Проєкт регуляторного акту – проєкт рішення Тарутинської селищної ради “Про встановлення місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2024 рік”


Проєкт-податки-та-збори-на-2024.docxЗавантажити
Друк

П Р О Є К Т

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Р І Ш Е Н НЯ

 

Про оприлюднення проєкту

регуляторного акту-проєкту

рішення  Тарутинської селищної

ради «Про встановлення місцевих

податків та зборів на території

Тарутинської селищної ради на 2024 рік

 

Керуючись ст.12 Податкового кодексу України, пунктом 24  частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та враховуючи рекомендації постійних комісій селищної ради, Тарутинська  селищна рада

Вирішила:

1. Оприлюднити проєкт рішення селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на 2024 рік на території Тарутинської селищної ради» (Додаток 1), Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Тарутинської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2024 рік»  (Додаток 2),  ТЕСТ малого підприємництва   ( М Тест) (Додаток 3) на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради та на   стендах  в старостинських округах громади .

2. Розмістити повідомлення про оприлюднення вищезазначеного регуляторного акту- проєкту рішення Про встановлення місцевих податків та зборів на 2024 рік на території Тарутинської селищної ради»в газеті «Знамя труда» (Додаток 4).

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на секретаря селищної ради Куракову А.Б.

 

 Тарутинський селищний голова                                                       Сава ЧЕРНЄВ

 

№_______-VIIІ

_____________ р.  

 Додаток 1

 

                                                                                                                                     ПРОЄКТ

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Р І Ш Е Н НЯ

 

Про встановлення місцевих податків та зборів на території Тарутинської селищної ради на 2024 рік

 

Керуючись пунктами 24, 28, 35 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 7, 10, 12, розділу XII Податкового кодексу України, Тарутинська  селищна рада вирішила:

 1. Встановити ставки податку на майно та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 1.
 2. Встановити ставки єдиного податку та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 2.
 3. Встановити туристичний збір та визначити положення обов’язкових елементів згідно додатку 3.
 4. Це рішення набирає чинності 01 січня 2024 року та діє до 31 грудня 2024 року включно.
 5. До 15 липня 2023 року рішення оприлюднити на офіційному веб-сайті та інформаційному стенді Тарутинської селищної ради, відповідно до вимог чинного законодавства.
 6. Доручити головному спеціалісту з питань системного адміністрування надіслати інформацію щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків і зборів до Тарутинської державної  податкової інспекції Головного управління ДПС в Одеські  області.
 7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва .

 

     Тарутинський селищний голова                                                   Сава ЧЕРНЄВ

 

№_______-VIIІ

_____________ р.   

 

 

Додаток 1

затверджений рішенням Тарутинської селищної ради

   від  __________ р. №_____- VIIІ

 

 

 

 

Про встановлення ставок податку на майно та визначення положень обов’язкових елементів

 

 

 

 1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

Елемент податку Визначення
1 Платники податку визначені приписами пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України
2 Об’єкт оподаткування визначені приписами пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України
3 База оподаткування визначені приписами пункту 266.3 статті 266 Податкового кодексу України
4 Ставка податку Не більше 1,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2023року за 1 квадратний метр бази оподаткування.

наведені в додатку 1.1.1

5 Порядок обчислення податку визначені приписами пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України
6 Податковий період визначені приписами пункту 266.6 статті 266 Податкового кодексу України
7 Строк та порядок сплати податку визначені приписами пункту 266.9, 266.10 статті 266 Податкового кодексу України
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначені приписами пункту 266.7.5. статті 266 Податкового кодексу України
9 Пільги зі сплати податку Визначені приписами підпунктів 266.4.1, 266.4.3 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України

наведені в додатку 1.1.2

 

 

 

Додаток 1.1.1

затверджений рішенням

Тарутинської селищної ради   від  _________ № ________- VIII

                    

 

 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

 

