Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення Тарутинської селищної ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення селищної ради «Про затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине» розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами).

 І. Визначення проблеми

На сьогоднішній день право органів місцевого самоврядування залучати кошти замовників будівництва для пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури населеного пункту встановлено Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України. Даний проект регуляторного акту підготовлено на виконання статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».  

На даний час перед селищною владою постала нагальна проблема удосконалення питання залучення коштів замовників будівництва для пайової участі у створенні і розвитку інфраструктури селища на основі запровадження диференційованого підходу до встановлення розміру пайової участі в залежності від виду об’єкту будівництва та функціонального призначення з метою більш широкого залучення  інвестицій у розвиток інфраструктури селища.

Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту та не може перевищувати:

– 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків;

– 4 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для нежитлових будівель та споруд.

– 2 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для індивідуальних житлових будинків площею більше 300 м.кв.;

 

Oсновні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +  
Держава +  
Суб’єкти господарювання, +  
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +  

 

ІІ. Цілі державного регулювання

 

Метою прийняття Тарутинською селищною радою даного рішення є:  

– впорядкування нормативно-правової бази відповідно до вимог чинного законодавства;

– збільшення обсягу надходжень до бюджету розвитку селищного бюджету від замовників на розвиток інфраструктури селища;

– здійснення контролю за своєчасністю та повнотою надходжень внесків на розвиток інфраструктури;

– сприяння розвитку інфраструктури селища Тарутине та її благоустрою.

 

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

3.1. Визначення альтернативних способів

 

Вид альтернативи Опис альтернативи
Альтернатива 1. Затвердження «Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине» Запропоноване регулювання забезпечить диференційований порядок залучення коштів замовників будівництва для участі у розвитку інфраструктури селища із дотриманням вимог чинного законодавства. Виходячи із викладеного таке регулювання вбачається оптимальним.

Пропоноване регулювання дозволить максимально наблизитися до досягнення цілей, зазначених у пункті 2 цього Аналізу.

Перевагами обраного регулювання є:

 • забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 • удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища;
 • урегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури селища;
 • забезпечення надходження коштів до бюджету розвитку селищного бюджету.

 

Альтернатива 2. Залишення в дії чинного рішення селищної ради від 19.04.2018 №379 «Про внесення змін до рішення сесії сьомого скликання Тарутинської селищної ради № 225-VI від 27.03.2012року  «Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»»  В якості альтернативи до запропонованого регулювання є можливість залишення в дії чинного рішення селищної ради від 19.04.2018 №379 «Про внесення змін до рішення сесії сьомого скликання Тарутинської селищної ради № 225-VI від 27.03.2012року  «Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»»    Однак, такий підхід лише заглиблює проблему і жодним шляхом не сприяє її рішенню, а саме призведе до:

· зменшення надходжень від пайової участі у розвиток інфраструктури селища Тарутине;

· виникненню правової нерівності серед суб’єктів господарювання.

 

 

 

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 • Оцінка впливу на сферу інтересів держави (орган місцевого самоврядування)
Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Затвердження «Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»  1. Створення нових та реконструкція діючих об’єктів  інфраструктури селища.

2.  Сприяння рівномірному розвитку інфраструктури по всій території селища.

3. Збільшення  надходжень  до селищного бюджету.

4. Вирішення  проблем, пов’язаних з  фінансуванням розвитку інфраструктури селища.

1.Витрати пов’язані з розробкою та прийняттям  регуляторного акту.

 

2. Витрати щодо забезпечення   укладання договорів та контролю за їх виконанням.

 

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення селищної ради від 19.04.2018 №379 «Про внесення змін до рішення сесії сьомого скликання Тарутинської селищної ради № 225-VI від 27.03.2012року  «Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»»

1. Створення нових та реконструкція діючих об’єктів інфраструктури інфраструктури селища.

2. Часткове вирішення  проблем, пов’язаних з  фінансуванням розвитку інфраструктури селища.

 

1.Витрати щодо забезпечення   укладання договорів та контролю за їх виконанням.

2.Зменшення надходжень до селищного бюджету.

 

 

 • Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Затвердження «Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»   Покращення інфраструктури  селища за рахунок внесених коштів на розвиток. Немає
Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення селищної ради від 19.04.2018 №379 «Про внесення змін до рішення сесії сьомого скликання Тарутинської селищної ради № 225-VI від 27.03.2012року  «Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»»

Покращення інфраструктури селища за рахунок внесених коштів на розвиток.

 

Немає

 

 

 

– Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

(замовників будівництва)

 

 

Показник Кількість суб’єктів малого підприємництва на яких поширюється регулювання

(одиниць)

У тому числі малого підприємництва

(одиниць)

У тому числі мікро- підприємництва

(одиниць)

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання:

 

 

8

 

2

 

6

 

Примітка. Джерело отриманих показників – статистичні дані, отримані внаслідок аналізу кількості укладених договорів про залучення пайової участі у розвитку інфраструктури селища Тарутине протягом 2018 року

 

 

 

Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1. Затвердження «Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине» 1.  Право реалізувати свій проект будівництва на території селища.

2. Підвищення інформованості  щодо розмірів коштів на розвиток, які необхідно вносити.

1. Сплата пайової участі.

2. Витрати робочого часу пов’язані з виконанням вимог акта.

 

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення селищної ради від 19.04.2018 №379 «Про внесення змін до рішення сесії сьомого скликання Тарутинської селищної ради № 225-VI від 27.03.2012року  «Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»»

 

1. Право реалізувати свій проект будівництва на території селища.

 

1.Сплата пайової участі.

2.Виникнення правової нерівності серед суб’єктів господарювання.

