Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади


ПРОЄКТ-РА-про-визнач-робочого-органу-для-обрання-перевізника.docxЗавантажити
Друк

 

gerb

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БОЛГРАДСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Є К Т   Р І Ш Е Н Н Я

 

0000.2023 року                                                                                           №  00

 

Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади

 

Керуючись  пп. 10, пп. 12 п «а» ч.1 ст. 30, ст.52, ч.6 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 7, ст. 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», пунктами 14-16 «Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081, з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади,

 

      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ТАРУТИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ВИРІШИВ:

 

 1. Оголосити конкурс щодо залучення на конкурсних засадах підприємства (організацію) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.
 2. Утворити конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади та затвердити його склад (Додаток 1).
 3. Затвердити Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади (Додаток 2).
 4. Затвердити умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади (Додаток 3).
 5. Затвердити форму заяви на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади. (Додаток 4).
 6. Головному спеціалісту з питань системного адміністрування Тарутинської селищної ради забезпечити розміщення у засобах масової інформації, та на сайті Тарутинської селищної ради оголошення про проведення конкурсу та його умови.
 7.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері економіки та бюджету Олену СІЛОЧ.                                                                

 

 

 

Тарутинський селищний голова                                              Сава ЧЕРНЄВ


 

Додаток 1

до  рішення виконавчого

комітету Тарутинської селищної ради

№   00 від  0000 2023 р.

 

 

 

Склад

Конкурсного комітету з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади

 

СІЛОЧ Олена Іванівна Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері економіки та бюджету, голова конкурсного комітету
  Заступник голови конкурсного комітету,  начальник відділу містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства селищної ради
БАХОВА Діна Георгіївна Головний спеціаліст відділу  містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства, секретар конкурсного комітету
Члени комісії :  
БОРОДИЧ Ліна Костянтинівна Головний спеціаліст юридичного відділу селищної ради
СТОЯНОВА Ганна Василівна Начальник відділу соціального захисту населення селищної ради
МАРУНЧАК Володимир          Станіславович Голова постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту
Павлов Олександр Семенович Заступник ГО «Тарутинський район без корупції»

Додаток 2

до  рішення виконавчого

комітету Тарутинської

селищної ради

 № 00  від 00.2023

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

Про конкурсний комітет із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади

 

 1. Загальні положення 

1.1 Дане Положення про конкурсний комітет із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади (далі -Положення) розроблене у відповідності до положень Закону України «Про автомобільний транспорт» та Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1081.

        1.2. Положення визначає загальні організаційні та процедурні засади діяльності конкурсного комітету із визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади, (далі – конкурсний комітет), а також права і обов’язки його членів.

         1.3. Конкурсний комітет утворюється організатором – виконавчим комітетом Тарутинської селищної  ради і є органом з підготовки та проведення конкурсу з визначення робочого органу – підприємства (організації) для виконання функцій з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади на засадах колегіальності у прийнятті рішень, об’єктивності та їх неупередженості. До складу конкурсного комітету входять представники відповідних виконавчих органів Тарутинської селищної ради, а також депутати місцевих рад.

 

ІІ. Організація діяльності

 2.1. Конкурсний комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Положенням, рішеннями конкурсного комітету, розпорядженнями та дорученнями селищного голови.

 2.2. Організаційно-технічне забезпечення конкурсного комітету здійснюється відділом містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Тарутинської селищної ради.

2.3. Голова конкурсного комітету (у разі відсутності заступник голови конкурсного комітету) організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на конкурсний комітет функцій.

 2.4. За рішенням голови конкурсного комітету для вирішення питань, що виникають у процесі проведення конкурсу, до роботи конкурсного комітету можуть залучатися у ролі консультантів чи експертів спеціалісти структурних підрозділів виконавчого комітету, інші фахівці.

2.5. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться за необхідності.

2.6. Рішення конкурсного комітету приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів і оформляються протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету. Рішення конкурсного комітету вважається правомочним, якщо на засіданні присутні більше половини її членів.

III. Головні функції конкурсного комітету

3.1. Конкурсний комітет утворюється з метою проведення конкурсу з визначення робочого органу - підприємства (організації) для виконання функцій забезпечення роботи конкурсного комітету із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 1. Права та обов’язки конкурсного комітету. Повноваження голови, секретаря та інших членів конкурсного комітету

4.1. Конкурсний комітет має право: залучати без права голосу, за потреби, до роботи в конкурсному комітеті працівників структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради, інших фахівців.

