат на підготовку документів до конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування що не виходять за межі територіальної громади з урахуванням п. 60 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування»;

4.1.6. довідку в довільній формі за підписом керівника, яка підтверджує наявність та відповідність кваліфікованих фахівців у галузі автомобільного транспорту та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень вказаних фахівців та досвід роботи;

4.1.7. довідку з Укртрансбезпеки про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг із перевезення пасажирів автомобільним транспортом.

 

4.2. Копії документів, що подаються на конкурс, завіряються печаткою підприємства (організації) та підписуються відповідальною особою.

 

4.3. Претендент подає документи в конверті (пакеті), на якому зазначається його найменування та адреса з поміткою «Заява про участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу».

 

4.4. Строк для подання документів на конкурс встановлюється рішенням виконавчого комітету Тарутинської селищної ради про оголошення конкурсу.

 

4.5. Документи приймаються та реєструються представником Організатора в журналі реєстрації заяв про участь у конкурсі в присутності особи яка їх подає.

 

4.6. Усі документи складаються державною мовою.

 

4.7. Документи, які надійшли до представника Організатора після встановленого строку, не розглядаються, не реєструються і повертаються претенденту.

 

4.8. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до представника Організатора, який зобов’язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів.

 

4.9. Конверт (пакет), який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до Організатора в зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від

претендентів, подається на розгляд конкурсному комітету.

 

4.10. Конверт (пакет) відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Секретар конкурсного комітету формує протокол, в якому викладає опис поданих на конкурс документів. Даний протокол підписується головою конкурсної комісії та секретарем.

 

4.11. При необхідності секретар комісії готує запити у відповідні органи державної влади для підтвердження достовірності поданих документів учасниками конкурсу.

 

 1. Проведення конкурсу та визначення переможця

 

5.1. При визначенні переможця конкурсний комітет враховує відповідність претендентів кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 3.1. розділу III даного Порядку та подані документи претендента.

 

5.2. Персональний склад конкурсного комітету затверджується організатором, який призначає голову, його заступника та секретаря.

 

5.3. Голова, або його заступник очолює роботу конкурсного комітету, пропонує порядок денний, проводять засідання конкурсного комітету. Якщо секретар конкурсного комітету відсутній на засіданні конкурсного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсного комітету.

 

5.4. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті (пакеті) документи для участі в конкурсі.

 

5.5. Претенденти мають право надавати роз’яснення щодо наданих ними документів для участі в конкурсі.

 

5.6. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, конкурсний комітет розглядає документи, надані претендентом в конверті (пакеті) для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання конкурсного комітету.

 

5.7. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), що за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, він може бути визнаний переможцем конкурсу.

 

5.8. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету, а в разі його відсутності – заступника голови конкурсного комітету.

 

5.9. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього всіх претендентів.

 

5.10. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу Організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

5.11. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу в 3-денний строк оформлюється протоколом, який підписують присутні на засіданні голова, заступник голови, секретар та члени конкурсного комітету та надається представнику Організатора для зберігання протягом п’яти років, в разі надходження письмового запиту витяг з протоколу надсилається переможцю та іншим претендентам.

 

5.12. Організатор протягом 30 календарних днів з моменту підписання протоколу, приймає рішення про затвердження результатів конкурсу та залучення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

5.13. З переможцем конкурсу Організатор протягом 10 календарних днів з моменту прийняття рішення, укладає договір про виконання функцій робочого органу. Договір підписується селищним головою або іншою уповноваженою особою Організатора.

У разі відмови підприємства (організації), що за рішенням конкурсного комітету визнане переможцем, від підписання договору про виконання функцій робочого органу, або його розірвання з переможцем конкурсу, договір може бути укладений з претендентом, який зайняв друге місце.

У разі відмови претендента, який зайняв друге місце, від укладення договору про виконання функцій робочого органу, забезпечення проведення конкурсу з обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади здійснюється Організатором самостійно, однак протягом періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

 

5.14. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються в установленому чинним законодавством України порядку.

 

 

 

 

Начальник відділу містобудування,

архітектури, інфраструктури та

 житлово-комунального господарства

 Тарутинської селищної ради                                                Сергій БАШЛИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Додаток 4

до проєкту рішення виконавчого комітету

Тарутинської селищної ради

 № 00  від 00.00.2021

 

 

Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

_______________________________________
             (найменування організатора конкурсу)

                           ____________________________________________

                            ______________________________________________

 

 

ЗАЯВА

 

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

 

 

 

Відповідно до  вимог Закону України "Про автомобільний транспорт", Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами) та оголошення

 

_______________________________________________________________________________,

(найменування організатора конкурсу)

 

у ________________________________________________________________

(назва та номер друкованого видання)

 

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

 

________________________________________________________________________________

 

Продовження додатку

 

претендує на одержання права здійснювати функції робочого органу (підготовку матеріалів для проведення конкурсу, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної   від   перевізника-претендента   інформації,   їх   аналізу   та  оцінки  відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів) на підставі договору з організатором.

 

 1. Загальні дані

 

Повне найменування суб'єкта господарювання

 

____________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________

 

Код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ __________________________

 

Ім'я та прізвище,

назва посади керівника суб'єкта

господарювання _________________________________________________________________

 

­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________________

 

Телефон ___________________   Телефакс _______________________

 

 

Мобільний телефон ____________________  Контактна особа __________________________

 

e-mail _____________________________

 

 1. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна ___________________   Поштовий індекс _________

 

Область ___________________________________________

 

Район _____________________________________________

 

Місто (село) ______________________________________

 

Вулиця ____________________________________________

 

Будинок ________   Корпус _____   Квартира (офіс) ____

 

 1. Банківські реквізити

Найменування установи банку _____________________________________________________

 

Розрахунковий рахунок ____________________________________ МФО _________________

Продовження додатку

 

 1. Додаткова інформація

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 1. Перелік документів, що додаються до заяви (на окремому аркуші).

________________________________________________________________________________

 

Подаючи цю заяву та документи до неї, засвідчую, що:

ознайомлений з умовами проведення конкурсу;

даю свою згоду на обробку моїх даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначених організатором;

всі дані, викладені у поданих мною документах,  відповідають дійсності;

на дату подачі цієї заяви очолюване мною підприємство не визнане  банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації;

очолюване мною підприємство не надає послуг з перевезень пасажирів та не проводить діяльності на ринку транспортних послуг;

- в очолюваному мною підприємстві відсутні відносини контролю з боку окремих автомобільних перевізників чи їх груп в розумінні абзацу 4 статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

- у разі перемоги в конкурсі згоден укласти договір на виконання функцій робочого органу.

 

 ____________________________
(найменування посади керівника підприємства (організації)-претендента, або уповноваженої особи)
____________
(підпис)
_____________________
(ім’я, прізвище)

____ _________ 20___ року

 

 М.П. (за наявності)

 

Заяву прийнято ____ _____________ 20__ року 

 

________________________________________________________________

(ім'я, прізвище, посада та підпис особи, яка прийняла документи)

 

Без коментарів.