Рішення Тарутинської селищної ради VII скликання № 612-VII “Про місцевий бюджет Тарутинської селищної ради на 2020 рік”


Бюджет-2020.docЗавантажити
Друк

gerb

УКРАЇНА

ТАРУТИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ТАРУТИНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

"18"   грудня  2019 року

N 612-VII

Про місцевий бюджет

Тарутинської селищної ради
на 2020 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування", Тарутинська селищна рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

доходи місцевого бюджету у сумі 12068000,00 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 12000000,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 68000,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; у т.ч. бюджет розвитку 30,0 тис. грн.

видатки місцевого бюджету у сумі  12068000,00 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету –12000000,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 68000,00 гривень;

оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі 0,5тис. гривень, що становить видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 120000,00  гривень, що становить 1,0 відсотків видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатками 1- 6 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

Зазначити положення щодо делегування місцевій державній адміністрації повноважень щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам у період між сесіями відповідної місцевої ради відповідно до частини сьомої статті 108 Бюджетного кодексу України.

Зазначити положення щодо затвердження розподілу між місцевими бюджетами додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я відповідно до визначеного обласною державною адміністрацією порядку з урахуванням частини п'ятої статті 103 6 Бюджетного кодексу України.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 4 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 710300,00 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що у загальному фонді місцевого бюджету на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 69; Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені статтями 64 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 69 1 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

Згідно Додатка №1

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69 Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України 2020 рік":

Згідно Додатка №1.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками місцевого бюджету видатки загального фонду на:

2111 - Заробітну плату ;

2120  - Нарахування на оплату праці;

2273  - Оплату електроенергії;

2275 - Оплата інших енергоносіїв;

2730 - Інші виплати населенню.

9. Зазначити повноваження щодо здійснення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах або шляхом придбання цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, відповідною міською радою, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, а також шляхом придбання державних цінних паперів відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Зазначити повноваження щодо здійснення позик на покриття тимчасових касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.

11. Зазначити положення щодо обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ установами банків державного сектору у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до частини другої статті 78 Бюджетного кодексу України.

12. Зазначити положення щодо забезпечення головними розпорядниками коштів місцевого бюджету виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до бюджету коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету, а також кредитів (позик), отриманих Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста, та коштів, наданих під місцеві гарантії;

4) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов'язань, довгострокових зобов'язань за енергосервісом та здійснення витрат бюджету;

6) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання тощо.

13. Зазначити положення щодо перерозподілу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів.

14. Зазначити положення щодо затвердження формули стосовно визначення обсягів міжбюджетних трансфертів згідно з додатком 5 до цього рішення відповідно до пунктів 20, 20 1 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України.

15. Зазначити положення щодо набрання чинності цим рішенням.

16. Зазначити положення, що додатки до цього рішення є його невід'ємною частиною.

  17. Затвердити кількісний склад:

             17.1. апарату управління в кількості 19 одиниць:

              у т.ч. : селищний голова - 1одиниця

                          заступник селищного голови - 1одиниця

                          секретар с/р - 1 одиниця

                          секретар виконкому - 1 одиниця

                          головний бухгалтер с/р - 1 одиниця

                          держ. реєстратор   -  3 одиниці

                          спец. I кат.          - 4 одиниці

                          рахівник             - 1 одиниця

                          працівник з реєстр. місця прож - 1 одиниця

                                 працівник з військового обліку  - 1 одиниця

                                  оператор комп’ютерного набору - 1 одиниця

                                 секретар керівника - 1 одиниця

                                  водій  - 1 одиниця

                          прибиральник  службових приміщень - 1 одиниця

 

                 17.2. Благоустрій в кількості 11одиниць:

               у т.ч. : робітник з благоустрою – 6 одиниці

                           озеленювач – 1 одиниця

                           електрик з благоустрою – 1 одиниця

                           водій  – 1 одиниця

                           тракторист  – 1 одиниця

                           доглядач  кладовища  – 1 одиниця

 

18. Зазначити інші положення, що регламентують процес виконання місцевого бюджету.

19. Зазначити положення щодо покладення контролю за виконанням цього рішення на постійну комісію селищної ради з питань планування бюджету та фінансів.