4.2. Конкурсний комітет зобов’язаний: - організовувати проведення конкурсів відповідно до чинного законодавства України й установлених термінів; - забезпечити рівні умови для всіх учасників, що беруть участь у конкурсі.

4.3. Голова конкурсного комітету (у разі відсутності заступник голови конкурсного комітету) планує проведення засідань конкурсного комітету та веде ці засідання.

4.4. Секретар конкурсного комітету оформлює протоколи засідань конкурсного комітету, забезпечує оперативне інформування членів конкурсного комітету стосовно організаційних питань його діяльності.

4.5. Якщо секретар конкурсного комітету відсутній на засіданні конкурсного комітету, то голова доручає тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену конкурсного комітету.

4.6. Члени конкурсного комітету мають право брати участь у всіх засіданнях конкурсного комітету та прийнятті його рішень, ознайомлюватися з усіма матеріалами що подані на розгляд конкурсного комітету.

Положення про конкурсний комітет з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади розроблено відділом містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Тарутинської селищної ради.                      

____________________________________________________________________

 

 


 

Додаток № 3

 до  рішення виконавчого

 комітету Тарутинської селищної ради

                          № 00  від 00.2023 р. 

 

 

Умови проведення конкурсу з визначення підприємства

(організації) – робочого органу для здійснення функцій з підготовки матеріалів та проведення конкурсу

на визначення автомобільних перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

1.Загальні положення

 

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами і доповненнями) і застосовуються для визначення робочого органу – підприємства (організації), що буде залучене на конкурсних умовах за договором для організації, забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади, (далі – конкурс).

1.2. Умови визначають процедуру з проведення конкурсу і є обов’язковими для конкурсного комітету та претендентів на участь у конкурсі.

1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах підприємств (організацій) незалежно від форм власності, які спроможні забезпечити належну якість організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

1.4. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет Тарутинської селищної ради (далі – Організатор).

1.5. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.6. Об’єктом конкурсу є діяльність претендента, що забезпечить належну підготовку матеріалів та для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади,  їх аналіз та оцінка відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовка паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

1.7. Договір про виконання функцій робочого органу щодо організації і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади (далі – договір), укладається  Організатором з переможцем конкурсу.

  Строк дії договору встановлюється за домовленістю між Організатором та     

  робочим органом, але не більше як на три роки.

           1.8. При проведенні конкурсу інтереси претендента представляє її керівник або інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації, оформленої згідно вимог чинного законодавства України.

 

 1. Підготовка конкурсу

 

2.1. Організатор розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу у засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке містить таку інформацію:

2.1.1. найменування організатора;

2.1.2. найменування об’єкта конкурсу;

2.1.3. умови конкурсу;

2.1.4. кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

2.1.5. найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

2.1.6. місце та дата одержання бланків документів для участі в конкурсі;

2.1.7. місце, дата та час початку проведення засідання конкурсного комітету;

2.1.8. телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

2.2. У конкурсі можуть брати участь підприємства (організації) (далі – претенденти), які відповідають вимогам, що встановлені статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а також умовам проведення конкурсу.

2.3. Конкурс є відкритим для всіх претендентів.

 

 1. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу

 

3.1. У конкурсі можуть брати участь претенденти, що відповідають наступним кваліфікаційним вимогам:

3.1.1. наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту;

3.1.2. досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

3.1.3. наявність необхідного матеріально-технічного та програмного забезпечення для підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету з проведення конкурсів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та автомобільним перевізником - переможцем конкурсу;

3.1.4. наявність власного (або орендованого в установленому законодавством порядку) приміщення для організації роботи (виконання функцій) робочого органу;

3.1.5. досвід з організації або проведення досліджень на ринку пасажирських перевезень.

3.2. До участі у конкурсі не допускаються претенденти, які:

3.2.1. перебувають в процесі припинення юридичної особи відповідно до вимог чинного законодавства України;

3.2.2. визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство в порядку, встановленому чинним законодавством України;

3.2.3. подали для участі у конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію;

3.2.4. не мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень;

3.2.5. не мають відповідного матеріально-технічного та програмного забезпечення;

3.2.6. надають послуги з перевезень;

3.2.7. провадять діяльність на ринку транспортних послуг;

3.2.8. представляють інтереси окремих автомобільних перевізників;

3.2.9. мають заборгованість з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;

3.2.10. мають заборгованість із виплати заробітної плати;

3.2.11. не мають власного чи орендованого приміщення.

