Рішення Тарутинської селищної ради № 411/5-VII від 25.06.2018 року “Про встановлення ставок та пільг із сплати єдиного податку на 2019 рік”


Єдиний податок-2019.pdfЗавантажити
Друк

gerb

РІШЕННЯ
про встановлення ставок та пільг із сплати єдиного  податку
на ___2019___рік

Тарутинська селищна рада
(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

Тарутинського      району  Одеської     області

29 сесія

VII скликання

Код згідно з КОАТУУ  5124755100

 

Керуючися пунктами 293.3-293.5  статті 293 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                      

Тарутинська селищна рада____________________________________

(найменування сільської, селищної, міської ради/ради об’єднаних територіальних громад)

ВИРІШИЛА:

  1. Установити на території Тарутинської селищної ради единий податок та

 затвердити Положення про оподаткування єдиним податком  згідно з додатком 1.

  1. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб.
  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, плануванню бюджету селищної ради                    
  3. Рішення № 279-VII від 03.07.2017 року визнати такими, що втратили чинність1.
  4. Рішення набирає чинності2 з ____01.01.2019 року__.

 

Тарутинський селищний голова                                        І.І.Куруч

МП

 

    ______________________________смт. Тарутине ___________________________

 (найменування населеного пункту)

25 червня 2018р.

№  411/5-VII


 

Додаток 1 до  рішення

Тарутинської селищної  ради

від  25.06.2018 р.  №  411/5  -VIІ 

 

 

Положення про оподаткування єдиним податком

 

Єдиний податок

Платники єдиного податку

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим цією главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цією главою.

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.

Об’єкт та база оподаткування

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої - третьої груп:

Доходом платника єдиного податку є:

1) для фізичної особи - підприємця - дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 статті 292 Податкового кодексу України. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності;

2) для юридичної особи - будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній пунктом 292.3 цієї статті.

Ставка єдиного податку

Ставки єдиного податку для платників першої - другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цій главі - мінімальна заробітна плата), та третьої групи - у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму .

для другої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

Податковий (звітний) період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп є календарний рік.

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

 

Строки та порядок подання звітності по місцевим податкам здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.

 

 

         Секретар селищної ради                                                А.Б.Куракова

Без коментарів.