3. Витрати робочого часу пов’язані з виконанням вимог акта.

 

 

 

 

 

 

ВИТРАТИ

На одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту.

 

Сумарні витрати за альтернативою Сума витрат
Альтернатива 1. Затвердження «Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине» Розрахунок розміру пайової участі від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта:

– 4,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  – для нежитлових будівель та/або споруд;

– 2,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта – для житлових будинків;

– 2,0 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта  – для будівництва індивідуальних житлових будинків площа яких перевищує 300 м.кв.

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення селищної ради від 19.04.2018 №379 «Про внесення змін до рішення сесії сьомого скликання Тарутинської селищної ради № 225-VI від 27.03.2012року  «Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»»

 

Примітка. Величина сумарних витрат на одного суб’єкта господарювання визначається розміром сплати пайової участі у розвиток інфраструктури селища як відсоткове відрахування залежно від виду будівництва чи реконструкції.

Розрахунок розміру пайової участі від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта:

 – 10,0 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд;

– 4,0 відсотка загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для житлових будинків;

 

 

ІV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності Коментарі щодо присвоєння відповідного балу
Альтернатива 1. Затвердження «Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине» 4 Ціль прийняття регуляторного акта може бути досягнута повною мірою, адже сплата розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури селища здійснюється на підставі чинного законодавства згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», з  ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та на підставі договору про пайову участь у розвитку інфраструктури селища Тарутине

– Редакція Порядку про пайову участь у розвитку інфраструктури селища Тарутине приведена у відповідність до норм чинного законодавства.

Залишення в дії чинного рішення селищної ради від 19.04.2018 №379 «Про внесення змін до рішення сесії сьомого скликання Тарутинської селищної ради № 225-VI від 27.03.2012року  «Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»»

 

3

 

 

 

Ціль регуляторного акта може бути досягнута, адже сплата розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури селища здійснюється на підставі чинного законодавства згідно з ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та на підставі договору про пайову участь у розвиток інфраструктури смт Тарутине.

 

 

Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1.

 Затвердження «Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»

 

1.Створення нових та реконструкція діючих об’єктів селищної інфраструктури.

2.  Сприяння рівномірному розвитку інфраструктури по всій території селища.

3.Збільшення  надходжень  до селищного бюджету.

4. Покращення інфраструктури   селища за рахунок внесених коштів на розвиток.

 

1.Витрати пов’язані з розробкою та прийняттям  регуляторного акту.

2. Витрати щодо забезпечення   укладання договорів.

 

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури селища впроваджується на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» та ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інфраструктури селища не передбачено.

Перевагами обраного регулювання є:

– забезпечення виконання вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

– упорядкування нормативно-правової бази;

–   удосконалення механізму залучення замовників до пайової участі в розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури селища;

–  урегулювання спірних питань, що виникають у зв’язку з сплатою пайової участі у розвитку інфраструктури селища;

–   забезпечення збільшення надходження коштів до бюджету розвитку селища Тарутине.

 

Альтернатива 2.

Залишення в дії чинного рішення селищної ради від 19.04.2018 №379 «Про внесення змін до рішення сесії сьомого скликання Тарутинської селищної ради № 225-VI від 27.03.2012року  «Про  затвердження Порядку пайової участі замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Тарутине»»

1. Створення нових та реконструкція діючих об’єктів селищної інфраструктури.

2. Зменшення надходжень до селищного бюджету.

3.Часткове вирішення  проблем, пов’язаних з  фінансуванням розвитку інфраструктури селища.

4. Покращення інфраструктури   селища за рахунок внесених коштів на розвиток.

5. Право реалізувати свій проект будівництва на території селища.

1.Витрати пов’язані з розробкою та прийняттям  регуляторного акту.

2. Витрати щодо забезпечення   укладання договорів.

3. Сплата пайової участі.

4.Виникнення правової нерівності серед суб’єктів господарювання.

 

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у розвиток інфраструктури селища впроваджується на підставі Закона України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні», ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

 

 1. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропонований проект рішення селищної ради спрямований на вирішення питання урегулювання відносин між Замовниками та органом місцевого самоврядування.

 Ознака даного регулювання полягає в отримані грошових коштів, що надходять від Замовників як пайова участь у створенні і розвитку інфраструктури  смт Тарутине  та можуть використовуватися виключно на створення  і розвиток інфраструктури селища. 

 

VІ. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні продовжувати або виконувати ці вимоги

 

Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (Додаток 1).

VІІ. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту 

Термін дії запропонованого регуляторного акта визначено Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні».

VІІІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту 

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється у встановленому законодавством порядку за  кількісними і якісними показниками з використанням статистичного метода  одержання результатів відстеження.

Кількісні показники результативності акту:

 • кількість укладених договорів про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури селища Тарутине (близько 5 укладених договорів в перший рік впровадження регулювання);
 • кількість суб’єктів господарювання, які уклали договори про пайову участь замовника у розвитку інфраструктури смт Тарутине (близько 3 суб’єкти господарювання, які укладатимуть договори про сплату пайових коштів у перший рік регулювання);

Якісні показники результативності акту – кошти, що надійдуть до селищного бюджету, будуть використовуватися на розвиток інфраструктури селища (понад 50 тис. грн., які надійдуть до селищного бюджету на розвиток інфраструктури смт Тарутине). 

ІХ. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст.10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

 • базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень;
 • повторне – через рік з дня набрання їм чинності або більшістю його положень;
 • періодичне відстеження здійснюється раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акту.

 

Секретар селищної ради А.Б.Куракова

Без коментарів.