 

 1. Подання документів на конкурс

 

4.1. Для участі в конкурсі перевізник-претендент подає Організатору такі документи:

4.1.1. заяву про участь у конкурсі за зразком згідно з додатком;

4.1.2. копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

4.1.3. копію статуту (положення);

4.1.4. довідки з державної податкової інспекції про відсутність заборгованості з податкових платежів та відрахувань до державних цільових фондів;

4.1.5. довідку про стан заборгованості із виплати заробітної плати за підписом керівника та головного бухгалтера;

4.1.6. копію договору оренди чи документа про право власності на приміщення;

4.1.7. довідку, про наявність матеріально-технічного та програмного забезпечення в довільній формі за підписом керівника;

4.1.8. довідку, яка підтверджує відповідність та наявність кваліфікованих фахівців у галузі пасажирського автомобільного транспорту,  та досвіду роботи претендента не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень, а також копії документів, що підтверджують освітньо - кваліфікаційний рівень;

4.1.9. довідку з Укртрансбезпеки  про відсутність (наявність) ліцензії на право провадження господарської діяльності щодо надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;

4.1.10. довідку з обласного управління з питань банкрутства щодо відсутності рішень господарського суду про порушення справи про банкрутство.

  Всі перераховані копії документів завіряються печаткою підприємства   

  (організації) та підписуються уповноваженою особою.

           4.2. Претендент подає документи у закритому конверті, на якому зазначається його назва, адреса й найменування об’єкта конкурсу, з поміткою «Заявка на участь у конкурсі на визначення робочого органу для здійснення функцій з підготовки матеріалів та проведення конкурсу з визначення автомобільних перевізників які не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади».

          4.3. Кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі визначається Організатором і не може становити менше як 10 робочих до дати проведення конкурсу.

          4.4. Документи, які надійшли до Організатора після встановленого строку, не розглядаються.

4.5. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до Організатора, який зобов’язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів.

4.6. Подані на конкурс документи реєструються Організатором у журналі обліку. Документи, подані несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту.

4.7. Конверт, який містить документи для участі в конкурсі та надійшов до організатора у зазначений в оголошенні про проведення конкурсу строк від претендентів, подається на розгляд конкурсному комітету.

 

 1. Створення та основні засади діяльності  конкурсного комітету

 

5.1. Персональний склад конкурсного комітету та Положення про нього затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

5.2. Формою роботи конкурсного комітету є засідання, які проводяться у разі необхідності.

5.3. До складу конкурсного комітету не можуть входити представники суб’єктів господарювання – автомобільних перевізників, або які діють на ринку перевезень пасажирів і можуть впливати на прийняття рішень конкурсного комітету або представляють інтереси окремих автомобільних перевізників.

 

 1. Проведення конкурсу та визначення переможця

 

6.1. При визначенні переможця, конкурсний комітет враховує відповідність претендента кваліфікаційним вимогам, визначеним у пункті 3.1 розділу 3 цих Умов.

6.2. На засідання конкурсного комітету запрошуються всі претенденти, у присутності яких оголошуються надані в конверті документи для участі у конкурсі.

6.3. У разі відсутності на конкурсі представника претендента, конкурсний комітет розглядає документи, надані претендентом для участі в конкурсі, про що зазначається в протоколі засідання конкурсного комітету.

        6.4. Переможцем конкурсу визначається підприємство (організація), яке за оцінкою конкурсного комітету найбільше відповідає умовам конкурсу.

6.5. Рішення про результати конкурсу приймаються конкурсним комітетом на закритому засіданні у присутності не менше ніж половини його складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови конкурсного комітету.

6.6. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.

6.7. У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу, організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно протягом періоду не більш як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

   Якщо в конкурсі взяв участь тільки один претендент, переможцем конкурсу   

   може бути визнаний цей претендент.

          6.8. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, оголошується претендентам під час конкурсу, у 5-денний строк оформляється протоколом, який підписує його голова та  секретар конкурсного комітету і подається  Організатору.

6.9. Рішення конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу вводяться в дію рішенням виконавчого комітету Тарутинської селищної ради  протягом не більш як 10 робочих днів з дня проведення конкурсу.

6.10. З переможцем конкурсу Організатор укладає договір на здійснення функцій робочого органу. Договір підписується селищним головою або іншою уповноваженою особою Організатора.

Строк дії договору встановлюється за домовленістю між організатором та робочим органом, але не більше як на три роки.

У разі відсутності претендентів на здійснення функцій робочого органу  організатор забезпечує проведення конкурсу самостійно, однак протягом   періоду не більше як два роки з моменту оголошення конкурсу з визначення робочого органу.