Ставки встановлюються на 2024 рік та вводяться в дію з ____01_ січня      2024  року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 смт. Тарутине
5100000000 5124700000 5124755300 смт. Березине
5100000000 5124700000 5124755900 смт. Серпневе
5100000000 5124700000 5124781000 с. Виноградівка
5100000000 5124700000 5124781701 с. Вільне
5100000000 5124700000 5124783801 с. Калачівка
5100000000 5124700000 5124783802 с. Слобідка
5100000000 5124700000 5124784201 с. Красне
5100000000 5124700000 5124785001 с. Малоярославець Другий
5100000000 5124700000 5124787201 с. Петрівськ
5100000000 5124700000 5124787202 с. Суховате
5100000000 5124700000 5124787601 с. Підгірне
5100000000 5124700000 5124788001 с. Рівне
5100000000 5124700000 5124788002 с. Лужанка
5100000000 5124700000 5124789401 с. Ярове
5100000000 5124700000 5124789402 с. Малоярославець Перший
 

 

Класифікація будівель та споруд2

 

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,5 - - 0,5 - -
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1,5 - - 0,5 - -
1110.3 Будинки садибного типу 1,5 - - 0,5 - -
1110.4 Будинки дачні та садові 1,5 - - 0,5 - -
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,5 - - 0,5 - -
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1,5 - - 0,5 - -
1122 Будинки з трьома та більше квартирами5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,5 - - 0,5 - -
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1,5 - - 0,5 - -
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,5 - - 0,5 - -
113 Гуртожитки5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 0,5 - - 0,5 - -
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,5 - - 0,5 - -
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,5 - - 0,5 - -
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,5 - - 0,5 - -
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 0,5 - - 0,5 - -
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,5 - - 0,5 - -
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 0,5 - - 0,5 - -
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 1 - - 1 - -
1211.2 Мотелі 1 - - 1 - -
1211.3 Кемпінги 1 - - 1 - -
1211.4 Пансіонати 1 - - 1 - -
1211.5 Ресторани та бари 1 - - 1 - -
 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,5 - - 0,5 - -
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 0,5 - - 0,5 - -
1212.3 Центри та будинки відпочинку 0,5 - - 0,5 - -
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 0,5 - - 0,5 - -
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,5 - - 0,5 - -
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,5 - - 0,5 - -
1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,5 - - 0,5 - -
1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,5 - - 0,5 - -
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 0,5 - - 0,5 - -
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 0,5 - - 0,5 - -
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 1 - - 1 - -
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 1 - - 1 - -
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1 - - 1 - -
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 1 - - 1 - -
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 1 - - 1 - -
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 1 - - 1 - -
1230.9 Будівлі торговельні інші   1 - - 1 - -
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі
 

1241.1

 

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

 

1

 

-

 

 

-

 

1

 

-

 

