ДК 021:2015 – 09120000-6 – Газове паливо (09123000-7 Природний газ)


Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

щодо закупівлі газового палива (природного газу) на 2022 рік для потреб Тарутинської селищної ради Болградського району Одеської області

 

  1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

Тарутинська селищна рада Болградскього району Одеської області (далі – Тарутинська селищна рада);

вул. Красна, 201, смт. Тарутине, Болградський район, Одеської області, 68500;

код за ЄДРПОУ – 04379226;

категорія замовника – орган місцевого самоврядування.

  1. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): код ДК 021:2015 - 09120000-6 – Газове паливо (09123000-7 Природний газ).
  2. Ідентифікатор закупівлі: UA-2021-10-26-012457-b
  3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Газ природний повинен відповідати наступним вимогам:
    «Природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі - природний газ) - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією».

Умови постачання природного газу Замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам: - Закон України «Про ринок природного газу»; - «Правила постачання природного газу», затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496; - іншим нормативно-правовим актам, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок природного газу». Якість природного газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається 1000 кубічних метрів (одна тисяча кубічних метрів), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за  Цельсієм, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). Ціна на газ встановлюється учасником у відповідності до ст. 12 Закону України «Про ринок природного газу» та повинна включати до вартості ціни тендерної пропозиції ціну на природний газ, тариф ТОВ «Оператора ГТС України» на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи,  податок на додану вартість.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020  № 275 із змінами).

Переговорна процедура закупівлі застосовується Замовником як виняток на підставі п. 3 ч. 2 ст. 40 Закону, а саме якщо у замовника виникла нагальна потреба здійснити закупівлю у зв’язку з виникнення особливих економічних чи соціальних обставин, пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, що унеможливлюють дотримання замовником строків для проведення тендера.

Кодекс цивільного захисту України (надалі – Кодекс) регулює відносини, пов’язані із захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.

Відповідно до п. 24 ч. 1 ст. 2 Кодексу надзвичайна ситуація це - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської діяльності. Надзвичайна ситуація може бути державною, регіональною, місцевою, об’єктовою. Остаточне рішення щодо визначення рівня надзвичайної ситуації приймає ДСНС з урахуванням експертного висновку (за наявності) (п. 11 Порядку класифікації надзвичайних ситуацій, постанова КМУ від 24.03.2004 року № 368).

У зв’язку з виникненням складної ситуації, пов’язаної з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам на осінньо-зимовий період 2021/2022 років, що може спричинити порушення нормальних умов життєдіяльності людей, виникнення загрози життю та здоров’ю населення, значні матеріальні збитки Державною службою України з надзвичайних ситуацій ухвалено протокольне рішення №15/09-21 від 12 жовтня 2021 року, яким визнано ситуації на території України на осінньо-зимовий період 2021/2022 надзвичайними ситуаціями техногенного характеру та класифіковано як надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код надзвичайної ситуації 10800-НС унаслідок аварій на системах життєзабезпечення) державного рівня.

Обласною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 27 від 11жовтня 2021 року ухвалено аналогічне рішення згідно якого визначено на території Кіровоградської області відповідно до п.24 ч.1 ст.2 Кодексу цивільного захисту України надзвичайною ситуацією. Класифіковано надзвичайну ситуацію техногенного характеру (код надзвичайної ситуації 10800-НС унаслідок аварій на системах життєзабезпечення) регіонального рівня.

Враховуючи викладені вище протокольні рішення експертної комісії ДСНС України та обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій про визначення надзвичайної ситуації на території України, області, пов’язаної з відсутністю постачання природного газу бюджетним установам у осінньо-зимовий період 2021/2022 та роз’яснення, наведені у листі МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ вих. № 3304-04/60124-06 від 03.10.2020 року «Щодо переговорної процедури закупівлі», Замовник, як бюджетна установа, здійснює закупівлю природного газу на листопад 2021- грудень 2022 включно, код ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – 09120000-6 «Газове паливо», природний газ код ДК 021:2015:09123000-7 «Природний газ» , в обсязі 40000 куб. м на загальну очікувану вартість 662160 грн. 00 коп. на підставі п.3 ч.2 ст.40 Закону України "Про публічні закупівлі".

Мета використання Товару: Для опалення об’єктів підпорядкованих замовнику.

Очікувана вартість закупівлі: За результатами проведеного моніторингу для розрахунку очікуваної вартості закупівлі застосовано: - Ціна природного газу за 1000 куб. м газу без ПДВ – 13 658,42 грн., крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,
крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи – 124,16 грн. без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ - 20% , всього з ПДВ – 163,89 грн. за 1000 куб.м. Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на добу, за цим Договором становить 16 554,00 грн. Обсяг закупівлі складає 40 тис. куб. м
Очікувана вартість закупівлі: 662 160 гривень з ПДВ.

Без коментарів.