6.11. Спори, що виникають за результатами конкурсу, вирішуються згідно чинного законодавства України.

____________________________________________________________                                         


 

Додаток 4

до рішення виконавчого комітету

Тарутинської селищної ради

 № 00  від 00.2023

 

 

Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації)

для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади

 

____________________________________________
             (найменування організатора конкурсу)

____________________________________________

____________________________________________

 

ЗАЯВА 

на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади.

 

 

Відповідно до  вимог Закону України "Про автомобільний транспорт", Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 (зі змінами) та оголошення

 

_____________________________________________________________________________,

(найменування організатора конкурсу)

 

у ________________________________________________________________

(назва та номер друкованого видання)

 

__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)

 

_____________________________________________________________________________

Продовження додатку

 

претендує на одержання права здійснювати функції робочого органу (підготовку матеріалів для проведення конкурсу, приймання документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної   від   перевізника-претендента   інформації,   їх   аналізу   та  оцінки  відповідності конкурсних пропозицій перевізника-претендента умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів та матеріалів) на підставі договору з організатором.

 

 1. Загальні дані

 

Повне найменування суб'єкта господарювання

 

__________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________

 

Код суб'єкта господарювання згідно з ЄДРПОУ ______________________________

 

Ім'я та прізвище,

назва посади керівника суб'єкта

господарювання ______________________________________________________________________________________________________________________

 

Телефон ___________________   Телефакс _______________________

 

 

Мобільний телефон ____________________  Контактна особа ________________________

 

e-mail _____________________________

 

 1. Місцезнаходження суб'єкта господарювання

Країна ___________________   Поштовий індекс _________

 

Область ___________________________________________

 

Район _____________________________________________

 

Місто (село) ______________________________________

 

Вулиця ____________________________________________

 

Будинок ________   Корпус _____   Квартира (офіс) ____

 

 1. Банківські реквізити

Найменування установи банку _____________________________________________________

Продовження додатку

 

Розрахунковий рахунок ____________________________________ МФО _______________

 

 1. Додаткова інформація

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 1. Перелік документів, що додаються до заяви (на окремому аркуші).

_____________________________________________________________________________

 

Подаючи цю заяву та документи до неї, засвідчую, що:

ознайомлений з умовами проведення конкурсу;

даю свою згоду на обробку моїх даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

згоден брати участь у конкурсі відповідно до умов проведення конкурсу, визначених організатором;

всі дані, викладені у поданих мною документах,  відповідають дійсності;

на дату подачі цієї заяви очолюване мною підприємство не визнане  банкрутом, щодо нього не порушено справу про банкрутство, не проводиться процедура санації, підприємство не перебуває в стадії ліквідації;

очолюване мною підприємство не надає послуг з перевезень пасажирів та не проводить діяльності на ринку транспортних послуг;

- в очолюваному мною підприємстві відсутні відносини контролю з боку окремих автомобільних перевізників чи їх груп в розумінні абзацу 4 статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

- у разі перемоги в конкурсі згоден укласти договір на виконання функцій робочого органу.

 

 ____________________________
(найменування посади керівника підприємства (організації)-претендента, або уповноваженої особи)
____________
(підпис)
_____________________
(ім’я, прізвище)

____ _________ 20___ року

 

 М.П. (за наявності)

 

Заяву прийнято ____ _____________ 20__ року 

 

________________________________________________________________

(ім'я, прізвище, посада та підпис особи, яка прийняла документи)


 

Повідомлення

Про оприлюднення проєкту регуляторного акту – проєкту рішення Тарутинської селищної ради «Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади»

 

Представлений регуляторний акт передбачає забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади; створення конкурентного середовища серед юридичних осіб, які спроможні забезпечувати належну підготовку матеріалів для проведення відповідного конкурсу та матеріалів для подальшого встановлення відносин між Організатором перевезень та автомобільним перевізником – переможцем конкурсу.

Проєкт регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднено на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради –https://www.tarutyne-sr.gov.ua/

Зауваження та пропозиції приймаються розробником проєкту регуляторного акту – відділом містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Тарутинської селищної ради – протягом місяця з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради – https://www.tarutyne-sr.gov.ua/.

- на поштову адресу: 68500, смт Тарутине, вул.Широка, 1.