-

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1 - - 1 - -
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1 - - 1 - -
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 1 - - 1 - -
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі 1 - - 1 - -
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 1 - - 1 - -
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 1 - - 1 - -
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 1 - - 1 - -
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1 - - 1 - -
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 0, 2 - - 0, 2 - -
1242.2 Гаражі підземні 0, 2 - - 0, 2 - -
1242.3 Стоянки автомобільні криті 0, 2 - - 0, 2 - -
1242.4 Навіси для велосипедів 0, 2 - - 0, 2 - -
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 0, 2 - - 0, 2 - -
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 0, 2 - - 0, 2 - -
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0, 2 - - 0, 2 - -
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 0, 2 - - 0, 2 - -
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 0, 2 - - 0, 2 - -
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0, 2 - - 0, 2 - -
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 0, 2 - - 0, 2 - -
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 0, 2 - - 0, 2 - -
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0, 2 - - 0, 2 - -
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,5 - - 1,5 - -
1252.2 Резервуари та ємності інші 0, 2 - - 0, 2 - -
1252.3 Силоси для зерна 0, 2 - - 0, 2 - -
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 0, 2 - - 0, 2 - -
1252.5 Склади спеціальні товарні 0, 2 - - 0, 2 - -
1252.6 Холодильники 0, 2 - - 0, 2 - -
1252.7 Складські майданчики 0, 2 - - 0, 2 - -
1252.8 Склади універсальні 0, 2 - - 0, 2 - -
1252.9 Склади та сховища інші5 0, 2 - - 0, 2 - -
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 1 - - 1 - -
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 1 - - 1 - -
1261.3 Цирки 1 - - 1 - -
1261.4 Казино, ігорні будинки 1 - - 1 - -
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 1 - - 1 - -
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 1 - - 1 - -
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї5 0,1 - - 0,1 - -
1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 0,1 - - 0,1 - -
1262.3 Технічні центри 0,1 - - 0,1 - -
1262.4 Планетарії5 0,1 - - 0,1 - -
1262.5 Будівлі архівів5 0,1 - - 0,1 - -
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,1 - - 0,1 - -
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 0,1 - - 0,1 - -
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,1 - - 0,1 - -
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,1 - - 0,1 - -
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,1 - - 0,1 - -
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,1 - - 0,1 - -
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5 0,1 - - 0,1 - -
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 0,1 - - 0,1 - -
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,1 - - 0,1 - -
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,1 - - 0,1 - -
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5 0,1 - - 0,1 - -
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 0,1 - - 0,1 - -
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,1 - - 0,1 - -
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,1 - - 0,1 - -
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,1 - - 0,1 - -
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,1 - - 0,1 - -
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,1 - - 0,1 - -
1265 Зали спортивні5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 1 - - 1 - -
1265.2 Басейни криті для плавання 1 - - 1 - -
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 1 - - 1 - -
1265.4 Манежі легкоатлетичні 1 - - 1 - -
1265.5 Тири 1 - - 1 - -
1265.9 Зали спортивні інші 1 - - 1 - -
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
1271.1 Будівлі для тваринництва5 0,2 - - 0,2 - -
1271.2 Будівлі для птахівництва5 0,2 - - 0,2 - -
1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 0,2 - - 0,2 - -
1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 0,2 - - 0,2 - -
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,2 - - 0,2 - -
1271.6 Будівлі тепличного господарства5 0,2 - - 0,2 - -
1271.7 Будівлі рибного господарства5 0,2 - - 0,2 - -
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,2 - - 0,2 - -
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,2 - - 0,2 - -
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,1 - - 0,1 - -
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 0,1 - - 0,1 - -
1272.3 Цвинтарі та крематорії5 0,1 - - 0,1 - -
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 0,1 - - 0,1 - -
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 0,1 - - 0,1 - -
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,1 - - 0,1 - -
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5
1274.1 Казарми Збройних Сил5 - - - - - -
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,1 - - - - -
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,1 - - - - -
1274.4 Будівлі лазень та пралень 0,2 - - 0,2 - -
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 0,1 - - 0,1 - -
2122 Місцеві газорозподільні системи
2122.5 Пристрої для освітлення, сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 1 - - - - -
2221 Місцеві газорозподільні системи
2221.2 Споруди допоміжні місцевих газорозподільних

систем

1,5 - - - - -
2222 Місцеві трубопровідні системи для води та іншіх продуктів
2221.5 Водонапірні башти, фонтани 1 - - 1 - -
2223 Місцеві каналізаційні системи
2223.2 Колектори каналізаційні 0,1 - - 0,1 - -
2223 Місцеві каналізаційні системи
2302.9 Споруди підприємств електро та теплоенергетики інші 0,2 - - 0,2    

­­­­­­­----У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками. 2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018- 2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративнотериторіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”. 5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. 