 

Секретар Тарутинської селищної ради                 ____________                А.Б.Куракова
                                                                                                 (підпис)                  (ініціали, прізвище)

 

 


 
Додаток № 1
до рішення сесії Тарутинської селищної ради від 18.12.2019 року
№ 612-VII Про місцевий бюджет на 2020 рік

 

 

       

Доходи по Тарутинському селищному бюджету  на 2019 рік

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Всього Загальний фонд Спеціальний фонд  
        Всього У т.ч. бюджет розвитку  
10000000 Податкові надходження 10734000 10734000      
13010000 Рентна плата 6000 6000      
13010200 Рентна плата за користув.надрами 1000 1000      
13010100 Рентна плата за користув.надрами 5000 5000      
14000000 Акцизний податок роздрібної торгівлі 2140200 2140200      
14040000 Акцизний податок роздрібної торгівлі 320600 320600      
14021900 Акцизний збір з вироблен. в Україні 315600 315600      
14031900 Акцизний збір з везенного на тер. України 1504000 1504000      
18000000 Податок за нерухоме майно 8587800 8587800      
18010100 Податок на нерухоме майно 20000 20000      
18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами  6600 6600      
18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 11000 11000      
18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами  66700 66700      
18010000 Плата за землю 2029000 2029000      
18010500 Земельний податок з юридичних осіб 603000 603000      
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 910000 910000      
18010700 Земельний податок  з фізичних осіб 100000 100000      
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 315000 315000      
18000000 Транспортний податок 101000 101000      
18011000 Транспортний податок  з фізичних осіб 53000 53000      
1801100 Транспортний податок  з юридичних осіб 48000 48000      
18000000 Туристичний збір 2500 2500      
18030100 Туристичний збір 2500 2500      
18050000 Єдиний податок 6452000 6452000      
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 890000 890000      
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4788000 4788000      
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаробників 774000 774000      
19000000 Інші податки та збори 38000 0 38000 0  
19010000  Екологічний податок 38000 0 38000 0  
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 27000   27000    
19010200 Надходження від викидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 4000   4000    
19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведений для цього місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 7000   7000    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 72000 72000      
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 15000 15000      
21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 57000 57000      
22000000 Плата за надання адміністративних послуг 1194000 629650      
22010000 Плата за надання  інших адміністративних послуг 1150000 1150000      
220126500 Плата за надання  інших адміністративних послуг 600000 600000      
22012600 Плата за надання  інших адміністративних послуг держ. реєстр. 550000 550000      
22090000 Державне мито 44000 44000      
22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 32000 32000      
22090400 Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 12000 12000      
30000000 Доходи від операцій з капіталом 30000   30000 30000  
33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 30000   30000 30000  
33010000 Кошти від продажу 30000   30000 30000  
  землі          
33010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  30000   30000 30000  
  ВСЬОГО ВИДАТКІВ 12068000 12000000 68000 30000  

 

Заступник голови Тарутинської селищної  ради                                      Ю.І.Шавьолкін

Головний бухгалтер                                                                                  О.В.Жосан 

 

 


 

 

 Додаток № 2

до рішення  сесії Тарутинської селищної  ради від 18.12.2019 рік

№ 612 VII  про місцевий бюджет на 2020 рік

 

 

Фінансування Тарутинського селищного бюджету на 2020 рік

 

Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6
Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00
    0,00 0,00 0,00 0,00
Х Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00
Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000 Фінансування за активними операціями 500,00 500,00 0,00 0,00
 601200  Розміщення бюджетних коштів на депозитах або придбання цінних паперів 0,00 0,00 0,00 0,00
601220   Придбання цінних паперів 0,00 0,00 0,00 0,00
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 0,00 0,00 0,00
602100 На початок періоду 500,00 500,00 0,00 0,00
602200 На кінець періоду 500,00 500,00 0,00 0,00
Х Загальне фінансування 0,00 0,00 0,00 0,00

      

 Заступник голови Тарутинської селищної ради                       Ю.І.Шавьолкін

  Головний бухгалтер                                                                        О.В.Жосан

 

 


 

Додаток № 3

до рішення  сесії Тарутинської селищної  ради від 18.12.2019 рік

№ 612 VII  про місцевий бюджет на 2020 рік

 

Розподіл видатків місцевого бюджету на 2019 рік

 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Загальний фонд Спеціальний фонд Разом  
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку      
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії    
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
0110100     Державне управління  5042,6   4629,2 62,0               5042,6  
0110150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів         5042,6   4629,2 62,0               5042,6  
0113000     Громадські роботи 40,3   40,3                 40,3  
0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 40,3   40,3                 40,3  
0113000     Соціальний захист та соціальне забезпечення 260,0                     260,0  
0113242 3242 1090  Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 50,0                     50,0  
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 210,0                     210,0  
0114000     Культура  i мистецтво 330,0                     330,0  
0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 330,0                     330,0  
0115000     Фiзична культура

i спорт

40,0                     40,0  
0115011 5011 0811 Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту   80,0                     80,0  
0116000     Житлово-комунальне господарство 4551,1   1352,4 250,0   30,0 30,0         4581,1  
0116017 6017 0810 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства 300,0                     300,0  
0116030 6030 0810 Організація благоустрою населених пунктів  4251,1   1352,4 250,   30,0 30,0     30,0   4281,1