- на електронну адресу: tararx@ukr.net

відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Тарутинської селищної ради, тел. 0963656987


 

Аналіз регуляторного впливу

до проєкту рішення виконавчого комітету  Тарутинської селищної ради «Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади»

 

Регуляторний орган - виконавчий комітет Тарутинської селищної ради
Розробник документа - відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Тарутинської селищної ради
Поштова адреса - смт Тарутине, вул. Широка,1
Відповідальна особа - Младінова Ольга Дмитрівна
Контактний телефон - 0963656987

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу з метою забезпечення проведення конкурсу із обрання перевізників по перевезенню пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Тарутинської селищної територіальної громади» підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

Зазначений проєкт регуляторного акту містить умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади, що регулюють адміністративні відносини між регуляторним органом та суб’єктами господарювання. У зв’язку із цим аналіз регуляторного впливу підготовлено щодо норм, що врегульовують вказані відносини.

 

І. Визначення проблеми

Проєкт рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про проведення конкурсу з  визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади» підготовлений відповідно до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».

Дане питання не може бути вирішене із застосуванням ринкових механізмів, оскільки згідно із статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт» для організації забезпечення і підготовки матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на конкурсних умовах за договором залучають підприємство (організацію), що має фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень. Тобто робочий орган (підприємство, організація) залучається виключно на конкурсних засадах. Згідно із пунктом 14 постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» у разі, коли організатором перевезень прийнято рішення про залучення для організації проведення конкурсів підприємство (організацію), на таке підприємство (організацію) покладаються функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів. Таким чином, залучаючи робочий орган, організатор забезпечує належний рівень підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів.

З огляду на викладене вище проблема полягає у забезпеченні належного рівня підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади з урахуванням вимог чинного законодавства.

Беручи до уваги приєднання сільських, селищних територіальних громад до Тарутинської селищної територіальної громади, а також враховуючи зміни у чинному законодавстві, доцільним та цілком обґрунтованим є підготовка нового регуляторного акту. Таким чином, розв’язання проблеми із застосуванням чинного регуляторного акту виключається.

У зв’язку із цим зазначеним проєктом рішення пропонується затвердити умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади.

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни                      V
Держава                      V  
Суб'єкти господарювання,                      V  
у тому числі суб'єкти малого підприємництва*                      V  

 

ІІ. Цілі державного регулювання

Шляхом державного регулювання пропонується розв’язати проблему, що зазначена у розділі І АРВ.

Цілями державного регулювання при цьому є:

-         виконання вимог чинного законодавства;

-         встановлення єдиних вимог для конкурсного відбору підприємств (організацій) для виконання функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів;

-         забезпечення належної якості підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади, прийому документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізників-претендентів інформації, її аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів тощо;

В аспекті часового виміру цілі державного регулювання безпосередньо пов’язані із строком дії вказаного регуляторного акта, що є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та втрати чинності у разі зміни чинного законодавства.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи

 

Альтернатива 1.

Застосування регуляторного акта інших органів місцевого самоврядування

Альтернатива є неприпустимою, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України (зокрема, Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»).

Застосування регуляторного акта інших органів місцевого самоврядування, прийнятого в інших адміністративно-територіальних одиницях, є таким, що суперечить чинному законодавству, тому спосіб є неприйнятним

Альтернатива 2. Обраний спосіб (прийняття пропонованого регуляторного акта) Забезпечує вирішення проблемних питань в повному обсязі.

Спосіб є прийнятним, оскільки повністю відповідає чинному законодавству

 

 1. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей
Оцінка впливу на сферу інтересів держави
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні витрати на ознайомлення з регуляторним актом

 

Альтернатива 2 1.створення умов щодо якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування

 

2..залучення  робочого органу та покладання на нього функцій  із підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів    на міських та приміських  автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів

1.витрати, робочого часу конкурсного комітету, пов’язані із комісійним опрацюванням поданих претендентами документів;

 

2.витрати, робочого часу спеціалістів, пов’язані із укладанням договору на здійснення функцій робочого органу із переможцем конкурсу

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні відсутні
Альтернатива 2 відсутні відсутні

Примітка: дія даного регуляторного акту не поширюється на сферу інтересів громадян

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання
Показник Великі Середні Малі Мікро Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць - - 2 - 2
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків - - 100 - 100

Примітка: дія даного регуляторного акту поширюється на підприємства (організації) незалежно від їх видів та організаційних форм, що здійснюють свою діяльність на території України, за умови, що вони відповідають вимогам, визначеним статтею 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», а саме:

- мають фахівців та досвід роботи не менше трьох років з питань організації пасажирських перевезень.