 

 

Додаток 1.1.2

затверджений рішенням

Тарутинської селищної ради   від   .2021р. №      - VIIІ

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2024 рік та вводяться в дію
 з 01 січня 2024 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 смт. Тарутине
5100000000 5124700000 5124755300 смт. Березине
5100000000 5124700000 5124755900 смт. Серпневе
5100000000 5124700000 5124781000 с. Виноградівка
5100000000 5124700000 5124781701 с. Вільне
5100000000 5124700000 5124783801 с. Калачівка
5100000000 5124700000 5124783802 с. Слобідка
5100000000 5124700000 5124784201 с. Красне
5100000000 5124700000 5124785001 с. Малоярославець Другий
5100000000 5124700000 5124787201 с. Петрівськ
5100000000 5124700000 5124787202 с. Суховате
5100000000 5124700000 5124787601 с. Підгірне
5100000000 5124700000 5124788001 с. Рівне
5100000000 5124700000 5124788002 с. Лужанка
5100000000 5124700000 5124789401 с. Ярове
5100000000 5124700000 5124789402 с. Малоярославець Перший
Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд
Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)
1130                                                        Гуртожитки

 

 
1130.3 Гуртожитки 100
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 100
1130.5 Будівлі дитячих будинків сімейного типу;

 

100
     
1130.5 Об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину; 100
1220                                                          Будівлі офісні  
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління5 100
1220.3 Будівлі органів правосуддя 100
1262                                                         Музеї та бібліотеки  
1262.1 Музеї та художні галереї 100
1262.2 Бібліотеки, книгосховища 100
1262.5 Будівлі архівів 100
1263                               Будівлі навчальних та дослідних закладів  
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 100
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 100
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 100
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів  
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 100
1264.2 Лікарні профільні, диспансери 100
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації 100
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності  
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 100
1272.3 Цвинтарі та крематорії 100
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше  
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 100
           

__________

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

 

 1. Плата за землю.

 

Елемент податку Визначення
1 Платники податку визначені приписами статті 269 Податкового кодексу України
2 Об’єкт оподаткування визначені приписами статті 270 Податкового кодексу України з урахування особливостей статті 283 Податкового кодексу України
3 База оподаткування визначені приписами статтями 271 Податкового кодексу України
4 Ставка податку визначені приписами статті 274 Податкового кодексу України  та наведені в додатку 1.2.1
5 Порядок обчислення податку визначені приписами статті 286 Податкового кодексу України
6 Податковий період визначені приписами статті 285 Податкового кодексу України
7 Строк та порядок сплати податку визначені приписами статті 287 Податкового кодексу України
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначені приписами пункту 286.2 статті 286 Податкового кодексу України
9 Пільги зі сплати податку визначені приписами статей 281, 282, 283 Податкового кодексу України та наведені в додатку 1.2.2

 

 

Додаток 1.2.1

затверджений рішенням

Тарутинської селищної ради   від   ________ №________- VIIІ

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2024 рік та вводяться в дію
з 01  січня 2024 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код
згідно з КОАТУУ
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади
5100000000 5124700000 5124755100 смт. Тарутине
5100000000 5124700000 5124755300 смт. Березине
5100000000 5124700000 5124755900 смт. Серпневе
5100000000 5124700000 5124781000 с. Виноградівка
5100000000 5124700000 5124781701 с. Вільне
5100000000 5124700000 5124783801 с. Калачівка
5100000000 5124700000 5124783802 с. Слобідка
5100000000 5124700000 5124784201 с. Красне
5100000000 5124700000 5124785001 с. Малоярославець Другий
5100000000 5124700000 5124787201 с. Петрівськ
5100000000 5124700000 5124787202 с. Суховате
5100000000 5124700000 5124787601 с. Підгірне
5100000000 5124700000 5124788001 с. Рівне
5100000000 5124700000 5124788002 с. Лужанка
5100000000 5124700000 5124789401 с. Ярове
5100000000 5124700000 5124789402 с. Малоярославець Перший
  Вид цільового призначення земель2 Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
  за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено
  код2 найменування2 для юридичних осіб для фізичних осіб для юридичних осіб для фізичних осіб
  01 Землі сільськогосподарського призначення
  01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 0,95 0,95 - -
  01.02 Для ведення фермерського господарства4 0,95 0,95 - -
  01.03 Для ведення особистого селянського господарства4 0,95 0,95 - -
  01.04 Для ведення підсобного сільського господарства4 0,95 0,95 - -
  01.05 Для індивідуального садівництва4 0,3 0,3 - -
  01.06 Для колективного садівництва4 0,57     0,57 - -
  01.07 Для городництва4 0,3 0,3 - -
  01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1 1 - -
  01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1 1 - -
  01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства - - - -
  01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1 1 - -
  01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції 1 1 - -
  01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення 0,95 0,95 - -
  01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 1 - -
  01.15 Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами 1 1    
  01.16 Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами 0,1 0,1    
  01.17 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) 1 1    
  01.18 Земельні ділянки загального користування, які використовуються, як польові дороги, прогони 1 1    
  01.19 Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищами 1 1    
  02 Землі житлової забудови
  02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 0,1 0,03 - -
  02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,1 0,03 - -
             
