Рішення Тарутинської селищної ради VII скликання від 20.12.2018 року № 475-VII “Про місцевий бюджет Тарутинської селищної ради на 2019 рік”


додатки 3 за 2019р..docЗавантажити
Друк

Додаток №3

до рішення  сесії

Тарутинської селищної  ради

від 20.12.2018 рік №475-VII

Розподіл видатків по Тарутинському селищному бюджету на 2019 рік

за головними розпорядниками коштів

( грн.)

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

 

 

Видатки загального фонду Видатки спеціального фонду Разом
Всього з них Всього споживання з них розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку з них
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3+6
0110100 Державне управління 4069,4 4027,4 42,0               4069,4
0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів         4069,4 4027,4 42,0               4069,4
0113000 Соціальний захист та соціальне забезпечення 250,0                   250,0
0113140  Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) 50,0                   50,0
0113242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 200,0                   200,0
0114000 Культура i мистецтво 300,00                   300,00
0114082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва 300,0                   300,0
0115000 Фiзична культура i спорт 40,0                   40,0
0115011 Проведення навчально- тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту   40,0                   40,0
0116000 Житлово-комунальне господарство 3424,5 3021,5 203,0 30,0       30,0 30,0   3454,5
0116017 Інша діяльність, пов’язана з експлуатацією об’єктів житлово-комунального господарства 200,0                   200,0
0116030 Організація благоустрою населених пунктів  3254,5 3021,5 200,3 30,0       30,0 30,0   3451,5
011700 Здійснення заходів із землеустрою 150,0                   150,0
0117130 Здійснення заходів із землеустрою 150,0                   150,0
0117400 Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство 1100,0                   1100,0
0117461 Утримання та розвиток транспортної інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 1100,0                   1100,0
9140 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів       58,0 38,0     20,0     58,0
8700 Резервний фонд 95,0                   95,0
9700 Інша субвенція 165,0                   165,0
  Усього видатків 9594,0 7048,9 245,0 88,0 38,0     20,0 30,0   9682,0
Тарутинський селищний голова І.І.Куруч
Головний бухгалтер О.В.Жосан

Без коментарів.