Групування статистичних даних не здійснюється за вказаними вище критеріями. Практика проведених за останні роки конкурсів з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу для проведення конкурсів на перевезення пасажирів в смт Тарутине відсутня, в зв’язку з неподанням документів на участь у конкурсі оголошених виконавчим комітетом Тарутинської селищної ради. Проведено моніторинг за результатами якого з’ясовано, що у Одеській області на ринку надання відповідних послуг є декілька підприємств. Таким чином, існує імовірність їх участі у конкурсі.

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні витрати на ознайомлення з регуляторним актом;

 

Альтернатива 2 створення рівних та таких, що відповідають вимогам чинного законодавства, умов для всіх підприємств (організацій), які є претендентами на здійснення функцій робочого органу 1.витрати на ознайомлення з регуляторним актом;

 

2.витрати, пов’язані із процедурою подання документів на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для  здійснення  функцій  робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах    загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

На дію цього регуляторного акта негативно може вплинути такий чинник, як  зміни у чинному законодавстві. Зазначений фактор впливатиме на порядок залучення підприємств (організацій) для виконання функцій робочого органа. Можливість виконання акта з боку органів місцевого самоврядування, а також юридичних осіб оцінюється як висока. Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся, оскільки настання будь-яких негативних наслідків, за результатами прийняття запропонованого механізму, не очікується. Контроль та нагляд за додержанням вимог регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Тарутинської селищної ради.

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 2 Частково вирішує поставлену проблему, не відповідає вимогам чинного законодавства

 

Альтернатива 2 4 Забезпечує вирішення проблемних питань в повному обсязі

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок)

 

Витрати (підсумок)

 

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1

 

відсутні витрати органу місцевого самоврядування та субєктів господарювання на ознайомлення з регуляторним актом

 

не забезпечує вирішення проблеми в повному обсязі
Альтернатива 2

 

1.Створення умов щодо якісної підготовки та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування

 

2.Залучення  робочого органу та покладання на нього функцій із підготовки матеріалів щодо умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів

 

3.Створення рівних та таких, що відповідають вимогам чинного законодавства, умов для всіх підприємств (організацій), які є претендентами на здійснення функцій робочого органу

1.витрати, робочого часу конкурсного комітету, пов’язані із комісійним опрацюванням поданих претендентами документів;

 

2.витрати, робочого часу спеціалістів, пов’язані із укладанням договору на здійснення функцій робочого органу із переможцем конкурсу

 

3.витрати субєктів господарювання на ознайомлення з регуляторним актом;

 

4.витрати, пов’язані із процедурою подання документів на участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для  здійснення  функцій  робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на міських та приміських автобусних маршрутах    загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади

 

вирішення всіх проблем та поставлених задач

 

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1

 

вказана альтернатива не враховує в повному обсязі інтереси всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив. Вимоги чинного законодавства за даної альтернативи не реалізуються належним чином. відсутні
Альтернатива 2

 

причини для відмови відсутні. Обрана альтернатива є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Альтернатива відповідає вимогам чинного законодавства та забезпечує вирішення всіх проблем та поставлених цілей

відсутність претендентів на здійснення функцій робочого органу

 

 1. V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

Для досягнення цілі, визначеної у другому розділі Аналізу регуляторного впливу проектом цього регуляторного акта пропонується затвердити рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про проведення конкурсу з  визначення підприємства (організації) для здійснення  функцій  робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади». Зазначений проєкт регуляторного акту містить Умови проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади, що регулюють адміністративні відносини між регуляторним органом та суб’єктами господарювання.

Розв’язання визначеної у першому розділі Аналізу регуляторного впливу проблеми буде здійснюватися за допомогою наступних механізмів:

 1. механізм нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування (підготовка відповідного проєкту рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради (із застосуванням визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедур, прийняття рішення та його оприлюднення (набрання чинності);
 2. механізм регулювання сфери відносин між виконавчим комітетом Тарутинської селищної ради та претендентами на здійснення функцій робочого органу і переможцем конкурсу;
 3. механізм взаємодії із територіальною громадою (забезпечить належний доступ інформації про регуляторний акт; сприятиме достатньому рівню обізнаності щодо положень пропонованого регуляторного акта);
 4. механізм контролю (забезпечить належне виконання вимог регуляторного акта).