  02.03 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку 0,1 0,03 - -
  02.04 Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання 0,1 0,03 - -
  02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,1 0,03 - -
  02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,1 0,03 - -
  02.07 Для іншої житлової забудови  0,1 0,03 - -
  02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09,02.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

0,1 0,03 - -
  02.09 Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 1 1    
  02.10 Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури 1 1    
  02.11 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам 1 1    
  02.12 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 1 1    
  03 Землі громадської забудови
  03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 0,1 - - -
  03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 0,1 0,1 - -
  03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 0,1 0,1 - -
  03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 0,1 0,1 - -
  03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 0,1 0,1 - -
  03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 0,1 - - -
  03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі 3 3 - -
  03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування 3 3 - -
  03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ 3 3 - -
             
  03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури 3 3 - -
  03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки 3 3 - -
  03.12 Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування 3 3 - -
  03.13 Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування  3 3 - -
  03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4 0,1 - - -
  03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови  3 3 - -
  03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 - -
  03.17 Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення 3 3 - -
  03.18 Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань 3 3    
  03.19 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 3 3    
  03.20 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони 3 3    
  04 Землі природно-заповідного фонду
  04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників 0,1 0,1 - -
  04.02 Для збереження та використання природних заповідників4 0,1 0,1 - -
  04.03 Для збереження та використання національних природних парків4 0,1 0,1 - -
  04.04 Для збереження та використання ботанічних садів4 0,1 0,1 - -
  04.05 Для збереження та використання зоологічних парків 0,1 0,1 - -
  04.06 Для збереження та використання дендрологічних парків 0,1 0,1 - -
  04.07 Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва 0,1 0,1 - -
  04.08 Для збереження та використання заказників 0,1 0,1 - -
  04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ 0,1 0,1 - -
  04.10 Для збереження та використання пам’яток природи 0,1 0,1 - -
  04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків 0,1 0,1 - -
  05 Землі іншого природоохоронного призначення
     
  05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об”єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об”єктів, проведення 0,1 0,1 - -
  05.02 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,1 0,1 - -
  06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
     
  06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 0,1 0,1 - -
  06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів 0,1 0,1 - -
  06.03 Для інших оздоровчих цілей 0,1 0,1 - -
  06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1 - -
  06.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,1 0,1 - -
  07 Землі рекреаційного призначення
  07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 0,1 0,1 - -
  07.02 Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 0,1 0,1 - -
  07.03 Для індивідуального дачного будівництва 0,1 0,1 - -
  07.04 Для колективного дачного будівництва  0,1 0,1 - -
  07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1 - -
  07.06 Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень 0,1 0,1    
  07.07 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,1 0,1    
  07.08 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування 0,1 0,1    
  07.09 Земельні ділянки загального користування відведені під місця похованн 0,1 0,1    
  08 Землі історико-культурного призначення
  08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини  0,1 0,1 - -
  08.02 Для розміщення та обслуговування музейних закладів 0,1 0,1 - -
  08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,1 0,1 - -
  08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 0,1 - -
             