 

 
011700     Здійснення заходів із землеустрою 81,0                     81,0  
0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 81,0                     81,0  
0117400     Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1000,0                     1000,0  
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1200,0                     1200,0  
0119000     Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів           38,0 38,0     38,0   38,0  
0119410 9140 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів           38,0 38,0     38,0   38,0  
8700     Резервний фонд 120,                        
9700     Інша субвенція 495,0                        
Х Х Х УСЬОГО 12000,0    6021,9 312,0   68,0  68,0      68,0    12068,0  

 

Заступник голови Тарутинської селищної  ради                       Ю.І.Шавьолкін

Головний бухгалтер                                                             О.В.Жосан

 

Додаток № 4

 до рішення  сесії Тарутинської селищної  ради від 18.12.2019 рік

№ 612 VII  про місцевий бюджет на 2020 рік

 
Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020__ році
 

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) Загальна вартість об'єкта, гривень Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0116030 6030 0810 Організація благоустрою населених пунктів           
                 

 

 

Заступник голови Тарутинської селищної ради                                  Ю.І.Шавьолкін

 Головний бухгалтер                                                                              О.В.Жосан

 

 


 

 

Додаток № 5

до рішення  сесії Тарутинської селищної  ради від 18.12.2019 рік

№ 612 VII  про місцевий бюджет на 2020 рік

 

 

Міжбюджетні трансферти на 2019 рік

Код Найменування бюджету - одержувача/надавача міжбюджетного трансферту Трансферти з інших місцевих бюджетів Трансферти з Тарутинського  селищного бюджету
дотація на: субвенції усього дотація на: субвенції усього
загального фонду на: спеціального фонду на: загального фонду на: спеціального фонду на:
найменування трансферту* найменування трансферту**
                 Харчування та перевезення дітей  Оздоровлення дітей    
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 0119770  Районний бюджет                   371000,00 371000,00     371000,00
 0119770  Районний бюджет                   79000,00  79000,00      79000,00 
 0119770  Районний бюджет                    15000,00  15000,00      15000,00
 0119770  Районний бюджет                   30000,00 30000,00     30000,00
Х УСЬОГО                   495000,00 495000,00     495000,00

 

Заступник голови Тарутинської селищної  ради                       Ю.І.Шавьолкін

 Головний бухгалтер                                                                     О.В.Жосан

 

 

 


 

 

Додаток №6

 до рішення  сесії Тарутинської селищної  ради від 18.12.2019 рік

№ 612 VII  про місцевий бюджет на 2020 рік

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2020 році.

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування місцевої/регіональної програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальний фонд
усього у тому числі бюджет розвитку
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0113140  3140  1040  Оздоровлення та відпочинок дітей(крім заходів з оздоровлення дітей, що здійсніться за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) . Оздоровлення та відпочинок дітей. 18.12.2019р. № 613- VII 50000,00  50000,00  0,00  0,00 
0113210  3210  1050  Організація та проведення громадських робіт . Виконання оплачуваних  суспільних корисних  робіт 18.12.2019р. № 613- VII 40300,00 40300,00 0,00  0,00 
0113242  3242  1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Захист та турбота 18.12.2019р. № 613- VII 160000,00  160000,00  0,00  0,00 
0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення. Підтримка обдарованої молоді. 18.12.2019р. № 613- VII 50000,00  50000,00  0,00  0,00 
0114082  4082  0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва.

 

Культура, мистецтво та духовність. 18.12.2019р. № 613- VII 330000,00  330000,00  0,00  0,00 
0115011 5011 0810 Проведення навчально – тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту. Розвиток фізичної культури та спорт 18.12.2019р. № 613- VII 80000,00  80000,00  0,00  0,00 
Х Х Х УСЬОГО Х Х 710300,00  710300,00  0,00  0,00 

 

Заступник голови Тарутинської селищної ради                                  Ю.І.Шавьолкін

 Головний бухгалтер                                                                              О.В.Жосан

Без коментарів.