Розв’язання визначеної проблеми здійснюватиметься за допомогою наступних заходів:

 1. заходи інформаційного характеру: доведення до відома населення, суб’єктів господарювання вимог регуляторного акта;
 2. організаційно-розпорядчі заходи: організація конкурсу, його проведення, визначення переможців, прийняття необхідних рішень;

3.заходи контролю: контроль здійснюватиметься за дотриманням вимог регуляторного акта в межах повноважень органами місцевого самоврядування.

Прийняття регуляторного акта забезпечить дотримання єдиних вимог для конкурсного відбору підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади.

З метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства України, зокрема, для отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради у мережі Інтернет (https://www.tarutyne-sr.gov.ua/).

Для належної інформованості громадян та суб’єктів господарювання рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради буде оприлюднено в місцевому друкованому ЗМІ та на офіційному веб-сайті Тарутинської селищної ради у мережі Інтернет (https://www.tarutyne-sr.gov.ua/) в установлений законодавством строк.

Прогнозована ситуація після набрання чинності регуляторним актом:

- виконання його положень суб’єктами господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта;

- застосування єдиних вимог при здійсненні конкурсного відбору підприємства (організації) для здійснення  функцій  робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади;

- забезпечення з боку робочого органу належної якості підготовки матеріалів для проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади, прийому документів на конкурс, перевірки достовірності одержаної від перевізників-претендентів інформації, її аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій перевізників-претендентів умовам конкурсу, підготовки паспортів автобусних маршрутів тощо.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

            Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва здійснюється згідно із додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (додається).

 

VІI. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акта є необмеженим з моменту набрання його чинності, із можливістю внесення до нього змін та втрати  чинності  у разі зміни чинного законодавства.

Акт є загальнообов'язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого строку. На дію акта можуть вплинути зовнішні чинники, що зазначені у розділі VI Аналізу регуляторного впливу.

 

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

Основним показником результативності регуляторного акта є забезпечення виконання вимог Закону України «Про автомобільний транспорт» та постанови  Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування щодо врегулювання відносин, пов’язаних із залученням на конкурсних засадах підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади.

Після набрання чинності регуляторним актом його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

- кількість поданих підприємствами (організаціями) документів для участі у конкурсі з визначення підприємства (організації) для  здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади;

- кількість підприємств (організацій), допущених до участі конкурсі з визначення  для здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних  маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади;

- визначення/не визначення (відсутність претендентів) переможця конкурсу.

З урахуванням того, що територія Тарутинської селищної територіальної громади збільшилася у зв’язку з приєднанням інших територіальних громад, збільшується кількість маршрутів приміського сполучення тому вірогідність визначення переможця конкурсу та укладання договору на здійснення функцій робочого органу є досить високою.

 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися із застосуванням статистичного методу одержання результатів, отриманих протягом обраного періоду.

 

Відділ містобудування, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Тарутинської селищної ради

Додаток

до аналізу регуляторного впливу

Тест малого підприємництва (М-Тест)

щодо оцінки проекту рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій  робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади»

 

 1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 11 липня 2023 р. по 14 липня 2023 р.

 

Таблиця 1
№ п/п Вид консультації Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1 Особисті зустрічі,

телефонні розмови.

Примітка. Список (учасників зустрічі/ телефонні розмови) додаєтьсяДодаток до М-Тесту

 

3 У цілому запропоноване регулювання сприймається.

Надано консультації щодо вимог до претендентів та необхідного переліку документів на участь у конкурсі

 

 

 1. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання – 2 (одиниці), у тому числі малого підприємництва – 2 (одиниці) та мікропідприємництва - 0 (одиниць);

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 100 %

 1. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання
Таблиця 3.1. Оцінка «прямих» витрат субєктів малого підприємництва на виконання регулювання У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні

 (за наступний рік)

Витрати за 5 років  
3.1.1. Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) --- --- ---  
3.1.2. Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування --- --- ---  
3.1.3. Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали) --- --- ---  
3.1.4. Процедури обслуговування обладнання (ТО) --- --- ---  
3.1.5. Інші процедури (уточнити):

 

1. Витрати на проїзд до представника Організатора чи Робочого органу м.Одеса-смт Тарутине)(2 рази):

300грн.*2=1200 грн.

 

 

 

 

 

1200,0 грн.

 

 

 

 

 

Відсутні (робочий орган  здійснює свої функції за договором до трьох років)

 

2400,0

(за 5-річний термін виникає необхідність у застосуванні положень цього регуляторного акта двічі з урахуванням терміну дії укладеного з переможцем конкурсу договору)

3.1.6. Разом, грн.

 

1200,0 грн.

 

0,0 грн.