  08.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,1 0,1 - -
  09 Землі лісогосподарського призначення
  09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг  0,1 - 0,1 -
  09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,1 - 0,1 -
  09.03 Для цілей підрозділів 09.01 -09.02, 09.04 - 09.05 та для збереження та використання земель природно -заповідного фонду 0,1 - 0,1 -
  09.04 Для розміщення господарських дворів 0,1 - 0,1  
  09.05 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 0,1 - 0,1  
  10 Землі водного фонду
  10.01 Для експлуатації та догляду за водними об’єктами 3 3 - -
  10.02 Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами 3 3 - -
  10.03 Для експлуатації та догляду за смугами відведення 3 3 - -
  10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами 3 3 - -
  10.05 Для догляду за береговими смугами водних шляхів 3 3 - -
  10.06 Для сінокосіння 3 3 - -
  10.07 Для рибогосподарських потреб 3 3 - -
  10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 3 3 - -
  10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 3 3 - -
  10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд 3 3 - -
  10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів 3 3 - -
  10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 3 - -
  10.13 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним собам) 1 1    
  10.14 Водні об ”єкти загального користуваня 1 1    
  10.15 Земельні ділянки під пляжами 1 1    
  10.16 Земельні ділянки під громадськими сіножатями 1 1    
             
  11 Землі промисловості
  11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами  3 - - -
  11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості 3 - - -
  11.03 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств 3 - - -
  11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) 3  

-

- -
  11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 1 - - -
  11.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 1 1 - -
  11.07 Земельні ділянки загального користування, які використовуються, як зелені насадження спеціального призначення 1 1 - -
  11.08 Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 0,1 - - -
  12 Землі транспорту
     
  12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту 3 - - -
  12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  3 - - -
  12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту  3 - - -
  12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 3 - - -
  12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту 3 - - -
  12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту 3 - - -
  12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту 3 - - -
  12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій 3 - - -
  12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту 3 - - -
  12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 - - -
  12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу 3 -    
  12.12 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 3 -    
  12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні 0,1 -    
  13 Землі зв’язку
  13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій 12 - - -
  13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної власності 3 - - -
  13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку 12 -    
  13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку, які перебувають у постійному користування суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) 3 -    
  13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку 12 - - -
  13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 3 - - -
  13.05 Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України 3 -    
  13.06 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 12 -    
  14 Землі енергетики
  14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій  12 - - -
  14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної власності 3 -    
  14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії 12 - - -
  14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання державної та комунальної власності 3 -    
   

14.03

 

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

3

 

-

 

-

 

-

  14.04 Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) 3 -    
  14.05 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення 1 -    
  14.06 Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами 1 -    
  15 Землі оборони
  15.01 Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 1,5 - - -
  15.02 Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4 0,1 - - -
  15.03 Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4 0,1 - - -
  15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 0,1 - - -
  15.05 Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4 3 - - -
  15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4 0,1 - - -
  15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4 0,1 - - -
  15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10  та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 0,1 - - -
  15.09 Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС 0,1 -    
   

15.10

 

Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції

 

 

0,1

 

-

   
  15.11 Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони 0,1 -    
  16 Землі запасу 3 3 - -
             
  17 Землі резервного фонду 3 3 - -
  18 Землі загального користування4 3 3 - -
  19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду - - - -
                   

________

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються  окремими додатками.

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 Податкового кодексу України.

 

Додаток 1.3

затверджений рішенням Тарутинської селищної ради

   від  __________ р. №_____- VIIІ

 

 1. Транспортний податок.

 

Елемент податку Визначення
1 Платники податку визначені приписами пункту 267.1 статті 267 Податкового кодексу України
2 Об’єкт оподаткування визначені приписами пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України
3 База оподаткування визначені приписами підпункту 267.3.1 пункту 267.3 статті 267 Податкового кодексу України
4 Ставка податку

 

визначені приписами пункту 267.4 статті 267 Податкового кодексу України
5 Порядок обчислення податку визначені приписами пункту 267.6 статті 267 Податкового кодексу України
6 Податковий період визначені приписами пункту 267.5 статті 267 Податкового кодексу України
7 Строк та порядок сплати податку

 

визначені приписами пунктів 267.7-267.8 статті 267 Податкового кодексу України
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначені приписами пунктів 267.6 статті 267 Податкового кодексу України

 

Додаток 2

затверджений рішенням

Тарутинської селищної ради   від  _________ №_______- VIIІ

 

Про встановлення ставок єдиного податку та визначення положень обов’язкових елементів

        

Елемент податку Визначення
1 Платники податку  

визначені пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу України з особливостями, встановленими пунктами 291.5-291.7 статті 291 Податкового кодексу України

 

2 Об’єкт оподаткування визначені пунктом 2921.1. статті  2921 Податкового кодексу України
3 База оподаткування визначені пунктом 2921.2 статті 2921 Податкового кодексу України
4 Ставка податку для першої групи платників єдиного податку –  10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 01 січня 2023 року;

для другої групи платників єдиного податку –  15 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня 2023 року;

 

5 Податковий період визначені приписами пункту статті 294 Податкового кодексу України
6 Порядок обчислення податку визначені приписами пунктом 295.2 статті 295 Податкового кодексу України
7 Строк та порядок сплати податку визначені приписами пунктами 295.1, 295.4, 295.6, 295.7 статті 295 Податкового кодексу України
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначені приписами пунктами 296.1, 296.2, 296.5 статті 296 Податкового кодексу України

 

Додаток 3

затверджений рішенням Тарутинської селищної ради

   від  __________ №______- VIIІ

 

 

Про встановлення ставок туристичного збору та визначення положень обов’язкових елементів

Елемент податку Визначення
1 Платники податку визначені приписами пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України
2 Об’єкт оподаткування розміщення у місцях проживання (ночівлі), а саме:

1. готелях, кемпінгах, мотелях, гуртожитках для приїжджих, хостелах, будинках відпочинку, туристичних базах, гірських притулках, таборах для відпочинку, пансіонатах та інших закладах готельного типу, санаторно-курортних закладах;

 2. житлових будинках, прибудовах до житлового будинку, квартирах, котеджах, кімнатах, садових будинках, дачних будинках, будь-яких інших об’єктах, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).

3 База оподаткування визначені приписами пункту 268.4 статті 268 Податкового кодексу України
4 Ставка податку  0,3 відсотка - для внутрішнього туризму та 3 відсотки - для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2023 року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.
5 Порядок сплат податку визначені приписами пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України
6 Податковий період  визначені приписами пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України  
7 Строк та порядок сплати податку визначені приписами пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України
8 Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплату податку визначені приписами пункту 268.7 статті

подання звітності про обчислення і сплату податку 268 Податкового кодексу України

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податкові агенти за місця проживання (ночівлі)

 

1. юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 268 Податкового кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання (ночівлі):

1.1. готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;

1.2. житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що використовуються для тимчасового проживання (ночівлі);

2.квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання (ночівлі), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму;

3. юридичними особами, які уповноважуються сільською, селищною, міською радою або радою об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою.

Наведені в додатку 3.1

 

 

Додаток 3.1       

затверджений рішенням Тарутинської селищної ради

   від  _________ № ______- VIIІ

 

Перелік податкових агентів зі Збору згідно ст. 268 Кодексу

на території Тарутинської селищної ради

 

№ з/п Код КОАТУ Назва органу місцевого самоврядування, який прийняв рішення Назва податкових агентів Код ЄДРПОУ
1 5124755100 Тарутинська селищна рада ФОП Касап Тетяна Іванівна 3298217300
2 5124755100 Тарутинська селищна рада ФОП Крук Світлана 2540601406

 

 

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчого органу ради

 у сфері економіки та бюджету                                                           Олена СІЛОЧ

Додаток 3
до Методики проведення аналізу
впливу регуляторного акта

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з "20" квітня 2023 р. по "28" квітня 2023 р.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Круглий стіл

 