 

2400,0 грн.  
3.1.7. Кількість суб’єктів господарювання, що мають виконати вимоги регулювання, одиниць  

 

                                          2

 
3.1.8.

 

Сумарно, грн. 1200,0 грн.

 

0,0 грн.

 

2400,0  грн.  
               

 

Таблиця 3.2. Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні

(за наступний рік)

Витрати за 5 років
3.2.1. Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

1. Витрати на отримання інформації про регуляторний акт:

0,5 год.(30 хв.) *6700 грн./166 год.= 20,18 грн.

 

20,18 грн. Відсутні (робочий орган  здійснює свої функції за договором до трьох років) 40,36 грн.

(за 5-річний термін виникає необхідність у застосуванні положень цього регуляторного акта двічі з урахуванням терміну дії укладеного з переможцем конкурсу договору)

 

3.2.2. Процедури організації виконання вимог регулювання

-          витрати часу, пов’язані із впровадження вимог регуляторного акта суб’єкта малого підприємництва (підготовка та оформлення необхідних для участі у конкурсі документів).

1.Подача документів на конкурс:

0,5 год.(30 хв.) *6000 грн./166 год.= 18,07 грн.

20,18 грн.

 

Відсутні (робочий орган  здійснює свої функції за договором до трьох років) 40,36 грн.

(за 5-річний термін виникає необхідність у застосуванні положень цього регуляторного акта двічі з урахуванням терміну дії укладеного з переможцем конкурсу договору)

 

3.2.3. Процедури офіційного звітування - - -
3.2.4. Процедури забезпечення процесу перевірок - - -
3.2.5. Інші процедури : - - -
3.2.6. Разом, грн 40,36 грн.

 

0,0 грн. 80,72 грн.
3.2.7. Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць  

 

                                       2

 
3.2.8. Сумарно, грн 80,72 грн.

 

0,0 грн. 161,45  грн.
             

 Таблиця 3.3.1. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництваРозрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання здійснюється окремо для кожного відповідного органу державної влади / місцевого самоврядування, що залучений до процесу регулювання.
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання

Виконавчий комітет Тарутинської селищної ради

(назва державного органу)

Процедури регулювання суб’єктів малого підприємництва(розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро- підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають до сфери відповідної процедури Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), грн.
1. Процедури обліку суб’єкту господарювання, що перебуває у сфері регулювання

- реєстрація документів на участь у конкурсі

30 хв.  62,50 грн./година (середня заробітна плата відповідальної особи) 1 2 31,25  грн.
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-камеральні

-виїзні

- - - - -
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання - - - - -
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання - - - - -
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання - - - - -
6.  Підготовка звітності за результатами регулювання - - - - -
7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

- підготовка оголошення про проведення конкурсу;

Примітка. Готується одне оголошення для всіх суб’єктів підприємництва

- надання роз’яснень учаснику конкурсу щодо оформлення документів на участь у конкурсі

 

 

 

1 год.

 

 

 

 

 

 

4 год.

62,5 грн./година (середня заробітна плата відповідальної особи)  

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

62,5 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

250,0 грн.

Разом по органу державного регулювання за рік Х Х Х Х 343,75 грн.
Сумарно по органу державного регулювання за 5 років Х Х Х Х 687,5 грн.

(за 5-річний термін виникає необхідність у застосуванні положень цього регуляторного акта двічі з урахуванням терміну дії укладеного з переможцем конкурсу договору)

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

 

  Таблиця 4.1.

 

Перший рік регулювання (стартовий) За 5 років
4.1.1. Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 2400,0 грн.

 

4800,0 грн.

 

4.1.2. Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 80,72 грн. 161,45 грн.
4.1.3. Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 1280,72 грн. 2561,44 грн.
4.1.4. Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 343,75 грн. 687,50 грн.
4.1.5. Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання 2824,47 грн. 5648,94 грн.

 

 1. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

Проєкт рішення виконавчого комітету Тарутинської селищної ради «Про проведення конкурсу з визначення підприємства (організації) для  здійснення функцій робочого органу при проведенні конкурсу з перевезення пасажирів на  автобусних маршрутах загального користування у межах території Тарутинської селищної територіальної громади» розроблений на виконання вимог до вимог статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03.12.2008 № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», участь у конкурсі з визначення підприємства (організації) для здійснення функцій робочого органу є безкоштовною, тому пом’якшувальні заходи для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання відсутні.

 

ПРОЄКТ РА про визнач робочого органу для обрання перевізника

Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів ради

в сфері економіки та бюджету                                                Олена СІЛОЧ

Без коментарів.