8 Доведено до відома СПД основні аспекти проекту регуляторного акта, надані роз'яснення щодо ставок, які пропонується затвердити.  
2 Телефонні запити до суб»єктів малого підприємництва 38 Проводилось обговорення розмірів ставок єдиного податку
 1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 1211 (одиниця), у тому числі малого підприємництва 0 (одиниць) та мікропідприємництва 1211 (одиниця);

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100 (відсотків) (відповідно до таблиці "Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання" додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

 1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)  0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)  0
5 Інші процедури (уточнити) (сплата податку) 20,0
6 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)
20,0
7 Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1211
8 Сумарно, гривень 24220,0( Сума А)
Оцінка вартості адмістративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Розрахунок вартості 1 людино-години

Норма робочого часу на тиждень становить 40 год на тиждень

Розмір мінімальної заробітної плати у 2023 році становитиме 6700, тис.грн  та у погодинному розмірі 40,46 грн.

9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Формула:
витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм
0,5*40,46*1 =20,23грн 
  Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт 0,5 години

( Ознайомлення з рішенням щодо прийнятих ставок, пошук тексту рішення Овруцької міської ради на офіційному сайті та районному ЗМІ

10 Процедури організації виконання вимог регулювання
Формула:
витрати часу на розроблення та впровадження внутрішніх для суб'єкта малого підприємництва процедур на впровадження вимог регулювання Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість внутрішніх процедур
0,1*40,46*1=4,05грн 
  Витрати часу на розробку та впровадження внутрішніх для суб’єкта малого бізнесу процедур на впровадження вимог регуляторного акта Оціночно: Для фізичних осіб-підприємців – 0,1 години.
11 Процедури офіційного звітування
Формула:
витрати часу на отримання інформації про порядок звітування щодо регулювання, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти та місця звітності + витрати часу на заповнення звітних форм + витрати часу на передачу звітних форм (окремо за засобами передачі інформації з оцінкою кількості суб'єктів, що користуються формами засобів - окремо електронна звітність, звітність до органу, поштовим зв'язком тощо) + оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок)) Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість оригінальних звітів Х кількість періодів звітності за рік
(1 +0,2+0,5+0,15)*

40,46*1=74,85грн

  Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акта. Отримання необхідних форм та визначення органу що приймає звіти та місця звітності Оціночно:1 година.

Знаходження бланку податкової декларації, уточнення місця знаходження та часи прийому Державної фіскальної служби, уточнення подання інформації до відповідного підрозділу фіскальної служби. Уточнення особливостей заповнення Податкової декларації. 

  Витрати часу на заповнення звітних форм Оціночно:0,2 години.

Визначення ставки податку та заповнення Декларації.

 

  Витрати часу на передачу звітних форм Оціночно:0,5 години.

Передача звіту до Державної фіскальної служби.

 

  Оцінка витрат часу на корегування помилок Оціночно:0,15 години. Оціночно природний рівень похибок призаповненні декларацій 5% від загальної кількості

 

12 Процедури щодо забезпечення процесу перевірок
Формула:
витрати часу на забезпечення процесу перевірок з боку контролюючих органів Х вартість часу суб'єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість перевірок за рік
0
  Витрати часу на забезпечення процесу перевірки Відсутні. Перевірки відбуваються під час прийняття декларації інспектором державної фіскальної служби 
13 Інші процедури (уточнити)
14 Разом, гривень
Формула:
(сума рядків 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
119,13
15 Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 1211- мікропідприємства
16 Сумарно, гривень
Формула:
відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 14 Х рядок 15)
119,13*1211= 144266,43 грн – мікропідприємства

( Сума Б) разом 144266,43

 1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання
Порядковий номер Показник Рік регулювання
1 Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання 24220,0
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 144266,43
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 168486,43
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва -
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 168486,43
 1. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних, визначено, що зазначена сума є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних ( пом’якшувальних) процедур не потрібно .

 

 

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчого органу ради

 у сфері економіки та бюджету                                                                       Олена Сілоч

                                                                                               

 

Без коментарів.